Smart halvtak med förvaring

Om det är barnvagnen, motorcykeln eller cykeln som ska stå i lä så skyddar halvtaket mot det värsta regnet och vinden. Och trädgårdsredskapen kan också hänga torrt.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
5.000 kronor

Intro

Även om cykeln eller barnvagnen behöver skyddas från det värsta regnet och blåsten, finns det inte alltid plats till eller behov av ett helt förråd. Ibland kan ett mindre och enklare halvtak vara ett bättre val.

Enkelt, men ger bra skydd

Halvtaket är lättare i sin konstruktion, och det lutande taket betyder att konstruktionen på baksidan bara sticker upp omkring 130 cm ovanför marken. Ändå finns det på baksiden plats så att dina trädgårdsredskap också kan hänga torrt.

Det här får du

Med byggbeskrivningen får du:

 • En noggrann ritning som visar detaljerna och ger en bra överblick
 • En detaljerad genomgång av alla moment i text och bild
 • En överskådlig indelning i kapitel
 • En komplett materiallista

Instruktion

01
Bygg stommen 7 Steg

För att takets lutning och alla vinklar ska bli helt perfekta, är det en bra idé att rita upp en mall av konstruktionen på golvet i skala 1:1. Takets lutning ska vara 19°.

Sparrar och stolpar sågas ut efter mallen och stommen byggs färdig innan den flyttas på plats, gjuts fast och kläs.

1

Rita en mall i full storlek av sparrar (K) och stolpar (A och B) på golvet. En plywoodskiva som sågats i 19° hjälper till att få rätt taklutning. Såga ut sparrar och stolpar efter mallen.

2

Sparrarna (K) spetsas till efter måtten på ritningen så att änden blir 4,5 x 4,5 cm. Det minskar risken för att slå huvudet i någon av sparrarna. De vassa kanterna kan eventuellt fasas av med en handöverfräs.

3

Sparrarna (K) läggs ner i stolparna (A och B) genom att såga 4,5 cm djupa spår i stolparna med kapsågen och stämma ut med ett stämjärn. Det blir en bladfog. Spåren ska vara exakt lika breda som sparrarna är höga - 12 cm. Kom ihåg att taket lutar 19°.

4

Snedsträvorna (D) i det mittersta facket och snedsträvorna (C) i de yttersta facken sågas till och monteras med 4 st 5 x 80 mm A4-rostfria skruvar i varje ände.

5

Konstruktionen sätts ihop. Den hålls ihop tillfälligt med skruvtvingar, medan takläkten (L) skruvas fast med 5 x 80 mm skruv.

6

Takfotsbräda fram (F) och på sidorna (E) sågas ut. Framkanten sågas i 30° vinkel så att vattnet kan rinna av.

7

De fyra bladfogarna förstärks med en 8 x 80 mm vagnsbult i mitten, medan taket stabiliseras med två diagonalt satta hålband. Konstruktionen målas två gånger för optimalt skydd.

02
Uppsättning och färdigställande 8 Steg

Stommen flyttas på plats och gjuts fast med stolpskor i betong. Om halvtaket ska stå parallellt med stenbeläggning eller andra byggnader är det viktigt att du är noggrann med mätning och placering.

Taket kläs med takplåt medan baksidan kläs med Easy-Plank-plåt. Här kommer båda från Areco och plåtarna levereras med passande självborrande skruv och andra relevanta monteringstillbehör.

1

Borra 90 cm djupa hål med en jordborr där stolparna ska stå. Hålen förstärks med armeringsjärn. Armeringsjärnet ska nå upp förbi stolpskons fäste, som går ner 30 cm.

2

Stolpskorna monteras i änden på de fyra stolparna (A och B) med 8 x 60 mm galvaniserade franska skruv med brickor.

3

Konstruktionen flyttas på plats. En tillfällig stödregel sätts längst ner och pallas upp medan andra stödreglar håller konstruktionen på plats. Stommen ska stå helt i lod innan du fortsätter.

4

Häll betong i hålen. Betongen blandas enkelt i en skottkärra. Häll vatten i skottkärran innan betongen, så blir det lättare att blanda. Låt betongen härda innan du fortsätter.

5

Takfotsbrädorna (E och F) monteras när betongen har härdat.

6

Takplåten (M) monteras. Halvtaket har byggts efter skivornas mått, som därför inte måste kapas. Det följer med färgade svarta skruvar till plåtarna. Skruvarna är självborrande, så du behöver inte förborra.

7

Baksidan (N) sågas till med en metallskiva på cirkelsågen. Du får INTE använda vinkelslip, eftersom snittytan kommer att rosta. Snittytan målas med en medföljande svart plastfärg innan montering.

8

Markera skruvarnas placering så att de träffar stolparna (A) bakom. Montera baksidan (N) med de medföljande skruvarna. Avsluta på båda sidor med en kantlist som består av två lister (G och H).

Material

70 x 70 mm tryckimpregnerade stolpar:

 • 3 stolpar (A) à 147 cm
 • 1 stolpe (B), 129 cm

28 x 120 mm brädor:

 • 2 snedsträvor (C) à 100 cm
 • 2 snedsträvor (D) à 115 cm
 • 2 takfotsbrädor (E) à 185 cm (delas till 28 x 59 mm)
 • 1 takfotsbräda (F), 245,6 cm
 • 2 kantlister (G) à 105 cm (delas till 28 x 45 mm)
 • 2 kantlister (H) à 105 cm (delas till 28 x 60 mm)
 • 1 bräda (J), 99 cm, för upphängning av redskap.

45 x 120 mm reglar

 • 3 sparrar (K) à 180 cm

45 x 45 mm reglar

 • 5 takläkt (L) à 240 cm

Dessutom:

 • Takplåt (M) för 245,6 x 185 cm, här 2 st takpanneplåtar från Areco (inklusive skruvar)
 • Baksidesbeklädnad (N) för 240 x 105 cm, här 1 st Easy-Plank-skiva från Areco (inklusive skruvar)
 • 5 säckar plintbetong
 • 2,5 liter träskydd
 • 4 stolpskor, 75 x 75 x 300 mm
 • Hålband, 12 x 0,8 mm, galvaniserat
 • 4 st M8 x 80 mm galvaniserade vagnsbult med brickor
 • 8 st 8 x 60 mm galvaniserade franska skruv med brickor
 • Rostfria skruv, A4, 5 x 80 och 5 x 100 mm
 • Armeringsjärn, 6 mm

Tidsförbrukning

2-3 dagar.

Pris

Omkring 5.000 kronor om du som vi väljer att klä tak och baksida med plåt. Det utgör mer än hälften av priset. Väljer du plasttak och klär baksidan med brädor blir priset omkring 3.000 kronor.

Svårighetsgrad

Det är många detaljer, men var för sig är de inte så svåra.

Ritning

Multimedia

Video

Montering av vinkelbeslag

Vänd beslaget rätt och gör fogen optimalt stark

Video

Skära glas

En glasskärare för 100 kronor klarar jobbet

Video

Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Video

Stoppkloss för kapsågen

Video

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Cykelskjul