Bygg taket till cyklarna mot huset

Fyra plintar, fyra stolpar och ett par reglar utgör den grundläggande konstruktionen i den här läckra lösningen till ett cykelskjul. Och så är det både enkelt och billigt.

Intro

Cyklar mot garageväggen, framför soptunnan, på gräsmattan, vid sidan av cykelstället - cyklar överallt. Lars Dalsgaard höll på att bli tokig på alla cyklar som alltid var i vägen. Problemet var lätt att identifiera. Alla tyckte att det var besvärligt att bära ner sina cyklar i källaren. Så cyklarna ”parkerades” i stället där det fanns plats, och därför stod det cyklar överallt. Och utomhus är de ett lätt offer för rostangrepp.

Det fanns ingen plats på tomten för ett friliggande cykelskjul, och därför bestämde Lars sig för att förlänga garaget med ett tak och två väggar. Det innebär att skjulet är öppet i ena änden men att cyklarna ändå står torrt under tak. Och den smula fukt som bildas försvinner snabbt eftersom ventilationen är bra.

Man kan naturligtvis bygga skjulet med en dörr och på så sätt få ett slutet skjul. Frågan är bara hur flitigt skjulet då kommer att användas? Med en bred öppning är det lika lätt att rulla in sin cykel som att ställa den utanför.

Cykelskjulet är 120 cm brett invändigt och tämligen rymligt. Om du vill kan du göra ditt skjul både bredare och djupare med samma dimensioner på virket. Här har utseendet anpassats efter garaget och därmed blir skjulet en del av garaget.

Glasa in eller släpp in luften

Det eleganta garaget är försett med glas längst upp men eftersom skjulet ligger i förlängning av garaget, där det också är lä, var det inte nödvändigt med glas i de tre fönsteröppningarna med kryss. Och man saknar inte glasen eftersom de kryssförsedda öppningarna gör att skjulet ser lätt ut.
Tillsammans med den öppna gaveln och 10 cm luft nertill under väggarna är det alltid bra luftväxling i skjulet, något som cyklarna bara mår bra av.
Om det ofta blåser eller regnar just där ditt skjul placeras kan du lätt komplettera öppningarna med starkt glas eller akrylplast. En annan lösning är att hoppa över de kryssförsedda öppningarna och låta panelen fortsätta hela vägen upp till taket.
74031_SE_A_5_2006_5_4.jpg

Instruktion

01
Mät, gräv och sätt ut betongplintar 6 Steg

Det tuffaste och mest arbetskrävande i hela bygget är att gräva hål för betongplintarna eftersom det ofta finns både rötter och stenar i marken. Resten av arbetet är inte fysiskt tungt. Det är förresten inte nödvändigt att använda betongplintar. Du kan gräva ner de bärande stolparna i marken och gjuta fast dem. Men det är lättare att justera om du använder plintar, och betong håller bättre än trä vid markkontakt.

1

Börja med att mäta rakt ut från väggen för markering av stolparna. Använd en vinkelrät skiva och knacka ner en pinne i marken där plinten skall stå.

2

Gräv hålen med t.ex. jordborr och spade. Hålen skall vara så stora att plinten kan justeras lite åt sidorna. Sätt sedan ner plintarna, först den främre och sedan den bakre.

3

Se till att stolpskorna i plintarna hamnar på samma nivå. Kolla också att de håller exakt samma avstånd till garageväggen. Fyll jord, sten och grus i hålen och stampa den hårt runt plintarna. Markera för de två mittersta plintarna och sätt dem på plats i linje med de som redan är på plats.

4

Gräv bort så mycket jord att du får plats för 10-15 cm sättgrus. Fukta grusbädden med slang innan du stampar och plattar till den hårt. Lägg sedan ner ett par avvägningsrör (eller -brädor). Kolla att de ligger absolut vågrätt. Dra bort överflödigt grus med en bräda på rören. Efteråt tas rören upp och hålen fylls med grus.

5

Nu skall du bara lägga på stenplattorna. Lars valde 40 x 40 cm betongplattor eftersom storleken passade fint till skjulets bottenyta.

6

Häll fin fogsand på plattorna och borsta den diagonalt över fogarna så att dessa fylls igen ordentligt. Detta måste upprepas ett par gånger de närmaste veckorna så att fogarna fylls igen.

02
Så reser du stolpar och lägger sparrar 7 Steg

Man bygger alltid hus från grunden. Eller gör man? I detta fall blir det faktiskt lättare om du i stället - när du har lagt stenplattorna på marken och rest stolparna - fortsätter med att lägga sparrarna som senare skall bära taket.

1

För att hitta den vinkel som sparren skall kapas med mot husväggen lägger du en regel på rätt höjd mellan stolparna. Spänn sedan fast en sparre med tving på regeln och låt sparren fortsätta förbi garagegaveln på rätt höjd. Dra ett lodrätt streck på sparren längs väggen. Denna vinkel överförs sedan till cirkelsågen så att remmen (F) på väggen får samma vinkel på ovansidan. Även takfotsbrädan (G) geringssågas i denna vinkel för att ligga i linje med taket.

2

Fäst remmen (F) tillfälligt. Markera var taksparrarna skall placeras och hur mycket remmen skall kortas av. Ta ner den igen, korta av den och borra skruvhål samt dra fast den med 5 x 70 mm skruvar. Fäst sedan byggbeslagen på remmen med 4,0 x 40 mm skruvar.

3

Genom att fästa sparrarna tillfälligt med tvingar blir det rätt lätt att göra takkonstruktionen klar. Sätt fast den främre och bakre sparren och spänn fast en bräda mellan sparrarna som de två mittersta sparrarna kan vila på. När sparrarna är på plats kan du rätta in stolparna mot dem. Markera för urtag i både stolpar och sparrar så att delarna kan sättas ihop.

4

Såga först halvvägs ner i stolparna och stäm sedan bort överflödigt trä med vasst stämjärn. Gör precis likadant med de två sparrar du redan har monterat.

5

Korta av de två yttre sparrarna och gör urtagen i dem. Skruva ihop sparrar och stolpar med 5,0 x 45 mm skruvar i de mittersta och 5 x 90 mm skruvar i de yttre. Fäst takfotsbrädan (G) på stolparna med 5 x 60 mm skruvar.

6

Det underlättar om du markerar det exakta avståndet mellan stolparna på en list och spänner fast listen nertill innan du skruvar fast stolparna i stolpskorna.

7

Var noga med stolparnas placering och kontrollera att de står lodrätt. Spänn därefter fast dem i stolpskorna med 10 mm franska träskruvar.

03
Så här görs sidorna på skjulet 4 Steg

Det finns ingen anledning att arbeta i obekväma ställningar när du gör sidorna på skjulet. Du kan ju göra det lätt för dig genom att snickra sidorna som ramar och därefter sätta fast ramarna. Du kan själv välja om du vill stå utomhus och snickra ramarna eller inomhus i hobbyrummet. Att göra ramarna för sig och sedan montera dem kräver förstås att du är extra noggrann med dina mått. Metoden är emellertid väsentligt enklare och snabbare och du slipper sitta på huk för att skruva fast brädorna en efter en på sidorna.

1

Sätt ihop ramarna av listerna H, J och K med 5 x 60 mm skruvar och klä sedan ramarna med blockhusbrädor som spikas fast med 35 mm dyckertar.

2

Sätt fast ramen men dra in den cirka 2 cm från stolpens utsida. Fäst den i stolpen med 5 x 60 mm skruvar.

3

Fäst tvärreglarna (D) i stolparna. Det gör du med 5 x 60 mm skruvar som dras in snett i regel och stolpe. De nedersta och mellersta tvärreglarna fästs också med skruvar i ramarna.

4

Håll de övre tvärreglarna på plats med tvingar. De skall sitta i linje med underkanten på takfotsbrädan (G). Spika därefter fast reglarna med 55 mm spikar genom takfotsbrädan. Fäst reglarna i stolparna med skruvar som dras i snett från sidorna.

04
Så här snickrar du fönstren 6 Steg

Fönsteröppningarna är eleganta och krysset i mitten gör att skjulet passar fint till garaget. Inte nog med det - de medverkar också till att göra skjulet lätt och luftigt. Det är givetvis viktigt att kryssen görs med precision och att de bildar perfekta diagonaler från hörn till hörn i alla öppningarna. Detta ställer krav på noggrannhet och koncentration under arbetet, så det är absolut inte under detta arbete du skall försöka skynda dig …

1

Sätt ihop tre fönsterbågar av 22 x 22 mm lister (M och N). Spika ihop delarna med 55 mm galvaniserade dyckertar och se till att de sitter vinkerätt kant mot kant. Ta fram diagonallisterna och dra ett långt streck exakt längs mittlinjen på varje list. Lägg sedan listerna under en ram och dra streck med en penna på insidan av ramen på diagonallisterna. Då får du också sågspåren.

2

För att kunna sätta ihop de två diagonallisterna i varje ram till ett kryss är det viktigt att de passar i hörnen. När de gör det, markerar du kryssfogen med blyertspenna så att du sedan kan stämma bort träet.

3

Såga först några spår innanför markeringarna. Då blir det lättare att stämma bort överflödigt trä. Använd ett vasst stämjärn. Spika ihop diagonallisterna två och två till tre kryss med 2 st 35 mm dyckertar i varje kryss.

4

Sätt kryssen på plats i bågarna och spika fast dem med 35 mm dyckertar från sidorna.

5

De kryssförsedda bågarna spikas nu fast på fasaden med 55 mm dyckertar. Dra in bågarna cirka 2 cm från stolparnas framsidor.

6

Nu är skjulet klart för målning och takläggning.

05
Bygget avslutas med takläggning 2 Steg

Taket kan vara enkelt, t.ex. vattenfasta skivor och takpapp, men Lars Dalsgaard valde i stället att lägga brädor på klink. Han tycker att det ser snyggt ut, det är lättlagt och billigt. Visserligen kan ett par regndroppar tränga igenom taket, men det har ingen betydelse när det bara är ett skjul.

Det är bäst att måla sparrarna innan taket läggs på och då kladdar man heller inte på takbrädorna. Dessa bör förresten strykas ett par gånger med träolja eller lasyr innan de monteras.

OBS! Brädorna skall behandlas på bägge sidor för att inte slå sig.

1

Mät hur långa takbrädorna skall vara och kapa dem sedan. Du kan ev. lägga avkortade bitar på en av sparrarna för att se var brädorna skall läggas för att täcka taket och för att sticka ut cirka 4 cm över takfotsbrädan. Såga bort noten på den nedersta brädan och jämna till den översta brädan.

2

Spika fast brädorna på sparrarna med 55 mm dyckert. Nu är cykelskjulet klart och det återstår endast målning.

Material

TILL GOLVET

• 44 betongplattor, 40 x 40 cm
• 0,5 kubikmeter sättgrus
• En påse fogsand

Prisbild: Cirka 850 kr

TILL SKJULET

95 x 95 mm hyvlat, tryckimpregnerat trä:
• 2 stolpar (A) à 185 cm

45 x 95 mm hyvlat, tryckimpregnerat trä:
• 2 stolpar (B) à 185 cm
• 4 sparrar (C) à 140 cm
• 6 tvärreglar (D) à 83,3 cm
• 2 tvärreglar (E) à 120 cm

28 x 120 mm hyvlat, tryckimpregnerat trä (trallvirke):
• 1 rem (F), 268,9 cm
• 1 takfotsbräda (G), 277,9 cm

22 x 44 mm lister:
• 9 ramlister (H) à 114,8 cm
• 6 ramlister (J) à 83,3 cm
• 2 ramlister (K) à 120 cm
• 6 diagonallister (L) à 82 cm

22 x 22 mm lister:
• 6 fönsterlister (M) à 83,3 cm
• 6 fönsterlister (N) à 25,8 cm

22 x 120 mm fjällpanel, gran:
• 14 takbrädor (O) à 277,9 cm

Stockpanel, täckbredd på minst 85 mm:
• 42 brädor (P1) à 83,3 cm
• 14 brädor (P2) à 120 cm

Dessutom:
• 4 betongplintar (R)
• 4,0 x 40 mm, 5,0 x 45 mm, 5,0 x 60 mm, 5,0 x 70 mm och 5,0 x 90 mm skruvar
• 10 mm franska skruvar
• 35 x 1,6 och 55 x 2,5 mm dyckertar
• 6 vinkelbeslag à 60 x 60 x 80 mm
• Grundningsolja
• Heltäckande utelasyr

Eventuellt:
• Cykelställ

Prisbild: Cirka 2 700 kr

Totalt för hela skjulet, cirka 3 550 kr

Ritning

Enkelt och billigt cykelskjul

Samtliga delar i cykelskjulet har på teckningen nedan försetts med en bokstav och i materiallistan till höger ser du vad som har använts till de olika delarna. Bokstäverna finns även i bildtexterna med sina steg-för-steg-anvisningar.

Enkelt och billigt cykelskjul

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Cykelskjul