Cykelskjul med färdigköpta moduler

Anpassa stolpar och den övriga trästommen till färdigköpta moduler, här är flätad pil. Då kan du bygga ett riktigt snyggt och enkelt skjul både billigt och snabbt.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
6.600 kronor

Intro

Det går snabbt att bygga detta enkla cykelskjul eftersom du inte behöver lägga ner tid på väggarna. De består här av flätade skärmar av pil som köps färdiga. Du kan även använda lamellskärmar eller något annat, som gör bygget lätt. Våra skärmar har specialbeställts, men det finns liknande på byggvaruhus, bland annat Bauhaus.

Vårt skjul byggs i förlängningen av en carport och blir därför stabilt. Bygger du ett fristående skjul bör du för säkerhets skull fästa ett eller två vindkryss på varje långsida.

Moduler avgör storleken på ditt cykelskjul

Storleken bestäms av de skärmar du väljer. Här är det en modul brett och tre moduler långt. Ingången till skjulet förses förstås inte med skärmvägg, om du inte vill hitta på en fiffig dörrlösning med gångjärn. Som tak har vi valt enkla men starka plastpaneler som klickas ihop, ClickLite. Du kan förstås välja vilken takbeläggning du vill.

Instruktion

01
Stolparna 5 Steg

Det gäller att placera stolparna så noga som möjligt eftersom vi ska skruva fast skärmarna på dem. Därför ska avståndet mellan stolparna anpassas efter skärmarnas bredd.

När du gräver hål för stolparna kan du använda dig av en lång bräda, där du har markerat stolpavståndet, eller ett snöre med en knut för varje stolpe. Gräv ner stolparna så djupt att de står stadigt, förslagsvis 80-90 cm. De främre stolparna ska vara 25 högre än de bakre så att det bildas automatisk lutning på taket.

Innan du reser stolpar och lägger tak bör du måla allt virke. Det är mycket lättare att göra det innan skjulet har rests.

1

Gräv hål för stolparna. Gör hålen cirka 90 cm djupa och anpassa avståndet mellan dem efter bredden på skärmarna. Hålet ska vara så stort att du kan stampa jorden när du fyller igen hålen.

2

Ställ den ena bakre stolpen (B) i lod och stampa jorden på cirka var 10:e cm när du fyller igen hålet. De rakaste och bästa stolparna ställs i hörnen. TIPS: Det går utmärkt att stampa jorden med en regel eller liknande.

Kolla noga att stolparna står lodrätt åt alla håll.

3

Spänn ett murarsnöre mellan de yttersta stolparna (B), så att du har något att rätta in stolparna mot när de sätts ner i hålen. Lägg en list eller bricka på 5 mm mellan snöret och stolpen och sätt de andra stolparna 5 mm från snöret.

Lägg en bricka bakom snöret när du sträcker det, så att det inte rubbas när du sätter ner stolparna i hålen.

4

Se till att stolparna i gavlarna står vinkelrätt mot varandra. Det kan du lätt kolla med en vinkel, som du gör av brädor. Sidorna ska vara i förhållandet 3:4:5 och lägg vinkeln som på bilden.

5

De främre stolparna (A) ska vara 25 cm högre än de bakre (B), för då bildas det automatiskt fall på taket. Viktigt! Kontrollera att stolparna står lodrätt och på exakt rätt ställe innan du fortsätter med taket.

02
Hammarbanden 5 Steg

Höjden på det bakre hammarbandet har här anpassats efter taket på den carport som skjulet är en förlängning av.

Om du bygger ett fristående skjul bör det vara minst 2 meter till underkant av hammarbandet för att du ska få en bra ståhöjd i skjulet.

För att få en stark takkonstruktion sågar vi ett urtag i varje stolpe, som vi kan lägga hammarbandet i.

Innan du sågar i stolparna, bör du förstärka dem med snedsträvor av reglar, så att de inte rubbas när du sågar.

1

Mät och markera var du ska lägga hammarbandet (C). Fäst en skruvtving längst upp på varje stolpe (B) och lägg hammarbandet på tvingarna medan du mäter. Då kan du lätt justera höjden genom att vrida tvingen lite.

2

Kapa varje stolpe (A och B) vinkelrätt 12, 5 cm ovanför underkanten på hammarbanden. Då kommer hammarbanden att sticka upp 2 cm ovanför stolparna. Det ser snyggt ut.

3

Såga nu urtag i varje stolpe (A och B). Eftersom hammarbanden är 45 mm breda görs urtaget 45 mm, så att hammarbanden sitter plant med stolpen. Det är en fördel att fixera stolparna med snedsträvor innan du sågar.

4

Lägg hammarbanden (C) på plats och fäst dem i stolparna (A och B) med M10 x 120 mm vagnsbultar. Förborra med 10 mm borr. Knacka i bulten så att bricka och mutter hamnar på den invändiga sidan av skjulet.

5

När bägge hammarbanden (C) har monterats förstärks konstruktionen tillfälligt med snedsträvor både längs gavlar och långsidor. Kolla att hammarbanden är parallella och att alla stolpar står lodrätt.

03
Taksparrarna 5 Steg

1

Lägg sparrarna (D) på hammarbanden (C) och mät dig fram till var de ska ligga. De ska sticka ut lite på båda långsidorna så att det bildas ett taksprång. När de ligger som de ska markerar du för de urtag som ska sågas.

2

Såga urtag i taksparrarna (D) med fogsvans eller sticksåg. Var noga med att få urtaget vinkelrätt. Sparrarna ligger stadigare och bättre om de vilar på hela sin bredd på hammarbanden.

3

Montera sparrarna på hammarbanden. Varje sparre fästs med ett vinkelbeslag. Här är avståndet mellan sparrarna 72 cm och då ligger varannan sparre ovanpå en stolpe.

4

Sparrarna kapas när alla har fästs så att de blir lika långa. För att få en rak såglinje använder vi en snörslå. Snöret fästs, sträcks och släpps med en snärt. Vi sågar sedan med en vass fogsvans som ger rena och fina sågade kanter.

5

Reglarna (E) skruvas fast ovanpå sparrarna (D). Avståndet mellan de fyra reglarna fördelas så att det blir lika stort. Här är det 60 cm. Reglarna skruvas fast med 5 x 100 mm skruvar i underliggande sparrar.

04
Taket 7 Steg

Nu är hela stommen klar och det återstår att lägga tak. Vi har valt plastpanel som lätt klickas ihop, men du kan förstås välja vilken takbeläggning du vill.

Eftersom vårt tak ansluter mot en carport börjar vi med att montera en kantlist mot carporten. När sedan den första takskivan är på plats klickar vi fast resten av skivorna, en i sänder, och fäster dem med en skruv i varje regel.

Om du bygger ett fristående skjul, börjar du takläggningen med en aluminiumprofil, som ser till att det blir tätt mot kanterna av taket.

Takskivorna klickas ihop när du pressar ihop dem. Det går lättast om du håller en hand på vardera sidan av skivan och slår ihop dem med lätt hand.

1

Fäst en kantlist där taket börjar om det ansluter till en annan byggnad. Listen fästs med de skruvar som följer med.

2

Montera ett 3 mm expanderande fogband i kantlisten. Det ser till att det blir tätt mellan listen och den första takskivan och stoppar vatten, som försöker rinna ner på baksidan.

3

Såga takskivorna. Välj helst vinkelslip med metallkapskiva, men det går även med fintandad handsåg. Här är takskivorna 420 cm och vi delar dem på mitten och slipper spill.

Det är bäst att använda vinkelslip. Använder du sticksåg finns risk att det sprängs loss bitar.

4

Skruva fast den första takskivan. Den skjuts in i kantlisten och skruvas fast i det yttersta av de spår som finns längs skivorna. Dra fast en skruv i varje regel men förborra först med 5 mm borr.

5

Foga mellan kantlisten och vindskivan med genomskinlig (transparent) silikonfogmassa. Släta till fogen med fuktig fogsticka.

6

Fortsätt monteringen med en skiva i sänder. Kolla att du har samma avstånd mellan framkanten på skivan och den första regeln. Du ska ha plats för montering av takfotsbrädor efteråt. Klicka ihop skivorna.

7

Såga av reglarna (E) först när du nästan är klar med läggningen av skivorna, och när du kan se var den sista skivan ska monteras. Det är först då som du kan se var vindskivan ska monteras.

05
Avslutning 10 Steg

Det enda som återstår nu är finish och detaljer. Framtill ska taket tätas med alutejp och en aluprofil. Vi ska också sätta takfotsbrädor på framsidan och vindskivor på gaveln. Ovanpå både brädor och vindskivor fäster vi aluminiumprofiler, som skyddar träet och ser till att det inte fuktas upp.

På baksidan monterar vi en håltejp och en takfotslist. Tejpen ser till att vatten kan rinna bort samtidigt som den och listen skyddar taket.

Avslutningsvis ska vi sätta de färdiga skärmarna mellan stolparna, där de blir väggar. Mellan de två mittersta sätter vi ingen skärm, för det är ingången.

1

Dags för montering av vindskiva på gaveln. När den är på plats kan den sista taksivan läggas upp. Här monterar vi först en regel under de utstickande takreglarna, så att vi får något att fästa vindskivan i. Förborra så att träet inte spricker.

Skruva fast regeln uppifrån med 5 x 100 mm skruvar genom takregeln.

2

Fäst alutejp på den övre änden av takskivorna. Den skyddar taket så att det inte kommer in smuts i de hål som finns i skivorna.

3

Kläm fast en aluminiumlist på takskivorna utanpå alutejpen. Listen hör ihop med den aluminiumprofil som sedan ska monters för att skydda takfotsbrädor och vindskivor. Listen behöver inte skruvas fast - det räcker att trycka in den.

4

Sätt upp takfotsbrädor (F) på framsidan av taket. Den övre brädan monteras först och placeras 3 cm högre än taket så att aluprofilen passar. Den nedre slås fast med hammare i noten under den övre. Fäst dem med 5 x 100 mm skruvar.

Takfotsbrädorna är notade och spontade. Den undre knackas på plats med kloss, så att det inte blir märken.

5

Sätt upp vindskivan (G) på gaveln, när du har satt upp takfotsbrädorna (F). Håll upp brädan så att du ser hur lång den ska vara. Fäst sedan vindskivan på samma nivå som takfotsbrädan, eftersom aluprof len också ska täcka vindskivan.

Vindskivan monteras med 5 x 60 mm skruvar.

6

Kapa takfotsbrädorna (F) när du har monterat vindskivan. Såga lodrätt så att de två brädorna hamnar kant mot kant.

7

Montera aluprofiler aluprofil på takfots-brädor (F) och vindskivor (G) och fäst dem med aluspikar. De monteras med överlappning, så att nästa profil täcker spiken. Här används en 32 mm bred profil som kan gå ner över aluminiumlisten.

8

Montera håltejp på den nedre delen av takskivorna. Hålen i tejpen ser till att vattnet kan rinna undan från det spår som bildas mellan skivorna och försluter samtidigt kanalerna i skivorna.

9

Sätt takfotslisten utanpå tejpen. Listen ska bara tryckas fast och sitter sedan. Du behöver inte skruva fast den.

10

De färdiga skärmarna skruvas fast mellan stolparna med 5 x 60 mm skruvar och vi drar i tre på varje sida. Vi har valt lägre höjd på skärmarna på baksidan, men det är ju en smaksak. Vi sätter dem 15 cm ovanför marken.

Material

• 4 stolpar (A) à 335 cm, 100 x 100 mm
• 4 stolpar (B) à 310 cm, 100 x 100 mm
• 2 hammarband (C) à 420 cm, 45 x 145 mm
• 6 taksparrar (D) à 210 cm, 45 x 120 mm
• 4 reglar (E) à 390 cm, 45 x 70 mm
• Takfotsbrädor (F)
• Vindskivor (G)
• 5 reglar till tillfällig förstärkning och montering av vindskivor
• 8 vagnsbultar, M10 x 120 mm
• Skärmväggar – här 3 skärmar à 120 x 120 cm och 4 skärmar à 120 x 140 cm från t.ex. Salixprodukter, tel 0346-512 12, www.salixprodukter.se eller från Bauhaus, art.nr 35114-1
• 12 vinkelbeslag
• Beslagsskruvar, 4 x 40 mm
• Skruvar, 5 x 60 och 5 x 100 mm
• ClickLite paneltak inkl. profiler, tejp etc. från www.plastmo.se
• 7 aluprofiler
• Expanderande fogband och bottningslister
• Silikonfogmassa

Specialverktyg
• Plåtsax
• Murarsnöre, ev. också snörslå

Tidsförbrukning

3 arbetsdagar

Pris

Specialgjorda skärmar för 3600 kr plus frakt. Virke, tak och beslag 2500 kr. Diverse småsaker 500 kr.

Svårighetsgrad

Ett relativt enkelt projekt. Men tänk på att sätta stolparna lodrätt!

Ritning

Detta enkla skjul byggs i förlängningen av en carport, och därför har hammarbanden förlängts i ena änden.

Video

TEKNIK: Vinkel till större projekt

Den gör du själv av tre brädor

TIPS: Fast avstånd mellan stolparna

TIPS: Sätt upp långa brädor - ensam

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Cykelskjul