Snygg och rejäl carport

Vi förvandlar en liten parkeringsplats framför huset till en snygg infart med ny beläggning och en stilren carport. Vi visar hur du ska göra alltihop, från början till slut.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
14 dagar
Pris
80.000 kronor

Intro

Om du rundar alla hörn när det gäller underlag och stenplattor, då klarar inte uppfarten den stora belastningen från bilarna. Och det är nästan garanterat att du antingen kommer att få leva med en dålig och gropig infart, eller får göra om det hela.

Därför visar vi här hur det ska göras på rätt sätt. Vi gräver ut, gjuter kantsäkring, sätter stolpskor, packar och sätter plattor som klarar biltrafik.

Vi bygger också en carport som trots sin relativt enkla konstruktion uppfyller alla krav.
Nyckelorden är här planering, noggrannhet och känsla för detaljer. Platsen utnyttjas optimalt och det kompromissas inte med någonting.

I artikeln får du processen grundligt beskriven med steg-för-steg-foton och tillhörande bildtexter. Och du får även en noggrann ritning, 3D-detaljritningar och en materiallista.

Instruktion

01
Underlag 4 Steg

Underlaget är viktigast när det handlar om infarter. Den konstanta trafiken in och ut med däck som vrider sig på plattorna, kan få hela beläggningen att röra sig om inte underlaget och kantsäkringen är ordentligt gjord.

Du måste ta bort det översta jordlagret, så att det finns plats att göra en fast botten till beläggningen. Om din tomt lutar, kan du göra en kantsäkring av kantblock och därefter lägga bärlager, stenmjöl och sättsand, innan du till sist kan lägga plattorna. Det är viktigt att beläggningen har fall (2,5 cm per m) så att regnvattnet leds bort.

1

Ta bort det översta jordlagret så att det finns plats för ett lager bärlager på 15 cm, ett lager stenmjöl på 12 cm och ett lager sättsand på 3 cm.

2

Börja med ett lager bärlager på 15-30 cm och packa det. Påför sedan ett lager stenmjöl på 10-15 cm och packa det också, och avsluta med ett lager sättsand på 2-4 cm.

3

Gräv en ca 25 cm djup och 35 cm bred ränna. Fyll med betong och sätt kantblock i den våta betongen. Kantblocken kan putsas efteråt. De är till för att hålla sten och sand på plats, eftersom marken lutar.

4

Jämna till sättsanden genom att lägga vågräta järnrör i sanden och dra med en rätskena längs dem.

02
Beläggning 6 Steg

Betongplattor är ett vanligt val när det gäller infarter.

Betongplattor kan köpas i många olika nyanser och storlekar, och det kan vara frestande att välja lite större plattor, för att få färre fogar att rensa. Nackdelen med stora plattor är bara att de är tunga och svårhanterliga - särskilt eftersom de måste vara minst 6 cm tjocka för att tåla att köras på.

Därför är det smart att använda samma storlek som här. Det gör det lättare att göra “mjuka” övergångar mellan olika nivåer.

1

Det är en bra idé att undersöka vad för slags jord du har. Om underlaget är sandigt eller på annat sätt väl dränerat, så att regnvatten försvinner snabbt, räcker det oftast att gräva bort ca 35 cm. Om underlaget består av jord och är fuktigt eller liknande, så kan du behöva gräva bort ännu mer material.

2

Plattorna på en infart måste vara tjockare än till en terrass, så att de inte går sönder när du kör på dem. Vi rekommenderar att plattorna är minst 6 cm tjocka.

3

Gräv hålen till stolpskorna som ska användas till carportens stolpar och sätt dem i fuktig betong. Skruva fast stolpskorna vid en bjälke, så att de inte flyttar sig när de gjuts.

4

Börja den nya beläggningen där den möter den gamla. På så sätt blir det bara kapningar och ojämnheter ute längs sidorna på beläggningen.

5

Lägg hela plattor först och kapningarna till sist. På så sätt har du koll på riktningen och kapningsarbetet kan göras färdigt på en gång till sist.

6

Häll fogsand på plattorna och sopa ner den diagonalt i fogarna. Gå sedan över med markvibratorn så att sanden kommer ner - och upp i fogarna underifrån. Fyll på fogsand så länga den sipprar ner mellan plattorna.

03
Stolpar och sparrar 4 Steg

Carportens uppbyggnad är enkel. Stolparna sätts i de förgjutna stolpskorna och när de har kapats i rätt höjd, monteras bärlinan och sparrarna.

Regnvatten på taket leds bakåt genom att de bakre stolparna görs kortare än de främre, så att bärlinan blir vinklad.

Hur stort fall taket ska ha beror på vilken sorts tak du väljer - följ alltid leverantörens rekommendationer.

1

Sätt stolparna (A) i stolpskorna och stötta dem med ett par reglar så att de står i lod.

2

Den bakre stolpen (A) ska vara kortare än den främre för att taket ska få fall. Dra ett snöre från den främre till den bakre bärlinan (B), som här faller ca 2,5 cm per meter. Lutningen varierar beroende på tak - följ alltid leverantörens rekommendationer. Gör hack i de stående stolparna (A) som bärlinan kan läggas i.

3

Sätt den första, mittersta och bakersta sparren (E) först, så att konstruktionen låses. Därefter kan du sätta upp resten av sparrarna. Se till att det inte är mer än 60 cm mellan sparrarna.

4

Gör ett hack i sparrarna (E) på 65 mm där de ska ligga i bärlinan (B). Det låser konstruktionen och gör carporten extra stark. Ta bort max ⅓ av sparrens totala höjd när du gör hacket.

Sparrar till lätta tak

04
Panel och tak 5 Steg

Denna carport är öppen och oisolerad, så det ställs inte några särskilda krav på vindlast eller isolering.

Panelen sätts på en stomme av läkt som skruvas direkt på carportens stolpar och bärlina. Om stolparna sitter exakt, så kan alla panelbrädor kapas på en gång.

Om du skruvar på panelen, som vi gör här, så rekommenderar vi att du använder 4,5 x 50 mm skruv. Förborra innan du skruvar fast brädan i ändarna.

1

Underlaget till panelen byggs av läkt (C). Sätt läkten ca 3 cm innanför framkanten på stolparna (A), så att alla ändskarvar döljs.

2

Håll ett avstånd på 25 mm från änden och underkanten på panelbrädan (G) när du skruvar. Kontrollera löpande att brädorna i de olika sektionerna fluktar.

3

De översta panelbrädorna sågas nära bärlinan (B). På carportens sidor ska brädan sågas diagonalt på grund av taklutningen.

4

Takskivorna avslutas jämnt med änden på sparren (E). Det ger möjlighet att montera takfotsbräda (H) och täckbräda (J) senare.

5

Kortlingar (F) sätts mellan alla sparrar (E) för att stötta takskivorna och för att förstärka taksparrarna på mitten.

Material

Träkonstruktion:

 • 10 x 10 cm tryckimpregnerade stolpar (A)
 • 45 x 145 mm reglar till bärlinor (B)
 • 38 x 73 mm läkt till underlag (C) och snedsträvor (D)
 • 45 x 195 mm reglar till taksparrar (E)
 • 45 x 95 mm reglar till kortlingar i takkonstruktionen (F)
 • 25 x 125 mm fjällpanel (G)
 • 25 x 125 mm tryckimpregnerade brädor till takfot (H)
 • 19 x 100 mm tryckimpregnerade täckbrädor ovanpå takfotbrädorna (J)
 • Distansklossar (K)

Dessutom:

 • Takskivor (här kanalplast)
 • 4,5 x 50, 4,5 x 70, 4,5 x 90, 4,5 x 100, 4,5 x 120 mm skruv
 • Plintbetong
 • Vinkelbeslag (80 x 80 mm)
 • Ankarskruv
 • Franska skruv till stolpskor
 • Stolpskor med beslag
 • Träskydd

Tidsförbrukning

Ca 14 dagar.

Pris

Ca 80.000 kronor.

Svårighetsgrad

Hemligheten här är noggrannhet och enkla material. Med bra planering kan de flesta med lite byggerfarenhet göra likadant.

Ritning

Multimedia

3D-modell

3D-modell

Utsprång

Gavelutsprånget har förlängts med bitar av regelvirke.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Vindskiva och takfotsbräda

Taket avslutas med tryckimpregnerade brädor runt om.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Stolpskor

Alla stolpar fästs i stolpskor. Alla stolpskor gjuts fast innan plattorna läggs.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Stomme

Panelbrädorna delas in i fält och skruvas fast på en stomme som består av reglar.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Fjällpanel

Den färdigmålade svarta fjällpanelen är förhållandevis billig och lättmonterad.

Öppna 3D-modell

Video

Fall på beläggningen

Med en mätmall är det lätt att mäta upp för fall

Video

Spår för murarsnöret

Video

Avjämningslager för plattor

Med två rör och en rak bräda blir det helt jämnt

Video

Fogning av sten och plattor

Med riktig fogsand blir beläggningen stark

Video

Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Video

Stoppkloss för kapsågen

Video

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Carport