Uppfart med marksten och kantsäkring

Om du väljer stark marksten av betong till beläggningen och bygger upp en rejäl kant så får du en urstark infart som håller för biltrafik i många år. Se här hur den byggs upp från grunden.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
5 dagar
Pris
300 kr/m2

Intro

För bilar är tunga och pressar på beläggningen och när du vrider på ratten belastas beläggningen extra mycket och risken att stenarna sätter sig eller pressas åt sidan är mycket stor. Men du kan gardera dig och få en beläggning som håller om du skapar starka och stabila kanter. Det görs lättast med kantblock som sätts i betong och innanför kantblocken läggs den egentliga beläggningen.

Det räcker emellertid inte med att skapa starka kanter av block och betong. För att beläggningen inte ska sjunka eller skadas på annat sätt krävs att den ligger på ett stabilt underlag som har byggts upp på korrekt sätt. All matjord ska grävas bort så att du kan lägga ett lager grovt grus eller kross, t.ex. makadam (som också dränerar bra). Därefter fyller du på med bärlagergrus och avslutar med ett lager finare grus, typ sättgrus 0-8 mm, som markstenarna sätts i – eller rättare sagt – läggs på. Här har grovt grus och bärlagergrus lagts för ett par år sedan och ska bara jämnas till innan sättgruset kan läggas.

Instruktion

01
Mät och markera 3 Steg

1

Markera infartens omkrets med käppar i alla hörn när du har mätt upp. Dra sedan snören längs långsidorna. Kolla att avståndet mellan snörena är detsamma hela vägen. Markera önskad höjd på den käpp där marknivån är högst.

2

Överför höjden till de andra käpparna. Det är smart att använda ett långt vattenpass när du överför höjden. Har du inget sådant kan du ta en lång bräda med ett vattenpass.

3

Mät upp och markera för ett fall på beläggningen. Fallet bör vara minst 15 mm per meter lite beroende på förutsättningarna. Här skapar vi ett fall på 25 mm per meter och markerar det på käpparna innan snörena rättas till.

02
Kanterna 7 Steg

När du har lagt grovt grus och bärlager-grus med flera gånger vibrering samt angett infartens storlek, fortsätter du med kanterna. Det är viktigt att du använder rejäla kantblock som är starka nog att hålla beläggningen på plats. Vi använder block på 14 x 14 x 21 cm.

Gräv en ränna, cirka 35 cm bred och 25 cm djup. Det ska finnas plats för ett lager jordfuktig betong på bottnen, som kantblocken trycks ner i, samt ett lager på båda sidorna av blocken.

Köp färdigblandad betong i säckar och tillsätt vatten enligt anvisningarna på förpackningarna. Tänk på att betongen ska vara rätt torr och inte får rinna.

1

Gräv en ränna längs de fyra sidorna och stampa till bottnen ordentligt. Du kan använda en tung stolpe med en rundstav som handtag.

2

Kolla att rännan är tillräckligt djup. Det bör vara cirka 25 cm från bottnen upp till snöret vilket motsvarar kantblockens höjd (14 cm) plus 10 cm. Häll cirka 12-15 cm blandad betong i rännan. Betongen ska vara rätt fast och torr.

3

Sätt kantblocken i den jordfuktiga betongen och knacka dem på plats. Det är viktigt att stenarna trycks ner lite i betongen.

4

Kolla att modulmåttet hålls, dvs. att måttet på t.ex. tre kantblock är detsamma hela tiden (här är det 63 cm). Kolla också att kantblocken ligger på samma nivå och att de är vågräta.

5

Lägg betong på bägge sidor av kantblocken när du har satt alla block hela vägen runt. När kantblocken på detta sätt packas in i betong kan du vara säker på att de blir där de ha satts.

6

Se till att betongen inte kommer för högt på insidan av kantblocken, för där ska du ju lägga dina markstenar i en beläggning. Det ska vara plats för marksten och sättgrus utan att betongen är i vägen.

7

Kantblocken ska kanske luta åt ena hållet? Det ska de ofta om man ansluter beläggningen till en annan.

03
Underlaget 7 Steg

Nu är det dags att fortsätta med underlaget för din beläggning. Här var det stora förarbetet gjort, dvs. att ta bort matjord och lägga på grovt grus eller makadam, vibrera ett par gånger, lägga på bärlager-grus och vibrera igen. Eftersom vi vill vara säkra på ett plant underlag krattar vi upp de översta 5 cm och jämnar till.

När bärlagergruset har jämnats till ska det vibreras innan ett lager sättgrus, fint grus, kan läggas ovanpå. Sättgruset ska inte vibreras.

Det är smart att använda kantblocken som riktmärken vid nivelleringen. Ta en lång rak bräda, såga till kanterna så att den kan ligga på kantblocken och använd den för att dra ut sättgruset.

1

Bärlagergruset jämnas till. Komplettera ev. med ytterligare grus. Med en bräda kan gruset dras ut och jämnas till innan det vibreras.

2

Komprimera underlaget med en plattvibrator. Tänk på att paddan ska väga cirka 200 kg så ta med ett par kompisar när du hyr den. Kör över beläggningen ett par gånger.

3

Längs kanterna stampas gruset för det kan vara svårt at komma till med paddan längs kanterna utan att knuffa undan kantblocken.

4

Kolla att underlaget är jämnt och plant. Använd en rätskiva på 3 m. Ev. svackor får inte vara djupare än 10 mm. I annat fall måste du fylla på mera grus.

5

Fördela sättgrus på det komprimerade bärlagergruset. Fördela det så jämnt som möjligt med kratta eller raka så att det blir plant.

6

Sättgruset dras ut med den bräda som du har sågat till på kanterna, så att den kan dras längs kantblocken. Här har vi skyfflat på ett cirka 2,5 cm tjockt lager och då hamnar beläggningen 2,5 cm ovanför kantblocken. Efter vibrering endast 1 cm.

7

Sättgruset har skyfflats ut och jämnats till, så nu kan de första markstenarna i beläggningen läggas på plats. Gruset ska inte vibreras.

04
Stenarna sätts 6 Steg

Med sättgruset på plats kan arbetet fortsätta med läggning eller sättning av stenar. Här läggs de vinklat mot långsidorna vilket gör infarten lite mer levande. Ett murarsnöre spänns i den riktning som stenarna ska läggas.

När du har lagt fyra rader flyttar du murarsnöret och lägger ytterligare fyra rader. Snöret ska placeras fyra rader från den senast lagda raden. Det kallar vi stenarnas modulmått. På så sätt kan man vara säker på att fogarna mellan stenarna blir lika breda, 3-5 mm.

Det är en fördel att fylla fogsand i fogarna i takt med att raderna blir klara. Då kan du gå på beläggningen utan att stenarna rör sig.

1

Spänn ett murarsnöre tvärs över infarten och lägg den första raden längs snöret. Lägg stenarna kant i kant med snöret och med 3-5 mm fogavstånd.

2

Stenarna läggs i ett villkorligt förband, och det innebär att avståndet mellan kantblocken och den första stenen i varje rad skiljer sig åt från rad till rad. Det är lättare än att lägga stenarna i ett visst mönster.

3

Flytta snöret när du har lagt fyra rader. Spänn det nu fyra rader från senast lagda rad inklusive fogavstånd (= modulmått). Då får du samma fogbredd överallt och en snygg beläggning.

4

Fyll på fogsand fortlöpande. Då minskar du risken för att stenarna rör sig om du går på dem under arbetet. Fortsätt att lägga hela stenar tills utrymmet mellan kantblocken har fyllts.

5

Halva stenar och mindre bitar läggs nu i utrymmena mellan kantblocken och beläggningen. Håll en sten över ”hålet” och markera var den ska kapas samt kapa den.

6

Mät avståndet från kantblocken till ovansidan av beläggningen när du har lagt alla stenar. Det bör vara 2,5 cm. När beläggningen har vibrerats ska stenarna ha pressats ner så mycket att de endast sticker upp cirka 10 mm.

05
Avslutande finish 7 Steg

Nu återstår det endast lite småsaker, t.ex. att skapa en övergång från beläggningen till ett garage med stenar som vi har tagit i naturen och sätts i betong. Den andra änden avslutas utan kantblock, för där körs bilen in.

Det är viktigt att skyffla ut fogsand redan från början och att borsta ner i den i fogarna. Då låses stenarna.

När betongen har härdat efter några dagar ska beläggningen vibreras. Paddan ska ställas in på hög frekvens (minst 90 Hz) för att minska risken för skador på stenarna. Paddan förses med skyddsplatta. Efter vibrering fylls mera fogsand på innan du vibrerar en gång till.

1

Här skapas en övergång till garaget med hjälp av stenar. De sätts i fuktig betong på högkant med så stor bred yta uppåt som möjligt. De knackas fast med hammare så att de stöttar varandra.

2

De sista stenarna bäddas in i betong för att stå så stadigt som möjligt och för att fungera som kantstöd för beläggningen.

3

I den andra änden av infarten avslutas med marksten som också bäddas in i betong. Det är här bilen kör in på beläggningen så stenarna ska ligga fast. För att betongen inte ska torka för snabbt täcks den med grus.

4

Fogarna ska fyllas upp med mer fogsand, som sprids över hela beläggningen. Sanden ska borstas diagonalt över fogarna för att fastna. Om du använder torkad fogsand blir det lättare för sanden att packas och fylla fogarna.

5

Hela beläggningen vibreras efter ett par dygn, när betongen längs kanterna har härdat. För att paddan inte ska skada beläggningen bör den förses med plastsula. Fyll på mera fogsand och vibrera en gång till.

6

Kolla med rätskiva att alla stenar ligger på samma nivå. Skulle några sticka upp vibreras de ner plant med övriga. Ligger några för lågt bör de tas upp och läggas om. Efter vibrering ska beläggningen sticka upp 0,5-1 cm över kantblocken.

7

När infarten är klar och har vibrerats ett par gånger borstas överflödig fogsand bort för att inte missfärga markstenarna.

Material

Till 25 m2

 • Marksten, betongsten
 • Kantblock, 90 st. (14 x 14 x 21 cm)
 • Stenar, till c:a 1,5 m²
 • Torrbetong, c:a 500 kg
 • Grus, 0-8 mm, c:a 0,75 m3
 • Bärlagergrus, 0-32 mm c:a 1,3 m3
 • Grovt grus, 16-60 mm c:a 1,5 m3
 • Fogsand, c:a 160 kg

Specialverktyg

 • Stenklipp
 • Plattvibrator (padda)
 • Långt vattenpass

Tidsförbrukning

Räkna med 3-5 dagar.

Pris

En beläggning på 25 m2 kostar 275-300 kr/m2.

Svårighetsgrad

Det svåraste är att markera nivån överallt så det gäller att vara noggrann mär du mäter och markerar.

Ritning

Multimedia

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Uppfart