Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Få tillgång till alla projekt

För bilar är tunga och pressar på beläggningen och när du vrider på ratten belastas beläggningen extra mycket och risken att stenarna sätter sig eller pressas åt sidan är mycket stor. Men du kan gardera dig och få en beläggning som håller om du skapar starka och stabila kanter. Det görs lättast med kantblock som sätts i betong och innanför kantblocken läggs den egentliga beläggningen.

Det räcker emellertid inte med att skapa starka kanter av block och betong. För att beläggningen inte ska sjunka eller skadas på annat sätt krävs att den ligger på ett stabilt underlag som har byggts upp på korrekt sätt. All matjord ska grävas bort så att du kan lägga ett lager grovt grus eller kross, t.ex. makadam (som också dränerar bra). Därefter fyller du på med bärlagergrus och avslutar med ett lager finare grus, typ sättgrus 0-8 mm, som markstenarna sätts i – eller rättare sagt – läggs på. Här har grovt grus och bärlagergrus lagts för ett par år sedan och ska bara jämnas till innan sättgruset kan läggas.

Bli prenumerant på Gör Det Själv och få tillgång till alla projekt