Hur lägger jag en gräsarmering?

Problem:Vid sidan av infarten finns en liten gräsmatta där vi brukar parkera vår släpkärra och där gäster kan parkera. Gräset slits hårt och jorden blir lätt lerig så jag tänkte lägga gräsarmeringsstenar. Men hur ska underlaget byggas upp?Lösning:

Problem:

Vid sidan av infarten finns en liten gräsmatta där vi brukar parkera vår släpkärra och där gäster kan parkera. Gräset slits hårt och jorden blir lätt lerig så jag tänkte lägga gräsarmeringsstenar. Men hur ska underlaget byggas upp?

Lösning:

När en yta är öppen, t.ex. med gräs och grus (till skillnad från asfalt och stenplattor), tränger det ner mer vatten i marken och därför är det viktigt att skapa en dränering så att vattnet kan rinna undan. Detta är extra viktigt om underlaget består av hård jord eller lerjord.

Är det sandjord dräneras vattnet bort av sig själv. Lägg t.ex. 15 cm bärlagergrus eller kross (makadam) och ovanpå detta fyller du på med singel, väggrus eller makadam (8–16 mm) så att vattnet kan rinna igenom. Avsluta sedan med att vibrera och lägga 3 cm sättgrus. Blanda grus och matjord och fördela i stenarna.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Uppfart