Grön och billig infart med stenar

Vill du ha en billig, grön och stabil infart, t ex till sommarstugan? Se då här hur du bygger upp den med ett tjockt lager stenar som fylls på med jord som du kan så gräs i.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
2.800 kronor

Intro

Två hjulspår delvis fyllda med lera och på sina ställen ett par stora tuvor med stenar som skrapar underredet på bilen. Ja, så blir det om man inte sörjer för att göra marken stabil med stenarmering.

Som tur är hade skotten John Loudon MacAdam nästan samma problem för cirka 200 år sedan, och han löste problemet med hjälp av stenar i olika storlekar och sand. Hans beläggning fick så småningom hans namn, fast vi skriver makadam på svenska.

Makadam är alltså lösningen, och det ska vara makadam i två storleksklasser. Mellanrummet mellan stenarna fyller vi med en blandning av mulljord och sand, och sedan sår vi gräs. Resultatet blir en stabil infart som är mycket tålig. Eftersom den är självdränerande rinner regnvattnet undan och infarten blir aldrig lerig. En gräslagd infart passar också mycket bättre vid sommarstugan än asfalt, betong- eller stenplattor.

För att tåla vikten av en bil ska du lägga på 15 cm makadam. Vill du vara på säkra sidan lägger du 20–25 cm och använder både grov och fin makadam. Du ska lägga på någon cm extra för stenarna sjunker när du kört ett par gånger på dem med plattvibratorn.

Instruktion

01
Gräv bort jorden 3 Steg

Förutsättningen för att resultatet ska bli hållbart är att underlaget kan bära makadamen. Du ska med andra ord gräva bort all mull och matjord ner till fast underlag innan du kan lägga på makadam. Hur mycket du ska gräva bort kan variera från ena änden av infarten till den andra. Om jorden är fin, bör du lägga den åt sidan och återanvända den.

Det krävs minst 15 cm makadam för att infarten ska bära en tung bil. Gräv gärna bort 20-25 cm så kan du vara säker på att infarten blir extra stabil.

Vibrera underlaget med plattvibrator för att det ska bli plant och helst med ett svagt fall åt ena sidan.

1

Gräv bort all matjord. Räkna med minst 15 cm, men helst 20-25 cm. Om det fortfarande är matjord 25 cm ner i marken kan du lägga bärlagergrus under makadamen eller lägga på mera makadam.

2

Plana ut underlaget med spade. Det kan vara svårt att göra med maskin, så här är det bäst med spade.

3

Vibrera underlaget med plattvibrator. Kör ett par gånger fram och tillbaka åt alla håll. Här är underlaget hårt och består av kompakt lerjord.

02
Lägg på makadam 7 Steg

Om du använder makadam, som är en ren krossprodukt från berg, eller grov singel, som är en grusprodukt, har egentligen ingen betydelse. Om du lägger på två skikt bör de första stenarna vara 32-90 mm i diameter och det övre skiktet 16-32 mm. Nöjer du dig med en blandning kan du välja 32-90 mm. Väljer du singel är lämplig storlek 40-64 mm.

Fördela stenarna med maskinen och jämna till så bra som möjligt innan du tar resten med spade. Försök etablera ett litet fall åt ena sidan så att regnvatten rinner undan. Kolla fallet med vattenpass och en lång rät bräda. Till sist vibreras stenarna och mull fylls på.

1

Tippa ut makadam. Det är nu som du ser om du har beställt tillräckligt med stenar. Om infarten är 4 meter bred och 15 meter lång och du gräver ut 25 cm, så går det åt cirka 15 kubikmeter makadam.

2

Plana ut det sista med en spade. Försök att hålla ett fall på cirka 12 mm per meter, för då rinner regnvatten lättare undan. Fyll på lite högre än höjden på den färdiga infarten. Stenarna sätter sig.

3

Vibrera beläggningen med plattvibrator. Kör fram och tillbaka ett par gånger åt alla håll. Räkna med att beläggningen då pressas ihop och sätter sig cirka 10 procent.

4

Fördela nu mull- eller matjord på makadambeläggningen. Det går rätt lätt med maskinen. För att jorden lättare ska komma ner mellan stenarna bör du blanda fin sand i den.

5

Fördela jorden i ett tunt skikt. Det gör du med kratta. När jorden fördelas så här blir det lättare att vattna ner den mellan stenarna. Lägg hellre på flera tunna skikt än ett tjockt.

6

Vattna ner jorden mellan stenarna. Ju mera sand du har blandat i jorden, desto lättare försvinner den mellan stenarna. Men blanda inte i för mycket sand för då växer inte gräset så bra.

Jordblandningen ska ligga under stenarna.

7

Fördela gräsfrön över hela infarten. Välj en slitstark blandning, se förslag till höger.

TIPS: Lägg på gräsfröna i två omgångar, först längs med och sedan tvärs över ytan.

Material

• Makadam eller singel
• Mull- eller matjord
• Sand
• Gräsfrö

Specialverktyg
• Kompaktlastare/minigrävmaskin
• Plattvibrator

Tidsförbrukning

Ett par dagar om du hyr en kompaktlastare. Utan maskin kan det ta 10-12 dagar.

Pris

Makadam: cirka 200 kr/m³ Mulljord: Cirka 100 kr/m³ Maskinhyra: 2500 kr/dag de första fem dagarna.

Svårighetsgrad

Det är hårt och tungt, men det är absolut inte svårt.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Uppfart