Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Två hjulspår delvis fyllda med lera och på sina ställen ett par stora tuvor med stenar som skrapar underredet på bilen. Ja, så blir det om man inte sörjer för att göra marken stabil med stenarmering. Som tur är hade skotten John Loudon MacAdam nästan samma problem för cirka 200 år sedan, och han löste problemet med hjälp av stenar i olika storlekar och sand. Hans beläggning fick så småningom hans namn, fast vi skriver makadam på svenska. Makadam är alltså lösningen, och det ska vara makadam i två storleksklasser. Mellanrummet mellan stenarna fyller vi med en blandning av mulljord och sand, och sedan sår vi gräs. Resultatet blir en stabil infart som är mycket tålig. Eftersom den är självdränerande rinner regnvattnet undan och infarten blir aldrig lerig. En gräslagd infart passar också mycket bättre vid sommarstugan än asfalt, betong- eller stenplattor. För att tåla vikten av en bil ska du lägga på 15 cm makadam. Vill du vara på säkra sidan lägger du 20–25 cm och använder både grov och fin makadam. Du ska lägga på någon cm extra för stenarna sjunker när du kört ett par gånger på dem med plattvibratorn.