Bygg in avrinning på uppfarten

Rinner regnvatten från uppfarten in i garaget eller in mot husets sockel, så kan du lösa problemet med en ränna som effektivt leder bort vattnet till närmaste stenkista eller avlopp.

Betongen ska vara jordfuktig, så att rännan kan tryckas på plats. Rännan sätts ihop innan den läggs ned i den fuktiga betongen. Gallret läggs på till sist.

Betongen ska vara jordfuktig, så att rännan kan tryckas på plats. Rännan sätts ihop innan den läggs ned i den fuktiga betongen. Gallret läggs på till sist.

Intro

Vädret blir alltmer extremt, och det betyder bland annat mer regn. Därför är rensade och rätt dimensionerade hängrännor en självklarhet för de flesta husägare. Vattnet ska ledas bort från huset, så att det inte förstör fasaden och ger omfattande fuktskador.

Det samma gäller faktiskt för stenlagda uppfarter och trädgårdsgångar med plattor - vattnet måste ledas bort, så att det inte samlas runt sockeln eller bildar sjöar och får sanden under stenbeläggningen att sjunka ihop.

Lösningen kan vara en ränna, täckt av ett galler, som liksom en vanlig takränna leder bort vattnet till en stenkista eller ner i avloppssystemet.

Instruktion

01
Förarbetet avgör allt 6 Steg

Innan du börjar lägga markrännan, måste du avlägsna några stenar, så att det finns plats. I vårt fall är det lagom med tre rader sten. När stenarna är borta, skrapar du bort avjämningslagret och lägger i en spann, innan du gräver vidare. Avjämningslagret ska du nämligen använda när du ska lägga stenarna på plats igen.

Montera rännan till rätt längd, och tryck fast rännändarna. Botten är på flera ställen förberedd för en avrinning, så du behöver bara slå ut en rund skiva med en hammare och trycka fast det medföljande utloppet. 1

Montera rännan till rätt längd, och tryck fast rännändarna. Botten är på flera ställen förberedd för en avrinning, så du behöver bara slå ut en rund skiva med en hammare och trycka fast det medföljande utloppet.

Utloppet som trycks fast på rännans undersida, passar ett 100 mm-avloppsrör.

Sätt upp ett snöre mitt i den utgrävda rännan, så att du har något att sikta efter när rännan ska läggas på plats. 2

Sätt upp ett snöre mitt i den utgrävda rännan, så att du har något att sikta efter när rännan ska läggas på plats.

Snöret ska flukta med ovansidan av omgivande beläggning.

Lägg betong i rännan och runt avloppet som avrinningen ska placeras i. Betongen jämnas till ca 8 cm under beläggningens ovansida. Betongen blandas av en del cement, tre delar betonggrus och lite vatten. 3

Lägg betong i rännan och runt avloppet som avrinningen ska placeras i. Betongen jämnas till ca 8 cm under beläggningens ovansida. Betongen blandas av en del cement, tre delar betonggrus och lite vatten.

Betongen ska vara så “torr” att du kan trycka ihop den till en fast boll.

Den monterade rännan trycks ner i betongen. Den ska tryckas så långt ner att gallret ligger 3-5 mm under snöret. 4

Den monterade rännan trycks ner i betongen. Den ska tryckas så långt ner att gallret ligger 3-5 mm under snöret.

Fyll upp med avjämningsgrus runt om rännan, när betongen har stelnat. Jämna till sättsanden så att stenarna sticker upp 3-4 mm när de lagts på plats. 5

Fyll upp med avjämningsgrus runt om rännan, när betongen har stelnat. Jämna till sättsanden så att stenarna sticker upp 3-4 mm när de lagts på plats.

Lägg gallret på plats, när du har packat stenarna lite. När du börjar använda uppfarten, sjunker stenarna ihop de sista två mm, så att de ligger i nivå med beläggningen runtomkring. Sedan är det bara att parkera bilen på den härligt torra uppfarten. 6

Lägg gallret på plats, när du har packat stenarna lite. När du börjar använda uppfarten, sjunker stenarna ihop de sista två mm, så att de ligger i nivå med beläggningen runtomkring. Sedan är det bara att parkera bilen på den härligt torra uppfarten.

Genom att placera gallret 3-5 mm lägre än beläggningen, skonas den från mycket tryck.

Tidsförbrukning

2-4 dagar inklusive anslutning till stenkista eller avlopp.

Pris

Ca. 2.000 kronor för 6 meter.

Svårighetsgrad

Arbetet är inte tekniskt svårt, men du måste vara väldigt noggrann.

Ritning

3D-modell

3D-modell

Avrinning på uppfarten

Led bort vattnet effektivt.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Fyll utgrävningen med betong

Den monterade rännan trycks ner i betongen.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Lägg gallret på plats

Gallret placeras 3-5 mm lägre än beläggningen för att skona det från hårt tryck.

Öppna 3D-modell

Video

TEKNIK: Markränna i beläggningen

Gjuts fast i betong - i höjd med plattorna

TEKNIK: Fall på beläggningen

Med en mätmall är det lätt att mäta upp för fall

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Uppfart