Betongen ska vara jordfuktig, så att rännan kan tryckas på plats. Rännan sätts ihop innan den läggs ned i den fuktiga betongen. Gallret läggs på till sist.

Betongen ska vara jordfuktig, så att rännan kan tryckas på plats. Rännan sätts ihop innan den läggs ned i den fuktiga betongen. Gallret läggs på till sist.

Vädret blir alltmer extremt, och det betyder bland annat mer regn. Därför är rensade och rätt dimensionerade hängrännor en självklarhet för de flesta husägare. Vattnet ska ledas bort från huset, så att det inte förstör fasaden och ger omfattande fuktskador.

Det samma gäller faktiskt för stenlagda uppfarter och trädgårdsgångar med plattor - vattnet måste ledas bort, så att det inte samlas runt sockeln eller bildar sjöar och får sanden under stenbeläggningen att sjunka ihop.

Lösningen kan vara en ränna, täckt av ett galler, som liksom en vanlig takränna leder bort vattnet till en stenkista eller ner i avloppssystemet.

Förarbetet avgör allt

Innan du börjar lägga markrännan, måste du avlägsna några stenar, så att det finns plats. I vårt fall är det lagom med tre rader sten. När stenarna är borta, skrapar du bort avjämningslagret och lägger i en spann, innan du gräver vidare. Avjämningslagret ska du nämligen använda när du ska lägga stenarna på plats igen.

Avrinning på uppfarten

Avlopp eller stenkista

En stenkista är en nedgrävd “reservoar” som du själv kan göra. Vattnet samlas upp mellan stenarna och sipprar ut i marken i den takt som jorden klarar av det. För att slippa smuts i stenkistan kan vattnet först passera en brunn med sandfång. Vill du koppla rännan till avloppet, kan du behöva experthjälp. Kom ihåg att alltid kolla med kommunen vad som gäller, innan du sätter igång.