Uppfart med betongplattor och smågatsten

Med en blandning av betongplattor och gatsten kan du lägga en imponerande uppfart. Se här hur du ska lägga beläggningen på ett stadigt underlag med inbyggt fall.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
5 dagar
Pris
14.000 kronor

Intro

Hemligheten bakom varje vacker uppfart ligger i underlaget. Det måste nämligen byggas upp korrekt, så att det håller för att en tung bil kör ut och in flera gånger om dagen, vecka efter vecka, år efter år.

Uppfarter där man tydligt ser två djupa spår från bilens hjul är inte en helt ovanlig syn. Men det scenariot slipper du om du följer anvisningarna på nästkommande sidor.

Grundläggande är att en uppfart ska vara någonstans mellan 40 och 50 cm djup mätt från toppen av beläggningen, i detta fall mätt från toppen av betongplattorna.

Läs mer om uppfart

Den porösa jorden grävs bort

Det nedersta, tjocka lagret består av bergkross, som komprimeras så tätt att beläggningen inte glider isär. Det översta tunna lagret sättsand ser till att beläggningen vilar stabilt.

Viktigast är att du gräver ned till alven. Lös matjord kan inte bära vikten av bärlager (bergkross) och beläggning. Även om det vackra mönstret av betongplattor och gatsten ser avancerat ut kan du gott lägga det själv – ta dig bara god tid till att få det exakt.

I grund och botten handlar det om att hålla de rätta avstånden, vilket enklast görs med en 10 cm bred bräda, samt genom att placera en gatsten i mitten, mellan alla betongplattor.

Avsluta det hela med fogsand längst upp, och sedan är du lycklig ägare av en ny och vacker uppfart, som håller för tunga bilar i många år framöver.

LÄS OCKSÅ: Hitta tips och få inspiration till beläggning.

En massa olika mönsteralternativ

I den här artikeln kan du läsa hur du bygger upp underlaget på rätt sätt och sedan lägger ett mönster av betongplattor och granitsten. Men det finns otaliga möjligheter att vara kreativ med olika plattor, stenar och mönster. Här kan du se fem vackra exempel med stenar och plattor i olika storlekar och färger.

Kom ihåg!

Oavsett vilket mönster och vilka kombinationer av sten/plattor du väljer till uppfarten är det några få regler du måste följa.

■ Betongsten och -plattor bör generellt vara minst 6 cm tjocka.

■ Undvik plattor på över 40-50 cm, om du inte väljer riktiga vägplattor.

■ Undvik långa, genomgående fogar (över en halvmeter), om du inte lägger dem tvärs över eller diagonalt i körriktningen.

Lycka till!

Instruktion

01
Gräv bort, bygg upp 5 Steg

Först gräver vi bort all matjord, så att vi kan bygga ovanpå en ren, stabil alvgrund. I vårt fall dränerar alven bra, så vi nöjer oss med att gräva 40 cm ned och lägga ett 30 cm tjockt lager bergkross med korn i många storlekar.

Kom ihåg att den komprimerade ytan ska vara lika plan som själva stenläggningen, och förbered för ett fall som leder undan regnvattnet. Till sist läggs lagret av sättsand, som beläggningen ska vila på.

1

Gräv bort. Hur djupt beror på hur mycket matjord det är. Det viktigaste är att du får plats med minst 30 cm bergkross under sättsanden och beläggningen.

2

Mät efter hand. Se till att grunden grävs ut så att den följer fallet bort från huset. Fallet ska vara på minst 2-3 procent, alltså 2-3 cm per meter.

3

Nu ska du lägga ut den första omgången bergkross i ett lager på 15 cm. Se till att det är lika tjockt överallt, och att det får rätt fall bort från huset. Jämna ut krossen med en räfsa med jämna mellanrum.

4

Komprimera lagret ordentligt med en markvibrator på 150 kg, innan du lägger nästa lager, också det på 15 cm. Till sist går du över hela gruslagret en gång till med markvibratorn.

5

Byt till den lilla markvibratorn (85 kg), när sättsanden ska komprimeras. Sättsan-den fördelas i ett jämnt, tunt lager på 4-5 cm och vattnas innan den komprimeras lätt.

02
Sanden riktas av 4 Steg

Nu ska du rikta av ytskiktet på sättsanden, så att plattorna hamnar i exakt rätt höjd när du placerar dem.

Så exakt kan du omöjligt fördela din sättsand enbart med ögonmått och vattenpass. Men hjälpen är lika enkel som den är genial. Du placerar två vattenrör parallellt i den höjd sättsanden ska riktas av till, lite nedgrävda i sanden. Tryck sedan ned en bräda tills den nuddar de båda rören, och dra av överflödig sand medan du håller brädan i kontakt med rören.

1

De två vattenrören grävs ned i sättsanden. Placera dem så djupt att sättsandens ytskikt skrapas av överallt, så att det inte uppstår några fördjupningar. Avstånden mellan rören ska vara lite kortare än den bräda du sedan ska dra av sättsanden med.

2

Rören placeras 5,5 cm under den planerade beläggningen, så att det blir plats för de 6 cm tjocka plattorna minus ca. 5 mm. Sedan kör vi till sist över med markvibratorn och komprimerar beläggningen. Fallet på rören är på 2 cm per meter. Se till att mäta exakt, så att du är säker på att hamna i rätt höjd.

3

Den överflödiga sanden dras av med en rak bräda - eller som här en metallskena. Brädan dras i sicksack, så att du lösgör sättsanden. När det blir för tungt att dra skenan, tar du bort sandhögen bakom - du ligger alltid i rätt nivå ovanpå rören.

4

Lyft upp rören och fyll spåren med sand. Vi fuktade sättsanden litegrann innan vi körde över den med den lilla markvibratorn, så vi kan gå försiktigt på den komprimerade ytan utan att göra spår i den.

03
Beläggningen sätts 4 Steg

De gjutna betongplattorna är med sina rena linjer och fasta mått mycket enkla att lägga i sättsanden. Bestod hela beläggningen av dessa plattor skulle det egentligen bara vara att börja lägga.

De mindre gatstenarna är dock en helt annan sak. Dem måste vi välja ut och placera en för en. Och då dessa små stenar är ungefär 10 x 10 x 10 cm, kommer du också vara tvungen att gräva ned dem genom sättsanden, så att de vilar på själva bärlagret (bergkrossen).

1

Plattorna läggs ut. Vi har spännt ut ett murarsnöre i bägge led att rätta in oss efter. Första raden läggs med stöd av en rak bräda - med 10 cm mellanrum mellan plattorna. Den 10 cm breda brädan flyttas och ser till att nästa rad håller samma avstånd.

2

Plattorna slås fast med ett spett med kula i botten. Vi slår inte direkt på plattorna utan har en bräda mellan - sedan riktas plattorna in i höjd efter varandra. Du kan även använda en s.k. jungfru att slå med.

3

Gör en provläggning av gatstenarna. De är ungefär 10 cm i alla ledder och passar i de 10 cm breda mellanrummen. Då plattorna mäter 40 x 40 cm, går det jämnt ut, men det lönar sig att hitta stenar som passar ihop.

4

Gräv ned stenarna, tills de sticker upp 5-10 mm över betongplattorna. Gräv bara ut för ett par stenar åt gången. Sedan fylls fogarna, och beläggningen körs över med den lilla plattvibratorn.

04
Svåra områden 2 Steg

Ska beläggningen ligga bra runt om brunnslock, måste du använda en vinkelslip med en bra skärski-va. Mät avstånden till plattorna, och ta även höjd för att dina gatstenar fyller lite.

1

Placera plattorna på rätt plats runt om brunnslocket. Håll fast en tumstock i mitten av brunnslocket, och rita ut rundningen på plattorna. Det krävs 10 cm luft till gatstenarna mellan brunnen och plattorna. Sedan skär du till plattorna och lägger dem.

2

Lägg nu de små stenarna på plats längs brunn-nen. Lägg dem så att de passar så fint som möjligt.

Material

 • Betongplattor, 40 x 40 x 6 cm
 • Gatsten, 10 x 10 x 10 cm
 • Bergkross, 0-40 mm (1 m³ räcker till ca. 6 m² vid ett lager på 15 cm)
 • Sättsand, 0-4 mm (1 m³ räcker till ca. 20 m² vid ett lager på 4-5 cm)
 • Fogsand, 0-4 mm (25 kg räcker till ca. 8 m²)

Specialverktyg

 • Plattvibrator, 85 kg + en större markvibrator på 150 kg
 • Nivelleringsinstrument
 • Stålspett med kula
 • 2 vattenrör

Tidsförbrukning

4-5 dagar för 15 m² uppfart.

Pris

Ca. 14.000 kr. för material till en 15 m² uppfart + transportkostnader för grus och sten, och för att bli av med det bortgrävda avfallet.

Svårighetsgrad

Det är inte så svårt att lägga denna uppfart, men det är ett stort och tungt arbete, där du måste vara väldigt noggrann med uppbyggnaden av grunden.

Ritning

Multimedia

3D-modell

3D-modell

Beläggning på uppfarten

Bygga upp underlag. Jord, bärlager, avjämningslager och plattor.

Öppna 3D-modell

Video

VERKTYG: Så här använder du en markvibrator

Markvibratorn är en relativt enkel maskin, i gengäld är den oumbärlig när du ska skapa ett fast och jämnt underlag för plattor och marksten. I den här videon kan du se hur du använder maskinen.

Video

TEKNIK: Fall på beläggningen

Med en mätmall är det lätt att mäta upp för fall

Video

TEKNIK: Avjämningslager för plattor

Med två rör och en rak bräda blir det helt jämnt

Video

TEKNIK: Rundade stenar och plattor

Kapa med en kraftfull vinkelslip - i flera omgångar

Video

TEKNIK: Fogning av sten och plattor

Med riktig fogsand blir beläggningen stark

Video

Tips & Tricks

Två slags grus

Många olika storlekar på kornen i bergkrossen gör att det packas till en mycket stabil grund. Men det gör det också omöjligt att rikta av det helt exakt. Därför läggs beläggningen i ett tunt lager mer finkornig sättsand.

Bergkross

Sättsand

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Uppfart