Sex stara plattmönster till uppfarten

Trött på stora betongplattor eller raka rader med stenar? Här får du inspiration till 6 alternativa mönster till uppfarten som alla är så stadiga att de tål tung trafik.

Med tanke på hur oändligt många utseenden en villa kan ha, så är det otroligt att vi ser så få varianter av infarter. Asfalt är inte ovanligt, inte heller singel och grus. Därutöver används betongplattor och granit, som ofta läggs i raka rader. Men det finns enormt stora möjligheter att skapa en infart som skiljer sig från andra, en som passar i stil till huset och som är snygg. Det kan du göra utan att minska på dina krav om att infarten ska vara så stark att den tål att du kör bil på den. Du ska ha ett starkt underlag, rätt fall, täta fogar och stadiga kanter. Men sedan kan du skapa spännande mönster med beläggningen.

Den måste dock uppfylla ett par krav:

  • Mindre plattor bör vara minst 5 cm tjocka, större ska vara minst 7 cm.
  • Undvik plattor större än 40 cm, om du inte lägger en trottoar.
  • Undvik långa, genomgående fogar (maximalt 150 cm) såvida du inte låter dem gå snett eller tvärs över kör- eller gångriktningen.

En beläggning av granit passar mycket bra till ett gammalt putsat hus. Men det gör också kombinationen av betongplattor och smågatstenar av granit. De läggs mycket lätt.

Betongplattor och granit blandas i ett modernt mönster. Arbetet blir lite svårare längs sidorna, där du antingen ska kapa flera plattor eller fylla på med flera smågatstenar.

Betongplattor på 10 x 20 cm bildar här en mer levande yta än om de hade lagts med förskjuta förband. Eftersom fogarna är genomgående ska mönstret läggas diagonalt.

Det är frestande att lägga ett mönster parallellt med kanterna, för att man då slipper kapa så många plattor. Men beläggningen håller längre om mönstret läggs diagonalt.

Här finns inga genomgående fogar och därför kan mönstret läggas parallellt med kanterna. När förhållandet är 1:2 behöver du inte kapa så många plattor, utan alla kvadrater går bra.

Mönstret kan läggas parallellt med körriktningen eftersom de genomgående fogarna bryts. Arbetet kräver viss planering men du behöver inte kapa så många plattor.