Med tanke på hur oändligt många utseenden en villa kan ha, så är det otroligt att vi ser så få varianter av infarter. Asfalt är inte ovanligt, inte heller singel och grus. Därutöver används betongplattor och granit, som ofta läggs i raka rader. Men det finns enormt stora möjligheter att skapa en infart som skiljer sig från andra, en som passar i stil till huset och som är snygg. Det kan du göra utan att minska på dina krav om att infarten ska vara så stark att den tål att du kör bil på den. Du ska ha ett starkt underlag, rätt fall, täta fogar och stadiga kanter. Men sedan kan du skapa spännande mönster med beläggningen.