Vilken beläggning är den bästa?

Jag har tänkt lägga stenplattor med gräs emellan på infarten och har fastnat för två slag, en med stor betongyta och en med mindre. Vilken sten är bäst?

PROBLEM:

Jag har tänkt lägga stenplattor med gräs emellan på infarten och har fastnat för två slag, en med stor betongyta och en med mindre. Vilken sten är bäst?

LÖSNING:

Det beror framför allt på två saker: Hur mycket vatten ska beläggningen kunna dränera bort och hur ofta behöver du gå på infarten?

Lösningen med de små stenplattorna har en större gräsyta och dränerar bort mer vatten. Å andra sidan är det skönare att gå på de större plattorna.

Om du ofta har stora problem med regn- och smältvatten som inte rinner undan bör du nog välja lösningen med det större gräsytan, alltså de små stenplattorna. Då får du också en infart som är grön.

Men det känns inte spå behagligt att gå på de små plattorna om du har tunna sommarskor på eller är barfota. Då är det bättre med stora plattor.

LÄS OCKSÅ: Hitta tips och få inspiration till beläggning.

Marken har stor betydelse

Om marken mest består av lerig jord kan inte regnvattnet försvinna så snabbt. I så fall bör du välja bredast möjliga fogar med mest gräs. Om marken släpper ner regnvatten snabbt är jorden sandig och då kan du välja att lägga större plattor med smalare gräsfogar.

Breda fogar ger en gräsyta på 75 %. Ytan dränerar rätt effektivt men känns inte så skön att gå på.

Det är skönt att gå på plattorna som har 35 % gräsyta, men de dränerar inte så mycket.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Uppfart