Genom att tömma en tank full med vatten över stenbeläggningen demonstreras här hur effektivt den dränerande beläggningen suger upp vattnet. Ett 15 cm tjockt lager dräneringsgrus kan utan problem klara av ett våldsamt skyfall med 50 mm regn, och från gruset sugs vattnet ner i jorden som tidigare.

Genom att tömma en tank full med vatten över stenbeläggningen demonstreras här hur effektivt den dränerande beläggningen suger upp vattnet. Ett 15 cm tjockt lager dräneringsgrus kan utan problem klara av ett våldsamt skyfall med 50 mm regn, och från gruset sugs vattnet ner i jorden som tidigare.

Med den nya, smarta sorters plattor och grus kan du bygga uppfarter och stenterrasser som suger åt sig regnet mycket snabbare än om området var täckt av gräs eller vanligt grus.

Det besparar dig som lägger uppfarten en massa besvär – och ofta en kostsam anslutning till avloppsnätet.

Och när även grannarna har förnyat sina gamla uppfarter med dränerande beläggningar, tickar vinsterna in på riktigt. De överbelastade avloppen avlastas, vi slipper översvämningar, och grundvattnet får ett gott tillskott.

Att vi idag skickar vårt regnvatten ut i avloppet är en kvarleva från förr. Det hänger ihop med att klassiskt bärlager blir mjukt och svampigt om det blir vått, och då kommer ytskiktet förr eller senare att glida isär. Därför har stenbeläggningarna gjorts så täta att regnvattenet leds undan så snabbt som möjligt. Oftast rakt ut i de kommunala brunnarna.

Hämta artikeln

I artikeln kan du bland annat läsa om de fördelar stenläggningen har för dig som husägare. Du kan även läsa om dessa fyra sorters dränerande beläggningar som suger upp regnet:

  • Massiva plattor
  • Sugande plattor
  • Gräsarmering
  • Granitskärvor