Samla regnvattnet i en brunn

Har du inte tillräcklig avrinning från ditt förråd eller garage är en brunn ett enkelt och effektivt sätt att samla regnvattnet. Vi visar hur du anlägger en liten brunn som rymmer 11 liter på en eftermiddag.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
½ dag
Pris
2.000 kronor
Med avloppsröret ett par cm över gallret leds allt vatten nu direkt ner i brunnen.

Med avloppsröret ett par cm över gallret leds allt vatten nu direkt ner i brunnen.

Intro

Ligger ditt garage, carport eller liknande så att husets avrinning inte räcker till måste du fundera på alternativa lösningar, om inte vattnet bara ska svämma över och hamna på gräset eller plattorna. I sistnämnda fall kommer vattnet att skölja bort fogsanden mellan plattorna, och när väl den försvinner så är risken att stenläggningen sätter sig och blir ojämn.

Problemet avhjälps enkelt med en brunn i beläggningen. Det är en både snygg och funktionell lösning. Här grävs ut för en 11-liters brunn med silkorg så att den inte sätts igen.

Den är effektiv och kan lätt rymma vattnet från ett mindre garagetak som vårt på knappt 15 m2. I Sverige säljs brunnen inte i alla bygghandlar men fråga då hos grossister.

Instruktion

01
Så här gör du 8 Steg

När du ska sätta brunnen i en plattbeläggning är det smart om du kan placera den så att du behöver kapa så få plattor som möjligt. Ta bort plattorna så att du kan komma åt att gräva ett hål för brunnen. Det ska vara så djupt att brunnen hamnar 3-5 mm under plattornas ovankant.

Hålets omkrets ska vara ca 10 cm större än brunnen, så att det finns plats för dränerande makadam.

Har du en väldigt lerhaltig och “fet” jord bör du göra hålet större så att du får plats med mer sten runt brunnen. Då gör du i praktiken brunnen många liter större.

1

Mät upp var gallret ska placeras. Markera därefter brunnens placering på plattorna. Kan den sättas så att du slipper kapa alla de omkringliggande plattorna är det naturligtvis en fördel.

2

Gräv ut för brunnen. Ta bort de olika lagerna och lägg dem i separata högar, så att du har sand att lägga under plattorna runt brunnen. Gräv hålet lite för djupt och jämna till botten med lite makadam.

3

Sätt brunnen i hålet. Den ska placeras 3-5 mm under plattorna, så att vattnet obehindrat kan rinna ner i brunnen. Brunnens ovansida ska inte vara vågrät utan följa beläggningens lutning.

4

Häll försiktigt makadam ner i hålet runt brunnen utan att den flyttar sig. Stenarna fylls i hålet till ca 10 cm från brunnens ovansida.

5

Lägg Fibertex ovanpå stenarna när brunnen står där den ska. Fibertexen gör så att grus och sand inte rinner ner mellan stenarna.

6

Lägg sättsand ovanpå Fibertexen. Jämna till den med en liten murslev eller tryck till den ordentligt med handen. Låt sanden vara ett par mm för hög, eftersom den trycks ner när plattorna läggs ovanpå.

7

Plattorna kapas efter markeringarna. Använd en vinkelslip med diamantkapskiva och lägg plattorna på plats. Har du inte en vinkelslip med diamantkapskiva går den att hyra.

8

Lägg silkorg och galler på plats. Töm silkorgen på sand när du har sopat ner lite fogsand mellan plattorna. Det kan behöva göras några gånger. När silkorgen är tömd är brunnen färdig att användas.

Material

  • Brunn, 25 x 25 cm (här från ACO)
  • Makadam, 16-32 mm
  • Grus
  • Fibertex
  • Fogsand

Specialverktyg

  • Vinkelslip med diamantkapskiva

Tidsförbrukning

En halv dag

Pris

Ca 2.000 kronor

Svårighetsgrad

Det är enkelt att montera en brunn i befintlig beläggning. Det här kan alla göra.

Video

Delning av sten och plattor

En kraftfull vinkelslip med diamantskiva klarar uppgiften

VERKTYG: Så här använder du vinkelslipen

I den här videon kan du se vad vinkelslipen klarar av och hur du använder den. Slipen ger dig mycket kraft när du ska kapa i järn, betong och sten. Och med rätt kapskiva kan du såga exakta snitt i allt från aluminium och plast till hårdbränd klinker. Du lär dig också allt om inställningar och skyddsutrustning, så att du kan arbeta säkert.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Beläggning