Snygg beläggning av betongplattor och gatsten

En stenbeläggning är praktisk och håller i många år, men den kan lätt bli lite enformig att titta på - särskilt om den stenlagda ytan är ganska stor. Om du lägger gatsten mellan de stora, gråa plattorna och gör rabatter med stålkanter, får du en beläggning som är lika hållbar men mycket mer spännande att titta på.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 veckor
Pris
150.000 kronor

Intro

Stora ytor med gråa betongplattor i ett enformigt mönster kan lätt bli lite tråkigt. Men om du bryter av med rader av gatsten, blir ytan mer spännande att titta på. Gatstenen har olika nyanser och storlek, som livar upp den gråa ytan.

Ännu snyggare blir det om beläggningar även har frodiga, gröna rabatter - gärna med stålkanter, som passar bra till både grå betong och gatstenens naturliga färger.

Det är ett omfattande arbete att lägga en stor yta som här, så det har varit nödvändigt att hyra maskiner för det tunga arbetet - både för att först avlägsna all den jord som krävs för att kunna bygga det nya underlaget, och för att fördela sättsanden och lägga de stora, tunga 50 x 50 cm-betongplattorna.

LÄS OCKSÅ: Här hittar du vägledning och inspiration till din uppfart.

I den här gör-det-självbeskrivningen visar vi hur du:

 • bygger upp ett stabilt underlag till beläggningen
 • lägger de stora plattorna
 • lägger gatsten i mellanrummen
 • leder bort vattnet med markrännor
 • gör rabatter med stålkanter

Lycka till!

Instruktion

01
Så här görs rabatter med stålkanter 3 Steg

Metallkanter finns som både massivt järn och i rostfritt stål, i olika höjd och tjocklek och kan måttbeställas. Här används cortenstål, som rostar på ytan men inte rakt igenom.

1

Gräv en ränna och placera stålkanten på en träkloss, så att det är enkelt att justera efter snöret, som markerar höjden på rabatten.

2

Nästa stålkant läggs kloss mot, så att de ligger i samma höjd. De spänns fast med träbitar med plats för att banka ner ett T-järn.

3

T-järnet bankas ned, ca. 3 cm under rabattens höjd, så att det håller stålkanten på plats. När alla kanter är på plats, fylls rabatten.

02
Underlaget byggs upp 6 Steg

Det är viktigt att du gör ett stabilt underlag för den nya markbeläggningen, så att den inte sjunker. Underlaget ska komprimeras med en markvibrator, och du måste se till att det blir fall så att vattnet kan rinna undan ordentligt.

Först ska jorden schaktas bort, och det nya underlaget byggs upp med först bärlager och överst ett avjämningslager. Avjämningslagret är här extra tjockt, eftersom det mel -lan de stora plattorna ska ligga 15 cm höga gatstenar, som går längre ner än betongplattorna. Eventuellt kan du istället välja mindre gatsten, så behöver avjämningslagret inte vara så tjockt.

1

Schakta först bort all jord från ytan där beläggningen ska ligga. Du måste ner till fast jord. Stora ytor, som här, kräver stora maskiner. För mindre ytor räcker det med en minigrävare eller till och med spade.

2

Mät så att underlaget har rätt höjd. Det går enklast om du slår i några pinnar i marken som markerar ytan, och eventuellt drar snöre emellan. Mätningen görs enklast med en cirkellaser.

3

Markera önskad höjd på alla pinnar. Då har du några bra referenspunkter, som förenklar ditt arbete att bygga upp det nya underlaget. Glöm inte göra fall på hela ytan på 1-2 cm per meter bort från huset.

4

Fyll upp med bärlager till önskad höjd. Det ska läggas på ca 30 cm, som ska komprimeras ordentligt med en stor markvibrator (200 kg). En minidumper fördelar gruset i strategiskt placerade högar.

5

Fördela bärlagret i ett så jämnt lager som möjligt. Du kan t ex använda en asfaltsraka eller bara fästa en brädbit vid en kratta, som här. Se till så att gruset ligger i samma höjd som dina pinnar, och justera vid behov.

6

Underlaget komprimeras med en stor markvibrator fram och tillbaka. Därefter läggs ett avjämningslager på 25 cm, som plattorna ska läggas på. Detta lager ska också komprimeras.

03
De stora plattorna 6 Steg

Plattorna ska läggas i sättsand, som ska jämnas till. Även om det redan byggts in fall i det undre lagret, ska du säkerställa att underlaget även har rätt fall i avjämningslagret. Ett fall på 1-2 cm per meter passar bra till en beläggning som den här. Här jämnar vi till med en särskild rätskiva, där höjden går att ställa in. Du kan också använda stålrör och en lång, rak bräda.

De stora plattorna är tunga och läggs med hjälp av en maskin. Det är smart att sätta ihop ett par brädor som distanser mellan “öarna” så att du är säker på att alla avstånd blir lika stora.

1

Sättsanden jämnas till. Här används speciella riktskenor, de går att hyra. De läggs på sanden och justeras så att du får ett lämpligt fall, motsvarande 1-2 cm per meter.

2

Håll koll på fallet med ett långt vattenpass med distansklossar i ena änden, som motsvarar det önskade fallet. Vattenpasset använder du för att rätta in riktarna och kontrollera att fallet är rätt.

3

Riktarna ska flyttas efterhand som stenarna läggs. När hållarna till riktarna är på plats, kan de justeras så att de passar till de andra stenarna. Lägg riktarna på plats och kolla så att fallet är det önskade.

4

Sanden dras av lite åt gången. Här används en speciell rätskena, som kan justeras på höjden och som passar till riktarna. Används rör som riktare, kan du jämna av med en vanlig rätskena eller en bräda.

5

Plattorna läggs i “öar”, fyra i varje, så att de stora plattorna bildar kvadrater med avstånd emellan, där det ska finnas plats för gatsten.

6

Lägg distanser mellan “öarna”, efterhand som plattorna läggs. Det går snabbare och du är säker på att du får samma avstånd överallt. Här är distansen två brädor som skruvats ihop till en bredd som motsvarar gatstenarna.

04
Lägg gatsten i mellanrummen 5 Steg

När du har lagt “öarna” med de stora plattorna, är det dags för gatstenen, som ska placeras i de långa rännorna. Gatstenar är olika stora. Det kan vara en bra idé att lägga upp några stycken, så att du bättre kan avgöra vilken som passar bäst härnäst. Gatstenarna ska ligga i höjd med de stora plattorna.

När alla stenar är lagda, ska de fogas med två olika sorters sand - sättsand mellan gatstenarna och fogsand mellan betongplattorna.

1

Lägg gatsten mellan “öarna”. Arbetet är något av ett pussel, eftersom stenarna är olika stora. Försök att så gott det går se till att det alltid ligger en sten mitt i krysset mellan “öarna”.

2

Därefter grävs de ojämna stenarna ner i höjd med de stora plattorna. Höjden justeras ungefärligt med sanden, och stenarna knackas på plats med en gummiklubba.

3

Fogarna fylls med grus. Mellan gatstenarna fogas med sättsand, medan man ska använda finare fogsand mellan de stora plattorna.

4

Fogsanden borstas ner genom att sopa diagonalt över fogarna, så du säkerställer att de blir fyllda. Fyll på fogsand och sopa ner i flera omgångar, efterhand som det sipprar ner.

5

Det är ett stort jobb att lägga de stora plattorna och fylla på med gatsten. Därför är det bra att redan från början tänka igenom om du vill ha rabatter, som här.

05
Led bort vattnet med markrännor 6 Steg

Lägger du som här plattor på en stor yta, är det en bra idé att få bort vattnet. Det görs effektivt med att lägga så kallade markrännor, eller dräneringsrännor, som fångar upp regnvattnet och leder bort det antingen till en stenkista eller en spillvattensavrinning.

Markrännorna placeras i utrymmet mellan ”öarna” med plattor. Utrymmena är anpassade i storlek så att markrännorna får plats. Tänk redan från början på att det ska vara lite fall mot rännan från beläggningen på båda sidor om den.

1

Spänn ett snöre som motsvarar den höjd som markrännan ska ligga på. Det är ca 5 mm under nivån för övrig beläggning. Se också till att rännan får ett fall åt det håll där avrinningen sker.

2

Kolla om det är djupt nog. Om inte, får du gräva lite djupare. Förutom markrännan ska det finnas plats för ett lager betong på 5 cm att gjuta markrännan i.

3

Lägg fuktig betong i botten. Lägg också i två armeringsjärn för att stärka fundamentet. De täcks med betong till lämplig höjd, så att markrännan ligger 5 mm under de omgivande stenarna och plattorna.

4

Markrännorna sätts ihop innan de läggs ner. Förbered samtidigt för avrinning - t ex se till så att avrinningshålet ligger fritt.

5

Markrännorna läggs på plats. Se till så att de når avrinningshålet. Tryck dem på plats i betongen, så att de hamnar 5 mm under beläggningen. Fyll sedan på med grus vid sidorna.

6

Så är beläggningen färdig. Det är dock en bra idé att rensa markrännan från grus, efter att du fyll på vid sidorna, och eventuellt sätta ett lövfång vid avrinningen.

Material

 • Betongplattor, 6 x 50 x 50 cm
 • Gatsten, ca 14 x 15 x 21 cm
 • Bärlager
 • Sättsand
 • Fogsand
 • Markrännor
 • Stålkanter

Specialverktyg

 • Grävmaskin
 • Minidumper
 • Cirkellaser
 • Justerbar rätskiva

Tidsförbrukning

Ca 3-4 veckor för 2 personer

Pris

Ca 150.000 kr för 160 kvm inklusive hyra av minidumper och grävmaskin.

Svårighetsgrad

Det är ett stort och tungt projekt att lägga sten på en stor uppfart, med flera fall som kan leda bort vattnet ordentligt. Men det är inte svårt.

Ritning

3D-modell

3D-modell

Praktisk stenbeläggning

Bryt av den gråa ytan med järn och sten

Öppna 3D-modell

3D-modell

Underlagets uppbyggnad

Stadigt underlag till den nya beläggningen.

Öppna 3D-modell

3D-modell

De stora plattorna

Betongplattorna läggs i sättsand.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Gatsten i mellanrummen

Det läggs gatsten i alla mellanrum mellan "öarna"

Öppna 3D-modell

3D-modell

Avled vattnet med dräneringsrännor

Vattnet leds bort. Det görs effektiv genom att lägga dräneringsrännor, även kallat markrännor.

Öppna 3D-modell

Video

TEKNIK: Fall på beläggningen

Med en mätmall är det lätt att mäta upp för fall

TEKNIK: Kantsäkring

Med gjutna kantstenar ligger plattorna helt stilla

TIPS: Vippa plattan på plats

TEKNIK: Fogning av sten och plattor

Med riktig fogsand blir beläggningen stark

VERKTYG: Så här använder du en markvibrator

Markvibratorn är en relativt enkel maskin, i gengäld är den oumbärlig när du ska skapa ett fast och jämnt underlag för plattor och marksten. I den här videon kan du se hur du använder maskinen.

Tips & Tricks

Massor av möjligheter med mönster och sten

Det finns väldigt många olika sorters sten och mönster att välja till din nya beläggning. Här visar vi ett urval som du kan använda för att få inspiration.

STORA STENAR är populära, men gör jobbet extra tungt. Mycket stora plattor kräver hjälp av en maskin, men det finns också fördelar. Väljer du t ex 30 x 60 cm-plattor, som läggs i halvförband, kan du använda 30 x 30 cm-plattor vid ändarna, så att du slipper kapa stenarna.

OLIKA FÄRGER kan liva upp en grå och enahanda yta lite extra. Här gör mönstret med de små, svarta stenarna också att stenarna kommer att ligga i förband, alltså de överlappar varandra. Det gör beläggningen starkare.

GAT- ELLER KULLERSTEN fungerar bra för att bryta av stora, grå ytor. Beläggningen blir mer livlig och spännande att titta på. Effekten blir extra stor, om du kombinerar med ett helt annat material som t ex högbäddar av metall.

STORA OCH SMÅ STENAR ger beläggningen en bra dynamik. Om man bara hade använt kvadratiska betongplattor till den här trädgårdsgången, hade nog de flesta tyckt den var ganska ordinär. Genom att bryta av med rader och kanter av gatsten, blir den plötsligt något helt annat.

NATURSTEN är som regel lite dyrare. Något som många är beredda att betala för, för att få en vacker, naturlig och unik beläggning. Den naturliga looken kan accentueras genom att lägga stenar i flera olika storlekar, t ex med så kallat romanum-mönster.

SVART STEN är modernt, och om du väljer det måste du säkerställa att fogmaterialet inte missfärgar stenarna. Det kan du undvika genom att använda svart stenmjöl eller fogsand. Tänk på att stenar som läggs bredvid varandra inte “låser” som när de läggs i förband. Därför är detta mönster bäst på en altan och inte en trafikerad uppfart.

PLATTOR PÅ UPPFARTER får gärna vara kantiga. Det låser ihop plattorna till en sammanhängande yta, så att du slipper “hjulspår” från tunga bilar, bara underlaget och kantsäkringen är rätt gjord. Generellt bör mindre stenar på en uppfart vara minst 6 cm tjocka, medan större stenar ska vara minst 7 cm tjocka.

Mönster

Det är en bra idé att välja ett mönster där stenarna ligger i förband, alltså där de överlappar varandra lite. Det “låser” stenarna, så att beläggningen blir starkare. Här kan du se några klassiska mönster.

HALVFÖRBAND – stenarna ligger förskjutna i förhållande till varandra med en halv stenlängd.

TREDJEDELSFÖRBAND – stenarna ligger förskjutna i förhållande till varandra med en tredjedels stenlängd.

VILT FÖRBAND – stenarnas skarvar ligger oregelbundet förskjutna i förhållande till varandra.

LITEN + STOR I FÖRBAND – stora och små kvadrater läggs med förskjutning, så att det bildas förband.

BLOCKFÖRBAND – stenarna läggs två och två tillsammans, så att de bildar en kvadrat, som omväxlande vänds i olika riktning. Här är det också raka fogar.

VINKELFÖRBAND – avlånga stenar läggs i vinkel mot varandra åt båda hållen.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Beläggning