Få slut på ojämnheterna i beläggningen

Små ojämnheter i en beläggning växer sig bara större med tiden. Regnvattnet sipprar ner genom fogarna och försvagar det undre bärlagret. Så ju tidigare du rättar till beläggningen, desto mindre arbetsinsats. I stora drag är teknikerna desamma, oavsett om det gäller små betongstenar eller stora plattor.

Till en början upptäcks ojämnheterna genom att vattnet samlas i små pölar. Med ett vattenpass kan du ta reda på hur omfattande fördjupningen är.

BELÄGGNING MED SMÅ BETONGSTENAR

1. Först markeras fördjupningens yttre konturer med en krita, så att det lätt kan tvättas bort igen. Använd ett vattenpass för att ta reda på omfattningen, och märk hellre ut för stor än för liten yta.

2. När tillräckligt många stenar tagits upp, avlägsnas sättsanden helt ner till bärlagret. Det är lätt att se skillnad, då bärlagret innehåller sten. Om bärlagret satt sig, rättas det också till och packas.

3. Fyll hålet med sättsand, och jämna till med en hjälpbräda (se nedan). Brädan ser till att sanden går 15-20 mm upp mot existerande beläggning. På så sätt blir höjden bra när beläggningen packats.

4. Stenarna rensas från gammal fogsand och läggs på plats. Kom ihåg att lägga rätt sida upp, så reparationen inte syns. 2-5 mm luft krävs mellan stenarna, så fogsanden kan komma ner ordentligt.

5. Sopa ner rikligt med fogsand i fogarna med en styv kvast. Till sist vibreras stenar ner i jämnhöjd med de andra stenarna, med en markvibrator. Fyll på efteråt med mer fogsand.

Smart hjälpredskap för att jämna ut sättsand

När sättsanden ska jämnas till kan ett egentillverkat hjälpredskap i form av en bräda vara användbart. Brädan anpassas till hålet i beläggningen och "jackas ur" i varje ände, 15-20 mm mindre än stenens tjocklek.

Stenarna kommer därför till en början skjuta upp 15-20 mm. Men efter att markvibratorn har packat ytan kommer de ligga i nivå med de övriga stenarna i beläggningen.

Redaktionen rekommenderar: Få gatans snyggaste uppfart

TIPS: Markvibrator

För att få beläggningen riktigt stark ska sten och fogsand vibreras på plats. För beläggning med marksten bör man använda en modell som väger minst 180 kg med en maximal slagkraft på 200 kN/m² och en frekvens på 90 Hz. Till stora plattor bör markvibratorn vara mindre: max 90 kg med en slagkraft på max 70 kN/m².

BELÄGGNING MED STORA PLATTOR

1. När stora plattor ska avlägsnas rensas fogarna först med en fogrensare. Då ges det plats för att lirka ner kofoten. Lås plattan med en kil och lyft lite åt gången.

2. När plattan har lyfts upp ska kanterna rengöras. Både den upptagna plattans och grannplattornas kanter ska rensas från ogräs och gammal fog.

3. Sättsand fylls i hålet. Packa den hårt med en bit av en stolpe, och jämna till den med ett hjälpredskap (se rutan). Är sanden väldigt torr kan den vattnas först.

4. När sanden packats hård och jämn kan plattan försiktigt läggas ner i hålet igen. Akta bara dina fingrar!

Möjliga orsaker

Hjulspår i beläggningen beror oftast på tung trafik i förhållande till beläggningens bärighet. Och det problemet kommer man endast till rätta med genom att ta bort beläggningen och lägga ett nytt bärlagerpå minst 15 cm.

Får du sättningar på flera områden, kan det finnas olika förklaringar. Är fogarna dåligt ifyllda tar sig regnvatten ner och luckrar upp det underliggande skiktet. Är skiktet inte tillräckligt packat rör det sig vid belastning och hårt tryck.

Är lagret av sättsand för tjockt – överlag eller på enskilda ytor – kommer plattorna också sjunka med tiden. Lagret bör vara 2-4 cm.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Beläggning