Hur stort avstånd ska det vara mellan plattorna?

Hur stort avstånd mellan plattorna?

Fogsanden borstas ner i fogarna.

Fråga:

Ska plattorna i min nya beläggning ligga mot varandra, eller bör det finnas mellanrum, som när man lägger klinker inomhus?

Svar:

Du ska satsa på en fogbredd på mellan 2 och 5 mm. Lägger du plattorna med kortare avstånd kommer du uppleva att kanterna på dina plattor riskerar att knäckas och gå sönder.

Det beror på att plattorna trycks mot varandra av vikten från bilar eller gångtrafik. Därefter fyller du fogarna med riktig fogsand – inte strandsand! Riktig fogsand ger nämligen en stark och komprimerad fog.

Sandkornen i fogsand är kantiga och packas samman till en hård och solid fog. Ytterligare en fördel med fogsand är att det är svårt för ogräs att ta sig igenom det. En stor fördel!

Läs mer om beläggning

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Beläggning