Toaletten rinner … Fixa den!

Har du en toalett som rinner så ska det stoppas snabbt, för det är stora mängder vatten som går till spillo, vilket är dyrt. En titt ner i cisternen på en modern toalett kan vara förvirrande, men det är faktiskt lätt att stoppa spillet.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
30 minuter
Pris
100 kronor

Du kan testa att sätta lite torrt toalettpapper i skålen, en bit ovanför vattnet. Blir det vått så sipprar vattnet långsamt ut och du måste täta – förblir det torrt är allt i sin ordning.

Intro

Det kanske inte känns som ett jättestort problem om din toalett skulle rinna lite. Kanske rinner det så lite att du inte ens har lagt mäke till det och då kan det väl inte vara så illa?

Det beror lite på hur det skulle kännas att spola ner en hundrapp i toaletten en gång i veckan. För det är i grova drag resultatet – en extrakostnad på 5?000 kronor på ett år för en toalett som nästan inte rinner.

Är det tydliga krusningar på ytan i vattnet i skålen kan du förlora upp mot 20?000 kronor per år (eller runt en femtiolapp om dagen). Så börja med att se efter hur din toalett mår: Håll en bit torrt toalettpapper mot skålens bakkant. Blir det vått av rinnande vatten, så spendera en halvtimma på att fixa det.

Läcker in- eller utloppet?

Det finns två alternativ när toaletten rinner. Det är antingen utloppsventilen eller inloppsventilen som behöver en rensning eller eventuellt få en ny packning, och det är inte så svårt att lokalisera var problemet sitter.

Du ska stänga av vattentillförseln till cister nen, och det gör du på kranen vid väggen - det är oftast en Ballofix-kran.

När du vrider av kranen, ska du titta på vattnet i skålen. Slutar toaletten rinna så är problemet inloppss ventilen. Fortsätter det att rinna ut i skålen, är det utloppsventilen du ska titta närmare på.

Det beror nästan alltid på att packningarna blivit för hårda eller igenkalkade så att de inte sluter tätt. Byte av packning eller avkalkning löser problemet.

I värsta fall räcker inte det. Då kan du bli tvungen att byta ut hela in- eller utloppsventilen.

Material

Packning till in-/utloppsventil.

Tidsförbrukning

Räkna med en halvtimma.

Pris

Packning/membran till inlopps-eller utloppsventil ca. 50 kr. styck.

Svårighetsgrad

Det är överraskande lätt, bara du håller koll på delarna. Här visas en toalett från Gustavsberg, men de flesta moderna toaletter är konstruerade på ungefär samma sätt.

Instruktion

01
öppna cisternen för att få plats att arbeta 6 Steg

När du har stängt av vattentillförseln och spolat ur cisternen, ska du öpppa den så att du kan komma åt. På många nya stående toaletter kan du ta av hela porslinskåpan. På äldre får du nöja dig med locket.

1

Modeller med kåpa
Lossa skruvarna, som håller porslinskåpan. Det sitter en skruv på bägge sidor av toaletten.Lossa skruvarna, som håller porslinskåpan. Det sitter en skruv på bägge sidor av toaletten.

2

Modeller med kåpa
Dra i inloppsröret, så att det sticker ut ett par centimeter. Det sitter ett litet metallfäste på röret inuti kåpan, som håller fast kåpan, om du inte drar ned röret.

3

Modeller med kåpa
Lyft av kåpan, och sätt den åt sidan. Du har nu fri åtkomst till plastcisternen och bägge ventilerna.

1

Modeller med lock
Lyft upp tryckknappen med en skruvmejsel. Var försiktig så att du inte råkar göra hack i knappen.

2

Modeller med lock
Lossa den lilla muttern, som sitter under tryckknappen. Det är den som håller locket på plats.

3

Modeller med lock
Lyft av locket. Nu har du åtkomst till cisternens innanmäte. Du kan få användning för en lampa, så att du kan se vad du gör där nere i cisternen.

02
Inloppsventilen - så byter du membranen 7 Steg

Om vattnet slutar rinna i samma ögonblick du vrider av kranen, är det inloppsventilen som är otät. Ett nytt membran eller en rensning av det gamla löser problemet.

1

Ta bort bottenventilen, så att du lättare kan komma åt inloppsventilen.

2

Skruva av den stora plastmuttern, som håller fast slangen.

3

Dra loss slangen från inloppsventilen.

4

Ta loss inloppsventilen från cisternen. Den sitter på denna modell fast med två fästen som kan klickas av.

5

Ta loss den första plastdelen. Lägg märke till de två röda strecken, som ska sitta på samma plats när du senare ska sätta ihop inloppsventilen igen.

6

Ta bort plastringen som håller membranet på plats. Ringen är försedd med ett litet hål som ska sitta utanför ett lika stort hål i ventilens toppstycke, när du sätter ihop ventilen efter att ha rensat membranet.

7

Nu kan du ta ur gummimembranet och rensa den eller byta det mot ett nytt. När du sätter tillbaka det ska du försiktigt sätta det på plats på den tunna pinnen i mitten av toppstycket. Sätt ihop ventilen i omvänd ordning: Ovanpå membranet sätts plastringen och plaststycket med det röda strecket. Klicka fast inloppsventilen på cisternen. Montera slangen genom att skruva fast den stora plastmuttern igen. Nu monteras bottenventilen tillbaka.

03
Utloppsventilen - så byter du packningen 5 Steg

1

Ta tag i utloppsventilens topp, och vrid den ett kvarts varv medurs. Du kan märka att den lossnar.

2

Lyft upp ventilen ur cisternen. Kom ihåg dess placering, så att du lätt kan sätta den på plats igen. Ta evt. ett foto.

3

Ta loss packningen från den nedersta delen av utloppsventilen. Rengör den under vattenkranen, eller byt mot en ny om den är torr eller trasig.

4

Sätt tillbaka den nya eller den rengjorda packningen i spåret. Är det en logotyp präntad på packningen ska den sitta uppåt, så håller packningen tätt.

5

Placera ventilen, som då du lyfte ur den. Vrid ett kvarts varv moturs.

04
Sätt på kåpan eller locket igen 4 Steg

Nu kan du stänga cisternen igen och vrida på vattnet. Kolla så att allt fungerar innan du stänger helt.

1

Modeller med kåpa
Sätt på porslinskåpan igen, och tryck inloppsröret på plats.

2

Modeller med kåpa
Skruva fast skruvarna i bägge sidor. Dra åt dem växelvis, och använd bara handkraft, så att du inte överspänner dem.

3

Modeller med lock
Spänn muttern. Den ska bara dras fast, så använd inte för mycket kraft.

4

Modeller med lock
Klicka fast knappen igen, så att den kan tryckas ned åt bägge håll.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Mer i samma kategori Toalettstol