Så här limmar du kakel och klinker

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
10.000 kronor

Intro

OBS: Den här beskrivningen är en del av ett större tema.
Se hela temat här: Nytt badrum ända från början

Innan du börjar limma fast dina kakel och klinker på väggar och golv måste du börja med att mäta upp rummet och planera plattläggningen, så att du inte står där med smala bitar längs väggarna.

Gör en provläggning och var speciellt uppmärksam på golvbrunnens (och andra hinders) placering i förhållande till mönstret.

Här lägger vi små mosaikplattor på golvet i duschhörnan, med en liten kant upp till resten av golvet, för att det inte ska rinna ut vatten i övriga badrummet.

På resten av golvet och på väggarna sätter vi stora plattor. Det har blivit väldigt inne, särskilt eftersom tekniken har gjort produktionen betydligt enklare och därmed billigare. I dag finns plattor på ändå upp till 1 x 3 meter till ett rimligt pris. Men kom ihåg att det inte går att göra fall mot en brunn om plattorna är för stora i förhållande till rummet.

Instruktion

01
Vi börjar med de små plattorna 6 Steg

Mosaikplattorna som ska ligga på golvet i duschhörnan sitter på stora ark, vilket gör det betydligt enklare att lägga dem än om de var lösa.

Vi börjar naturligtvis med en provläggning, och här måste hänsyn tas till golvbrunnen. Så läggningen börjar här. Och i vårt fall måste en rad mosaikplattor kapas för att det ska gå jämnt upp.

Se hela tiden till att fogarna ligger jämnt åt alla håll varje gång du fäster ett nytt ark i limmet.

1

Lägg på gallret när plattorna har lagts löst runt golvbrunnen. Det här gallret kan vridas 360° och lutas ca 10° i förhållande till underdelen, så att det alltid går att få gallret att ligga plant och i höjd med plattorna.

2

Om provläggningen görs exakt kan plattorna redan nu kapas för att passa runt brunnen. Plattorna kapas bäst och mest exakt med en våtkap med diamantklinga.

3

Blanda kakellimmet med en omrörare tills det är jämnt och homogent. Låt det stå i 5 minuter och blanda därefter igen. Gör inte för mycket lim åt gången - risken är att det börjar stelna innan du använder det.

4

Lägg limmet på en begränsad yta åt gången. Fördela det med den släta sidan av stålbrädan.

5

Dra tandspackeln genom limmet i en vinkel på ca 60 grader - då fördelas massan helt jämnt när plattorna trycks fast i limmet.

6

Lägg plattorna. Mosaikplattorna på 5 x 5 cm sitter på mattor som gör att sättningen går väsentligt snabbare. Tryck fast dem ordentligt i limmet och se till att fogarna ligger jämnt med de intilliggande plattorna.

02
Brunnen sätts på plats i golvet 3 Steg

1

De kapade mosaikplattorna limmas på plats runt brunnen en efter en. Se till att de ligger plant och att fogarna fluktar.

2

I limmet läggs en plastbricka så att brunnsgallret hamnar i höjd med mosaiken.

3

Golvbrunnen och gallret sätts försiktigt på plats - flänsen har smorts med lite diskmedel för att kunna glida bättre.

03
De stora plattorna kräver precision 13 Steg

Då är det dags för de stora plattorna - de mäter 45 x 90 cm och är exempel på en trend där det sätts stora (till och med ännu större) plattor på golv och väggar.

Vi har valt att först lägga klinker på golvet, helt enkelt på grund av de stora kakelplattorna; då kan de staplas från golvet och uppåt.

Sätter du mindre kakel på väggarna, kan du börja med den andra raden från golvet, stöttad på en läkt, och sedan rättar du in den nedersta kakelraden i förhållande till golvet. Den metoden är lite svårare med de stora kakelplattorna.

1

De stora plattorna stryks med ett tunt lager kakellim på baksidan för att säkerställa 100 % vidhäftning.

2

Stryk på ett område åt gången och lägg sedan lim på nästa del. Kakelkryss hjälper till att hålla perfekt fogbredd.

3

Nu till väggarna: Kakelsättningen i duschhörnan börjar med att markera på väggen var glasväggen ska vara.

4

Den första kakelplattan placeras vid markeringen. Den ställs på kilar så att den blir vågrät och med en fogbredd ner till golvet.

5

Det sätts lim på både väggen och plattan. Det tunna lagret lim på plattans baksida säkrar en perfekt vidhäftning. Hålrum under plattorna låter också ihåligt när man knackar på dem.

6

Plattan bankas försiktigt på plats i limmet med en träkloss och en gummiklubba. Plattan är så stor och tung att det är svårt att trycka den på plats med händerna.

7

Vi mäter upp för duschblandarens placering. Avståndet från plattan under (kom ihåg att lägga till en fogbredd) och avståndet från väggen (minus en fogbredd) ska användas.

8

Vi för över måtten till en skiva med samma mått som en kakelplatta. På så sätt kan vi göra ett test och spara in en dyrbar platta om vi mäter fel. Skivan är nu en mall och hålens placering flyttas över till plattan.

9

Nu kan kakelplattan sättas upp. Hålen som markerades med hjälp av mallen har borrats med en diamanthålsåg.

10

Vi sätter en hel platta mitt på den bortre väggen. Då kan vi kapa plattor och sätta på båda sidor och skapa en harmonisk vägg.

11

Plattorna ska gå ända upp i taket i duschhörnan, så den översta plattan har kapats. Den blir smal, men det ser naturligt ut upp mot taket.

12

Hålet i plattan vid badrumsfläkten har vi gjort med en 100 mm hålsåg.

13

Vi sätter upp de sista plattorna och kommer ihåg att göra plats för fogar i hörnen.

04
Sockel och fogar 6 Steg

1

Markera för kakelsockeln. Längs badrumsgolvet ska det sitta en 10 cm hög kakelsockel. En lång rätskiva underlättar markeringen. En cirkellaser går ännu bättre.

2

Plattan vid glasväggen mot duschhörnan ska kapas med en bit som motsvarar glasets, skenans och fogens bredd, eftersom kakel bara sätts i duschhörnan. Utanför den våtrumssäkras, putsas och målas.

3

Nu ska kakelplattorna fogas. Fogen blandas. Vi har valt en grå fog. Kom ihåg att t ex vita och svarta fogar alltid är mer känsliga än gråa.

4

Fogmassan påförs med en gummiklädd fogplatta i diagonala rörelser i förhållande till fogarna.

5

Fogmassan pressas ordentligt ner i fogarna. De ska fyllas helt med fogmassa, så att det inte bildas luftbubblor.

6

Fogarna kan packas ytterligare med en avskuren spets från en fogpatron. Då blir fogarna med all säkerhet fasta.

05
Foga klinkern på golvet 4 Steg

Vi avslutar med plattorna på golvet. De ska fogas på samma sätt som vi gjorde med väggarna.

Se till att fogmassan fyller alla fogar, även i mosaiken, som så klart har många fler fogar än de stora plattorna.

Runt golvbrunnen måste man vara extra noggrann för att säkerställa att det blir tätt.

Kom ihåg att ta bort fogdammet med vatten och lite ättika (ca en kopp till en hink vatten). Annars kan dina fogar se smutsiga ut.

1

Medan fogmassan på väggarna torkar, fogas golvet. Se till att trycka fogmassan ner i alla fogar mellan mosaikplattorna, och kör alltid diagonalt över fogarna så att de fylls helt.

2

Golvbrunnen har tejpats över med gaffatejp under fogningen.

3

När fogmassan har fått torka i en halv till en timme, tvättas överflödig fog av med fogsvampen. Det kan löna sig att investera i en hink med rullar.

4

Badrummets duschhörna har nu fogats och tvättats av med fogsvamp, och den fina symmetrin syns tydligt. Med den mjuka svampen torkas plattorna av från överflödiga fogrester. Skölj ofta i vatten och rulla svampen på rullarna så den inte är våt utan bara fuktig.

Material

 • Multilim (Lip)
 • Multifog (Lip)
 • Rörmanschetter
 • Golvbrunn 110 mm (Blücher)
 • Kakel & klinker (här Lugo Grigio)

Specialverktyg

 • Fog- och rengöringsset med hink
 • Tandspackel
 • Kakelskärare

Tidsförbrukning

En dag är fallet här.

Pris

Ca 10.000 kronor

Svårighetsgrad

Det är egentligen inte så svårt, nyckeln är noggrannhet.

Video

TEKNIK: Kakel på utvändigt hörn

Skär kanten snett, så att kaklet kan mötas i en fog

Video

TEKNIK: Kakel runt om rör

Med hålsåg och kakelkap kan du kapa helt exakt

Video

TEKNIK: Dela kakel

Med en kakelkap går det både snabbt och lätt

Video

TEKNIK: Fogning av kakel

Arbeta diagonalt över kaklet, så blir fogarna snygga

Video

TIPS: Rätt fogmassa till plattorna

Video

TIPS: Snett snitt på fogspetsen

Video

TIPS: Skydda badrumskaklet

Video

Tips & Tricks

Planera klinkermönstret

Börja i mitten av rummet: Här ska du antingen ha en fog eller centrum av en platta. Lägg ut dina klinker löst med rätt fogbredd (det går enklast med kakelkryss). Går det inte jämnt upp med hela plattor, så är det bättre att ha t ex en halv platta på varje sida än en smal bit i den ena änden av rummet.

Sikta på symmetri. Är rummet väldigt skevt, kapar du de yttersta plattorna och ser till att fogarna alltid följer varandra.

Om du börjar med hela plattor, slutar du ofta med en smal remsa längs väggen.

Om det går jämnt upp är det snyggast med ett helt antal plattor.

Går det inte jämnt upp, är det snyggare att skapa symmetri genom att dela plattorna.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Badrum