Snyggt golv på två dagar

Det går att lägga ett nytt klinkergolv på endast två dagar. Du kan rent av få tid över på söndagen att gå en sväng med familjen, medan fogbruket härdar.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 helg
Pris
300 kr/m2

Intro

Du kan lägga ett klinkergolv på endast två dagar. I varje fall om du har planerat arbetet så att allt är klart för läggning lördag morgon.

Det är nämligen en hel del att tänka på innan du blandar kakelfix och lägger plattorna på plats. Du ska ju först och främst ha bestämt vilka klinker du ska lägga, vilket möster som passar bäst och hur breda fogarna ska vara.

I ett stort rum är det ofta snyggast med stora plattor, men det krävs erfarenhet att lägga mycket stora plattor och underlaget ska vara fullständigt plant. Om läggningen innebär att många plattor ska sågas, ska du välja en klinker som inte är hårdare än att du kan såga den.

Du ska också ha köpt hem allt material, och det är en fördel om kakelfix, fogbruk och primer kommer från samma tillverkare. Då kan du vara säker på att de passar ihop. Skulle du vilja ha vita fogar mellan plattorna, bör du också välja vitt kakelfix, för annars syns spill på klinkerkanterna som smuts i den vita fogmassan.

Du bör också ha mätt och planerat läggningen innan du börjar på lördagen. Tänk också på att primern har en torktid på ett par timmar, så antingen primar du på fredagen eller också tidigt på lördagen. Prima hellre en gång för mycket än en för lite.

Instruktion

01
Golvet görs klart 3 Steg

Även om det gjutna golvet ser plant ut, så är det ojämnt på ytan. Oavsett om du arbetar på ett nytt eller gammalt golv bör du därför slipa det med en grov slipsten eller liknande.

För att kakelfixet ska få optimal vidhäftning på betonggolvet, bör golvet strykas med en primer. Den har en torktid på ett par timmar, så du ska prima fredag kväll eller innan frukosten på lördagen. Till förberedelserna hör också att du räknar ut hur klinkern ska ligga.

Snyggast resultat får du om du skär lika mycket av de yttre raderna. Här går raderna nästan jämnt upp med golvbredden, så vi börjar med hela klinker. Gör annars en provläggning.

1

Betonggolvet tvättas, slipas och primas. Här är golvet så plant att vi kan ta bort de få ojämnheterna med en slipsten innan vi primar. För färg och större ojämnheter måste man ofta använda vinkelslip med diamantskiva - eller golvslipmaskin.

2

En markering på govlet hjälper oss att lägga klinkerplattorna. Har du ingen krysslaser kan du använda en lång rak bräda eller aluprofil och en stor vinkel. Det är dock mycket lättare med krysslasern.

3

Vi lägger ett antal plattor utan kakelfix för att se hur det blir. Vi behöver en rät vinkel att utgå från, för det visade sig att väggarna inte var vinkelräta - se plattan som vi nu ska såga till. Vi markerar för varannan rad på golvet.

02
Blanda kakelfix 2 Steg

Blanda kakelfixet i en murarspann med omrörare monterad i din borrmaskin. Det står på förpackningen hur mycket vatten som går åt till en given mängd pulver. Då får du ett kakelfix som är lätt att dra ut. Det ska vara rätt tunnflytande, men inte så tunt att det inte bildas vågor efter tandspackeln.

När du har lagt den första plattan lyfter du upp den och tittar på baksidan. Minst 80 procent av den ska ha täckts av kakelfix. Om fixet inte täckt så mycket, är det för hårt och kräver mer vatten.

Blanda inte för mycket fix åt gången även om det är bra att det står och drar. Om fixet börjar härda kan det inte användas och då måste det kasseras.

1

Blanda en lagom stor portion, t.ex. för ett par kvadratmeter. Du kan blanda för hand men det blir bäst om du använder omrörare och borrmaskin.

TIPS: Häll först i vattnet, sedan pulvret så blir det lättare att få rätt konsistens.

2

Strecken på golvet underlättar när klinkern läggs, men också när du fördelar kakelfix till de olika raderna.

03
Dags för läggning 7 Steg

Det krävs både tålamod och noggrannhet när du lägger klinker. Det är viktigt att du börjar på rätt sätt och rätt ställe, för små fel har en tendens att bli större och större för varje rad man lägger. Det lönar sig att se kritiskt på de lagda plattorna, och skulle en av dem ligga snett, ska den förstås rättas till - eller tas upp och läggas om. Väntar du för länge blir det nästan hopplöst och nästa dag (och resten av livet) kommer du att irritera dig på den fellagda klinkern.

Här markerar vi för varannan rad och lägger plattorna längs strecket. Därefter lägger vi klinkern mellan den nya raden och föregående lagda rad. Pennan slits snabbt så ha en eller två i reserv.

1

Plattorna skärs eller sågas i förväg, så att du endast rent undantagsvis tvingas skära till en platta sedan du har fördelat kakelfixet. Vi använder en kakelskärare där plattan först ritsas och sedan bryts längs ritsen.

2

Fördela kakelfixet på ett litet område i sänder med tandspackeln. Vi har markerat för en rad och låter fixet sluta 5 mm innanför strecket. Till sist dras tandspackeln genom fixet mot golvet med alla tänder fyllda.

3

Håll plattans ena kant mot fixet och släpp ner den mjukt så slipper du få kakelfix på fingrarna. Sätt alla tio fingerspetarna på plattan och tryck och vrid ner den plant så att kakelfixet täcker baksidan medan plattan läggs rätt.

4

Längs sidoväggen börjar vi med två rader. Den yttre raden blir rätt smal och därför är det svårt att fördela fix bara på denna rad. Eftersom strecket har dragits längs utsidan av plattorna i den andra raden, börjar vi med den.

5

Nu fortsätter vi med två rader i sänder. Vi har markerat på golvet för varannan rad och lägger på kakelfix. Därefter läggs plattorna i den yttre raden och sedan plattorna i den inre, och de justeras med hjälp av ögonmåttet.

6

Det är viktigt att hela tiden hålla koll så att plattorna ligger lika högt. Det kan man göra med ett långt vattenpass eller en rak bräda. Om en platta ligger för högt trycks den ner, ev. med gummi-hammare. Du har cirka 10 minuter på dig.

7

Kakelfix som pressas upp i fogarna torkas bort med en hårt urvriden fuktig svamp. Gör detta fortlöpande så att du slipper gå på golvet. Plattorna ligger ju inte helt fast. Du bör hinna med ett stort golv innan det blir kväll.

04
Foga golvet 7 Steg

När du vaknar på söndagmorgonen har kakelfixet härdat, och det är dags att foga mellan plattorna.

I förhållande till lördagens lite snärjiga och framför allt noggranna arbete, så är fogningen ren avslappning. Du ska bara kunna räkna ut när fogbruket blivit så fast att du kan tvätta av plattorna, utan att bruket följer med, och när det har blivit så hårt att du kan polera bort den vita hinnan från plattorna.

Du behöver inga specialverktyg, men om vi får ge ett gott råd, så bör du skaffa en fogbalja med rullar och gärna ett par fogbräden - även om du kan klara dig med gummiskrapa, svamp, vanlig hink och ett par trasor.

1

Fördela ett par slevar fogbruk på ett par plattor. Arbeta dig ut från ett hörn och håll dig till ett par rader i sänder, precis som när du la plattorna. Fogbruket blandas efter anvisningarna på förpackningen.

2

Fyll igen fogarna genom att dra bruket diagonalt över dem. Använd helst fogbräda med gummibaksida. Den gör det lättare att pressa ner bruket i fogarna än en gummiskrapa.

TIPS: Längs väggarna används fogslev.

3

När fogarna har fyllts igen helt (alltså upp i nivå med klinkern) drar du en sista gång med fogbrädan medan den trycks neråt. Då drar den med sig lite bruk och formar en urholkning i varje fog. Det underlättar tvättningen av golvet.

4

Överf ödigt fogbruk tas bort med svampklädd fogbräda. Men först ska bruket på plattorna hinna torka och fogarna ska bli fasta. Det tar cirka en halvtimme. Brädan får inte vara fuktigare än att den precis kan lösa upp bruket på plattorna.

5

Fogbrädan doppas fjera gånger i baljan och trycks mot rullarna efter varje eller vartannat drag på golvet. Arbetet går mycket fortare om du har en riktig fogbalja, och du spiller inte så mycket vatten som med en vanlig spann.

6

Byt ofta vatten så att du alltid arbetar med en ren svamp. Nu är du nästan klar. När fogarna fått härda några timmat, ser du att det har bildats en vit hinna på klinkern. Den polerar du bort med torra trasor medan fogarna slätas till.

7

Vid den sista poleringen med torra trasor eller svamp arbetar du längs fogarna.

Material

 • Betongprimer
 • Kakelfix
 • Fogbruk, grått, 2-20 mm (om primer, kakelfix och fogbruk kommer från samma tillverkare kan du vara säker på att de arbetar ihop)
 • Klinker, här stora, 32,7 x 32,7 cm

Specialverktyg

 • Kakelskärare
 • Vinkelslip med kapskiva
 • Grov slipsten eller liknande
 • Tandspackel, 6 mm - tandstorleken Tandspackel, 6 mm - tandstorleken beror valda klinker
 • Gummihammare
 • Fogbräda med gummi
 • Fogbräda med svamp
 • Fogbalja med rullar

Tidsförbrukning

Klart på en helg

Pris

Räkna med cirka 300 kr per m2, men slutsumman beror på klinkerpriset

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Kakel badrum