Lägg det perfekta klinkergolvet

Du måste inte vara plattsättare för att lägga nytt golv i badrummet. Här kan du se hur du säkerställer rätt fall och hur du lägger plattorna på bästa möjliga sätt.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
6 dagar
Pris
400 kronor

Intro

Det är inte nödvändigt att vara en erfaren hantverkare för att lägga ett snyggt golv av klinker i ditt badrum. Om du väljer bra, enkla och välkända lösningar och planerar arbetet så kan du lägga ett perfekt golv med fall åt rätt håll och med klinkern fördelad på ett snyggt sätt.

Vid läggningen av detta golv använde vi oss av fyra goda och enkla råd. Om du gör detsamma blir det mycket lättare för dig att skapa perfekt fall på golvet, så att du slipper små vattenpölar på fel ställen och får en perfekt fördelning av plattorna. Det tar tid i början men lönar sig verkligen.

4 VAL SOM HJÄLPER DIG ATT LYCKAS

 1. En så kallad väggnära brunn längs hela den ena sidan gör att det blir lättare för dig att bygga upp ett fall. Golvet ska slutta åt endast ett håll.

2.Genom att limma fast klossar med rätt höjd över hela golvet blir det lättare att jämna till golvspacklet för att få ett perfekt fall.

 1. Duschavdelningen ligger en smula lägre än resten av golvet och vattnet från duschen kan inte rinna vidare. Det är enkel lösning som gör att vi slipper bygga upp en ”vall”.
 1. Vi mäter och planerar för varje plattas läge innan den trycks fast i fästmassa.

Instruktion

01
Golvet spacklas till perfekt fall 4 Steg

Även om underlaget är betong, så är det sällan klart för läggning av klinker. Det kan vara ojämnt och sakna fall och det ska förses med ett tätskikt.

Vi väger av golvet med vattenpass och utgångspunkten är brunnen. I duschen ska fallet vara störst. Vi höjer upp resten av golvet så att det bildas en kant ner till duschen. På flera ställen på golvet markeras önskad höjd med små klossar.

1

Vi limmar fast avståndsklossar på golvet vars ovansida ligger på den nivå som vi vill att golvspackelmassan ska ha. Ev. golvvärmeslingor ska läggas innan golvet spacklas.

2

Vi spänner fast en list tvärs över golvet där duschen ska vara. Det är där som den långa smala brunnen slutar och där vi senare sätter upp en glasskiva från golv till tak.

3

Spackelmassan jämnas först till på den ”torra” delen av golvet så att ytan har samma nivå som ovansidan på klossarna. Spacklet blandas enligt anvisningarna.

4

Golvet i duschen byggs upp med fall ner mot den långa brunnen. När den först spacklade delen av golvet har härdat kan listen tas bort.

02
Mönstret läggs fast i minsta detalj 2 Steg

Det är en stor hjälp att först lägga ut alla klinker på golvet och ev. såga till dem med kakelskärare (våtskärare) innan de limmas fast. Har du lagt dem rätt så sparar du i sista änden tid och garanterar dig själv ett bra resultat.

I ett litet rum är det omöjligt att klara sig med enbart hela plattor och därför prioriterar vi ett par saker. Vi ser till att lägga enbart oskurna kanter mot brunnen och vid ingången. Vi justerar plattorna så att ev. smala bitar hamnar längs väggarna.

1

Vi lägger en rad klinker längs med rummet och utgår från den långsmala brunnen och kanten till resten av golvet. Eftersom vi inte vill ha skurna kanter längs brunnen och ingången flyttar vi plattorna lite.

2

Klinkern längs kanterna sågas till när vi har provlagt hela golvet. Varje platta får ett nummer (som skrivs på maskeringstejp) och klinkern arrangeras i staplar beroende på var den ska läggas.

03
Klinkern läggs först längs brunnen 6 Steg

1

Fästmassan (kakelfixet) blandas i rätt små portioner för att vi ska hinna använda den. Blandningsförhållandet står på påsen. Vi använder mixer i en borrmaskin. Vattnet ska alltid hällas i först.

2

Plattorna trycks fast i fixet längs brunnen. Ett jämnt skikt fix dras ut med tandspackel längs brunnen och sedan läggs den första raden. Vi lägger plattorna 4 mm från brunnen så vi får plats for en fog.

3

Följande rader läggs på plats. Fogbredden justeras först med avståndsklossar, men det går också att använda kakelkryss eller fogsnöre. När man är van kan man lägga utan hjälpmedel.

4

Fallet kontrolleras flera gånger med ett vattenpass. Samtidigt kontrollerar vi att plattor ligger plant.

5

De sista plattorna läggs. Efter ett dygn har fästmassan härdat så mycket att vi kan fästa plattorna längs kanten. Fogningen kan inte börja förrän tidigast ett dygn efter läggningen.

6

De smala kantplattorna på väggen stryks med kakelfix på baksidan och trycks fast. De ska nästan masseras lite för att fästa ordentligt på väggen.

04
Fogarna fylls med bruk och silikon 4 Steg

Du kan behöva använda två slags fogmaterial i ett badrum. Den hårda fogen av cementfogbruk som kan användas på i stort sett hela golvet och den mjuka, smidiga och tänjbara silikonfogen. Den senare används mellan byggnadsdelar som rör sig i förhållande till varandra.

Eftersom silikonfogar ska bytas efter ett antal år nöjer vi oss med silikon vid brunnen och mot tröskeln.

1

Fogbruket (fogmassan) blandas noga med mixer monterad i en stark borrmaskin. Det är viktigt att få bort små klumpar. Följ blandningsanvisningarna noga och börja med att hälla vatten i baljan.

2

Fogarna fylls igen med fogmassa. Genom att dra ut fogmassan diagonalt över fogarna pressas den ner i dem. Vi drar flera gånger åt alla håll för att vara säkra på att fogarna verkligen fylls upp.

3

Överflödig fogmassa tvättas bort när den har fått lov att sätta sig cirka 10-15 minuter. Tvätta med en ren svamp på bräda. Skölj ofta och pressa ut vattnet på rullarna.

4

Vi fogar under tröskeln med silikon. Det gör vi först när resten av fogarna i golvet har torkat och den grå hinnan har tvättats bort. För att inte kladda är det smart att maskera med tejp.

Material

 • Flytspackel
 • Ev. fallbyggnadsspackel
 • Avståndsklossar av plast
 • Golvklinker
 • Kakelfix
 • Fogmassa
 • Silikonfogmassa

Specialverktyg

 • Kakelskärare
 • Mixer och stark borrmaskin
 • Tandspackel, här 6 mm
 • Gummispackel
 • Fogbalja med rullar, svamp etc.

Tidsförbrukning

5-6 dagar inkl. torktid

Pris

Cirka 400 kr per m².

Svårighetsgrad

Med noggrann planering och dessa enkla tips kan du absolut lägga ett golv med perfekt fall.

Video

TEKNIK: Kakel på vägg och golv

Dela in ytor i fält. Då har du koll på linjerna.

Video

TEKNIK: Dela kakel

Med en kakelkap går det både snabbt och lätt

Video

TEKNIK: Kakel - Runt om hinder

Lär dig tekniken för hål, hack och "halva hål"

Video

TEKNIK: Fogning av kakel

Arbeta diagonalt över kaklet, så blir fogarna snygga

Video

TIPS: Rätt fogmassa till plattorna

Video

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Kakel badrum