Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Det är inte nödvändigt att vara en erfaren hantverkare för att lägga ett snyggt golv av klinker i ditt badrum. Om du väljer bra, enkla och välkända lösningar och planerar arbetet så kan du lägga ett perfekt golv med fall åt rätt håll och med klinkern fördelad på ett snyggt sätt.

Vid läggningen av detta golv använde vi oss av fyra goda och enkla råd. Om du gör detsamma blir det mycket lättare för dig att skapa perfekt fall på golvet, så att du slipper små vattenpölar på fel ställen och får en perfekt fördelning av plattorna. Det tar tid i början men lönar sig verkligen.

Ladda ned hela artikeln och se hur du lägger ett snyggt klinkergolv i badrummet.

4 VAL SOM HJÄLPER DIG ATT LYCKAS
Klinker i badrum 1. En så kallad väggnära brunn längs hela den ena sidan gör att det blir lättare för dig att bygga upp ett fall. Golvet ska slutta åt endast ett håll.
Klinker i badrum2.Genom att limma fast klossar med rätt höjd över hela golvet blir det lättare att jämna till golvspacklet för att få ett perfekt fall.
Klinker i badrum3. Duschavdelningen ligger en smula lägre än resten av golvet och vattnet från duschen kan inte rinna vidare. Det är enkel lösning som gör att vi slipper bygga upp en ”vall”.
Klinker i badrum4. Vi mäter och planerar för varje plattas läge innan den trycks fast i fästmassa.