Fiskbenskakel: Så sätter du kakel i fiskbensmönster i badrummet

Det tar längre tid att sätta plattor I fiskbensmönster. Du måste även vara lite mer noggrann med mätningar och utskärningar. I gengäld är det värt hela besväret, för det ser superfint ut! Plattorna som sätts här har måttet 10 x 20 cm, men alla avlånga plattor läggs enligt samma princip.

Fiskben platter badrum

Se här hur du sätter kakel i fiskbensmönster i badrummet.

Intro

Fiskbenskakel i badrummet - det finns många varianter

Det finns många typer av plattor som passar till fiskbensmönster på både vägg och golv. Små, mellanstora eller stora – om de bara är avlånga kan du lägga dem i fiskbensmönster.

Det finns allt oftare en del att välja mellan, även vad beträffar material, t.ex. traditionella glaserade plattor, marmor- och skifferplattor.

Färgmässigt finns det också ett brett urval, alltifrån naturfärger och klara färger till plattor med melerade färger som alla har samma nyans, men definitivt inte är lika.

Instruktion

01
Provläggning 6 Steg

Allt arbete med plattor startar med en mittmät-ning, dvs. en uppmätning av ytan för att hitta mittlinjen. Syftet är att hitta skevheter som kan finnas på ytan och att fördela plattorna så att delningarna blir fina på båda sidor.

På större ytor kommer du normalt att lägga ett skift med plattor - efter en rätskiva och med valt fogavstånd - för att se hur det passar. Här är ytan så liten att den ritas upp på en skiva så att alla plattor först kan skäras till.

1

Anslagslister sätts upp på väggen där plattorna ska sitta så att fiskbensmönstret kan mätas upp noggrant. Rita också upp mittlinjen på väggen.

2

Gör en provläggning med en platta. Den placeras snett med ett hörn på anslagslisten och det andra hörnet på mittlinjen. Vinkeln är 45 grader.

3

Lägg nästa platta med vald fogbredd, här 4 mm. Kontrollera att vinkeln på 45 grader hålls.

4

Fortsätt kakelsättningen ut i kanterna så att du kan se var plattorna ska skäras till.

5

Skär till plattorna längs kanten. Det är lätt när du riktar plattorna efter anslagslisten.

6

De sista plattorna skärs till. Här riktar vi plattorna efter en vinkel och en tumstock, då vi inte har anslagslister.

02
Kakelsättning 6 Steg

När du ska sätta plattor på en vägg, är det ofta en bra idé att sätta upp en anslagslist som plattorna kan sättas efter. Om du t.ex. ska göra en kakelvägg i ett kök finns det ofta en så kallad hålkälslist som övergång mellan bordsskiva och vägg som du kan använda som anslagslist. Det är naturligtvis viktigt att listen är helt rak.

Kakelfixet stryks ut lite i taget på en mindre yta så att du får tillräcklig tid att sätta plattorna.

1

Stryk kakelfixet på den nedersta delen av väggen, först med en putsbräda eller den släta sidan på en tandspackel. Dra därefter igenom med tandspackeln så att skiktet är helt jämnt.

2

Börja med att sätta plattorna i det nedersta hörnet längs anslagslisterna. De trycks på plats i fixet med en avståndsbricka mellan.

3

Fortsätt med efterföljande plattor på den nedersta delen längs anslagslisten. Se till att det inte kommer in för mycket fix i fogarna.

4

Nästa rad av plattor sätts. Kom hela tiden ihåg avståndsbrickorna så att fogarna blir lika.

5

Rita upp var plattorna tar slut så att du inte stryker på onödigt mycket kakelfix.

6

Plattorna sätts upp till hörnet. Kontrollera så att plattorna sticker lika långt ut över kanten.

03
Tillskärning 2 Steg

Alla snitt har gjorts med en billig kakelskärare. Det går mycket snabbare än om du använder en våtskärare.

Om snittets kant är orent kan du slipa till den med en kapskiva på vinkelslipen. Ställ in den så att den går så långsamt som möjligt.

Det är viktigt att du använder handskar och skyddsglasögon när du skär till plattorna.

1

Plattorna skärs till med en traditionell, manuell kakelskärare. Gör en rits på plattan längs din uppritning och tryck ned handtaget så att plattan bryts.

2

Slipa till kanten om snittet inte har blivit helt rent. Detta är enkelt om du gör det med en lågvarvig vinkelslip där kanten bara hålls ned.

04
Hörn 5 Steg

Utmaningen i alla mönster är att komma runt hörnen med mönstret intakt. Det kan vara svårt att föreställa sig hur mönstret kommer att se ut runt hörnen, så du kan med fördel rita upp det på ett stycke rutat papper och vika det. På så sätt kan du använda det som arbetsritning och se hur plattorna ska skäras.

För att få ett fint yttre hörn ska ändplattorna på den ena sidan sticka ut med en plattas tjocklek över hörnkanten. Då kan plattorna på den andra sidan ligga i kant med dem. I det inre hörnet ska det finnas en fog som motsvarar en plattas tjocklek.

1

Gör en provläggning med plattorna där du får fiskbensmönstret att gå ”runt” hörnet. När plattorna är rätt placerade märker du upp var de ska skäras till.

2

Sätt nu plattorna på väggen vid det yttre hörnet. Se till att plattorna på den ena sidan ligger i kant med plattornas ändar som sticker ut lite över hörnkanten. Tryck fast plattorna.

3

Gör även en provläggning för det inre hörnet enligt samma princip och skär till plattorna.

4

I det inre hörnet ska det finnas en fog. Den röda fogbrickan dras upp och ned under arbetet för att hålla fogen fri från fix och för att säkerställa att fogbredden blir densamma.

5

Ta bort alla distanser och rengör plattorna när fixet har satt sig efter ca en timme. Använd en svamp och rent vatten.

05
Fogning 3 Steg

Ett par dygn efter att plattorna har satts upp kan du foga dem. Vid små fogar och hörn är det enklast med en gummispackel. Foga med fogmassa som blandas med vatten till en jämn, smidig massa enligt anvisningen på förpackningen.

1

Stryk på fogmassan diagonalt i fogarna med en gummispackel så att fogarna fylls.

2

I det inre hörnet måste du lägga fogmassan på plats, eftersom det annars är svårt att komma åt.

3

Tvätta plattorna när fogmassan är torr på ytan efter ca 10-30 min.

Material

  • Plattor, 10 x 20 cm
  • Kakelfix
  • Avståndsklossar

Specialverktyg

  • Rätskiva
  • Kakelskärare
  • Smygvinkel
  • Gummispackel

Tidsförbrukning

Det beror på hur många kvadratmeter plattor du ska lägga.

Pris

Ca 250 kr per kvadratmeter för de grå plattorna som sätts här.

Svårighetsgrad

Det kräver större noggrannhet och fler tillskärningar att lägga plattor i fiskbensmönster.

Video

TEKNIK: Dela kakel

Med en kakelkap går det både snabbt och lätt

TEKNIK: Kakel - Runt om hinder

Lär dig tekniken för hål, hack och "halva hål"

TEKNIK: Fogning av kakel

Arbeta diagonalt över kaklet, så blir fogarna snygga

TIPS: Rätt fogmassa till plattorna

Tips & Tricks

Många varianter

Det finns många typer av plattor som passar till fiskbensmönster på både vägg och golv.

Små, mellanstora eller stora - om de bara är avlånga kan du lägga dem i fiskbensmönster. Det finns allt oftare en del att välja mellan, även vad beträffar material, t.ex. traditionella glaserade plattor, marmor- och skifferplattor.

Färgmässigt finns det också ett brett urval, alltifrån naturfärger och klara färger till plattor med melerade färger som alla har samma nyans, men definitivt inte är lika (se första fotot t.h.).

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Kakel badrum