Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Exklusiva klinker med varm glöd

Skriv ut Spara artikel Du måste vara inloggad för att kunna spara artiklar

Med klinker som ser ut som trä skapar vi en inbjudande och varm atmosfär i ett badrum, som tidigare hade en något trist grågul mosaik på golvet. Men först bygger vi upp ett tätt skikt som förhindrar sprickbildning.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 veckor
Pris
1.000 kr/m2

Intro

Det nya klinkergolvet ser mest ut som om det består av brädor av teak eller ett annat exotiskt träslag. Klinkern har förvandlat det slitna badrummet fullständigt och nu ser det varmt och inbjudande ut - något för nakna fötter.

Det eleganta golvet kräver emellertid både nogrannhet och grundlig planering, för med klinker på 80 cm längd är det viktigt att förarbetet har utförts perfekt. Klinkerns placering i förhållande till väggar och brunn skapar tillsammans med fogarna ett mönster som är en viktig del av det nya badrummet. Men så är det förstås när klinkern inte är diskret utan ber om din uppmärksamhet.

Därför har vi också valt att komplettera golvklinkern med formbitar, som bildar en sockel hela vägen runt i badrummet. Sockeln bildar en fin övergång mellan golv och väggar. Utgiften för klinker och formbitar utgör den största delen av budgeten, men det är förnuftigt för de har bestående värde. Lampor och klädkrokar kan alltid bytas ut, men eftersom klinker blir liggande i många år lönar det sig inte att snåla.

Vattentätt underlag utan sprickor

Först ska vi skapa ett plant underlag så att de långa plattorna ligger snyggt. När vi tar bort den gamla beläggningen av mosaik upptäcker vi att några bitar är lösa och att det t.o.m. finns en spricka i golvet.

Hela golvet riktas upp så att det får fall mot brunnen och sedan skapar vi ett vattentätt underlag med tätningsmassa och våtrumsmatta enligt gällande regler.

Instruktion

Vi skapar ett rent underlag

Låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

1

Hela rummet röjs, så allt ska bort: wc-stol, tvättställ, badrumsskåp, tvättmaskin etc. Avloppsrören täpps igen med mineralull och plastfolie.

2

Det gamla golvet är av mosaik och bitarna skalas av med hjälp av en mejselhammare (som vi hyr). Det går dock bra att använda en vanlig borrhammare, men det tar lite längre tid.

3

Med en vass skyffel skrapar vi bort gammal och lös fästmassa tillsammans med rester av fogmassa och det nät som mosaiken satt fast på.

4

Golvet dammsugs sedan noga - och det är den första av flera gånger. Det gäller nämligen att hålla golvet rent ända ut i samtliga hörn. Minsta lilla smuts och bruksrester kan orsaka problem.

Tätning med våtrumsmatta

Låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

Det finns flera slags tätskikt till våtrum. På ett betonggolv är det enklast att rulla och pensla på ett flytande tätskikt. När den flytande massan torkar bildar den en gummiliknande tät massa.

Det är också den lösning vi väljer, men eftersom vi har upptäckt en spricka i golvet garderar vi oss med att också lägga på en våtrumsmatta. Den ”packas in” på bägge sidor av det flytande tätskiktet. Se skiss på nästa sida.

1

Först ska golvet kollas. Vi letar efter ojämnheter och ser om fallet är korrekt mot brunnen. Ojämnheter planas ut och det innebär att svackor som är djupare än 2 mm fylls och toppar huggs bort.

2

Svackorna fylls med ett segt och finkornigt bruk som heter PlaneRapid. Det har hög vidhäftning och kan bearbetas efter två timmar.

3

Vi gör det tätt vid brunnen med en brunnsmanschett av specialduk. Vi passar också på att stryka golvet med en primer och metallkanten runt brunnen avfettas. En öppning tas upp.

4

Hela betonggolvet primas med en våtrumsspärr, som har en stark pink färg. Den ska spädas en gång innan den läggs på. Efteråt är den vattentät till skillnad från vanlig primer.

5

Nu är det dags för det första tätskiktet, och det fördelas på en yta lite bredare än bredden på våtrumsmattan. Det dras ut med slät spackel, jämnas med 4 mm tandspackel och slätas till med slät spackel.

6

Våtrumsmattan skärs till och läggs i det fuktiga tätskiktet och så att den går upp 5-10 cm på väggarna. Med en spackel med runda hörn trycker vi ner mattan i massan medan luftbubblor pressas bort.

7

Alla hörn förstärks med armerad väv. Här använder vi oss av färdiga hörn för det är enklare än att klippa flera remsor Sealstrip och anpassa dem.

8

Nästa våd vårtumsmatta skärs till och trycks ner i tätskiktet på samma sätt. Eftersom vi använder oss av dubbelt tätskikt räcker det med en överlappning på 10 cm.

9

Ett nytt tätskikt läggs nu ovanpå våtrumsmattan - och det görs så snart som möjligt efter att matten lagts på plats. Vi rör endast till mindre portioner tätskikt i sänder för att hela tiden ha en smidig massa.

Första plattan kräver överblick

Låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

Nu har vi ett perfekt golv att lägga den nya klinkern på, men vi väntar lite …

Om vi börjar i första bästa hörn kan det lätt gå galet, för då finns det risk att vi måste skära smala remsor vid motsatt vägg eller också får vi småbitar vid kortsidan.

Vi börjar i stället med en provläggning för att räkna ut hur plattorna ska läggas och hur de ska förskjutas för att få ett snyggt mönster. Därefter kan den första läggas.

1

Vi letar reda på mittlinjen och lägger sedan plattor åt bägge hållen - långsida mot långsida. På så sätt konstaterar vi att vi ska ha en fog på 5 mm över hela golvet och att den ena ska ligga på mittlinjen.

2

Nu gäller det att fördela de korta fogarna. Det utvändiga hörnet syns mycket tydligt så här ska vi vara extra noggranna, och vi vill slippa korta bitar fram till det sänkta golvet vid duschen.

3

När mönstret är klart fördelar vi fästmassa för de inre raderna. Den första raden läggs inte vid väggen utan tre rader in på golvet mot en rätskiva. På så sätt får vi en perfekt start på golvet.

Mönstret ska passa överallt

Låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

De långa, snygga klinkerplattorna med trämönster lägger vi med en förskjutning på 7 cm, alltså drygt hälften av plattans bredd. Vi kunde ha valt betydligt större förskjutning, men med en liten förskjutning är det lättare att få ett plant golv även om underlaget inte är helt plant.

Det ser också snyggt ut med den lilla förskjutningen, men eftersom den syns tydligt är det extra viktigt att vara noggrann och fogbred-den ska hela tiden kollas.

1

De följande plattorna läggs noga med den planerade förskjutningen på 7 cm och det 5 mm tjocka fogsnöret håller fogbredden. Det räcker om snöret petas ner vid ändarna.

2

Plattorna sågas till på en stor kakelskärare, som vi har hyrt. Både längden på klinkern och hårdheten i den gör det för besvärligt att använda enkla redskap.

3

Den yttre raden närmast väggen måste ofta sågas i bredd. Det slipper vi göra, dels för att vi gör fogen lite bredare än de andra, dels för att sockeln av formbitar går in en bit över fogen vid väggen.

4

Nu arbetar vi oss baklänges in i rummet. Vi lägger på fästmassan med en 10 mm tandspackel för att få rejält med massa under de långa plattorna. Men vi lägger inte på för mer än några plattor i sänder.

5

Det är viktigt att fortlöpande kolla att mönstret håller och inte förskjuts. Även om vi rättar till placeringen och använder hjälpstreck, så är ett långt vattenpass och ögonmått viktigast.

6

I försänkningen i duschen läggs plattorna utan förskjutning. Här koncentrerar vi oss i stället på att få korrekt fall mot brunnen.

7

Vid försänkningen läggs plattorna så att de sticker in en bit och då bildas automatiskt en kant. Vår noggranna planering har lönat sig för vi slipper skära plattor och skarva längs kanten.

Socklarna blir pricken över i

Låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

De snygga plattorna och den grundliga planeringen ger oss löften om ett bra resultat. Men det är noggrannheten som gör susen.

När plattorna på golvet har lagts avslutar vi läggningen genom att montera socklar hela vägen runt. Socklarna är s.k. formbitar av samma platta. De kan sättas upp senare men vi gör det nu så kan allt fogas på en gång.

I stället för att hålla en superexakt vågrät linje justerar vi sockelbitarna lite efter golvet och med hjälp av brickor. På så sätt kan vi skapa en jämn fogbredd och rak ovankant utan att den är exakt vågrät.

1

Formbitarna sågas till lagom storlek och monteras på i stort sett samma sätt som golvplattorna. Eftersom badrummet innehåller flera små väggar behövs geringsså-gade bitar till alla hörn.

2

Vi lägger fästmassa på baksidan av plattorna i stället för att lägga den på väggen. Vi använder 4 mm tandspackel - det räcker för att få på så mycket massa att bitarna sitter fast ordentligt.

3

Mellan sockeln och väggen tätar vi med akrylfogmassa. Den smala springan ska ju bara förseglas så att övergången inte syns när vi har målat. Längs golvet fogar vi med fogbruk.

Fogarna ger liv åt golvet

Låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

När alla plattor har lagts låter vi golvet vara i två dygn så att fästmassan hinner härda.

Här använder vi en fogmassa från det företag som också har gjort fästmassa och tätskikt. Den valda fogmassan är mycket finkornig för att kunna användas i smala fogar. Cerafill 10 passar till fogar mellan 2 och 10 mm. Massan är dessutom så smidig och elastisk efter härdning att den tål små sättningar i underlaget.

1

Fogmassan arbetas ner mellan plattorna med en gummispackel. Genom att dra spackeln diagonalt åt alla håll fyller vi igen fogarna ordentligt.

2

Överflödigt fogbruk tvättas bort med en fuktig och hårt urvriden svamp. Eftersom vi har en fogbalja använder vi svamp som sitter fast på ett bräde och drar av den på rullarna på baljan.

3

När fogarna är torra poleras de med rena och torra bomullstrasor. Vi torkar också bort fogmassa från golvet. Efter 10-12 timmar kan vi torka av golvet med varmt vatten och urvriden svamp.

Material

Till tätskiktet, allt från Alfix:

• Primer (standardvariant, blå)
• PlaneMix Binder
• Brunnsmanschett
• Primer, Vattenspärr (pink)
• Tätningsmassa 2K
• Våtrumsmatta
• Seal-Strip försegling

Till klinkergolvet:

• Klinker, Xilema från Höganäs, 127 x 794 x 9,5 mm
• Formbitar, Xilema från Höganäs, 80 x 403 x 9,5 mm
• Letfix fästmassa från Alfix
• Cerafill 10 fogbruk från Alfix
• Akrylfog

Specialverktyg

• Omrörare till borrmaskin
• Borrhammare med mejsel
• Stor kakelskärare (kan hyras)
• Tandspacklar
• Fogbalja (balja med vals, fogbräda och svamp på bräda)

Tidsförbrukning

Ett par veckor inkl. torktider.

Pris

Klinker 750 kr/m2. Räkna med att tätskikt, formbitar och fästmassa kostar 250 kr/m2.

Svårighetsgrad

Det krävs en viss erfarenhet att lägga ett korrekt tätskikt och är du lite osäker ska du låta proffs göra den delen. Att lägga klinker kräver stor noggrannhet.

Ritning

Med dubbelt tätskikt och våtrumsmatta får vi ett tätt golv som inte spricker.

logga in eller köp tillgång

Tips & Tricks

Så här gör man små urtag i stora plattor med en stor klinga

Den stora kakelskäraren är ovärderlig under arbetet med att lägga golv i badrummet. Och vi har stor nytta av den när vi ska såga kakel till väggarna.

Fördelen med den hyrda maskinen är att den har styrka som klarar av att bearbeta hårtbrända klinker. Den har också en stor klinga som arbetar snabbt och som passar i storlek till de stora plattorna. Maskinen har också en suverän precision. Och det innebär att vi efter lite övning kan såga mycket rena och raka spår redan i första omgången och att vi sedan kan såga djupare i samma spår.

Efter lite övning kan vi också såga plattorna i olika vinklar, vilket är nödvändigt att göra med sockellis-terna vid utvändiga hörn.

Ett urtag ska göras i en klinkerplatta. På den första bilden A sågar vi från ovansidan fram till hörnet av det planerade urtaget.

På bilden B i mitten sågar vi från baksidan och därmed längre in. Klingan får bara inte röra ovansidan.

Till sist bryts biten bort och plattan läggs på plats, bild C.

Tidningsartikel

Ladda ner tidningsartikeln

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Logga in
Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!

Nollställ lösenord.

Skriv in din e-postadress, så skickar vi anvisningar om hur du återställer ditt lösenord.

Ogiltig e-postadress

Kontrollera din e-post

Vi har skickat ett e-postmeddelande till med instruktioner om hur du återställer ditt lösenord. Kontrollera ditt skräppostfilter om meddelandet inte har kommit.

Uppge nytt lösenord.

Skriv in ett nytt lösenord. Lösenordet måste ha minst 6 tecken. När du har upprättat ditt lösenord blir du ombedd att logga in.

Lösenord behövs
Visa

password_reset.form.password_is_changed

Din beställning
Beställning
Skapa Profil
Du är på väg att köpa tillgång till:
Byggbeskrivningar: Exklusiva klinker med varm glöd
Totalt pris: null kronor
Mer för mindre?
Få över 1 000 byggbeskrivningar och full digital åtkomst för bara 29 kronor
    • Tillgång till över 1 000 digitala byggbeskrivningar
    • Du kan säga upp din prenumeration när som helst.
    • Efter erbjudandet fortsätter prenumerationen som en tillsvidareprenumeration för 79 kr i månaden
Endast 29 kr första månaden
Du ska skriva in ditt förnamn
Skriv in ditt efternamn
Ogiltig e-postadress
Ditt lösenord ska bestå av minst 6 tecken
Visa
signup.credentials_form.terms_error
Tillbaka
Logga in
Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa
Tillbaka