Borra ett par hål i plattan utan slagfunktion. Borra endast 5 mm djupt. Ju flera hål, desto lättare blir att ta bort plattan.

Borra ett par hål i plattan utan slagfunktion. Borra endast 5 mm djupt. Ju flera hål, desto lättare blir att ta bort plattan.

Problem:

Vi har skaffat en ny duschstång och det har resulterat i att det sitter en platta med hål efter beslagen på väggen. Hur byter jag ut den?

Lösning:

Genom att borra ett par hål till. Det låter kanske underligt, men det gäller att få bort kakelplattan utan att skada tätskiktet. Borra ett par extra hål i plattan, men inte så djupa att borren går in i väggen. Du ska också separera plattan från de övriga genom att ta bort fogen runt om. Har du en multimaskin kan du såga bort fogen. Såga inte djupare än 5 mm.

När fogen är borta slår du lätt på plattan med en hammare så att den spricker och så att du kan få en mejsel bakom den och bryta loss bitarna.