Hur byter jag ut en platta?

Borra ett par hål i plattan utan slagfunktion. Borra endast 5 mm djupt. Ju flera hål, desto lättare blir att ta bort plattan.

Problem:

Vi har skaffat en ny duschstång och det har resulterat i att det sitter en platta med hål efter beslagen på väggen. Hur byter jag ut den?

Lösning:

Genom att borra ett par hål till. Det låter kanske underligt, men det gäller att få bort kakelplattan utan att skada tätskiktet. Borra ett par extra hål i plattan, men inte så djupa att borren går in i väggen.
Du ska också separera plattan från de övriga genom att ta bort fogen runt om. Har du en multimaskin kan du såga bort fogen. Såga inte djupare än 5 mm.

När fogen är borta slår du lätt på plattan med en hammare så att den spricker och så att du kan få en mejsel bakom den och bryta loss bitarna.

Gör så här:

1. Bryt loss bitar
med en platt mejsel och med så få lätta slag som möjligt.

2. När du har skrapat rent
lägger du på kakelfix med en tandspackel.

3. Den nya plattan tippas
på plats när du har lagt avståndsbrickor i fogen.

4. Foga runt plattan.
Dra ut fogmassan diagonalt med en gummispackel.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Kakel badrum