Duschhörna med X Factor

Genom att ta bort ett extra tvättställ blir det möjligt att bygga en läcker duschhörna med väggar av stora kakelplattor och puts på utsidan.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 veckor
Pris
4.000 kronor

Intro

En duschhörna står ofta högt upp på önskelistan när ett gammalt badrum ska renoveras. Det gjorde den även här och inte nog med att den är stor och praktisk, den medverkar i allra högsta grad till att skapa ett läckert och inbjudande badrum som verkligen har X Factor.

Först det praktiska: I det gamla badrummet bestod duschhörnan av en försänkning i golvet, två fasta väggar och ett duschdraperi. Nu har den väggar runt om med en öppning samt en praktisk bänk. På väggarna sitter stora kakelplattor och på golvet ligger nya klinker. De gamla kakelplattorna - och tätskiktet - bevaras bakom det nya kaklet.

Väggarna på utsidan av duschhörnan har putsats och målats, och det kunde vi göra eftersom vi nu befinner oss utanför den zon där man stänker med vatten - och för att tätskiktet har bevarats. Putsen ger en annan stil åt badrummet.

De nya väggarna byggs upp av lätta skumskivor och de inspirerar oss till att också montera en väggfast bänk och en hylla i duschhörnan. Och för att få det extra ljust sätter vi in två smala fönster i de nya väggarna.

Instruktion

01
Duschhörnan ritas på golvet 2 Steg

1

Vi skissar upp för duschhörnan på golvet. De båda väggarna är här 25 cm respektive 50 cm.

2

Vi markerar på de befintliga väggarna var de nya väggarna ska placeras. Det underlättar en hel del och ger överblick. Den gamla kakelväggen har tvättats och putsats med tunn kakelfix.

02
Lätta skivor limmas till vägg 8 Steg

Vi bygger duschhörnan av Wedi-skivor, som har en kärna av hårt polystyrolskum och är armerade på bägge sidorna med glasfiberväv som täcks av fin cementputs. Skivorna är mycket lätta men tillräckligt starka för att utgöra vägg, bänk och hylla i duschhörnan.

Skivorna är inte skruvfasta utan ska i stället limmas fast, och det ger möjlighet att skapa en personlig lösning. Limmet är superstarkt.

1

Wedi-skivorna sågas med fogsvans eller sticksåg men kan även skäras med kniv. Putsskiktet på utsidan av skivorna gör verktygen slöa, så de kan inte användas i trä efteråt.

2

Skivan ska sluta tätt mot väggen när den limmas fast. Därför börjar vi med att kila upp den så att den fria kanten står lodrätt. Med en penna på en kloss överför vi väggens kontur till skivan och skär till den.

3

En tjock sträng lim trycks ut på väggen, taket och golvet där skivan ska stå. Limmet fäster på i stort sett allt och ger en mycket stark fog (starkare än skivan).

4

Den första skivan A1 trycks fast i limmet. Därefter lägger vi lim på den fria sidan. Limmet är så starkt att vi inte behöver förstärka fogen.

5

Nästa skiva A2 sätts på plats och trycks fast i limmet på den första skivan A1 och ner mot golvet. Men innan dess har vi kollat att höjden är lagom och så att det går att resa skivan.

6

Fogarna fylls igen med lim så snart att vi har justerat skivorna på plats och kilat fast dem så att de står lodrätt.

7

Nu är det dags att fästa ena fronten B i rät vinkel mot den nya väggen. Mera lim klickas ut och skivan trycks fast. Medan limmet härdar fixeras skivan med långa skruvar och breda brickor.

8

Den sista väggen C, som är en del av frontväggen, sätts på plats. Den monteras vinkelrätt på den ena fasta väggen och är här 25 cm bred. Öppningen mellan frontväggarna är 60 cm bred.

03
Väggarna putsas på utsidan 3 Steg

Wedi-skivorna är klara för putsning, men vi börjar med att grunda skivorna med en primer innan vi lägger på ett mycket tunt skikt av kakelfix. Alla oskyddade kanter förstärks innan vi putsar dem.

Eftersom putskiktet inte ska utjämna några ojämnheter att tala om så använder vi ett mycket finkornigt och syntetförstärkt bruk, Dura-Puds 702 från Alfix, som kan läggas på i skikt på 1-3 mm.

1

Skumskivorna förbereds för putsning. Först ska de grundas med en primer och därefter lägger vi på ett tunt skikt kakelfix. De utvändiga kanterna förses med armeringsnät innan de putsas.

2

Nästa dag lägger vi putsbruk på väggarna. Bruket dras ut med bred stålspackel när det har blandats. Vi häller först upp vatten enligt bruksanvisningen i en hink och sedan rörs pulvret ner.

3

När bruket fått torka lite finputsas det med en fuktig svamp eller filtputsbräda i stora cirklande rörelser. Vi putsar när ytan är torr och vi fortfarande kan trycka ett märke med ett finger.

04
Golvet förs upp på väggen 3 Steg

På utsidan av duschhörnan skapar vi en övergång mellan väggen och golvet genom att på väggen fästa en sockel av samma typ som klinkern på golvet. Sockeln sågas av formbitar.

Samma effekt vill vi ha i duschen, men här använder vi i stället riktiga golvplattor eftersom de går högre upp och det inte är så viktigt med en avrundad kant på sockeln i duschen.

1

Vi markerar ovankanten på sockeln i duschen. Vi håller samma nivå som sockelbitarna på utsidan av duschhörnan.

2

De långa golvbitarna sågas till för att passa som sockel i duschhörnan. Här gäller det att vara noggrann eftersom fallet på golvet kan spela oss ett spratt.

3

Sockeln i duschen limmas fast på väggarna med kakelfixet. Vi drar ut massan med 10 mm tandspackel och alla bitarna pallas upp med 3-5 mm tjocka brickor.

05
Väggarna kläs med kakel 6 Steg

Nu är det dags att sätta upp kakel på insidan av duschväggarna. Här är plattorna 33 x 45 cm, så det går inte åt så många i duschutrymmet.

Visserligen är Wediski-vorna godkända för våtrum, men vi primar dem först och stryker sedan på ett tätskikt. Skarvarna armeras liksom alla hörn och vinklar. Runt genomgående rör fästs manschetter som håller tätt.

1

Kaklet skärs mycket noga för att passa längs sidorna och så att fogen hela tiden blir 3 mm bred. Uppsättningen utgår från väggens mittlinje och vi skär endast en rad i sänder.

2

Kakelfixet blandas och fördelas på väggen. För att kunna justera de stora plattorna och för att vara säkra på kontakt på hela baksidan använder vi en 10 mm tandspackel och ett rätt fast fix.

3

Plattorna trycks fast i fixet. Här gäller det verkligen att vara noggrann så att plattan närmast anslutande vägg hamnar perfekt. Där ska det vara en 3 mm bred fog.

4

Kakelplattorna stöttas av den sockel vi satte upp av golvplattor och ett 3 mm tjockt fogsnöre.

5

Vid rörgenomföringar tar vi upp hål i plattorna med en 30 mm diamanthålsåg. Det kan vara svårt att styra borren, men det går lättare när vi lutar den en aning.

6

Nu bygger vi vidare, rad efter rad. Även om vi väntar med att skära plattorna tills de ska användas och dessutom är noggranna med att lägga ut fogsnöre, så går det ganska snabbt att fästa kaklet.

06
Den praktiska bänken i duschen 3 Steg

Vi gjorde duschutrymmet lite bredare än vad som är nödvändigt, för då kunde vi få plats för en liten bänk.

En sådan är praktisk för då kan man sitta ner medan t.ex. fötterna gnuggas rena.

Det finns specialbeslag men vi fäste i stället lister av skumskivan på väggarna. Dagen därpå, när limmet hade härdat, limmade vi fast en skiva på remsorna.

1

Stödlisterna har suttit ett dygn och nu lägger vi en sträng lim ovanpå dem.

2

Bänken kläs med samma slags kakel som används till väggarna.

3

Plattorna geringssågas 45 grader längs kanterna och möts i en smal fog.

07
En dusch med utsikt 7 Steg

När vi på föregående sida började sätta upp kakel gjorde vi faktiskt ett litet hopp i beskrivningen av badrummet.

För medan vi höll på att sätta upp Wedi-skivorna släpptes fantasin loss. I stället för att sätta belysning i taket ovanför duschen sågade vi hål i två av skivorna för att det ska komma in ljus från badrummet. När vi sedan har satt glas i urtagen kan vi kika ut i trädgården.

1

Med sticksågen tar vi upp hål där rutorna ska sitta. Öppningarna görs 2 cm mindre på alla håll än de glas vi ska sätta in.

2

Kanten runt öppningen förses med en fals. Genom att vinkla sticksågen sågar vi en 5 cm djup fals från duschhörnan. Därefter sågar vi en lite större öppning runt om, men inte genomgående.

3

Glaset fixeras med bruk på bägge sidorna. På utsidan fasar vi bruket 45 grader mot glaset. På insidan lägger vi så lite bruk att vi får plats för kaklet, som ska sitta i nivå med den fasade kanten.

4

Kakelbitarna på insidan sågas till och limmas fast med både stort tålamod och extraordinär noggrannhet.

5

Vinklar och mått överförs så noga som möjligt till de små kakelbitarna. De ska dessutom sågas med fasade kanter för att kunna ligga tätt mot kanten och med en 3 mm bred fog.

6

Samtliga fogar fylls upp med fogbruk, men först 2 dagar efter att kaklet har satts upp. Bruket pressas ner i fogarna när vi drar gummispackeln diagonalt över fogarna åt alla håll i flera omgångar.

7

Överflödigt fogbruk tvättas bort med en fuktig svamp. Vi använder en svamp som sitter fast på en fogbräda, för det gör det lätt att skölja och pressa ur svampen mot rullarna. Nästa dag polerar vi med trasor.

Material

60 mm Wedi-skivor:
• Sidoväggar (A1 och A2)
• Högra främre väggen (B)
• Vänstra främre väggen (C)
• Bänk (D)
• Hylla (E)

Dessutom:
• Wedi lim
• Wedi fogmassa
• Primer
• Smidigt kakelfix, Letfix
• Armeringsnät på rulle
• Putsbruk, DuraPuds 703
• Väggfärg för våtrum
• Klinker, Xilema från Höganäs, 127 x 794 x 9,5 mm
• Formbitar, Xilema från Höganäs, 80 x 403 x 9,5 mm
• Kakel 33 x 45 cm
• CeraFill 10 fogbruk från Alfix
• Silikonfogmassa
• 2 glasrutor, härdat glas
• Duscharmatur, Hans Grohe

Specialverktyg
• Stor kakelskärare
• Omrörare och borrmaskin
• Tandspacklar
• Fogbalja med valsar, fogbräda och svamp på bräde

Tidsförbrukning

4-6 dagar fördelade på två veckor beroende på torktider.

Pris

Cirka 4000 kr.

Svårighetsgrad

Detta är inte ett projekt för nybörjare, men det är lätt att arbeta med materialen och genom att vara noggrann kan alla skapa ett fint resultat.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Duschkabin