Duscha i sovrummet

Ett utrymme på 1,5 kvadratmeter är inte mycket om man ska få plats för både toalett och dusch. Se här, hur en familj beslöt att stjäla en liten hall och en bit av sovrummet för att få ett nytt och ändamålsenligt bad- och duschrum.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 vecka
Pris
9.000 kronor

Intro

Förr i tiden var både badrum och toaletter ganska små, och det gällde i både lägenheter och villor. I dag kan det därför vara svårt att modernisera ett sådant äldre badrum.
Lösningen är oftast att riva en vägg eller två för att få plats för badkar eller duschhörna. Man kan också göra som den familj vi besöker: de utnyttjade en liten gång utanför den gamla toaletten till att utvidga badrummet samt stal en bit av sovrummet (se skisserna).

LÄS OCKSÅ: Allt om duschkabiner

Ett utrymme på 1,5 kvadratmeter är inte mycket om man ska få plats för både toalett och dusch. Se här, hur en familj beslöt att stjäla en liten hall och en bit av sovrummet för att få ett nytt och ändamålsenligt bad- och duschrum.

Den nya duschhörnan, som har gott om plats, har byggts av lättbetongblock som staplats på en betongsockel.

Instruktion

01
Riv och förbered 2 Steg

För det mesta tvingas man ta upp ett hål i golvet där duschhörnan ska etableras. Antingen för att det är nödvändigt att inspektera bjälklaget och/eller för att man ska dra rör från golvbrunnen till ett stamrör.

Vi rekommenderar att du - om du vill göra något liknande i din bostad - kontaktar en byggnadsingenjör för att få en beräkning av bjälklagets styrka. Du måste under alla omständigheter ta bort en hel del golvbrädor för att se var bjälkar och reglar finns i golvet.

Här var det inte nödvändigt att förstärka bjälklaget, men två av de nya väggarna måste stå på bjälkar.

1

Dörrkarm och foder tas bort. Försök att ta bort foderlisterna så försiktigt som möjligt om de är gamla. De kan sparas som ”reservdelar” eller säljas till någon i bostadsrättsföreningen …

2

Såga hål i golvet så att du kan ta upp brädorna. Såga rakt ovanför en bjälke men ställ in sågen så att den precis sågar av brädorna utan att gå för djupt i bjälken. Se upp för spikar!

02
Gjut nytt golv 5 Steg

Duschen måste byggas upp på ett starkt underlag, och därför väljer man här att gjuta en sockel eller platta på ett underlag av plywood. Ovanpå plywoodskivan läggs en diffusionsöppen papp (vanlig vindpapp). För att slippa torksprickor och sättningar i betongen ska den armeras.

Om du i stället för plywood gjuter på korrugerad stålplåt är det inte nödvändigt med vare sig armeringsjärn eller diffusionsöppen papp.

Betongen köps färdig och ska bara blandas med vatten. Vi blandar endast små portioner i sänder.

Golvet i duschen läggs med ett fall mot brunnen på 2 cm per meter.

1

Golvbrunnen har satts på plats. Armeringnätet klipps och läggs när cirka halva betongtjockleken är klar. Nätet ska ligga minst 3 cm från alla kanter.

2

Resten av betongen blandas och fördelas. Till en hink går det inte åt mer än ett par deciliter vatten. Betongen ska vara jordfuktig.

3

En träregel är bra att kolla fallet och att jämna till med. Formens ovansida anger färdig höjd och kan användas som stöd när betongen dras av ner mot brunnen.

4

Formen kan tas bort efter en vecka även om det tar en hel månad innan betongen har genomhärdat. Den är i alla fall tillräckligt stark nu för att vi ska kunna arbeta vidare med duschhörnan.

5

Placeringen av brunnen och nivån på denna har en rörmokare markerat. Här kollas att allt är som det ska.

03
Duschen byggs 3 Steg

Det är vanligt att man gjuter en 10 cm hög och 10 cm bred kant runt bottenplattan, men det finns det ingen anledning till här. Vi ska ju ändå behandla hela duschutrymmet med ett tätande skikt.

När formen är borta förbereder vi byggandet av väggar, och materialet i dessa är lättbetong (multiplattor).

Blocken av lättbetong är här 75 mm tjocka och de limmas fast på betongen med speciallim.

1

Lättbetongblock sågas lätt med fogsvans eller grovtandad såg. För att kompensera för fallet i duschen läggs distansbrickor under blocken närmast brunnen. Annars kommer även väggarna att slutta in mot mitten.

2

Lättbetonglimmet läggs på med slev och dras sedan ut med limskopa som passar för 75 mm tjocka block. Fördelen med limskopan är att den fördelar limmet i ett jämntjockt skikt överallt.

3

Kolla hela tiden att väggarna blir lodräta och i vinkel. Använd vattenpass och vinkel flitigt. Nästa rad block sätts med förskjutna fogar.

04
Kakelsättning 4 Steg

Innan du kan sätta kakel på de färdiga väggarna måste du stryka dem med ett godkänt tätskikt - och det duger inte med vanlig primer. Fråga på byggmarknaden eller hos en plattsättningsfirma vilka produkter du kan använda.

Tätskiktet ska kompletteras med armering av glasfiber i samtliga vinklar mellan vägg och golv resp. mellan vägg och vägg. Alla rörgenomföringar ska också armeras med glasfiber samt tätas extra med silikon.

Till väggarna har vi valt 20 x 20 cm stora plattor medan klinkern till golvet är 15 x 15 cm. Ju mindre plattorna är på golvet, desto lättare blir läggningen eftersom golvet har fall.

1

Tätskiktet rullas på väggen. Det gäller att lägga på flödigt och att dessutom armera alla vinklar, hörn och genomföringar. Var extra noggrann med tätningen på och runt manschetten till golvbrunnen.

2

Dags att fästa första raden som ställs på en list vars tjocklek ska vara lika med tjockleken av golvplattorna plus kakelfixet på golvet.

3

Kakelfixet fördelas på en del av väggen i sänder. Det är viktigt att du hinner sätta plattorna innan fixet torkar. Kolla med vattenpass att fogarna är både våg- och lodräta.

4

Innan du kan sätta kakel måste du mäta, planera och markera. Undvik att dela plattorna och om du måste göra det bör delade plattor placeras där de inte syns så väl.

Material

 • Torrbetong, 0-8 mm
 • Armeringsnät (ev. gjutplåt)
 • 19 x 100 mm formbrädor
 • 22 x 44 mm hyvlat trä
 • Lättbetong, 75 mm tjock, och lim
 • Tätskikt och armeringsväv
 • Kakel, klinker och kakelfix
 • Fogbruk och kakelkryss
 • Ev. primer och gipsputs
 • Gipsskivor och hörnprofiler (till baksidan av duschhörnans väggar)

Specialverktyg

 • Kakeltång, kakelskärare, limskopa, skumplastbräda, tandspackel, putsbräda, murslev och gummiskrapa

Tidsförbrukning

Cirka 1 vecka (plus torktid)

Pris

Cirka 9 000 kr (exkl. vvs- och elartiklar)

Svårighetsgrad

Det krävs noggrannhet att placera golvbrunnen och att skapa fall i duschutrymmet. Det är en klar fördel att ha rätt verktyg när man murar och gjuter.

Ritning

## Betongen gjuts på en skiva

Om det är möjligt bör du placera duschen så att två av väggarna hamnar rakt ovanför var sin bjälke. Då slipper du bryta upp så mycket av golvet för att komplettera ett par av bjälkarna med s.k. växlar, vars uppgift är att förstärka bjälklaget. Se ritningen nedan. Golvet i duschen ska här utgöras av en betongplatta och den gjuts på ett fast underlag.

Du kan ev. använda de gamla golvbrädorna (bara de är minst 22 mm tjocka) eller också en plywoodskiva i 22 mm tjocklek. Den bästa lösningen är att gjuta på ett underlag av korrugerade stålplåtar (som finns i flera varianter). Då behöver du inte armera betongen eller lägga asfaltpapp mot träunderlaget.

Om du gjuter på plåtunderlag kan du klara dig med en 5 cm tjock betongplatta, medan den ska vara 8 cm tjock och armerad om underlaget är plywood. Hör med din byggnadsingenjör.

Vår lösning
Vi gjöt betongen på ett underlag av plywood och vindpapp. Därför var det nödvändigt att armera plattan.

## Betongen gjuts på en skiva

Den enklaste lösningen
Om du inte vill såga upp golvet kan du gjuta på korrugerad stålplåt som läggs ovanpå golvbrädorna. Det förutsätter att avloppet kan ledas ut i sidled utan hål i bjälklaget.

Växel
Med en växel fördelar man belastningen på en bjälke till flera bjälkar. På bildes syns hur växeln byggs upp av reglar.

Samtliga skarvar mellan vägg och vägg och mellan vägg och golv armeras med glasfiberväv, som trycks fast i det första tätskiktet. Man stryker två gånger med tätskikt.

Video

TEKNIK: Bygg med lättbetong

Med en limslev går det lätt och fogen blir stark.

Video

TEKNIK: Lättbetong - fixering av skivor

Spikbleck och vinkelbeslag ger en stark konstruktion

Video

TEKNIK: Applicering av våtrumsmembran

Välj ett komplett system där delarna arbetar tillsammans

Video

TEKNIK: Våtrumsmembran vid rör

Med specialkragar blir det helt tätt

Video

TIPS: Slipp märken från kofoten

Video

VERKTYG: Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när trallbrädorna har lagts.

Video

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Duschkabin