9 vanliga fel i badrummet

Man lär av sina misstag – men de misstag man gör när man renoverar ett badrum kan bli mycket, mycket dyra läropengar så sätt dig ordentligt in i regelverket om du ska renovera. Och även om du inte ska det, kolla så att ditt badrum inte redan lider av dessa klassiska fel.

Vissa fel är irriterande. Det kan t ex vara ett löst dörrhandtag, en knarrande golvbräda eller klinker som har lagts lite ojämnt.

Men andra fel kan vara fatala för ditt hus: bristande våtrumssäkring, dålig ventilation eller för litet fall på badrumsgolvet, allt är missar som du kan hitta i ett badrum. Och just här – i det som med en fackterm kallas våtrum – kan misstag bli ohyggligt kostsamma.

Även om lite vatten kan verka harmlöst så kan vatten nämligen, även i små mängder, leda till rötskador som är så allvarliga att risken är att du behöver byta ut delar av husets grundläggande konstruktion, samtidigt som hela badrummet måste göras om.

Och även om det inte går riktigt så illa kommer dit försäkringsbolag lätt kunna säga nej till ersättning om inte alla detaljer är rätt utförda.

9 klassiska fel

1. Fel lutning på golvet

Det är ett klassiskt men också väldigt allvarligt fel: Golvet lutar bort från den brunn som ska leda undan vattnet.

Handlar det bara om att vattnet i duschen hamnar i ett hörn och inte i brunnen så är det kanske mest irriterande. Men om hela badrumsgolvet lutar åt fel håll kan det vid ett översvämmat golv betyda att vattnet rinner ut genom dörren till andra rum, och det är så klart allvarligt.

Även små mängder vatten, som t ex rinner fram till ett dörrfoder, kan vara förödande.

Golvet ska luta en till två procent mot brunnen, och golvet ska vara som högst vid dörröppningen.

Tyvärr finns inte någon enkel lösning. Golvet måste göras om, och det betyder att klinker eller annan beläggning ska tas bort, och ett nytt undergolv t ex gjutas. I en duschhörna kan det i samband med det ofta vara lättare att ersätta den lilla golvbrunnen med en som går längs hela duschhörnans ena sida (t ex Unidrain). Då ska ”bara” hela golvytan luta åt ett håll istället för att det måste luta från alla håll till en brunn mitt på golvet.

2. Inget tätskikt

Det är den osynliga delen av ett badrum, men också den viktigaste. Tätskiktet, eller det så kallade våtrumsmembranet, som kan vara både en matta som läggs och flytande som stryks på i flera lager, ser till att vatten inte kan sippra ut ur rummet. Tätskiktet är ett ofrånkomligt krav i nya badrum, men så har det inte alltid varit.

Renoverar du, är det ett krav
Bor du i ett äldre hus med ett äldre badrum kan det mycket väl vara gjort utan tätskikt. Det måste inte vara ett stort problem, om den bakomliggande konstruktionen består av betong som kan klara lite fukt. Men det kan också gå helt galet särskilt om t ex ett vattenrör springer läck, eller om rummet av andra anledningar svämmas över.

Ska du totalrenovera ett badrum
MÅSTE du göra det med tätskikt. Och om du borrar hål, t ex för att sätta upp en hylla, MÅSTE du täta hålen, t ex med silikon, så att vatten inte kan tränga igenom.
Ett nyrenoverat badrum utan rätt monterat tätskikt är med allra största sannolikhet också ett badrum som försäkringen inte täcker, för konsekvenserna av vatten i husets konstruktion kan verkligen bli allvarliga och kan resultera i att bärande delar förstörs. Så det är både dumt och dyrt att hoppa över eller slarva med tätskiktet.

3. Oåtkomlig cistern

Stäng inte in en dold cistern bakom en vägghängd toalett, så att du inte kan komma åt den. Vattenkopplingar ska vara åtkomliga – och oavsett vad regelverket säger: Om toalettet rinner, eller cisternen inte spolar, är det hopplöst att behöva såga sönder väggen eller att försöka komma åt att reparera något genom ett pyttelitet hål bakom spolknapparna.

Gör en ordentlig lucka om cisternen är inbyggd i en vägg. Och limma inte fast ett lock på en utbyggd avbalkning med cisternen i; här är ett lock i form av t ex en skifferplatta smartare.
Och följ regelverket: Om cisternen är dold, gör då ett litet hål i väggen nere vid golvet så att en eventuellt översvämmad cistern eller ett otätt rör upptäcks snabbt, genom att vattnet rinner ut.

4. Brunn saknas

Om du bara har en golvbrunn i badrummet, så ska eventuellt vatten från hela golvytan kunna rinna till denna brunn. Men om brunnen t ex är bakom en duschdörr med golvskena för att hindra vatten från att rinna från duschen ut på golvet är det ett problem, för då kommer vatten från ett sprucket vattenrör, en översvämmad toalett eller en läckande tvättmaskin inte kunna rinna till golvbrunnen. Det kommer istället fylla golvet och förr eller senare rinna ut där det kan – ofta via dörren.

Tänk igenom hur vattnet ska kunna rinna ut. Kanske måste du installera en extra golvbrunn. Kanske räcker det att göra en glipa i golvlisten till duschhörnan så att vattnet kan rinna in där.

5. Fel lampor

I våtzonen, som omfattar duschhörnan, ska lampor vara vattentäta. Och därför ska du använda lampor med märkningen minst IP67. Lampor med en lägre IP-märkning kan här i värsta fall vara direkt livsfarliga, eftersom det finns risk för kortslutning.

Så snart du rör dig längre bort från vattnet, t ex i duschhörnans tak eller på väggar mer än 60 cm från våtzon 1, ska märkningen vara minst IP44. Ju högre siffra, desto tätare är lampan.

Minst IP21 gäller övrig yta utanför zon 1 i badrummet och ovanför 225 centimeter.

6. Dålig ventilation

I byggreglerna finns det krav på mekanisk ventilation i badrum, och det på goda grunder: Ett alltid fuktigt rum kommer att bli ett växthus för mögelsvamp, och fukt förstör också förr eller senare allt organiskt material, t ex trä i möbler och i konstruktioner.

I ett gammalt badrum kan ventilationen vara bristfällig, så här gäller det att vädra extra mycket, speciellt efter bad och varma duschar. Det ska göras med tvärdrag, och här blir problemet snabbt att du då riskerar att fukten blåser in i husets andra rum. Så ju förr du kan sätta in en fläkt desto bättre.

I de allra flesta hus är det inte särskilt komplicerat att sätta in en fläkt. Det största arbetet utgörs av att öppna upp till utanför huset. Det gör enklast genom att borra ett hål i ytterväggen och sätta en fläkt på insidan och ett galler där ute. Fläkten kan också gå ut genom taket.

7. Lösa plattor

Plattor som är lösa eller bara “bommar”, alltså låter ihåligt när du knackar på dem, är främst ett kosmetiskt problem. Plattorna spelar inte någon roll för tätheten. Den står våtrumsmembranet för. Rent tekniskt är plattornas uppgift faktiskt att skydda membranet mot skador.

Men plattorna ska så klart inte vara lösa. Och låter de ihåligt när du knackar på dem sitter de inte fast tillräckligt och då är risken att de lossnar.

Det går absolut att ta upp en golvklinker och limma fast den ordentligt. Vi har noggranna steg-för-steg-beskrivningar som visar exakt hur du gör på gds.se/.

8. Rinnande toalettstol

En toalettstol som ständigt rinner utgör inte någon omedelbar risk för byggnaden. Men det kan ändå snabbt bli en kostsam historia: Vi känner till exempel på vattenräkningar som har femdubblats eftersom man har ignorerat en gammal toalett som har runnit lite, för lite hela tiden kan bli många tusen liter vatten på ett år.

Så med tanke på ekonomin och vattentillgången ska läckan fixas eller hela toalettstolen bytas ut mot en ny, vilket du kan göra själv.

Problemet beror oftast på att packningen i bottenventilen är otät eller att ventilen som fyller på cisternen inte stänger av. Båda två kan bytas. Med lite tur är det bara flottören som har hakat upp sig. Den kan bara behöva en knuff.

9. Sprucken fog

Fogen mellan plattorna kan spricka, och med tiden blir silikonfogen ful och tråkig så den måste bytas ut. Men eftersom det ju är den bakomliggande konstruktionen som ska vara tät, t ex i form av ett våtrumsmembran, är det inte en katastrof om en fog är lite otät.

Det är lyckligtvis mycket lätt att kratsa ut en fog (försiktigt så att du inte skadar tätskiktet) och sätta i ny fogmassa.

En silikonfog kan skäras ut med en hobbykniv (utan att komma åt tätskiktet) och ersättas med en ny fog av våtrumssilikon.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Badrum