8 dolda fel i badrummet

Badrummet är det ställe där man kan göra flest fel. Och dyrast. Här kan du läsa om de 8 vanligaste våtrumsfelen.

Genom att sätta klossar i rätt höjd för golvspacklet, ser vi till så att golvet får rätt fall.

Genom att sätta klossar i rätt höjd för golvspacklet, ser vi till så att golvet får rätt fall.

Om det slarvas under byggnationen eller renoveringen av ett våtrum kan det få näst intill katastrofala konsekvenser – samtidigt som felen är så gott som omöjliga att upptäcka med blotta ögat.

Tyvärr slarvas och fuskas det rätt ofta och många av Boverkets byggregler spolas ned i toaletten. Inte ens i ett splitternytt hus kan du vara helt säker, för det finns många ställen där det kan uppstå fel i ett badrum.

Här nedan kan de läsa om de 8 vanligaste våtrumsfelen.

1. Trasig ångspärr i taket

En ångspärr måste självklart vara tät. Speciellt i taket, rakt ovanför duschen, är fuktpåverkan kraftig. Där sitter det ofta spotbelysning eller någon annan typ av lampor, vilket gör att risken för att ångspärren är otät är stor. Resultatet blir genomblöt isolering och risk för röta i takkonstruktionen.

När du renoverar: Sätt upp en tät ångspärr. Vill du ha spotbelysning i taket, så använd tätningskragar runt dem och var mycket noggrann.

LÄS MER: Guide til ångspärr

En ångspärr består antingen av plastfolie eller papp klätt med aluminiumfolie.

En ångspärr består antingen av plastfolie eller papp klätt med aluminiumfolie.

2. Otät våtrumssäkring

Beroende på när badrummet är byggt, kan det finnas vattentäta membran på väggar och golv, men det är långtifrån någon garanti.

Enligt byggreglerna ska materialen i golv och väggar förhindra vatten från att tränga igenom. Det kan fixas med ett våtrumsmembran, vilket är ett slags tunn ”gummihud” som i likhet med tjock färg rullas ut över golvet eller väggarna.

Om så är fallet bör du inte borra hål i väggarna efteråt, t.ex. för hyllor och liknande, så att vatten ändå kan tränga igenom.

När du renoverar: Sätt upp vattentäta membran.

Ett våtrumsmembran består ofta av en flytande massa, som likt tjock färg rollas över golvet och väggarna i flera omgångar

Ett våtrumsmembran består ofta av en flytande massa, som likt tjock färg rollas över golvet och väggarna i flera omgångar

3. Trasiga fogar mellan kakel

Det kanske verkar vara ett litet problem, men det kan bli ett stort. En sprucken fog i duschutrymmet kan visa sig bli en svår skada som kan sprida sig till andra byggnadsdelar.

Det är lite paradoxalt eftersom en bruksfog inte är helt vattentät. Vattentätheten åstadkoms på andra sätt, t.ex. med tätskikt bakom kakelplattorna.

En bruksfog spricker oftast om den sitter i hörnet mellan väggar och golv, eftersom de två byggnadsdelarna rör sig en pytteliten bit och då kan fasta fogar lossna.

När du renoverar: Lägg en flexibel fog mellan byggnadsdelar som kan röra sig i förhållande till varandra. Det sker oftast om delarna är byggda av olika material.

4. Felaktigt förhöjd golvbrunn

Om du renoverar ett badrum och t.ex. lägger nytt klinker, så kan det vara lockande att förhöja golvbrunnen med en förhöjningsring som finns att köpa i bygghandeln eller på nätet. Men det är inte säkert att den typen av förhöjningsring är godkänd.

Det måste vara en typgodkänd förhöjningsring för den specifika golvbrunnen, annars finns det risk för läckage. En otät golvbrunn kan få ödesdigra konsekvenser om vattnet fortsätter att rinna ut år efter år.

När du renoverar: Låt en fackman kontrollera golvbrunnen för att avgöra om den kan användas.

En golvbrunn måste vara helt tät. Därför får du inte själv förhöja den.

En golvbrunn måste vara helt tät. Därför får du inte själv förhöja den.

5. Fel lutning på golvet

Vatten rinner nedåt. Därför ska hela golvet i badrummet luta mot golvavloppet, detta för att undvika så kallat bakfall, alltså att vattnet rinner ut på golvet.

Lutningen i duschplatsen eller liknande ska enligt GKV vara 0,7–2 %, eller 7–20 mm/m. Utanför duschplatsen ska golvet ha ett fall mot golvbrunn inom intervallet 1:500-1:100. Medelvärdet är då 6 mm/m.

Det är i duschområdet som problemet är störst och där kan det vara svårt att se om lutningen stämmer så länge golvet är torrt.

När du renoverar: Skapa rätt fall på golvet.

Genom att sätta klossar i rätt höjd för golvspacklet, ser vi till så att golvet får rätt fall.

Genom att sätta klossar i rätt höjd för golvspacklet, ser vi till så att golvet får rätt fall.

6. För låg kant vid dörren

Ett badrumsgolv ska fungera som en bassäng. Om det blir översvämmning på golvet ska vattnet stanna kvar i rummet. Golvets lutning ska därför utformas så att golvet och dess ytskikt vid dörröppningen ligger minst 20 mm över golvbrunnssilen i duschplatsen eller motsvarande.

I små våtrum kan detta vara svårt att uppnå utan att det leder till för brant fall/lutning på golvet – då bör en tröskel installeras.

När du renoverar: Se till att fallet på golvet stämmer överens med höjdskillnaden på 20 mm mellan golvet framför dörren och golvbrunnen. Se också till att golvet framför dörren har ett fall på cirka 1 %.

7. Fel material

Det är långtifrån alla material som tål den höga fuktigheten i ett badrum. Därför handlar det om att välja våtrumsgodkända material, alltså material som har genomgått tester för att användas i badrum.

Ett exempel är våtrumsskivor som är impregnerade för att kunna stå emot fuktpåverkan. Om andra material har använts, t.ex. vanliga gipsskivor eller träskivor bakom kaklet, kan det finnas dold fukt i väggarna.

När du renoverar: Kontrollera så att alla material du ska använda är godkända till våtrum. Du hittar en uppdaterad lista med material godkända till våtrum på gvk.se. Klicka på ”Godkända produkter”.

Gipsskivor för våtrum är uppbyggda som vanliga gipsskivor. Men de är glasfiberarmerade och pappen är impregnerat med silikon, så att det tål fukt och tyngden av eventuellt kakel.

Gipsskivor för våtrum är uppbyggda som vanliga gipsskivor. Men de är glasfiberarmerade och pappen är impregnerat med silikon, så att det tål fukt och tyngden av eventuellt kakel.

8. Avlopp saknas

Det måste självklart finnas ett avlopp i duschen. Men om det är badrummets enda avloppsgaller måste vattnet från ett översvämmat handfat, eller en toalett som fått stopp, kunna rinna ut i samma avlopp.

Det innebär att en eventuell dörr till duschutrymmet inte kan ha en gummilist nedtill eftersom vattnet då inte kan rinna den vägen.

Detsamma gäller om det finns en tröskel till duschen. I så fall måste det finnas ett avlopp på ett annat ställe i rummet.

När du renoverar: Se till att allt vatten kan ledas till ett avlopp.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Badrum