Njut av utomhuslivet på din nya veranda

En veranda är härlig och ger dig möjlighet att vara ute även om det regnar eller daggen droppar. Det är perfekt att göra det till ett trevligt byggprojekt, där du får lite extra flärd tack vare dina snygga utfräsningar, som passar fantastiskt bra på en veranda.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 veckor
Pris
10.000 kronor

Intro

Bygger du en veranda som en förlängning av huset, får du nästan ett extra rum, då den ger dig möjlighet att njuta mer av utelivet.

Från huvud- eller altandörr kommer du direkt ut på verandans läckra trägolv, som ligger i samma nivå som dörren. Ovanför dig kan du titta upp på vackra, vitmålade profilbrädor, som utgör den understa delen av taket.

Stolpar med frästa kanter

Takreglarna har snygga utfräsningar i den änden som vänder bort från huset. Stolparna har frästa kanter, och om du vill ha lite extra snickarglädje kan du även göra små trekanter som du sätter upp i de översta hörnena vid stolparna. Det tar extra tid, men det gör också projektet riktigt trevligt, och så passar det fantastiskt bra på en veranda.

Ska verandan målas är det smart att göra det innan de olika delarna ska monteras.

Instruktion

01
Utfräsningar 5 Steg

Verandans stolpar ska ha frästa kanter, som ger en snygg finish. Det ska göras från början, innan stolparna sätts upp.

Det ska också göras hack i reglarna där de vilar på remstyckena. Det ger en stark konstruktion och ser fint ut. I de yttersta hörnena på remstycket görs bladfogningar.

Om verandan ska målas är det lättast att göra det innan montering.

1

Stolparnas kanter fräses. Montera ett profilstål på överhandsfräsen och kör längs stolparnas kanter. Dock lämnar vi kanterna skarpa där räcket ska sitta.

2

Du kan evt. sätta upp en stoppkloss, om du vill att övergången mellan de frästa och ofrästa kanterna ska vara skarp.

3

I reglarna (J) görs hack, så att de kan vila på remstyckena (C). Mät upp var hacket ska vara. Dra linjer för att ha dem att såga efter. Gör sedan ett vinklat snitt 3 cm ner i regeln.

4

Rensa hacket med ett skarpt stämjärn. Placera stämjärnet där hacket ska börja, och hugg bort träet ner mot sågsnittet. Följ linjerna, och hugg tills ytan är jämn.

5

Såga spår i ändarna av det yttersta remstycket (C), och hugg rent för bladfogningarna. Ta mindre bitar åt gången, och gör ytan så plan som möjligt.

02
Stolpar/syll 7 Steg

Den här verandan består av åtta stolpar som blir förankrade i marken med stolpskor. Stolpskorna skruvas fast under stolparna och placeras i hål i marken, som fylls med betong. Du kan evt. också välja att använda förgjutna stolpskor.

Mellan stolparna ska det monteras ett remstycke i toppen och syll i botten. Det innebär att det i varje sida av verandan är en ram. De två ramarna och stolparna däremellan stabiliseras av två remstycken i toppen - en längs fasaden och en på utsidan. Fogningarna förstärks med kex och trälim.

1

Mät upp för stolparna och gräv ut. Stolparna ska gjutas fast i grunden, så det grävs ca. 60 cm. djupa hål. Här ska stolpskorna, som görs fast i botten av stolparna placeras, och hålet ska fyllas med betong.

2

Gör fast stolpskorna under stolparna (A och B), så att de kan gjutas fast i betong. Mät först upp för ett hål precis i mitten av stolpen, där du borrar ut så att du kan fästa stolpskon med 6 x 160 mm skruvar.

3

Gör hål för dymlingar i stolparna (A och B) och syll (D, E, F och G). Hålen görs med en kexmaskin, kexen sätts i, och de två yttersta gavlarna fogas samman. Du kan evt. också använda vanliga dymlingar.

4

Res den första gaveln när du har satt ihop den med lim, kex och 8 x 200 mm skruv. Klossa upp den i rätt höjd. Det är en bra idé att använda hjälpbrädor som tillfälliga stöttor, tills alla delar är på plats.

5

De yttersta syllarna (E, F och G) skruvas fast med 8 x 200 mm skruvar som sätts diagonalt in i stolparna. De hålls på plats i rätt position med spännband medan de skruvas in i stolpen.

6

Remstycket (C) vid muren görs fast med 8 x 200 mm skruv ovanifrån. Det yttersta remstycket, där det är gjort hack i ändarna för bladfogning, görs också fast med långa skruvar och trälim.

7

De inre syllarna (E, F och G) görs fast mellan stolparna. Kontrollera med vattenpass så att de ligger plant. Använd en hjälpbräda för att hålla fast delarna i rätt position. Fyll betong i hålen när alla delarna är på plats.

03
Reglar 3 Steg

För att ge takreglarna en snygg avslutning sågas de till i ändarna efter en mall, så att de blir helt lika.

1

Gör en mall, och placera den på änden av regeln (J). Sätt ett notfrässtål i överhandsfräsen, och fräs regeln efter mallen. Det fräses från bägge sidor, och resten av bågen sågas av med en sticksåg, och slipas med slippapper, t.ex. korn 120. Måla regeln innan du monterar den.

2

Börja med att göra fast regeln (J) i den ena änden. När den är monterad, är det lätt att mäta upp för de andra reglarna, som här är placerade med 60 cm avstånd. Reglarna görs fast med 8 x 200 mm skruvar.

3

Skruva fast resterande reglar med långa skruvar. Spänn fast regeln i remstycket (C) med en tving medan du skruvar fast den, så att den hamnar precis där den ska.

04
Tak 10 Steg

Taket består av flera lager. Nederst består det av längsgående profilbrädor, som ger ett vackert undertak, när du tittar upp i taket underifrån. Ovanpå läggs ett lager takpapp som skyddar undertaket och gör det tätt. Det kan du gott nöja dig med, men då det passar så bra till huset läggs brädor på tvären ovanpå, och lister monteras i skarvarna så att ingen fukt tränger ner.

Profilbrädorna monteras med not och spont, och slås ihop med hammare och kloss som skyddar kanterna.

1

Skruva fast brädorna (K) i reglarna (J) med 5 x 50 mm skruv. Börja nederst på taket, där den första brädan placeras, så att den sticker ut 3 cm över takreglarna.

2

Mät upp för den sista brädan vid muren. Den får oftast kapas för att fylla hålet mellan muren och de övriga brädorna. Låt det vara lite luft så att den kan lirkas på plats.

3

Rulla ut takpapp på undertaket. Rulla ut våderna, så att de överlappar varandra med minst 10 cm. Börja längst ner på taket, och spika fast takpappen med takpappspik.

4

Låt takpappen gå lite upp på muren, ca. 8 cm. Den ska senare täckas av en aluminiumlist, som säkerställer att taket sluter tätt vid muren.

5

Takets översta lager brädor (L) monteras. De ska läggas på tvären, motsatt brädorna i undertaket, och skruvas fast med 3 x 35 mm skruvar. Skruvarna måste vara korta för att inte gå igenom taket.

6

Takpappen skärs till i sidorna med en vass hobbykniv längs profilbrädorna (K), så att det inte blir kvar någon synlig takpapp.

7

Såga till takbrädorna (L) på längden med en cirkelsåg med styrskena. Brädorna ska linjera med kanten på undertaket (K).

8

Skruva fast en täcklist (N) vid takfoten, så att takets tre lager döljs. Täcklisten görs fast i reglarna med 5 x 70 mm skruvar. Du får en snygg, osynlig fästning, om du försänker skruvarna och spacklar igen hålen.

9

Montera lister (M) på taket i skarvarna mellan brädorna. Listerna görs fast med 4 x 40 mm skruvar som placeras en bit ut mot sidan av listen, så att skruven inte träffar skarven utan får fäste i en takbräda.

10

Skarvarna fogas mellan täcklisten och takbrädorna, så att det inte samlas vatten som kan tränga ner i konstruktionen. I den andra änden av taket, vid muren, monteras en aluminiumlist.

05
Räcke 5 Steg

Verandan ska ha ett räcke som går hela vägen runt, bortsett från ett mellanrum mellan de två mittersta stolparna, där vi ska ha en öppning till trädgården.

Räcket består av två tvärgående reglar i toppen och botten med lodräta lister däremellan. Både de tvärgående och lodräta delarna görs fast med trälim och kex, som ger extra starka fogningar.

Hålen för kexen görs med en kexmaskin (lamellfräs), som säkerställer att samtliga hål blir exakt lika stora.

1

De tvärgående styckena (P, Q och R) till räcket sågas till, och det görs hål för kexen. De får räcket att sitta extra bra i stolparna.

2

Det ska även göras hål i stolparna (A och B) för kexen. Märk upp var hålen ska vara, och gör dem med kexmaskinen.

3

Sätt i kexen med lim i hålen, och montera den understa tvärgående delen av räcket (Q, R och P) först. Den tvärgående delen monteras genom att den pressas in över kexen. Gör hål i den för de lodräta listerna.

4

Placera de lodräta listerna (S) i räcket. De sätts fast med lim och kex i hål i de tvärgående delarna (Q, R och P). Börja med att sätta fast listerna i det nedersta tvärgående stycket.

5

Montera den översta tvärgående delen av räcket (Q, R och P), så att kexen på listerna (S) sitter i hålen. Banka försiktigt den tvärgående delen på plats genom att slå på en kloss med en hammare.

06
Underlag 3 Steg

Om det är jord under där du bygger din veranda, är det en god idé att gräva bort det översta lagret mulljord, så att det inte kan växa upp gräs eller ogräs mellan golvbrädorna.

Det slipper du om du ersätter jorden med bergkross, som täcks över med cementpulver och vattnas, så att ytan blir hård. Då kan ingenting växa där.

1

Gräv bort den översta jorden, ca. 10 cm som sedan körs iväg. Lägg sedan ett gruslager på underlaget.

2

Häll ut cementpulver på det översta lagret, när du har fördelat gruset till en jämn yta, t.ex. med en skyffel.

3

Cementlagret vattnas, så att det sätter sig i gruslagret och blir hårt och ogenomträngligt för gräs och ogräs.

07
Golv 7 Steg

Nu ska det bara läggas ett golv på verandan. Men först ska du montera en lång balk under hela terrassgolvet som kan stötta golvbrädorna underifrån, så att de inte ger efter när du går på golvet.

Gör fast en lång balk (H) i mitten längs med hela golvet. Ändarna görs fast i D med vinkelbeslag.

Balken (H) ska ha en stolpsko på mitten, så att den kan stötta golvet där det belastas som mest - vid utgången från huset och vid verandans öppning ut mot trädgården. Gräv först ett hål, som stolpskon kan placeras i och fyll det med betong när stolpskon sitter där den ska.

Såga till golvbrädorna (T), och skruva fast dem med 6 x 80 mm skruvar. Börja i mitten och arbeta dig ut mot sidorna. Sätt avståndsklossar mellan brädorna så att avståndet mellan dem blir lika stort, här 5 mm.

Mät ut vid stolparna (A och B) till det hack som ska sågas för att brädorna (T) ska ligga helt tätt mot stolparna.

Skruva fast en list (U) i syllen (F) vid utgången till trädgården, så att golvbrädorna (T) får understöd, och det finns något att skruva fast dem i.

Golvet slipas med slippapper korn 120. Det är även en god idé att efterbehandla med t.ex. grundingsolja.

Montera en list (V) av lärk vid utgången till trädgården där det är ett hack mellan syllens (F) kant och golvbrädorna (T). Listen görs sedan fast med 5 x 70 mm skruvar.

Material

95 x 95 mm hyvlad furu:

 • 4 stolpar (A) à 256 cm
 • 4 stolpar (B) à 232 cm
 • 2 remstycken (C) à 625 cm
 • 4 syllar och överliggare (D) à 132 cm
 • 2 syllar (E) à 273 cm
 • 2 syllar (F) à 105 cm
 • 2 syllar (G) à 199 cm
 • 1 uppstyvande bjälke (H) à 601 cm

45 x 120 mm hyvlad furu:

 • 8 reglar (J) à 210 cm

25 x 120 mm profilbrädor (furu):

 • Brädor (K) till ett 14,5 kvm undertak

21 x 167 mm takbrädor (fyr):

 • Brädor (L) till ett 14,5 kvm tak à 218,5 cm

21 x 43 mm lister (furu):

 • Lister (M) till taket Lister (S) till räcket

27 x 68 mm brädor (furu):

 • trallbrädor (N)

45 x 95 mm reglar (furu):

 • 4 tvärstag (P) till räcket à 132 cm
 • 2 tvärstag (Q) till räcket à 273 cm
 • 2 tvärstag (R) till räcket à 199 cm

34 x 145 mm brädor (hyvlad furu):

 • Golvbrädor (T) à 150 cm

43 x 56 mm list:

 • 1 list (U) à 105 cm

43 x 56 mm list (lärk):

 • 1 fotlist (V) à 105 cm

Dessutom:

 • Stolpskor
 • Kex (dymlingar), 8 x 15 mm, 5 x 30 mm
 • Vinkelbeslag, 50 x 35 x 50 mm
 • Skruvar: 3 x 35, 4 x 40, 5 x 50, 5 x 70, 8 x 200, 6 x 80 och 6 x 160 mm
 • Trälim, vattenfast
 • Takpapp + takpappspik, 20 mm
 • Murpapp, 11,5 cm bred
 • Aluminiumskena, 22 mm, för murmontering
 • Byggfogmassa
 • Grus och torrcement
 • Grundningsolja + heltäckande lasyr

Specialverktyg:

 • Kexmaskin (även kallad lamellfräs)

Tidsförbrukning

2-3 veckor inkl. målning.

Pris

9-10.000 kr. för 8,2 kvm.

Svårighetsgrad

Det är ett mångsidigt och tidskrävande projekt med härlig snickarglädje. Var noggrann med dina mätningar och kapningar, så blir resultatet riktigt snyggt.

Ritning

3D-modell

3D-modell

Veranda med snygga detaljer

Zooma in och se alla snygga detaljer och snickarglädje.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Räcke med stående lister

Räcket runt verandan består av tvärgående reglar med lodräta lister.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Dekorera med snickarglädje

Med frästa kanter och böjda hörnstöttor blir resultatet snyggt och personligt.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Golvbrädorna stöttat

På mitten, under golvet, ligger en längsgående bjälke som understödjer golvet.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Hack i reglarna

I varje regel är det gjort två hack, där de ska ligga på bärlinorna.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Gjutna stolpskor

Under varje stolpe skruvas en stolpsko fast, som gjuts ner i betong.

Öppna 3D-modell

Video

VERKTYG: Så här använder du handöverfräsen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder handöverfräsen för att skapa perfekt finish när du arbetar med trä. Det finns ett otal olika frässtål, så du kan göra allt från snygga profilerade kanter och noter till dolda fogar och utfräsningar för gångjärn. Vi går igenom de olika sorternas frässtål och visar hur du använder dem.

TEKNIK: Vinkel till större projekt

Den gör du själv av tre brädor

TIPS: Enkelt djupstopp med tejp

VERKTYG: Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när trallbrädorna har lagts.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Veranda