Trädäck i höjd med gräsmattan

Slipp höjdskillnaden och gräv ner trädäcket i gräsmattan. I den här artikeln kan du se hur du bygger din egen suveränt häftiga nedgrävda gräsmatta.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
300 kr/m2

Intro

Häng med på vårt reportage och se två rutinerade och duktiga hantverkare nästan lekfullt hantera både såg och brädor och skapa en ny terrass. Du blir säkert frestad att själv mäta upp på gräset för att lägga ett eget trädäck, för snickarna bjuder under arbetet på en mängd knep som underlättar arbetet väsentligt. Och kan de, så kan du.

Arbetet börjar med att terrassen stakas ut och jord grävs bort för att trädäcket ska kunna ligga plant med gräsmattan. Redan nästa dag, innan det är dags för kvällsmat, är terrassen klar – och då har de ändå haft tid att också snickra en trappa från vardagsrummet ner till terrassen.

Hemligheten är att planera arbetet noga för då går det snabbt och effektivt. Och de använder sig förstås av proffsverktyg och -redskap. Mycket av tiden går åt till att skapa underlaget och sedan går det snabbt att lägga på brädorna.

Instruktion

01
Dag 1, kl. 8.00 2 Steg

GRÄSET UNDER TERRASSEN TAS BORT

Familjen i villan vill att trädäcket ska ligga plant med gräset och därför tvingas de två hantverkarna göra en jättestor insats, som många av oss helst vill slippa: De gräver bort så mycket jord att de kan skapa en träkonstruktion som i färdigt skick har samma nivå som gräsmattan.

De ser till att bärlinan på väggen och de två andra långa balkarna hamnar på samma nivå. Det är mycket lättare än att justera in alla reglarna som brädorna ska fästas på.

De sparar också tid genom att använda en minigrävmaskin. Utan den skulle de behöva gräva i flera dagar.

1

Minigrävmaskinen är effektiv och gräver rätt snabbt bort 45 cm jord, så att snickarna kan få plats för balkar, reglar och inte minst luft under konstruktionen. Det gäller också att veta var d ska lägga all jord för det är cirka 15 kubikmeter.

2

Djupet i gropen kollas hela tiden. Hantverkarna markerar med en rotationslaser en nivå på fasaden och med hjälp av tillhörande instrument och käppar kollar de hela tiden hur djupt man gräver.

02
Dag 1, kl. 11.00 8 Steg

STOLPARNA GRÄVS NER

Efter en välbehövlig snabbfika är det dags att sätta stolparna på plats, så att konstruktionen kan snickras ihop. Stolparna ska bära de två bjälkarna medan den tredje, bärlinan, fästs på väggen.

Varje bjälke ska stöttas av fem stolpar och de ska sticka upp cirka 25 cm över marknivå. Det innebär att de ska sättas ner 90 cm och att hålen i marken görs lite djupare så att bottnen kan göras fast.

1

Bärlinan B:s placering på väggen markeras med hjälp av den nivå som hantverkarna redan har markerat på huset med rotationslasern. Bärlinan ska sitta så att det finns plats ovanpå den för både reglar och trallbrädor.

2

Bärlinan B skruvas fast av den ena snickaren medan den andre ser till att den sitter på rätt nivå. Skruvarna sticks in i hål som borrats genom träet och in i väggen med 7,5 mm borr. Skruvarna gängar sig fast i teglet utan pluggar.

3

Bärlinan skarvas och bakom skarven sticker snickarna ner tjock tjärpapp så att den inte ligger an mot tegelväggen.

TIPS: Det är mycket noga att ovansidan på de två reglarna hamnar på samma nivå.

4

Stolphålen grävs rekordsnabbt med motordriven jordborr. Stolparna ska stå i raka linjer så därför har snickarna spänt linor på korrekt avstånd från väggen och parallellt med den. De har också markerat för varje stolpe.

5

Stolparna sticks ner i hålen på en bädd av singel. Ovansidan på stolparna ska ligga på samma nivå som ovansidan på bärlinan. Detta kollas med laservattenpass.

6

Ibland måste ett hål göras djupare och det går fort med en plintspade, som är ett bra komplement till jordborren. Med spaden kan man få upp det sista lösa gruset och justera djupet i hålet.

7

Stolparna A knackas ner de sista centimetrarna. För att stolparna inte ska sjunka ställs de på en bädd av singel som gör att de sticker upp lite för högt. Därför knackas de ner på plats med handslägga, en stor hammare eller en yxa.

8

Grus och sand packas noga runt stolparna samtidigt som snickarna kollar att stolparna står precis intill det snöre de har spänt upp. Jorden packas hårt för cirka var 10:e cm som den fylls på.

Verktyg

03
Dag 1, kl. 14.00 3 Steg

BJÄLKAR OCH BÄRLINA SÄTTS IHOP

Till bjälkar och bärlina använder snickarna 45 x 95 mm tryckimpregnerade reglar. Det är samma dimension som de reglar som trallbrädorna ska läggas på. Eftersom det är så många reglar som fördelar belastningen så duger 45 x 95 mm.

Bärlinan sitter redan på sin plats på väggen och nu ska bjälkarna fästas på stolparna så att de får ovansidan på samma nivå som ovansidan på bärlinan.

När väl höjden har justerats millime-ternoga så behöver våra hantverkare inte mer tänka mera på nivån.

1

Bjälkarna C låses fast på sidorna av stolparna A med tvingar så att de är på samma nivå som bärlinan. Även nu kollar snickarna med hjälp av rotationslasern att nivån hålls. En regel D läggs åt andra hållet.

2

Snickarna borrar hål genom både stolpe A och bjälke C med 12 mm borr. Hålen placeras mitt på varje stolpe med undantag av där en bjälke skarvas. Där borrar de två hål, ett för varje bjälke.

3

Bjälkarna fästs på stolparna med M12 vagnsbultar och muttrar och med bulldogbricka mellan stolpe och bjälke. Innan muttern dras åt trär snickarna en stor bricka på bulten. Då kan muttern dras åt mycket hårt utan att försvinna in i träet.

04
Dag 2, kl. 8.00 7 Steg

REGLAR OCH BRÄDOR MONTERAS

Nästa dag kommer snickarna sent, först klockan åtta, men det gör inget för de blir färdiga i dag. Nu ska de montera reglar tvärs över bjälkarna och sedan ska trall-brädorna skruvas fast.

På klassiskt sätt fördelas reglarna så att centrumavståndet mellan dem blir 60 cm. Det markerar snickarna genom att dra streck på bjälkarna där vänster sida på varje regel ska placeras.

Ovanpå reglarna läggs trallbrädorna med 5 mm mellanrum. De läggs växelvis en kort och en lång och fästs med två skruvar i varje regel. När alla brädor har lagts sågas ändarna av.

1

Reglarna D placeras på bjälkarna C på var 60:e cm (centrumavstånd). Det går snabbt att markera placeringen och ännu snabbare att lägga ut reglarna. Snickarna drar i en skruv i varje regel snett ner i bjälken stället för att använda beslag.

2

Var sjätte terrassbräda E och F läggs på reglarna D. Snickarna vet precis var brädorna ska ligga för det har de mätt sig fram till och sedan markerat lägena med snörslå. Då undviker de att en skev bräda styr läggningen och att brädorna kommer snett.

3

De utlagda brädorna fästs med en trallskruv till att börja med i varje regel. Våra hantverkare börjar i den ena änden och arbetar sig vidare, regel för regel. De är noga med att brädorna ligger vid märkena.

4

Resten av trallbrädorna E och F läggs. Varannan bräda man börjar med är lång, varannan kort. På så sätt fördelar man skarvarna så att inte alla hamnar på samma regel C. Brädorna sticker ut lite i ändarna men kapas när alla har lagts.

5

Samtliga brädor fästs först med en enda skruv i varje regel samtidigt som man är noga med att fördela luften runt brädorna. Det är en bättre teknik än att styra placeringen med distansklossar.

6

Några brädor måste pressas för att de ska komma på plats och ligga snyggt. Det klarar snickarna med ett litet bräckjärn. Brädorna kan lätt pressas åt sidan för de sitter ju med endast en skruv. När alla brädor är på plats fästs den andra skruven i varje regel.

7

Brädorna kapas i bägge ändar när samtliga brädor har skruvats fast. Det gör snickarna snabbt med sänksåg som styrs med hjälp av sågskena. Därefter ska alla lösa bitar plockas bort och ändträet på de kapade brädorna strykas med lasyr.

05
Enkel beskrivning av en enkel trappa 3 Steg

Den enkla trappan förenar trädäcket med vardagsrummet.

De sista timmarna på den andra dagen snickrar hantverkarna en enkel trappa från huset till terrassen. Först görs en ram och ovanpå den ytterligare ramar, fast mindre, och sedan fästs den övre ramen i väggen innan ramarna kläs med trallbrädor.

1

Först görs en stor ram om läggs på trädäcket. Sedan läggs tre mindre ramar ovanpå.

2

Både plansteg och sättsteg i trappan görs av trallbrädor liksom trädäcket.

3

Sidorna på ramarna döljs med trallbrädor som sätts luftigt för att trappan ska se lätt ut.

Material

95 x 95 mm tryckimpregnerat trä
• 10 stolpar (A) à 115 cm (sågas av 5 stolpar på 240 cm)

45 x 95 mm tryckimpregnerat trä
• 1 bärlina (B), 785 cm (2 st. à 420 cm)
• 2 bjälkar (C) a 785 cm (4 st. à 420 cm)
• 14 golvreglar (D) à 425 cm

28 x 120 mm trallbrädor
• 34 brädor (E) à 480 cm
• 34 brädor (F) à 360 cm

Dessutom:
• 10 vagnsbultar med muttrar, M12 x 180 mm
• 10 bulldogbrickor, 12 mm
• 13 betongskruvar, 150 mm
• 800 rostfria trallskruvar, 4,2 x 55 mm
• 80 rostfria träskruvar, 6 x 120 mm
• Tjärpapp
• Träolja
• Täckande utelasyr

Verktyg
• Minigrävmaskin (den hyrdes)
• Motordriven jordborr (den hyrdes) och en smal spade
• Rotationslaser
• Snörslå
• Kap- och geringssåg och fogsvans
• Skruvdragare och borrmaskin
• Långt vattenpass
• Handslägga eller tung hammare
• Spärrhylsnyckel och hylsor
• Tvingar och bräckjärn

Tidsförbrukning

2 dagar för två rutinerade snickare med bra verktyg.

Pris

Cirka 300 kr/m2 – men då ska du själv stå för arbetet …

Svårighetsgrad

En enkel konstruktion som du själv kan bygga. Men var noggrann med placering av stolpar och reglar.

Ritning

Multimedia

3D-ritning

3D-modell

Trädäck förankrat i marken

Trädäcket är fullt av detaljer som du kan zooma in på.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Konstruktionen skruvas ihop

Grundstommens tre bärlinor fästs vid stolparna med bultar och tandbrickor.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Golvreglarnas montering

Golvreglarna skruvas fast på bärlinorna med en skruv på diagonalen.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Trappans konstruktion

Under trappstegen kan du se stommens uppbyggnad.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Exakta trallbrädor

Lägg märke till att trallbrädorna följer kanterna på den underliggande konstruktionen.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Bärlina på husväggen

Ända inne vid husväggen vilar trädäcket på en tvärgående bärlina.

Öppna 3D-modell

Video

TEKNIK: Montering av trallbrädor

Lägg dem i små "grupper", så blir det lätt att komma åt

Video

TEKNIK: Skarvning av trallbrädor

Gör skarvarna på en regel. Då blir de starka.

Video

VERKTYG: Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när trallbrädorna har lagts.

Video

VERKTYG: Så här använder du cirkellasern

I den här videon lär du dig ställa in och använda cirkellasern. Den kan både ge en obruten lasermarkering 360 grader runt om och göra en knivskarp lasermarkering i en riktning. När du har koll på hur den ska användas, blir det lätt att markera exakta höjdmått på längre avstånd, t ex när du ska jämna till golv eller bygga terrass.

Video

TIPS: Vrid träet i form

Video

TEKNIK: Pluggade skruvar på trädäcket

Med ett tappborrset får du perfekt resultat

Video

Tips & Tricks

Välj rätt slags trallbrädor

Det finns en hel del alternativ att välja bland när du ska köpa trä till läggning av ett däck, så det gäller att välja rätt.

Du bestämmer naturligtvis själv vilket träslag trallbrädorna ska vara av, men allra vanligast är tryckimpregnerat trä, dvs. gran och furu som finns i grön resp. brun nyans. Köp endast NTR-märkt trä så är du säker på att träet håller länge. Furu och gran kan också vara värmebehandlad, som anses vara en mer miljövänlig teknik. Du kan också satsa på trallbrädor av ädelträ, t.ex. cumaro, fast löpmeterpriset är högt. Lärkträ är ett annat alternativ, men då ska det vara sibirisk lärk - inte baltisk som lätt torkar och spricker. Vill du ha en helt underhållsfri terrass, väljer du kompositbrädor till läggningen.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trädäck