Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

När terrassen ligger i direkt förlängning av vardagsrummet eller köket och dessutom är skön, av hög klass och personlig så fungerar den som en del av bostaden. Den höjer värdet på villan och ger en rikare fritid åt familjen.

Här var den gamla terrassen 20 år, av fyrkantiga betongplattor, sliten och svår att hålla snygg. En del stenar var spruckna och önskemålet var därför en ny terrass – och den skulle vara av trä. Det enklaste och mest praktiska var att låta den gamla terrassen ligga kvar och använda den som underlag för den nya.

De flesta stenplattorna låg stabilt och med fall bort från huset. Därför kunde man lägga reglarna på stenplattorna – med asfaltpapp eller kilar under.

Inga synliga skruvar

Vi har valt ädelträ som är hårt, starkt, känns riktigt skönt att gå på och har lång hållbarhet. Terrassen består av fem moduler i samma bredd som fönstren och terrassdörren.

Eftersom terrassen skulle bli större än den gamla grävde vi ner ett par stolpar utanför stenplattorna som modulerna kunde vila på. Då ser det ut som om terrassen svävar och eftersom den sticker ut en bit över grusgången påminner den lite i stilen om en japansk trädgård.

Skulle man behöva byta en bräda lyfter man bara upp en av modulerna. odulerna har skruvats ihop från baksidan för att slippa skruvhål och synliga skruvar.