Träterrass i byggsats

Har du tröttnat på den gamla stenterrassen? Varför inte då anlägga en ny av trä? Låt bara den gamla ligga kvar och använd den som underlag. Vår terrass läggs av flera delar, precis som om den vore en byggsats. Se här hur det går till.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 dagar
Pris
8.000 kronor

Intro

När terrassen ligger i direkt förlängning av vardagsrummet eller köket och dessutom är skön, av hög klass och personlig så fungerar den som en del av bostaden. Den höjer värdet på villan och ger en rikare fritid åt familjen.

Här var den gamla terrassen 20 år, av fyrkantiga betongplattor, sliten och svår att hålla snygg. En del stenar var spruckna och önskemålet var därför en ny terrass – och den skulle vara av trä. Det enklaste och mest praktiska var att låta den gamla terrassen ligga kvar och använda den som underlag för den nya.

De flesta stenplattorna låg stabilt och med fall bort från huset. Därför kunde man lägga reglarna på stenplattorna – med asfaltpapp eller kilar under.

Inga synliga skruvar

Vi har valt ädelträ som är hårt, starkt, känns riktigt skönt att gå på och har lång hållbarhet. Terrassen består av fem moduler i samma bredd som fönstren och terrassdörren.

Eftersom terrassen skulle bli större än den gamla grävde vi ner ett par stolpar utanför stenplattorna som modulerna kunde vila på. Då ser det ut som om terrassen svävar och eftersom den sticker ut en bit över grusgången påminner den lite i stilen om en japansk trädgård.

Skulle man behöva byta en bräda lyfter man bara upp en av modulerna. odulerna har skruvats ihop från baksidan för att slippa skruvhål och synliga skruvar.

LÄS OCKSÅ: Bygga trädäck på plattor

Instruktion

01
Stolpar och reglar 8 Steg

Vi börjar med att mäta terrassen och därefter bestämmer vi storleken på de fem modulerna. Ja, bestämmer - vi låter bredden på terrassdörr och fönster bestämma hur breda de olika modulerna skall vara. Här ligger terrassen mellan två kortväggar och det visar sig att väggarna inte är parallella. Kontrollmätning är därför alltid på sin plats. Vi utgår här från det minsta måttet och drar av 2 cm. Då vet vi att modulernas totalbredd inte blir för stor. Det är klokt att snickra en stor vinkel för att det skall bli lättare att placera reglarna vinkelrätt mot huset. Palla upp reglarna med plastkilar och asfaltpapp så att de inte suger markfukt.

1

Mät och markera för reglarna. Här skall vi dessutom gräva ner stolpar (E) utanför stenbeläggningen som stöd för reglarna. Ännu en gång gör vinkeln nytta när vi håller den korta änden mot huset.

En stor vinkel underlättar vid placeringen av reglarna.

2

När vi vet var stolparna skall stå gräver vi hål för dem. Här är det sandjord så det räcker med 90 cm djupa hål. Är det svårt att gräva är det bäst att använda sig av plintar.

3

Stolparna kapas till önskad längd. Har du en stor kapsåg använder du den men det går lika bra med handsåg.

TIPS: Vira två ihoptejpade A4-papper runt stolpen när du markerar var du skall såga.

4

Blanda betong som du sedan häller i hålet och sätter stolpen i. Det är enklast att köpa en påse färdigblandad betong.

5

Ovansidan av stolpen skall förstås hamna på samma nivå som stenplattornas ovansida så att vi bibehåller fallet på terrassen bort från huset. Kolla detta noga med vattenpass.

6

Häll ner betongen i hålet men först när du är säker på att den står lodrätt och att den håller exakt nivå. Det räcker om du fyller cirka halva hålet med betong. Vibrera den med en list så att luftbubblor försvinner. Fyll sedan grovt grus i hålet.

7

Palla upp reglarna (F). Det bästa är att använda plastkilar eller brickor, men se till att kilarna låser varandra. Du bör dessutom fästa varje kil med en skruv. Om en kil flyttar sig sjunker regeln och då gungar terrassen.

8

Lägg också reglar (G) mellan de nyss lagda. Dessa utgör stöd för stödlisterna (D) i varje modul. Även här används kilar som skruvas fast. Varje modul vilar då på reglar längs kanterna, på en stödregel i mitten och på en stolpe framtill.

02
Såga och sätt ihop 7 Steg

Terrassbrädorna till de fem modulerna skall kapas. Samtliga moduler skall förstås vara vinkelräta och ha samma längd, men bredderna varierar eftersom de anpassas efter bredden på terrassdörren och de fönster som finns i fasaden. Vi börjar med att göra ett arbetsbord av en plywoodskiva som förses med kantlister monterade vågrätt mot varandra på två sidor. Då är det lättare att hålla delarna på plats medan de sågas i varierande bredder. Sätt små distansbitar mellan brädorna vid monteringen så att avståndet mellan brädorna blir lika stort överallt i alla moduler. Samtliga skruvar dras i från baksidan så att vi slipper skruvhål och synliga skruvhuvuden.

1

Kapa terrassbrädorna (A) med en kap- och geringssåg (om du har en sådan) och stoppklossar - här en konsol. Längden på brädorna är modulens bredd minus bredden på de två kantlisterna (B).

2

Klyv ett par brädor till kantlister (B) och stödlister (D). Om du är osäker på att det blir snyggt så ta med dig ett par brädor till ett maskinsnickeri eller beställ dem i önskad bredd. Det är viktigt att kantlisterna (B) har jämna kanter.

3

Sätt märken på kantlisterna (B) när de har sågats till så att du vet vilka som hör ihop. De skall sedan ligga bredvid varandra i var sin modul och skapa en elegant övergång från den ena till den andra modulen.

Kom ihåg att dra i skruvarna från undersidan.

4

Lägg de två kantlisterna (B) och terrassbrädorna på plats i mallen. Till sist läggs kantbrädorna (C) så att de täcker kantlisterna och en bit in på terrassbrädorna. Spänn fast kantbrädorna med tvingar.

Sätt små distansbrickor av något slag mellan brädorna så att avståndet blir lika stort överallt.

5

Skruva fast kantbrädan (C) i brädorna och kantlisterna. Skruvarna dras i från baksidan. Se upp med skruvlängden så att spetsen inte går igenom.

TIPS: Det är klokt att förborra. Ädelträ är hårt och skruven kan gå av.

6

Korta av kantbrädorna (C) och stödlisterna (D) när alla delar i modulen har skruvats fast. Kapar du dem innan de monteras kan du få problem om avståndet mellan terrassbrädorna förskjuts.

7

Lägg modulerna på plats. Akta fingrarna för modulerna är tunga. Be ev. en medhjälpare om ett handtag. Har du mätt rätt får du 10-15 mm luft mellan modulerna och längst ut i sidorna.

Material

Terrassbrädor av ädelträ, t.ex. ipé:
• Golvbrädor (A), 27 x 120 mm à X cm
• Kantlister (B), 27 x 60 mm à Y cm (av kluven hel bräda)
• Kantbrädor (C), 27 x 120 mm à Y cm
• Stödlister (D), 27 x 60 mm à Y cm (av kluven hel bräda)

Dessutom:
• 6 stolpar (E) à 90–100 cm, diameter 120 mm
• 6 reglar (F), tryckimpregnerade brädor, 27 x 125 mm à Y cm (här 15 cm kortare)
• 5 stödreglar (G), 27 x 70 mm à Y cm (här 15 cm kortare)
• 16 mm plywood, 120 x 240 cm, till arbetsbord
• 2 kantlister, 135 och 230 cm
• Distansbitar, 4 mm
• 1 påse färdigblandad betong
• Plastkilar
• 4 x 35 mm och 6 x 100 mm Climateskruvar

X = modulbredd minus kantlisternas bredd
Y = modullängd (terrassdjup)

Tidsförbrukning

3-4 dagar.

Pris

Cirka 8 000 kr

Svårighetsgrad

Var noga med avvägning av reglarna så att de ligger i nivå med varandra. Det vore synd om golvet skulle knarra.

Ritning

Snickra modulerna

En modul består av två kantlister (B) och mellan dem ett antal tvärgående brädor (A). Under varje längsgående list ligger en bredare bräda (C) som de tvärgående brädorna fästs på från baksidan. Mitt emellan kantbrädorna fästs en stödlist (D). Både stödlist och kantbrädor vilar på reglar som har lagts på stenplattorna. Här är modulerna mellan 92 och 134 cm breda. Gör ingen modul större än 140 x 250 cm för då kan du inte hantera den.

Snickra modulerna

Video

TEKNIK: Palla upp trallreglar

Med justerbara kilar blir det helt rakt

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

TIPS: Stoppkloss för kapsågen

VERKTYG: Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när trallbrädorna har lagts.

Tips & Tricks

Underhåll av ädla träslag

Det finns numera ett stort antal ädla träslag att välja på, även på mindre brädgårdar - om inte annat kan de beställas från importören. Teak är ett utmärkt val. Det är hårt och det innehåller naturliga oljor som skyddar träet. Men teak är dyrt och ipé, som liknar teak, har samma egenskapar men är billigare. Rent generellt bör de importerade träslagen underhållas på samma sätt som tryckimpregnerat trä, alltså strykas med olja då och då. En sådan behandling får dessutom fram den naturliga glöden i träet. Välj en bra olja med hög torrhalt. Låg torrhalt innebär att oljan innehåller mycket lacknafta.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trädäck