Trappa med loungehörna

Om du bygger stegen på din trappa så djupa att du kan sitta på dem, och bygger ett trädäck nedanför trappan, har du en fantastisk loungehörna.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 veckor
Pris
1.500 kr/m2

Intro

Trappa och trädäck är klädda med trallbrädor av ek med en stark, underliggande konstruktion, så att loungehörnan får en lång livslängd.

Du får noggrann beskrivning av hur du bygger terrassen. Det finns en stor ritning med relevanta mått och en materiallista. På en mindre ritning visar vi hur den underliggande konstruktion under trappa och bänk har byggts.

Du får också en förklaring på hur du räknar dig fram till en passande steghöjd, så att trappan blir behaglig att både gå och sitta i.

I byggbeskrivningen får du:

 • Ritning
 • Video
 • 3D-modeller
 • Noggrann steg-för-steg-beskrivning
 • Komplett materiallista

Instruktion

01
Mätning 4 Steg

När du planerar en trappa är det viktigt att den blir behaglig att gå på. Därför är det en bra idé att bygga en ställning som du kan mäta på. Var noggrann med att bygga den i lod och våg så att du kan ta helt exakta mått.

Till en trappa behöver du måttet från ovansidan på den nedersta bärande konstruktionen till ovansidan på den översta bärande konstruktionen. Måttet, som här är 125 cm, divideras med 18, som är en idealisk steghöjd. 125/18 = 6,94 - så du kan runda av uppåt till 7 steg som är vardera 17,9 cm höga.

1

Trappan ska här gå till en upphöjd stenlagd terrass där det ska läggas ett trädäck. Det är viktigt att veta hur högt det blir. Gör därför en provuppläggning med reglar, så att du kan mäta hur hög trappan ska vara.

2

Gör en provställning från reglarnas ovansida på den upphöjda terrassen till ovansidan på den bärande konstruktionen där det nedersta steget ska vara. Se till att placera delarna exakt och fixera dem.

3

Klossa upp den bärande syllen så att du har dess exakta höjd. Det behöver du vid mätning av resten av konstruktionen.

4

Läs höjdmåttet från trappans ovansida till ovansidan på den bärande konstruktionen till det nedersta steget. Nu kan du beräkna hur många steg det ska vara och bygga trappans bärande konstruktion.

02
Den bärande konstruktionen 7 Steg

Först ska syllen fästas som fundament till trappa och terrass. De två yttersta syllarna består av två reglar som skruvas ihop till en, så att den blir extra stark. De här syllarna monteras på markskruv, som helt enkelt skruvas ner i marken. Syllen på huset har samma dimension som de kraftiga reglarna och skruvas fast i väggen.

Normalt sätts reglar till ett trädäck med 60 cm mellanrum, men här sätts reglar på 45 x 125 mm med 45 cm mellanrum, eftersom trallbrädorna är lite tunnare än normalt.

1

Nederst grävs det ut för syllen så att den bärande konstruktionen får rätt sluthöjd. Se till att träet inte kommer i kontakt med jord, eftersom det minskar träets livslängd.

2

Syllen klossas upp på samma höjd som den innersta syllen. Kolla med vattenpasset att underlaget är helt rakt. Syllen består av två reglar som har skruvats ihop för att bli extra starka.

3

Skruva fast markskruvar i marken längs syllarna. Markskruvarna placeras med ca 110 cm avstånd längs syllarna. När alla är på plats kan syllarna fästas i dem.

4

Fäst syllarna i markskruvarna när du är säker på att syllarna är helt jämna. Behöver du finjustera kan du eventuellt lägga plastkilar under, så att höjden passar perfekt.

5

En syll fästs också på huset till terrassen som ska byggas ut på den ena sidan vid trappans fot. Syllen på huset har en kraftigare dimension och fästs med långa skruv som det ska förborras till.

6

Fiberduk läggs ut under konstruktionen, så att det inte kommer ljus till eventuellt ogräs i jorden som kan växa upp mellan brädorna på trädäcket.

7

Reglarna till trädäcket monteras i balkskor på syllen på huset och med vinkelbeslag på den yttersta syllen. Reglarna är 45 x 120 mm tryckimpreglerat virke och placeras med ett avstånd på 45 cm, så att trallbrädorna på 21 mm blir stadiga att gå på.

03
Trappan byggs 5 Steg

När du bygger en bärande konstruktion till en trappa ska du börja med det nedersta steget och arbeta dig uppåt.

Det är smart att bygga en ställning, där du har höjden på varenda steg, att bygga konstruktionen utifrån. Höjden på stegen är här 17,9 cm.

Avståndet mellan reglarna till stegen är detsamma (45 cm) som på de kraftiga reglarna till trädäcket som byggs som en förlängning av trappan. Det stöttar bra så att stegen inte känns gungiga att gå på.

1

Bygg en ställning där du kan markera trappans alla steg. Här sätts reglar på den höjd som de olika stegen ska ha. När höjden på alla steg, här sju stycken, är på plats har du en bra utgångspunkt när du ska bygga trappans bärande konstruktion.

2

Bygg den bärande konstruktionen til stegen med utgångspunkt från din uppställning. Kolla höjden så att reglarna till varje steg ligger på exakt samma höjd. Stegens reglar fästs i lodräta reglar som har fästs i de kraftiga reglarna på syllarna.

3

Sätt upp tillfälliga snedsträvor. De stabiliserar konstruktionen så att den inte kan välta åt sidan. Kolla med vattenpasset att alla delar sitter exakt innan du skruvar fast dem.

4

Skruva fast delarna med rejäla skruvar. Använder du för klena skruvar kan de ge sig och på sikt få trappan att gunga och i värsta fall viker sig virket. Du kan även använda beslag, men då behöver du använda många.

5

Lägg på brädor löst efterhand som du bygger trappan, nerifrån och upp. Då är det lättare att röra sig och arbeta på den bärande konstruktionen.

04
Trallbrädorna läggs 6 Steg

Det kan kanske verka lite ologiskt, men det är smart att börja lägga brädor på trappan uppifrån. Se till att det går upp med hela brädor så att du inte måste såga till brädor på längden. Här anpassas trappan så att varje steg består av tre hela brädor.

De underliggande reglarna kapas så att de passar på längden. Det ska också finns plats för en bräda på sättsteget. Den ska flukta med kanten på den yttersta brädan på plansteget.

Kom ihåg att förborra i träet innan du skruvar fast trallbrädorna.

1

Börja med det översta steget och anpassa stegdjupet så att det passar med hela brädor, här tre. Reglarna till trappsteget kapas så att de på längden stämmer med tre trallbrädor och en bräda på sättsteget.

2

Håll en trallbräda mot trappans sättsteg när du har fäst brädorna på det översta plansteget och markera var den första brädan på nästa steg ska sitta. Reglarna sågas till på längden och brädorna skruvas fast.

3

Det näst nedersta steget ska gå utanför steget ovanför, så att det blir en bra sittplats här också. Brädorna läggs upp med distanser (5 mm) emellan, så att avståndet blir det samma mellan alla brädor. Skruva fast brädorna när de ligger som de ska.

4

Fäst klossar på sidorna där det ska monteras trallbrädor på högkant. Klossarna stöttar brädorna och ger dig något att skruva fast brädorna i.

5

En bänk byggs längs väggen på samma höjd som det näst nedersta steget, så att bänk och trappa flyter ihop till ett stort loungeområde. Bänken är dock fyra brädor bred medan trappans steg är tre brädor breda.

6

Såga eventuellt av hörnen på reglarna under bänken. Det ger ett “lättare” intryck och konstruktionen ser mer elegant ut.

05
Slutfinishen 6 Steg

När du har monterat alla trallbrädorna kapar du dem i ändarna. Det går betydligt snabbare om du skruvar fast brädorna först utan att behöva mäta varje bräda exakt på längden så att de fluktar. Med en sänksåg får du ett snyggt snitt och det är en betydligt snabbare lösning.

På sättsteg, under bänken och på planket vid sidan om terrassen monteras ribbor - trallbrädor sågade på längden. Det ger ett lätt och elegant intryck om du använder distansklossar som gör att ribborna sitter på exakt samma avstånd.

1

Kapa brädorna i ändarna. Det är enklast och blir snyggast om du gör det med en sänksåg med skena. Du kan behöva göra det efterhand som byggprojektet framskrider, så att du kan komma åt bättre att lägga brädor på trappstegen.

2

Skruva fast de lodräta bitarna på sidorna när du har kapat dem på längden. De placeras med samma avstånd som mellan trallbrädorna och med lite luft både uppe och nere, så att vatten inte samlas här.

3

På sättstegen monteras ribbor som består av en trallbräda som sågats på längden i tre delar. Det ger en snygg och “lättare” avslutning och du kan enklare dölja eventuella små skillnader i steghöjden.

4

Ribbor monteras också under bänkens sits så att samma lätta känsla blir genomgående i bygget.

5

Vid änden på terrassen byggs ett plank som skapar ett skyddat, mysigt rum på terrassen och ger lä. Planket består av tre stolpar som målas svarta innan likadana ribbor av trallbrädor som på sättstegen skruvas fast. Kolla att de sitter rakt och på samma avstånd (10 mm).

6

Ribborna på planket sitter på lite större avstånd än ribborna på sättstegen. Placera distansklossar med önskad storlek mellan ribborna, så att du vet att avståndet blir exakt det samma.

Material

 • 45 x 45 mm mahogny (reglar på stenterrassen)
 • 45 x 95 mm tryckimpregnerade reglar (till trappkonstruktionen och syllen)
 • 50 x 120 mm tryckimpregnerade reglar (till trädäcket och bärlina)
 • 21 x 145 mm trallbrädor av ek, 3 m långa

Dessutom:

 • Trallskruv, High-End A4 syrafasta skruv, 4,2 x 55 mm
 • Skruv till vägg, 7,5 x 132 mm
 • Markskruv, 600/750 mm
 • Trallolja, transparent

Specialverktyg

 • Sänksåg med skena
 • Distansklossar, 5 och 10 mm

Tidsförbrukning

Ca 10-14 dagar.

Pris

1.000-1.500 kr per kvm inklusive en avslutande oljebehandling.

Svårighetsgrad

Projektet kräver lite erfarenhet.

Ritning

Multimedia

Multimedia

Multimedia

3D-modell

3D-modell

Stark konstruktion

Avståndet mellan reglarna är 45 cm – lite mindre än den normala rekommendationen för ett trädäck (ca 60 cm). Det beror på att trallbrädorna här bara är 21 mm tjocka till skillnad från de flesta som har en dimension på 28 mm.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Se till att få behaglig steghöjd

Steghöjden blir här 17,9 cm. Höjden på trappan är 125 cm, som delas med 18 - den idealiska steghöjden. Det ger 6,94, vilket avrundas upp till 7 steg, som den här trappan har.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Genomgående trappsteg

Det tredje steget går runt om trappan och är lika högt som bänken som byggs längs husväggen.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Sättsteg av tre små ribbor

Trappans sättsteg består av tre ribbor som har sågats ut från en trallbräda De monteras med samma avstånd både mellan ribborna och ut mot kanten på brädorna på sidan och upp till själva plansteget.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Bänken fästs vid huset med bärlina

Det har fästs en bärlina på huset som de stöttande reglarna under sätet kan vila på och fästas i. Bänken är 35,8 cm hög, vilket motsvarar höjden på två steg. Den tvärgående regeln under sätet har sågats till med ett snett snitt som ger ett lättare intryck.

Öppna 3D-modell

Video

Montering av markskruv

Använd vattenpasset ofta - då hamnar skruven helt lodrätt

Video

Skarvning av trallbrädor

Gör skarvarna på en regel. Då blir de starka.

Video

Slutsågning av trallbrädor

Med sänksåg och styrskena blir kanten helt rak

Video

Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när trallbrädorna har lagts.

Video

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Trädäck