Trädäck med fiskben

Det ser svårt ut, men du kan själv bygga ett trädäck med fiskbensmönster så länge som du bygger stommen rätt, så att du kan skruva fast brädorna snyggt i 45-graders vinkel.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4-5 dagar för 20 m².
Pris
Ca 12.000 kronor för 20 m².
Trädäck med fiskben

Du kan mycket enkelt själv bygga ett trädäck med fiskben.

Intro

Ska trädäcket ha lite mer karaktär än vad det får av tryckimpregnerade furubrädor, så kan du lägga brädorna i ett stilfullt fiskbensmönster utan att få gråa hår av arbetet.

I denna artikel visar vi hur du bygger om en gammal stenterrass till ett nytt, snyggt trädäck med fiskbensmönster.

Vi börjar med att ta bort den gamla stenbeläggningen och förbereda för trädäcket med en stadig stomme som byggs i ett speciellt mönster, så att du har det underlag som behövs för att ge stöd under de korta trallbrädorna som möter regelstommen i 45-graders vinkel.

Vi visar steg för steg hur trallen ska läggas, och så illustrerar vi de viktigaste momenten med principritningar, som visar dig hur underlag, stomme och trallbrädor hänger ihop.

Instruktion

01
Underlaget 4 Steg

Det fiskbensmönstrade trädäcket ska ersätta en gammal stenterrass. Under den gamla stenbeläggningen lutar marken, lite nära fasaden och betydligt mer längre bort från huset.

Först tar vi bort stenarna och sedan kompletterar vi det gamla lagret sättsand med nytt bärlager, som vi packar. Därefter lägger vi ut betongplattor på det nya, jämna bärlagret.

Det nya trädäcket är större än den gamla terrassen, och den delen av det nya trädäcket som sticker ut över den jämna sättsanden, ska stå på stolpskor istället för plattor och kilar.

1

Ta först bort de gamla stenarna. Den gamla stenterrassen är i vägen, så det första som görs är att de gamla stenarna försiktigt lyfts bort.

2

Ersätt sättsanden med bärlager. Under de gamla plattorna ligger det ett kompakt men ojämnt lager sättsand, som kompletteras med bärlager som dras av och jämnas till.

3

Sätt trädäcket på plattor och kilar. Även om underlaget har jämnats till, måste stommen stå på plattor och klossas här upp med plastkilar så att underlaget blir helt jämnt.

4

Komplettera med stolpskor. Det nya trädäcket är långt, och i den ena änden är det inte lönt att jämna till underlaget. Därför bärs stommen upp av fastgjutna stolpskor.

02
Stommen 4 Steg

När du ska lägga fiskbensmönster, måste stommen byggas väldigt exakt så att reglarna ligger med samma avstånd och parallellt överallt; annars kommer fiskbensmönstret att sakta men säkert förskjutas och bli skevt.

Stommen byggs i två delar. Först läggs alla reglarna ut och ändarna förlängs där det behövs. De flesta reglar ligger på plattor och kilar, men ändarna ska bäras upp av stolpskor som gjuts fast i plintbetong.

Slutligen kopplas de långa reglarna ihop med tvärgående kortlingar.

1

En bärlina och reglar. Lägg en regel som bärlina längs fasaden och klossa upp den i önskad höjd. Fäst därefter bärlinan i fasaden, här med spikplugg. Lägg ut resten av reglarna, som ska vara så långa som möjligt.

2

Förläng reglarna. De reglar som inte är tillräckligt långa, ska förlängas. Förlängningarna laskas på de långa reglarna med hålplattor och ankarskruv. Förlängningarna gjuts fast istället för att klossas upp.

3

Gör en ram. När alla de förlängda reglarna har laskats ihop, förbinds ändarna med en regel i samma dimension som resten av stommen, och den skruvas fast i änden av varje regel. Du har nu en sluten ram, som du kan klossa upp i hörnen och se till att den är i våg.

4

Stötta ramen med stolpskor. I den ände där stommen nu ”svävar” ska den stöttas med stolpskor, som gjuts fast i 90 cm djupa hål fyllda med plintbetong.

03
Trallbrädorna 6 Steg

När du ska lägga ett fiskbensmönster, kräver processen tålamod och precision. Ju större yta som ska läggas, desto viktigare är det att ta god tid på sig.

Arbetet börjar med en liten provläggning av några fiskbensfogar. Med utgångspunkt från provläggningen går det lätt att se om mönstret stämmer med stommen.

När de första brädorna ligger som de ska på stommen, skruvas de fast i rätt reglar, och sedan handlar det bara om att metodiskt arbeta sig framåt.

1

Gör en liten provläggning. Lägg de första 8-10 stavarna (5 i varje riktning) på en av de två mittersta dubbelreglarna. Börja från husfasaden, så att spetsen på fiskbensfogen pekar bort från fasaden.

2

Fogen ska ligga på båda reglarna. Men varje regel bär bara den bräda som börjar på samma sida om fogen. Skruvarna ska sättas parvis på en rak linje som följer stommen.

3

Lägg de första tio fogarna och skruva fast dem. Gör en fog åt gången, och tag dig tid att vara noggrann så att varje rad med brädor ligger parallellt och så att du har en 90-graders vinkel i spetsen.

4

Bygg på lite åt gången. När du har skruvat fast de första 10-15 fogarna, kan du börja bygga ut åt sidorna, så att du hela tiden kan få en uppfattning om det slutliga resultatet.

5

Såga löpande till kanterna. I takt med att du lägger de två yttersta raderna, måste brädorna kapas. Även om du vet att de spetsiga vinklarna ska vara 45 grader, så bör du kapa brädorna en åt gången.

6

Rama in trädäcket med trallbrädor. Till sist sätts två brädor på högkant längs kanten på trädäcken. Den översta kanten på brädorna ska sitta i höjd med fiskbensmönstret och bilda en ram runt kanten på trädäcket.

Material

45 x 95 mm reglar, tryckimpregnerade

 • Till stommen ca 120 m

12,5 mm, tryckimpregnerade trallbrädor av furu

 • Till trädäcket ca 240 m
 • Till ramen ca 20 m

Diverse

 • Plintbetong, 40 kg
 • Stolpskor, 14 st
 • 20 x 20 betongplattor
 • Bärlager
 • Plastkilar, ca 220 st
 • Trallskruv, rostfria, ca 1.400 st

Tidsförbrukning

4-5 dagar för 20 m².

Pris

Ca 12.000 kronor för 20 m².

Svårighetsgrad

Du måste vara noga med alla vinklar när brädorna sågas.

Ritning

Plant trädäck på en lutande tomt

Trädäcket byggs på en tomt som lutar och konstruktionen bärs delvis upp av kilar och plattor som står på packat bärlager på den plana delen av tomten. I den andra änden, där underlaget lutar mer, står trädäcket på stolpskor som gjutits in i betong.

Plant trädäck på en lutande tomt

En speciell stomme

Förutsättningen för att du ska göra ett fiskbensmönster är att stommen byggs på rätt sätt och med extra många reglar. De ska ligga dubbelt på varannan rad av två anledningar.

Trallbrädorna är korta, så det krävs ett stadigt underlag för att förstärka konstruktionen. Dessutom korsar brädorna stommen i 45-graders vinkel. Det betyder att två brädor som möts från varsitt håll inte kan skruvas fast i samma reglar, även om båda två når den. Därför måste det ligga två reglar nära varandra.

En speciell stomme

Video

Stolpsko gjuten i rör

Då får du enkelt stolpskorna i våg och i linje med varandra

Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Trädäck