Trädäck med 4 läckra detaljer

Ditt trädäck blir mer spännande att titta på och får fler funktioner om du bygger några extra detaljer.

Trädäck med 4 läckra detaljer

Trädäcket här har odlingslådor som skapar grönska, ett träd som kan ge skugga under varma sommardagar och ett brett trappsteg ner mot gräsmattan.

I den här artikeln får du inspiration till hur du kan tillföra mervärde till ditt trädäck med några få extra detaljer.

De 4 läckra detaljerna

Du får en beskrivning av de fyra detaljerna och en ritning som visar hur du bygger en odlingslåda, ett långt trappsteg, integrerar ett träd i terrassen och förbereder den underliggande konstruktionen så att du kan lägga några tvärgående trallbrädor.

1. Frodiga rabatter på båda sidor

Ett trädäck ska avslutas på sidorna på något sätt. På båda sidor av det här trädäcket har det byggts blomsterrabatter på samma höjd som trädäcket. Då upplevs rabatterna som en naturlig del av trädäcket.

Förutom att blomsterrabatterna ger snygga avslutningar på sidorna, får trädäcket också ett frodigare utseende - det kan vara så året runt om du väljer en blandning av vintergröna växter och blommor och växter som blommar under olika perioder.

Rabatterna har byggts som låga odlingslådor med stolpar i både hörn och mitt på, eftersom rabatterna är så långa. De kläs invändigt med kraftig plast, innan de fylls med jord, för att skydda träet mot den annars konstanta fukten från marken.

Rabatten byggs upp runt stolpar i varje hörn och två på mitten. Den kläs invändigt med kraftig plast på sidorna och kläs in med trallbrädor.

Brädorna kapas med sneda snitt i ändarna. Detsamma gäller de brädor som ligger överst på kanten.

2. Framhäv trädet

Om det står ett träd där du vill bygga ditt trädäck så måste du inte fälla det. Fundera på om du istället kan integrera det i trädäcket. Det framhäver trädet och ger ditt trädäck karaktär. Samtidigt kan det ge skugga under varma sommardagar.

Här har trädet fått en liten odlingslåda som är placerad i hörnet mellan det stora trädäcket och en gång längs huset. Odlingslådan är klädd med trallbrädor och höjden har anpassats så att den stämmer med två liggande brädor. Invändigt har odlingslådan klätts med kraftig plast innan den fylls med lite jord och bark. Plasten skyddar träet mot fukt, så att det håller längre.

3. Snygg avslutning med brett trappsteg

För att ett trädäck ska bli fulländat ska det ha en snygg avslutning på sidorna och ofta även en trappa. På det här trädäcket har de två sakerna kombinerats.

Den del av trädäcket som vetter ut mot trädgården har ett långt och brett trappsteg - i hela trädäckets bredd. Det gör det lätt att komma upp och ner från trädäcket och ut på gräset. Samtidigt ger det den änden av trädäcket en snygg och väldigt harmonisk avslutning.

Steget har byggts som en del av trädäcket, så att stegets utsida kommer på samma höjd som rabatterna.

4. Tvärgående brädor bryter raka linjer

När du har en stor yta som ser exakt likadan ut, kan det lätt bli lite monotont och tråkigt att titta på. På ett trädäck kan du undvika detta genom att lägga några trallbrädor på den andra ledden, så att du bryter de många raka linjerna.

På det här trädäcket läggs fem tvärgående brädor som markerar övergången mellan det stora trädäcket och en smalare gång längs huset. Du kan också välja att lägga endast en bräda på tvären och istället göra det på flera ställen på ett stort trädäck, så att det nästan delas upp i olika fält.

Väljer du att lägga en eller flera brädor på tvären på ditt trädäck, måste den underliggande konstruktionen vara förberedd för det. Det vill säga att det ska finnas reglar undertill som trallbrädorna kan läggas på och fästas i, så att de ligger fast förankrade och trädäcket inte gungar när du går på det.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trädäck