Bygg din egen takterrass

Det finns nästan inget så skönt som att med bara fötter gå ut på en solvarm träterrass. Om du lägger terrassen på rätt sätt och underhåller den så kommer du att ha glädje av den i många år. Häng med och se hur vi la en lyxterrass på 50 m2 av Thermowood.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
10 dagar
Pris
20.000 kronor

Intro

En gedigen och väl lagd träterrass är guld värd och doften av uppvärmt trä lockar oss ut på terrassen, som blir vårt andra hem under sommaren. I denna artikel visar vi hur du lägger en superläcker terrass av allra bästa kvalitet. Det är visserligen en takterrass, men läggningen är densamma även på marknivå.

Här använder vi oss av specialbeställda brädor på 600 cm för att slippa skarvar. De är visserligen ohanterliga och tunga att baxa med men resultatet blir extra snyggt. Samtliga reglar pallas upp på plastkilar som är lätta att justera. Du kan i stället välja träkilar, men då ska de vara av impregnerat trä och läggas på en bit tjärpapp eller liknande.

Vilket slags trä ska du välja?

Till denna terrass har vi valt en produkt som heter ThermoWood. Det är värmebehandlat trä från långsamt växande furu som har en mycket lång hållbarhet och stor motståndskraft mot svamp- och insektsangrepp. Träet hämtas från miljö-certifierade skogar och ”impregneras” med ånga vid mycket hög temperatur och helt utan kemikalier. Därför säljer man Thermo-Wood med Svanenmärke. Thermowood klassas som ”beständigt” (klass 2), vilket är näst bästa klassen. Tryckimpregnerat trä är klass 4 (ringa beständigt). Thermo-Wood kostar 350- 400 kr/m2. Har din villa träfasad kan du beställa Thermowood även till den.

Mycket beständigt trä som teak kan också användas men räkna då med att priset hamnar på det dubbla, alltså cirka 800 kr/m2. En terrass av teak håller i stort sett lika länge som huset.

Terrassen blir billigare (100 kr/ m2) om du väljer tryckimpregnerat trä. Kvaliteten på träet är dock inte den allra bästa och till impregneringen har man använt kemikalier (vilket är orsaken till att tryckt virke aldrig får användas inomhus). NTR-märkt virke håller cirka 20 år.

Underhål

Allt trä utomhus bör underhållas. Väljer du tryckimpregnerat trä bör terrassen strykas med träolja och gärna en halvtäckande eller laserande utelasyr. Heltäckande lasyrer och färg kommer att flaga och kräver årlig ommålning.

ThermoWood levereras med ytskydd. Vill du bevara den mörka färgen ska träet oljebehandlas med pigmenterad olja. Använd aldrig heltäckande lasyr eller färg.

Teak kräver inget underhåll, men du kan skura träet med såpa för att få det silvergrått eller vitt. En oljebehandling bevarar den röda glöden.

Instruktion

01
Underlaget 3 Steg

Denna terrass läggs på ett ganska platt tak med ett svagt fall mot en brunn, cirka mitt på taket. Det kräver inga större förberedelser bortsett från att taket ska borstas rent så att småstenar inte pressas ner av reglarna i pappen och gör den otät.

Om du lägger din terrass på en gammal stenterrass behöver du inte vara så noga med städningen. Där är det viktigare att lägga ut tät duk så att ogräset inte tränger upp mellan stenarna och så småningom även mellan brädorna.

För att reglarna ska kunna läggas vågrätt har vi hyrt en rotationslaser, som verkligen är till stor hjälp under arbetet.

1

Borsta rent. Här är det extra viktigt eftersom vi lägger terrassen på ett papptak. Skulle det hamna några småstenar mellan reglarna och pappen, så gnager stenarna sig ner genom pappen och det kan resultera i vattenskador.

2

Rensa takbrunnen noga. Terrassen förses visserligen med en lucka, så att brunnen alltid kan rensas. Men den bör rensas redan från början.

3

Skydda takpappen. Den hyrda rotationslasern står på tre spetsiga ben, som lätt kan gå igenom takpappen. Tre små plywoodbitar med små hål för spetsarna skyddar takpappen.

02
Palla upp reglar 6 Steg

Innan du pallar upp reglarna på samma nivå så lägger du dem på underlaget. Eftersom vår terrass är så stor så räcker inte reglarna till i längd utan vi måste skarva en lång regel med en kortare. Råkar du ut för samma situation så ska reglarna läggas så att skarvarna inte blir genomgående, dvs. varannan rad börjar med en kort regel, varannan med en lång. Håll cirka 1 cm avstånd till väggarna i bägge ändar av terrassen.

När reglarna har lagts på plats sätter du upp rotationslasern.

1

Lägg alla reglar på underlaget. Du ska inte skruva ihop dem ännu. Det räcker om du lägger dem ungefär där de ska ligga och på ungefär samma avstånd från varandra, 40-60 cm.

2

Lägg två hjälpreglar tvärs över de utlagda golvreglarna, cirka mitt på terrassen. Markera på hjälpregeln exakt var golvreglarna ska ligga. Gör likadant i terrassens båda ändar.

3

Justera in alla golvreglar längs hjälpreglarna och palla upp dem så att de hamnar på samma nivå. Nu har du verkligen användning av lasern.

4

Klicka ihop kilarna. Den undre delen klickas fast på fotplattan och därefter skjuter du in en kil från sidan tills golvregeln kommer upp på rätt nivå.

5

Om en regel har slagit sig och böjer uppåt på mitten kan du såga ett spår ner i regeln ovanför en kil eller kloss. Då försvinner spänningen i träet som får regeln att böjas uppåt.

6

Skruva fast regeln på kilarna. Skruven ska igenom regeln och kilen och ner i fotplattan - men absolut inte igenom den, för då går det hål i takpappen. Här kan du använda 75 mm trallskruv.

VIKTIGT! Förborra så att träet inte spricker.

03
Mät för brädorna 5 Steg

När du lägger en träterrass bör du planera läggningen så att du slipper klyva den sista brädan för att få plats för den. Brädorna bör läggas med ett visst avstånd, 3-5 mm och inte mer, eftersom de ska ha plats att svälla lite. Om avståndet är för stort ser det fult ut när brädorna krymper i torr och varm luft.

När terrassen är så stor som denna blir det lätt att justera avståndet mellan brädorna för att de ska gå jämnt upp i bredden på 820 cm. Lägger du en liten terrass och tvingas dela någon bräda, så ska den smalaste vara 3/4 av full bredd.

1

Lägg den första brädan vid väggen och håll ett par mm avstånd. Dra ett streck längs framkanten på brädan, men endast på de yttre reglarna.

2

Dra ett streck mellan dina märken med hjälp av en snörslå. Det är det säkraste sättet att få en lång och rak linje. Skruva fast den första brädan längs strecket och bestäm avståndet till nästa bräda.

3

Mät från framkanten på den första brädan, som nu sitter fast, och markera för resten av brädorna. Här ska det vara 124 mm från framkant till framkant. Brädorna är 120 mm och 4 mm luft. Sätt märken på de yttre reglarna och ett par däremellan.

4

Kapa brädorna till rätt längd. Det är viktigt att brädan stöttas på flera ställen när du sågar. Här är brädorna 600 cm så de måste stöttas.

5

Den första brädan skruvas fast längs kritstrecket från snörslån. Då hamnar den rakt.

04
Skruva fast brädor 6 Steg

De 70 brädor som går åt till denna terrass är nästan 10 cm för långa och därför kapar vi dem med ett par centimeter i varje ände. Då är vi säkra på att bägge ändarna blir vinkelräta.

Om du måste skarva dina brädor för att de ska räcka tvärs över terrassen, så ska du hela tiden förskjuta skarvarna så att de inte hamnar efter varandra på samma regel. De ska då monteras med någon mm luft mellan kortändarna för annars kan de inte utvidgas om de blir mycket fuktiga.

Visserligen är trallskruvarna självborrande, men vi förborrar ändå för samtliga skruvar och försänker hålen.

1

När du kapar brädorna ska du använda en fintandad sågklinga. Se till att brädorna skjuts in mot kapsågen så att ändarna blir vinkelräta.

2

Lägg brädor på reglarna och fäst dem endast på de två yttre reglarna. Vänta med att skruva fast dem på alla reglarna mellan de yttre.

3

Markera för alla skruvar med ett tunt blyertsstreck. Det ska sättas 2 cm från kanten på samtliga brädor. Använd en lång rätskiva när du markerar så att de hamnar spikrakt. Tänk på att minsta avvikelse syns när skruvarna har dragits i.

4

Förborra för skruvarna (två i varje bräda i varje regel) med en 4,5 mm borr. Borra mitt i alla märken och håll borrmaskinen lodrätt. Då hamnar skruvhuvudena plant och du riskerar inte att skada dig på dem.

5

Skruva fast brädorna med rostfria, syrafasta trallskruvar, 4,8 x 55 mm.

VIKTIGT! Skruvhuvudena får inte försänkas ner under brädans ovansida för då kan det samlas vatten i hålen.

6

Räta ut skeva brädor. Även om du väljer ThermoWood så är inte alla brädor helt raka. De brädor som har slagit sig lite kan rätas ut på plats med hjälp av en kofot eller kilar som inte gör märken.

05
Snickra en lucka 7 Steg

Om det någonstans under terrassen finns en brunn eller liknande så är det klokt att snickra en lucka och bygga in i terrassen så att du kan komma åt att rensa brunnen.

Se här hur det går till att snickra en lucka som är lätt att öppna men som nästan inte syns.

När du lägger terrassen hoppar du helt enkelt över de brädor som ska ligga där brunnen finns. Lägg resten av terrassen - du har ju redan markeringar för varje bräda. Såga sedan till brädor som går från terrassens sidor och halvvägs in på de reglar som ligger vid brunnen.

1

Lägg terrassbrädor från sidorna och in mot brunnen. Här sågar vi till fem brädor så att de blir så långa att de når halvvägs in på reglarna vid brunnen. Justera placeringen och skruva fast dem.

2

Kapa nu brädor så att de blir 2-3 mm kortare än avståndet mellan de lagda brädorna. De ska precis kunna läggas ner men de ska ju också kunna lyftas upp.

3

Lägg en bräda på varje sida av öppningen och pressa ner små plastbrickor längs kortändarna så att de två brädorna kilas fast.

4

Skjut in en regel på varje sida under de två brädor som har kilats fast. Reglarnas längd ska motsvara avståndet mellan de hela fastskruvade brädorna minus cirka 30 mm (här blir det cirka 60 cm).

5

Skruva fast de två yttre brädorna i reglarna och fortsätt sedan med de brädor som ska ligga emellan. Därefter är din lucka klar och brickorna kan tas bort.

6

Luckan är klar och ligger kvar av sin tyngd, så du ska inte skruva fast den. När du sedan vill lyfta upp den räcker det att sticka ner en skruv mellan två av brädorna och dra uppåt.

7

Avsluta med att dammsuga hela terrassen och därefter är den klar att användas. Om du vill kan du redan nu ytbehandla den så håller den i många år innan det blir dags för underhåll.

Material

40 x 68 mm ThermoWood-reglar:
• 24 reglar à 450 cm

26 x 120 mm ThermoWood-brädor:
• 70 terrassbrädor à 600 cm

Kilar från Harpun (Thomée):
• 200 kompletta kilar bestående av fotplatta, bottenkil och toppkil

Dessutom:
• 1700 rostfria trallskruvar A4, 4,8 x 55 mm
• 4,8 x 75 mm trallskruvar

Specialverktyg

• Rotationslaser
• Kap- och geringssåg med rullbock

Tidsförbrukning

Räkna med en hel arbetsvecka plus ett par dagar. Det är många brädor som ska hanteras och många skruvar som ska dras i.

Pris

Träet kostar cirka 45 kr/lpm (motsvarande c:a 300 kr/m2). Skruvar och kilar kostar cirka 3500 kr till 50 m2 terrass.

Svårighetsgrad

Det svåraste med att lägga en terrass är att få alla golvreglar på samma nivå. Men när det är gjort går resten nästan av sig själv.

Video

TEKNIK: Palla upp trallreglar

Med justerbara kilar ablir det helt rakt

VERKTYG: Så här använder du skruvdragaren

I den här videon lär du dig allt om det mest populära gör-det-själv-verktyget. Förutom att skruva i skruvar och borra hål i många olika material, finns det massor av tillbehör som gör att du kan borra stora hål, skruva i franska skruv och spänna muttrar, försänka skruvar, slipa, polera och mycket mer.

TEKNIK: Första trallbrädan

Klossar skapar avstånd till fasaden

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trädäck