Lägg terrassen på smarta kilar

Det är ingen konst att få en träterrass att ligga perfekt trots att underlaget är ojämnt. Man ska bara lägga reglarna på justerbara och starka plastkilar.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 dagar
Pris
400 kr/m2

Terrassen har lagts på den gamla stenterrassen, som är stadig och som utan problem klarat många vintrar. Reglarna har justerats vågrätt med kilar.

Intro

Har du tröttnat på din gamla stenterrass och drömmer om att ersätta den med en läcker träterrass? Då behöver det inte vara långt från dröm till verklighet. En stenterrass utgör nämligen ett perfekt och stadigt underlag för en träterrass. Och det gör inte ett dugg om en del stenar har satt sig på grund av tjälen. Sådana små ojämnheter elimineras lätt med plastkilar.

De kilar som vi använder heter Harpun och kommer från Thomée, men det finns flera andra liknande kilar som kan användas. Våra kilar består av bottenkilar med räfflor samt toppkilar, också med räfflor, som används för att justera höjden. Tack vare kilarna kan vi utjämna alla nivåskillnader och få reglarna att ligga vågrätt.

Det finns andra sätt att klossa upp reglarna - med stenar, tegel, tjärpapp, brickor etc. Oavsett vad du väljer måste du vara säker på att klossarna under reglarna inte ger med sig eller flyttar sig.

Här lägger vi den nya träterrassen med en stenterrass som underlag. Men det är inte nödvändigt med stenar. Det viktigate är att underlaget är någotsånär plant och att det framför allt är fast och stabilt. Det innebär att du måste gräva bort matjorden om du vill lägga terrassen direkt på en gräsmatta. Därefter ska du fylla på med grus och ev. lägga en stenplatta som underlag för dina kilar.

Fäst en bärlina på väggen

Den nya terrassen ska ligga i nivå med tröskeln till terrassdörren och därför fästs en bärlina på väggen på önskad nivå.

Lägg reglarna på kilar

Reglarna fästs sedan i bärlinan vinkelrätt mot fasaden och klossas upp tills de hamnar vågrätt. Det ska kollas noga med vattenpass.

Skruva fast brädorna

När reglarna har justerats på plats avslutas arbetet med läggning av terrassbrädor. Här används brunimpregnerade brädor.

Träterrassen har oljebehandlats och är klar inför sommarens grillkvällar, kräftskivor och söndagsluncher. Terrassen ligger ett steg högre än gräset och på samma nivå som golvet i villan.

Instruktion

01
Förberedelse 2 Steg

Vi lägger terrassen på en gammal stenbeläggning. Den har klarat många vintrar så vi vet att den inte sätter sig mera, men en del stenar ligger rätt skevt.

Det är trots allt rätt lätt att eliminera så små avvikelser med kilarna, men de kan faktiskt klara av betydligt större nivåskillnader. Kilarna ingår i ett system och de finns i olika storlekar, som exempel kan nämnas att bottenkilen finns i olika höjder och att du kan eliminera skillnader på upp till 14 cm.

Vi lägger terrassen så högt att man kan gå direkt ut på den från huset utan att ta ett steg ned. Till det passar standardreglar som är 125 mm höga.

1

Kolla hur ojämnt underlaget är. Om det är stora skillnader mellan de högsta och de lägsta punkterna är det viktigt att dina kilar, klossar eller stenar klarar av att eliminera nivåskillnaderna.

2

Gör en mall - en provmontering. Här vill vi höja upp terrassen så att den hamnar i nivå med tröskeln. Det klarar vi med 125 mm reglar. TIPS: 125 mm reglar kan vara 120 mm om de är hyvlade. Kolla måtten noga.

02
Bärande reglar 4 Steg

Vi bygger upp ett bjälklag bestående av kraftiga reglar vinkelrätt ut från huset och en bärlina monterad på huset. Bärlinan är en 50 x 75 mm tryckimpregnerad regel som vilar på små plastkilar och skruvas fast i grundmuren.

Reglarna, som vi sedan ska lägga terrassbrädorna på, är av 50 x 120 mm tryckimpregnerat trä. De sågas till i kortändarna så att de kan vila på bärlinan.

Hur långt det ska vara mellan reglarna beror på hur tjocka terrassbrädorna är. Med 28 mm brädor passar det bra med c/c 60 cm, men i vårt fall är avståndet lite kortare för att få plats för 14 reglar på vår terrass.

1

Skruva fast en bärlina vågrätt på grundmuren. Vi använder en 50 x 75 mm regel och pallar upp den med plastkilar, som får sitta kvar efter monteringen. Regeln fästs med 7,5 x 115 mm betongskruvar och pluggar i grundmuren.

2

Såga urtag i ändarna på reglarna så att de kan vila på bärlinan. Eftersom bärlinan sitter 100 mm under färdig höjd drar vi bort 28 mm för brädorna, och urtaget ska då börja 72 mm från ovankanten. Vi sågar det 52 mm djupt.

3

Överblick. Bärlinan har satts upp på de två väggarna efter att den har justerats till vågrätt läge med plastkilar.

4

Skruva fast reglarna. Förborra med 5 mm borr snett ner från sidorna på regeln och in i bärlinan. Fäst sedan varje regel med en 5 x 100 mm skruv från varje sida, eller fäst den med vinkelbeslag.

03
De smarta kilarna 5 Steg

Nu ska reglarna rättas till så att de ligger vågrätt. På det något ojämna men fasta underlaget behövs det klossar med olika tjocklekar. Vi väljer i stället plastkilar, som består av en bottenkil och en topp-kil, som kan flyttas upp och ned tills önskad höjd erhålls. Kilarna gör det lätt att att justera in reglarna.

Det finns flera kilsystem man kan använda men det går också bra att använda klossar av olika material. Det viktigate när man klossar upp något är att man låser kilarna med en skruv eller flera så att kilarna inte glider åt sidan. När reglarna är på plats kan vi markera brädornas placering med snörslå.

1

Gör en provläggning av brädorna. Bestäm hur stort avstånd det ska vara mellan brädorna - mellan 3 och 8 mm är lagom, och vi väljer 5 mm. Därefter kan vi räkna ut hur långa reglarna ska vara.

2

Korta av reglarna. Du kan markera på alla på en gång om du använder snörslå. Här ska reglarna vara 346,5 cm långa (mätt från väggen). Det är 3,5 cm mindre än total bredd för brädorna. Det beror på att vi avslutar med en lodrät bräda.

3

Justera reglarna. Lägg en regel eller bräda med regelavståndet markerat tvärs över reglarna. Börja vid stolpen och arbeta dig ut mot sidorna. Palla upp de två yttersta vågrätt och justera resten mot en lina som spänns från sida till sida.

4

Lås alla kilar med skruvar. En 75 mm trallskruv med borrspets passar bra, eftersom den ska ner genom både trä och plast. Dra i skruven snett uppifrån. VIKTIGT! Skruven ska gå igenom toppkilen och ner i bottenkilen.

5

Markera för första terrassbrädans framkant på de två yttre reglarna. Glöm inte mellanrummen! Mät sedan var nästa bräda ska hamna och markera för varannan - inkl. avstånd. Varannan bräda justeras in med ögonmått.

Kolla att avståndet mellan strecken och fasaden är lika stort överallt. Huset behöver ju inte vara rakt och då måste du nog rätta till ett par av brädorna.

04
Terrassbrädor 7 Steg

Vilket slags trä du väljer till din terrass är en smaksak och kanske även en ekonomisk fråga, för ädelträ är dyrt. Vi har valt brunimpregnerade brädor. De är relativt billiga men ser lite trevligare ut än gröna impregnerade brädor.

Även om du själv väljer virket på brädgården, så får du räkna med att en del ändträ är skadat och måste sågas bort. Ser du några stora och fula kvistar bör du såga bort dem, även om de finns mitt inne på en bräda. När du lägger brädorna så läggs de ju ändå med förskjutna skarvar, så därför har det inte så stor betydelse hur långa de olika brädorna är.

1

Kapa alla ändar vinkelrätt. Då blir det lättare att få snygga skarvar mellan brädorna. Fula kvistar bör också sågas bort.

2

Förborra vid alla kortändar. Borra med 5 mm borr cirka 2 cm in från kortänden. Vinkla borrmaskinen något så att skruven kommer att gå snett ner i regeln. Det minskar risken för att regeln spricker.

3

Skruva fast den första brädan. Fäst skruvarna 2 cm från långsidorna. VIKTIGT! Om du har valt ett hårt träslag ska du förborra och försänka hålen innan du skruvar.

Har du valt trallskruvar försänker de sig själva.

4

Lägg upp flera brädor på reglarna, och justera in varannan längs de markeringar du har gjort. Fäst sedan brädorna med endast en skruv i varje kortända och en i mitten och justera brädorna på plats.

5

Skeva brädor tvingas på plats med t.ex. kofot så att avståndet till sidobrädan blir lika stort överallt.

6

Markera för skruvarna. Det ser snyggt ut om alla skruvar sitter i rak linje. Markera därför på brädorna med t.ex. snörslå, linjal eller ett långt vattenpass var skruvarna ska sitta. Dra i återstående skruvar så att det sitter två i varje regel.

7

Avsluta med en snygg kant. Terrassen ser mer enhetlig ut om du avslutar med att fästa en lodrät bräda mellan den utstickande sista terrassbrädan och marken. Den lodräta brädan fästs med två skruvar i kortändarna på reglarna.

Material

50 x 75 mm tryckimpr. trä:
• Bärlina på väggen
• Reglar för att skapa en vinkel

50 x 125 mm tryckimpr. trä:
• Reglar

28 x 120 mm tryckimpregnerat trallvirke, brunt:
• 360 cm långa brädor
• 420 cm långa brädor

Dessutom:
• Harpunkilar
• 7,5 x 115 mm betongskruvar
• 5 x 100 mm rostfria skruvar A4
• 4,8 x 75 mm rostfria trallskruvar i klass A4
• Träolja

Tidsförbrukning

Cirka 4 arbetsdagar.

Pris

Priset beror på vilket träslag du väljer till terrassen, men räkna med 400 kr/m2 och uppåt.

Svårighetsgrad

Med lite noggrannhet och stadig uppklossning kan nästan alla gör-det-självare klara av arbetet.

3D-modell

3D-modell

Trädäck på kilar

Med en smart uppklossning på kilar, ligger trädäcket helt stabilt.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Smarta kilar

Kilarna kan justeras fritt på höjden efter behov.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Enkel konstruktion

Under trallbrädorna är konstruktionen ganska enkel.

Öppna 3D-modell

Video

TEKNIK: Palla upp trallreglar

Med justerbara kilar blir det helt rakt

TEKNIK: Montering av trallbrädor

Lägg dem i små "grupper", så blir det lätt att komma åt

TEKNIK: Skarvning av trallbrädor

Gör skarvarna på en regel. Då blir de starka.

TEKNIK: Raka streck över stora avstånd

Med en snörslå går det blixtsnabbt

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

VERKTYG: Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när trallbrädorna har lagts.

Tips & Tricks

3-4-5 - ett knep som får reglarna i rät vinkel

Du får inte anta att huset är rakt och att allt som läggs rakt ut från fasaden hamnar i 90 graders vinkel. Kontrollera därför vinkeln med 3-4-5-regeln så här:

Lägg reglarna på plats. Här använder vi 14 reglar (med 13 mellanrum) och då blir det 57,5 cm från mitten till mitten (två av dem har mindre avstånd, men det har ingen betydelse). Lägg sedan en lång regel diagonalt ut från huset. Markera tre mått - 3 längs väggen, 4 vinkelrätt ut från väggen och 5 längs diagonalen. Har valde vi multipeln 70 cm och får måtten 210 cm, 280 cm och 350 cm. När reglarna har dessa mått har vi en rät vinkel vid huset.

Kilarna gör det lätt

Det är otroligt enkelt att klossa upp reglar med kilar, och våra (Harpun från Thomée) är lätta att arbeta med. De består av en stor bottenkil och en mindre toppkil, som flyttas på botten-kilen till rätt läge. Kilarna, som har räf or och därmed automatiskt låser varandra när de ställs på varandra, finns i olika storlekar. Vid beställning säljs endast hela förpackningar, men det går å andra sidan åt en hel del till en stor träterrass.

Den övre toppkilen flyttas fram och tillbaka på bottenkilen tills rätt höjd har nåtts.

Anpassa terrassen till stuprör och brunn

I det ena hörnet av terrassen kommer stupröret ner från taket och fortsätter till en uppsamlingsbrunn. Denna ska vi kunna komma åt eftersom den helst bör rensas en eller ett par gånger per år, så att den inte täpps igen av blad och kvistar. Därför snickrar vi en liten lucka som lätt kan tas bort.

Luckan vilar på de två sista reglarna och fästs med en eller två skruvar, som lätt kan lossas när den ska tas bort. Det går lätt att såga ut luckan ur terrassen och sedan fästa brädorna på ett par reglar. Vi gör också hål för stupröret.

Skruva ihop luckan av de brädor som du sågar ut ur terrassen med sticksåg eller multicutter. Fäst två brädor under så att brädorna hänger ihop.

Gör hål för stupröret. Det kan du göra antingen med en stor hålsåg eller genom att först markera hålet och sedan såga upp det med sticksåg.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trädäck