Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Det nya huset hade utgång till terrassen från ett av hörnen, och tillsammans med den stora pelaren vid dörren gav den familjen idén att lägga en ny och annorlunda terrass. Pelaren inspirerade till en rund terrass med pelaren i centrum och en del av terrassen under tak. Men största delen skulle ligga fritt och man skulle kunna flytta mellan sol och skugga. Den första idén var att göra terrassen cirkelrund och att såga alla brädor kilformiga. Det visade sig, efter ett par prov, vara ett för stort jobb, för det ställde enorma krav på precision. Lösningen blev i stället att göra terrassen 24-kantig, och den skiljer sig inte mycket från den helt runda. Ädelträet ger terrassen ett exklusivt utseende, och detaljer som pluggförsänkta skruvar och reling av rostfritt stål förstärker intrycket. Terrassen är dyr, men man kan naturligtvis välja billigare trä och strunta i relingen.