Lägg en rund träterrass

Denna imponerande träterrass är rund, eller rättare sagt 24-kantig. Det är inte särskilt lätt att lägga den, men resultatet är unikt och träet utnyttjas maximalt.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 veckor
Pris
ca. 1.200 kr/m2

Intro

Det nya huset hade utgång till terrassen från ett av hörnen, och tillsammans med den stora pelaren vid dörren gav den familjen idén att lägga en ny och annorlunda terrass.

Pelaren inspirerade till en rund terrass med pelaren i centrum och en del av terrassen under tak. Men största delen skulle ligga fritt och man skulle kunna flytta mellan sol och skugga.

Den första idén var att göra terrassen cirkelrund och att såga alla brädor kilformiga. Det visade sig, efter ett par prov, vara ett för stort jobb, för det ställde enorma krav på precision. Lösningen blev i stället att göra terrassen 24-kantig, och den skiljer sig inte mycket från den helt runda.

Ädelträet ger terrassen ett exklusivt utseende, och detaljer som pluggförsänkta skruvar och reling av rostfritt stål förstärker intrycket. Terrassen är dyr, men man kan naturligtvis välja billigare
trä och strunta i relingen.

Instruktion

01
Regelkonstruktion 8 Steg

Terrassbrädorna ligger hela tiden parallellt med de 24 kanterna och har fästs på reglar som pekar in mot centrum av terrassen. Till reglar valde man 100 x 100 mm tryckimpregnerat trä, som gav tillräckligt stor yta att fästa alla brädor på.

Arbetet med att såga till alla brädor i olika sorlekar och i rätt vinkel är faktiskt ganska lätt. Först fäster man alla brädor en tårtbit, men brädorna ska fortsätta in i nästa tårtbit. Först därefter sågas de av och stumparna kan nu vändas och användas i tårtbiten vid sidan av eftersom vinkeln passar perfekt.

På så sätt blir spillet minimalt och passningen blir helt perfekt.

1

Förbered för reglarna. Börja med att lägga en rund ram av betongplattor. Rita sedan en cirkel med en radie på 380 cm och dela upp den i 24 lika stora tårtbitar. Mät upp för placering av kantstöd.

2

Såga upp 24 lika långa kantstöd (A), lägg dem på plats längs kanten på terrassen och justera ev. lite i höjd med tak-eller murpapp. Fäst kantstöden i betongplattorna med pluggar och skruvar.

3

Fäst fyra ändstöd (B) i mitten. Om du inte har en sockel (som här) får du skapa en. Palla sedan upp ändstöden med takpapp eller plastbrickor så att de hamnar på samma höjd som kantstöden (A).

4

Lägg den första regeln (C1) och fäst den med två 6 x 140 mm skruvar där två av kantstöden har skarvats. På så sätt förenas kantstöden med varandra. Använd plastbrickor att palla upp med.

Palla upp med små plastbrickor

5

I mitten ska reglarna (C) vila på ändstöden (B). Ovansidan ska nivåjusteras så noga du kan, och det gör du lättast med plastbrickor. Fäst reglarna med 6 x 140 mm skruvar i ändstöden.

6

Lägg nästa regel (C2) vinkelrätt mot den första (C1), se även ritningen. Lägg den tredje regeln (C3) precis mitt emellan och avsluta med två korta reglar (C4) mellan den andra och den tredje regeln (C2 och C3).

Kontrollera att alla reglar ligger lika högt. Här används en rätbräda.

7

Du får inte plats för alla reglar runt pelaren och därför måste du skruva fast mellanstöd (D) under de långa reglarna. Annars får de korta reglarna (C4) inget som de kan vila på.

8

Längs ytterkanten blir avståndet mellan reglarna för stort för brädorna som kommer att svikta. Lägg därför mellanstöd (E) på betongplattor (H) så att du kan montera korta reglar som brädorna kan fästas på.

02
Terrassbrädor 8 Steg

Här har vi valt ett importerat träslag som heter ipé, och det har flera egenskaper som gör det lämpligt att lägga på en terrass. Ytan är extremt hård och brädorna är mycket formstabila.

Ipé är tyvärr också ett relativt dyrt träslag. Räkna med att ge 145-175 kr per löpmeter för en 25 mm tjock och 140 mm bred bräda. Det finns flera andra träslag som är starka men billigare, och som kan sänka priset för terrassen åtskilligt.

Ipé har högt naturligt innehåll av olja, och det innebär att träet inte behöver underhållas lika ofta som andra träslag. Men man kan inte bara helt strunta i underhållet för då bryts träet ner - förr eller senare.

1

Börja med att montera kantbrädor (J) hela vägen runt. Varje bräda geringssågas i båda ändar i 82,5 grader. Palla upp dem så att ovankanten ligger i nivå med reglarna och skruva fast dem.

2

I den första tårtbiten finns inget som du kan skjuta upp brädorna mot. Skruva därför fast en regel ovanpå reglarna så att du får ett anhåll.

3

I varje tårtbit börjar du med den yttersta brädan (K). Lägg en avståndslist mot brädorna i föregående tårtbit. Geringssåga brädan i båda ändar i 82,5 grader och skruva fast den så att den sticker 2 cm utanför kantbrädan.

4

Lägg resten av brädorna, förborra och montera dem så att de utnyttjas på bästa sätt. Använd de stumpar som sågades bort från föregående tårtbit och komplettera med nya brädor. I de sista fälten anpassas brädorna en och en.

5

Kolla hela tiden brädornas riktning med en hemgjord mall av hård papp (se skissen till höger). Se också efter att springorna mellan brädorna hela tiden är parallella. Skruva fast brädorna.

6

Lägg en lång sågskena (eller en lång, rak bräda) från utsidan på den yttersta brädan och in mot mitten. Skruva fast den i springorna mellan brädorna och kapa brädorna med cirkelsåg.

7

Cirkelsågens klinga går precis igenom brädorna (och inte längre). De tvärgående brädorna avslutas här 40 cm från pelaren (centrum, om du inte har en pelare). Till sist avslutas med kilsågade brädor mot centrum.

8

Med ett mobilt borrstativ kan du borra hål längs kortänden på brädorna. Tänk på att stödlisten för borrstativet ska kunna glida på regeln när du sågar till stödlisten.

03
Exakt borrning 4 Steg

För att lyckas med borrningen är det en stor hjälp att ha ett mobilt borrstativ. Med ett sådant får du hålet vinkelrätt mot brädans ovansida och borren går ner exakt så långt den ska, och du kan vara säker på att hålen blir så stora att träpluggarna kan slås ner.

Du kan göra egna pluggar men om du använder furu kan du lika gärna köpa färdiga pluggar. Här tillverkar vi pluggarna själva eftersom man inte kan köpa sådana av ipé.

Det bästa är att använda en försän-karborr eller stegborr, som både förborrar för skruven och borrar upp ett hål för pluggen på en gång.

1

Sätt borren i borrmaskinen och fäst denna i det mobila borrstativet. Skruva fast en trälist och ett par plastbrickor under stativet för att hålla konstant avstånd från kortänden.

2

Nu kan du borra exakt 2,5 cm från kortänden. Ställ härefter in djupstoppet så att pluggen precis kan slås ner i hålet.

3

Fäst brädan med skruvar och lägg en klick lim i varje plugghål. Det är enklast att använda en liten pensel till detta.

4

Knacka ner pluggen i hålet. För att slippa få lim på hammaren kan du använda ett bockat järn som mellanlägg.

04
Räcke 8 Steg

Eftersom terrassen nästan ligger i marknivå finns det ingen anledning att sätta räcke runt den. Men räcket på bilden är både elegant och exklusivt, så det ville familjen gärna sätta upp. Inte minst för att det ger en marin stämning i kombination med det läckra ädelträet.

Räcket beställdes med färdigborrade hål för montering av glashållare. Familjen har nämligen tänkt att senare beställa glas att sätta mellan stolparna och då ger glaset lä på terrassen.

Om din terrass ligger högt och du har små barn bör du förse den med ett räcke som barnen inte kan klättra på.

1

Här är delarna till ett av de rör som bär räcket. Röret ligger till höger, fästet med skruvar ligger nederst till vänster och ovanför det ligger en täckbricka (rosett). Infällt i bilden ses det beslag som håller fast handlisten mellan stolparna.

2

Stick in fästet i röret och spänn fast det. Ställ nu röret precis där fyra brädor möts. Borra hål genom brädorna med 10 mm borr och fortsätt genom regeln med 6 mm borr.

3

Trä rosetten på röret och skruva fast fästet med tre 10 x 80 mm franska skruvar. Innan du drar åt för hårt kontrollerar du att röret står lodrätt. Justera ev. med plastbrickor.

4

Med hjälp av rosetten döljer du både fäste och skruvar, samtidigt som du får en elegant avslutning av röret mot terrassbrädorna.

5

Handlisterna geringssågas i båda ändar och åter är vinkeln 82,5 grader. Kapa dem så att de passar från mitten på ett rör till mitten av nästa. De som sitter i var sin ände av räcket ska dock vara lite längre och sticka utanför de sista stolparna.

6

Med en lamellfräs fräser du ett spår i varje kortände. Se bara upp så att spåret inte blir för brett.

7

Handlisten har nu lagts på rören. Skruva fast fästplattan under handledaren. Kolla att lamellerna passar i spåren och att fogen blir osynlig när handlisterna skjuts ihop - innan du limmar!

8

Stryk pu-lim på kortändar och lameller. Sätt ihop handlisterna och dra i den sista skruven genom fästplattan. Torka genast bort överflödigt lim. Nästa dag slipas handlisterna innan de torkas av och behandlas flera gånger med olja.

Material

50 x 100 mm tryckimpregnerat trä:
• 24 kantstöd (A) à 100 cm
• 4 ändstöd (B) à 60 cm
• 8 mellanstöd (D) à 60 cm
• 24 korta reglar (F) à 210 cm

100 x 100 mm tryckimpr. trä:
• 4 väggstöd (G) à 250 cm
• 24 reglar (C) à 380 cm
• 8 mellanstöd (E) à 170 cm

Dessutom:
• Betongplattor (H), kantsten, torrbetong och takpapp
• 8 x 100 mm skruvar
• 150 mm expansionsbultar
• 6 x 140 mm Climate-skruvar
• Plastbrickor och -kilar

25 x 140 mm terrassbrädor av ipé:
• 576 sågade brädor, totalt 45 m2 från www.timberman.dk (välj den svenska fl aggan)

Dessutom:
• 8 x 33 mm hyvlat trä, avståndslister
• 4 x 60 mm rostfria skruvar
• Träpluggar av ipé
• Pu-lim

Specialverktyg

• Cirkelsåg och sågskena
• Borrstativ och försänkarborr för borrning av plugghål

45 x 70 mm ipé:
• 14 handlister à 100 cm

Dessutom:
• 15 räckesståndare, rör
• 42 franska skruvar, 10 x 80 mm
• Pu-lim
• Lameller

Specialverktyg

• Lamellfräs

Tidsförbrukning

2-3 veckor

Pris

Terrassen: Beroende på val av träslag är priset 600-1200 kr per kvadratmeter. Relingen runt terrassen: cirka 1400 kr per sektion.

Svårighetsgrad

Projektet får anses vara ett av de svårare, och det kräver noggrannhet under märkning och sågning.

Ritning

Reglar, stöd och brädor

Kantstöden (A) ligger på betongplattor runt terrassen. Mellanstöden vilar på betongplattor (H) som har lagts i torrbetong. När du sätter ut terrassen, alltså markerar den, gör du först en cirkel på plattorna. Här har vi valt en radie på 380 cm. Spänn en lina från (1) till (2), och lägg de två första reglarna (C1) efter den. De följande två reglarna (C2) ska monteras vinkelrätt mot dessa. I varje tårtbit läggs en regel (C3) i mitten. Varje bit delas nu med ytterligare två reglar.

Reglar, stöd och brädor

Gör en mall av styv kartong

Du ska fortlöpande kontrollera att alla brädor ligger i exakt samma vinkel, 82,5 grader. Till det kan du använda en hemgjord vinkelmätare av styv kartong i A4-storlek. Sätt ett märke 39 mm upp längs höger kortsida. Dra sedan ett streck ner till nedre vänstra hörnet och klipp bort denna bit. Använd sedan resten av kartongen som mall för korrekta vinklar.

Gör en mall av styv kartong

Längst upp i röret (räckesståndaren) har vi limmat fast en hållare med fästplatta för handlisten. Alla delar till räcket kommer från Crosinox, 011-18 23 23 www.crosinox.se

Video

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

VERKTYG: Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när trallbrädorna har lagts.

Tips & Tricks

Så här kan terrassen anpassas efter omgivningen

En kvartsrund terrass passar fint i vinkeln mellan huskropparna.

En halvrund terrass kan placeras längs ena långsidan.

En trekvartsrund terrass kan omsluta ena hörnet på huset.

En rund terrass kan placeras var som helst.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trädäck