Låt terrassen ligga fritt

Den bästa platsen för terrassen är inte alltid precis utanför huset. Ofta är det i stället ett solrikt hörn på tomten. Här lägger vi en elegant och friliggande terrass.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 vecka
Pris
10.000 kronor

Terrassen ligger perfekt i ett soligt hörn på tomten. Lägg märke till urtaget i terrassen för ett litet träd, som om några år kan ge skugga på en del av terrassen.

Intro

När vi inte kan få utsikt från terrassen så flyttar vi helt enkelt terrassen - trots att det känns skönt och praktiskt att gå direkt ut på terrassen från köket eller vardagsrummet. Men här ville vi njuta av utsikten, och därför lägger vi terrassen för sig själv. Du bestämmer själv var du vill ha din terrass: under den stora eken, i en solglänta, vid rosenbuskarna eller i ett hörn där det alltid är lä. Tekniken är densamma, och du kan använda våra anvisningar oavsett om tomren är plan eller sluttar en aning som hos oss. Allt trä ska lyftas upp, och till det kan man använda plintar eller stenar.

Det är fritt fram när det gäller träslag, för det är en smaksak om du föredrar exotiska, mörka träslag eller nordiska ljusa.

Här används mörkt trä med en ram runt terrassen av ett ljusare trä.

Instruktion

01
Bjälklaget görs klart 6 Steg

Bjälklaget under den fina terrassen består av tryckimpregnerat virke, och har en klassisk konstruktion, som du kan fästa vilka terrassbrädor du vill på.

Här anpassar vi samtliga mått efter längden på terrassbrädorna, 240 cm, och bredden på ramen av ljusare trä (2 x 145 mm), och vi vill hela tiden hålla ett avstånd på 6 mm mellan brädorna. Det räcker med 6 mm för att regn- och smältvatten ska rinna undan, men är springorna smalare kan det samlas vatten i dem, och då kan det sugas in i träet.

Avståndet mellan reglarna i bjälklaget är 40 cm, för det ger en stum konstruktion och då kommer inte terrassbrädorna att gunga när man går på dem.

1

All jord grävs bort där terrassen ska ligga. Det gäller att få bort matjorden och komma ner till fast underlag som vi kan lägga grus på. Det går att gräva för hand, men det är ju enklare med en minigrävare, för det handlar trots allt om 2,5 kubikmeter.

2

Alla delar till bjälklaget kapas till rätt längd. Långsidor och reglar kapar du med hjälp av mått, medan de små tvärreglarna (D) kan kapas på löpande band om du sätter en stoppkloss 25 cm från sågklingan.

Du klarar dig knappt utan en kap- och geringssåg. För du ska såga många gånger.

3

Hörnen skruvas ihop med hjälp av vinkelbeslag (J). Tänk på att montaget inte blir starkare om du sätter en skruv i varje hål. De ska inte sitta närmast kortänden av träet för då spricker det. Välj rostfria skruvar, för de håller bäst i tryckimpregnerat virke.

4

Bjälklaget skruvas ihop. Först sätts ramen ihop av långsidor och kortsidor (A och B) med vinkeleslag. Därefter fästs reglar i balkskor mellan kortsidorna, och till sist monteras tvärreglar och hörnreglar med 120 mm långa skruvar.

5

Bjälklaget kan nu läggas på plats på de stenplattor, som vi har lagt i gruset. Kolla noga med diagonalmått så att bjälklaget är vinkelrätt.

6

Mellan reglar och stenplattor läggs takpapp som förhindrar fukt från stenarna att sugas upp i träet. Det kan bli nödvändigt att justera höjden med små plastkilar eller extra takpapp för att få bjälklaget att ligga vågrätt.

02
Bjälklaget förankras 7 Steg

Om du bor på en plan tomt så räcker det antagligen att justera bjälklaget med kilar eller bitar av takpapp för att få det vågrätt. Men om marken är ojämn, stenig eller rent av bergig - eller du vill lägga terrassen på en slänt - så blir det nödvändigt att nivellera på annat sätt.

Här hamnar ena långsidan högre och vi bygger därför upp med stora stenar och i några av dessa borrar vi hål för stolpbeslag. Det hade också gått bra att använda betongplintar.

Det är lättare än man tror att borra i sten. Du ska bara hyra en kraftig borrhammare med 22 mm hammarborr. Din slagborrmaskin klarar nämligen inte av att borra så breda och djupa hål.

1

Vi borrar hål i stenarna med en borrhammare och 22 mm hammarborr. Här är stenarna så stora att vi kan borra på flera ställen, men hålen ska sitta 5 cm innanför bjälklaget och i rak linje.

2

Hålen blåses rena så att allt borrdamm försvinner ur dem. Annars blir det svårt att få den kemiska blandningen att fästa och hålla fast stolpskon.

TIPS: Här har du nytta av en kompressor. Försök annars dammsuga hålen rena.

3

Hålen fylls till hälften med ankarmassan. Därefter har man 5-10 minuter på sig att få stolpskon på plats och fixera den. Den ankarmassa vi använder heter Fischer FIS VS 300.

4

Stolpskon pressas ner i hålet tills den trycker upp ankarmassa.

TIPS: Som du kan se fixerade vi terrassbjälklaget tillfälligt med ett par reglar när vi hade fått det vågrätt.

5

Regeln (H1) under bjälklaget skruvas fast i stolpskon medan ankarmassan är mjuk, och därefter spänns regeln ihop med bjälklaget. Efter tre timmar kan skruvtvingen och de tillfälliga stöttorna tas bort.

6

Om stolpskon inte når upp till den bärande regeln (H1) sätter vi in en lodrät stöttande stolpe (H2) mellan stolpskon och regeln. Vi sågar sedan ett urtag i H2 som vi kan lägga H1 i innan delarna skruvas ihop. Därefter fästs stolpen i stolpskon

7

Till sist sätts bjälklaget fast på de bärande reglarna med vinkelbeslag av samma typ som vi satte ihop ramen med. Det går även med ett par mindre eftersom de inte ska bära något. De sista tvingarna och stöden kan nu tas bort.

03
Brädorna läggs 8 Steg

Nu kommer vi till den del som du och dina gäster lägger märke till: brädorna.

Runt hela terrassen läggs en ram av ljust trä. Du kan välja t.ex. lärk eller ek. Jo, det går att använda ek även utomhus när träet inte ligger på marken.

Inuti ramen läggs brädor av det exotiska träslaget bangkirai, och de är naturligtvis FSC-märkta.

En terrass blir alltid våt, men du kan sörja för att vattnet lätt kan rinna undan, t.ex. med en lutning på ett par grader och genom att lägga brädorna med mellanrum. Vi använder också specialbeslag från Wolfcraft som lyfter terrassbrädorna från reglarna, och som också gör det möjligt att slippa synliga skruvar.

1

Kantbrädorna (F) sågas till rätt längd. Se till att det är 5-6 mm mellan brädorna så att det inte samlas fukt mellan dem. Är träet riktigt torrt ökar du springbredden så att virket har chans att röra sig när det blir fuktigt. Brädorna sticker ut 3 cm.

2

Fäst ett antal tvärreglar (D) i bjälklaget så att du kan skarva kantbrädorna och få stöd under de två brädor som skjuts ihop.

3

Beslagen skruvas fast under terrassbrädorna med två skruvar. Eftersom beslagen är flexibla har brädorna chans att röra sig när luftfuktigheten ändras. Beslagen placeras så att de hamnar rakt ovanför en regel.

4

Den yttersta brädan skruvas fast först. Beslagen sågas av så att de inte sticker ut över kanten. Brädan fästs med skruvar genom skruvhålen på den andra sidan av beslagen. Först fäst ändarna för då blir det lättare att ev. pressa in brädan.

5

Brädorna skruvas endast fast på ena sidan av beslagen. Den andra änden hamnar under föregående bräda. Fördelarna är att brädan kan arbeta och att du slipper synliga skruvhuvuden.

6

Beslagen måste sättas lite förskjutna i förhållande till beslaget på den första brädan, eftersom de ska dela platsen på regeln. Skulle något beslag ha fästs lite snett, kan du tack vare den flexibla delen flytta det lite i den andra änden.

7

Flera terrassbrädor måste pressas på plats innan de fästs med skruvar. Det beror på att de inte är alldeles raka utan har slagit sig lite. Håll hela tiden 6 mm avstånd. Använd masonitbitar, plastkilar eller annat som mallar för avståndet.

8

Det ska också vara 6 mm till kantbrädorna. Även om alla bangkiraibrädorna hade beställts 240 cm långa, var det tvunget att kapa ett par av dem. Det gick snabbt med kap- och geringssågen, som ger helt släta spår.

04
Sidorna sätts fast 3 Steg

1

De lodräta sidobrädorna (F2) monteras till sist. De fästs först tillfälligt med ett par skruvar ovanifrån genom kantbrädan (F1). Dessa hål pluggar vi till sedan för att slippa se dem, slippa stickor och eliminera hål som samlar vatten.

2

Därefter skruvas sidorna fast från sidan med 5,0 x 60 mm rostfria skruvar.

TIPS: Som du kan se har vi lagt en fiberduk under terrassen för att stoppa ogräs. Det är bara för att få ro i själen, för det kommer ner så lite ljus att ogräset ändå inte kan trivas.

3

Bredden mellan brädorna i varje hörn måste ofta ändras för det är svårt att lägga dem med 6 mm spalt. Här används en handöverfräs med 6 mm notfräs och anhåll. Fogbredden kommer att variera lite efter årstiden och träets innehåll av fukt.

05
Ett räcke av galvade rör 2 Steg

Runt terrassen satte vi upp ett räcke av galvaniserade rör. Inte för att det är nödvändigt utan för att det är skönt att ha något att luta sig mot. Rören beställdes hos en vvs-firma.

Rörmokaren kom med rören och satte ihop dem. Räcket skruvades fast på bjälklagets insida.

När de första kantbrädorna las, fick vi göra urtag i dem för räcket., som därefter står mycket stadigt.

Material

45 x 120 mm tryckimpregnerat virke:
• 2 långsidor (A) à 371,5 cm
• 2 kortsidor (B) à 286 cm
• 6 reglar (C) à 362,5 cm
• 22 tvärreglar (D) à 25 cm
• 4 hörnreglar (E) à 40 cm

25 x 145 mm lärkträ eller ek:
• Kantbrädor (F), totalt 40 m

25 x 145 mm bangkirai:
• 21 brädor (G) à 240 cm

95 x 95 mm tryckt virke:
• Ev. stödreglar (H)

Dessutom:
• 4 vinkelbeslag (J) à 100 x 100 mm (ev. flera)
• 12 balkskor (K) à 45 x 97 mm, utåtvända
• 200–300 beslagskruvar, rostfria, à 5,0 x 40 mm
• Cirka 190 terrassbeslag med tillh. rostfria specialskruvar – allt från Wolfcraft
• Rostfria skruvar, cirka 300 st. à 5,0 x 120 mm och 100 st. à 5,0 x 60 mm
• Takpapp
• 4 stolpskor (L) (ev.)
• Ev. kemisk ankarmassa

Tidsförbrukning

Räkna med en arbetsvecka.

Pris

Cirka 350 kr/m2 för bangkirai, 30 kr löpmeter för tryckt virke och 3 000 kr för beslagen.

Svårighetsgrad

Arbetet är relativt stort så du bör vara lite erfaren.

Ritning

3D-modell

3D-modell

Friliggande trädäck

Det friliggande trädäcket kan byggas på en tomt som lutar.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Stolpskor i sten

Nära inpå kan du se hur stolpskorna är nerborrade i stora stenar.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Fundament på plattor

Där det är möjligt, är konstruktionen uppklossad på plattor.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Plats för detaljer

Du kan också lätt göra plats för ett träd eller en växt i grundkonstruktionen.

Öppna 3D-modell

Video

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

TIPS: Stoppkloss för kapsågen

TEKNIK: Palla upp trallreglar

Med justerbara kilar blir det helt rakt

TEKNIK: Pluggade skruvar på trädäcket

Med ett tappborrset får du perfekt resultat

TEKNIK: Montering av vinkelbeslag

Vänd beslaget rätt och gör fogen optimalt stark

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trädäck