Renovering av förhöjd terrass

Den gamla terrassen stod på stolpar och fungerade bra. Men när den ändå skulle målas om, fick den en rejäl omgång. Resultatet blev att den blev både snyggare och mer praktisk, och familjen kunde bättre utnyttja förrådet under den.

Intro

Det föregående ägarparet förstod att utnyttja den sluttande tomten på ett finurligt sätt när de byggde en stor terrass på stolpar precis utanför vardagsrummet.

Det är två meter ner till gräset från terrassen, som ger en härlig utsikt över tomten och en stor del av villakvarteret. Tack vare trappan från terrassen slapp man gå runt huset för att komma ner i trädgården, och under terrassen fick man ett ventilerat förråd. Idén var inte så dum, men några år senare - när det var dags att måla om terrassen - gav de nya ägarna den en rejäl omgång.

Terrassbrädorna ersattes med nya av tropiskt trä, räcket delades i mindre sektioner och utrymmet under golvet ramades in med vågräta lister. Ett stort arbete, men med stor effekt!

Före
Det öppna utrymmet under terrassen används som förråd och det ser bara rörigt ut.

Efter
De vågräta listerna ramar in det gamla förrådet på ett ytterst elegant sätt.

Instruktion

01
Stommen förstärks 9 Steg

1

Det gamla räcket sågas upp i korta bitar så att vi inte vrider regelstommen när vi bryter bort räcket. Det gäller att riva med förnuft, för mycket kan säkert återanvändas. Och vi har nytta av golvet ytterligare ett par timmar.

2

Innan vi på allvar river bort delar av den gamla terrassen, förstärker vi den med snedsträvor, som skruvas mellan hörnstolparna. När räcket sågas i mindre bitar kan delarna lätt tas bort utan medhjälpare.

3

Stolparna kapas i nivå med regelverket. Det är endast hörnstolparna som får stå kvar i full längd. De övriga ersätter vi för att kunna montera lika breda räckessektioner hela vägen runt.

4

De nya räckesstolparna (A) spänns fast på reglarna (D och F) med 10 mm vagnsbultar. Stolparna fixeras med tvingar medan vi förborrar för vagnsbulten genom både stolpe och golvregel. Skruvhuvudet ska försänkas.

5

Vagnsbultarna knackas in med hammare och dras fast på baksidan. Glöm inte bricka mellan muttern och träet. Använd helst spärrnyckel. TIPS: Om regeln inte är lodrätt justeras stolpen med kilar tills den står lodrätt.

6

Nu är det dags att bryta upp det gamla terrassgolvet. Det är för övrigt ett utmärkt exempel på hur svårt det är att skydda en vågrät yta mot fukt. Kombinationen slitage och stående vatten gör det hopplöst för att en färg att skydda träet.

7

De flesta reglarna skulle bytas ut. De lodräta stoparna hade klarat angreppet av tidens tand riktigt bra, medan många av de vågräta reglarna var murkna. För även om de sitter under brädorna utsätts de för en hel del fukt.

8

Reglarna fästs med vinkelbeslag. Vi fäster ett beslag på varje sida för att regeln ska sitta stadigt. Se till att skruvarna inte dras i för nära änd- eller kantträ för det kan orsaka sprickor. Välj beslagsskruvar att fästa beslagen med.

9

Den gamla trappan rivs också bort. Den nya ska uppföras med steg av samma träslag som terrassdäcket. Den gamla trappan hade en avsats, men det ska inte den nya ha. Den ska ha räcke och gå längs hela sidan.

02
Golv av ädelträ 9 Steg

1

Först lägger vi två kantbrädor längs bjälkarna. De ska förses med urtag så att de griper fatt i stolparna. Urtagen markeras på brädorna med vinkel. Därefter lägger vi till 5 mm luft runt om.

2

Hålen för stolparna sågas med sticksåg. I stället för att försöka vrida sågbladet 90 grader i hörnen sågar vi i en mjuk båge in till den bakre linjen, vänder sågen och sågar den bakre kanten. Till sist sågas utifrån vinkelrätt in mot hörnen.

3

Brädorna fästs med rostfria skruvar. Välj skruvar med borrspets och frässpår för då slipper du förborra och skruvarna försänker sig själva, även om träslaget är hårt. Du sparar tid för det är många skruvar som dras fast.

4

När den tredje kantbrädan har sågats till och monterats fortsätter vi, och nu går det snabbt. Vi har beställt brädorna så långa att de inte behöver skarvas och de inramas av kantbrädorna.

5

Vi ser till att hålla samma avstånd mellan brädorna med hjälp av avståndslister. Ett idealiskt avstånd mellan brädorna ligger mellan 6 och 12 mm. Då kan regnvatten lätt rinna ner mellan dem.

6

Om brädorna inte riktigt kan trycks in mot avståndslisterna kan du ta hjälp av ett stämjärn. TIPS: Om en bräda är riktigt skev kan du fästa en kloss på ett par reglar och bända in brädan på plats med brytjärn.

7

Den sista brädan sågas till för att passa runt stolparna. Om du har räknat rätt och hållit samma avstånd mellan alla brädor, så vet du hur mycket som ska sågas bort. Men kontrollera - för säkerhets skull - så att brädan passar.

8

På denna terrass finns en liten avsats, där trappan börjar. Här hoppade vi över den ena kantbrädan för att slippa sätta extra reglar under avsatsen.

9

Golvet har lagts och kan nu användas. Mörka, tropiska träslag innehåller så mycket olja att de klarar sig utan lasering, men om du stryker träet med olja bevaras den fina kulören. Spåren gör att brädorna inte blir så hala om de är våta.

03
Räcket bit för bit 9 Steg

1

Ramen till räckesektionerna skruvas ihop med 5 x 100 mm skruvar. De lodräta listerna (K) placeras mellan de vågräta (L). För att få ramen vinkelrät spänns den fast längs kanterna på en skiva som är vinkelrät. Förborra så att träet inte spricker.

2

Beklädnadsbrädor och ramar målas innan sektionerna görs klara. Brädorna (M) sågas i 45 grader i ena änden innan de spikas fast med 45 x 2,2 mm dyckertar. Börja längst upp på mittenlisten när brädorna spikas fast.

3

Följande brädor spikas fast med cirka 10 mm mellanrum. Avståndet mellan brädorna klaras av med små lister. Det är endast längs mittlisten som brädorna sågas till i förväg och fästs exakt.

4

Vänta med att kapa brädorna tills alla har satts på plats. Trots att det bildas en hel del korta bitar så blir spillet minimalt på detta sätt. Anledningen är att de avsågade bitarna används på nästa sektion osv. tills bitarna blir för korta.

5

Kanten sågas rak med cirkelsåg. Det är lättast att föra sågen längs en skena, men har du ingen sådan går det också att använda en bräda som anhåll.

6

De färdiga sektionerna sätts mellan stolparna och fixeras när de sitter i nivå med ovankanten. Det är här man gläder sig åt att ha några snabbtvingar som lätt spänns fast.

7

Varje sektion fästs med två 5 x 100 mm skruvar på varje sida. Det får gärna var lite luft mellan sektionen och stolparna. Fördela luften längs sidorna med hjälp av kilar eller lister.

8

Räcket blir snabbt klart eftersom sektionerna är målade. Här är det 25 mm luft mellan räcket och golvet. Det får enligt Boverkets regler aldrig vara större än 50 mm. Vi tycker det ser snyggt ut när det bara är 25-30 mm.

9

Listen (J) ovanpå räcket sågas till och fästs på både stolpar och räcke. Vi använder golvbrädor, men sågar dem 120 mm breda så att de inte verkar för klumpiga, och vi vänder den släta baksidan uppåt (den andra är ju räfflad).

04
Lister runt förrådet 8 Steg

1

Först täcker vi regelverket, alltså bjälklaget, med de tre vågräta brädorna. Det är svårt att hantera de tunga brädorna samtidigt som man ska hålla borrmaskinen. Men med skruvtvingar och klossar går det snabbt att förankra brädorna.

2

Kantbrädorna kortas av först efter att de har satts upp med 5 x 60 mm rostfria skruvar. Då blir det nämligen lättare att få dem att sitta snyggt i förhållande till den andra sidan. Fasa gärna kanten med slippapper - helst en bandslip.

3

Listverket avslutas nertill med kraftiga reglar (P och O). Reglarna, som är 45 x 95 mm, fästs med den smala sidan uppåt mellan stolparna med vinkeljärn.

4

Den liggande regeln (O) fungerar som stöd för en stående mittregel (Q) på långsidan. Den fästs med vinkeljärn på den liggande regeln och med skruvar bakom den nedre kantbrädan.

5

Listerna (R) fästs med 55 mm galvaniserade dyckertar och placeras 50 mm från varandra. Vi använder små distansklossar för att hålla rätt avstånd. Längs ena stolpen har vi fäst en stoppbräda, som listerna skjuts in mot.

6

Kolla fortlöpande att listerna hamnar vågrätt. Även om du använder flera distansklossar kan någon av listerna vara skev och därmed hamna med lätt lutning och orsaka att allt ser snett ut.

7

När alla listerna är på plats kapas de. Lägg märke till att vi har spikat fast en lodrät list på den högra stolpen. Det var nödvändigt eftersom stolparna inte stod i rät linje, och vi ville inte flytta stolpen.

8

Listerna stryks 2-3 gånger med heltäckande utelasyr (de kunde också ha målats innan de spikades fast). Nu är terrassen klar, bortsett från trappan. Och hur den snickras visar vi i ett senare nummer av Gör Det Själv.

Material

100 x 100 mm tryckimpregnerat trä:
• 9 nya räckesstolpar (A) à 122 cm
• 2 nya räckesstolpar (B) à 100 cm vid väggen

75 x 150 mm sågat virke:
• 7 golvreglar (C) à 360 cm

Reglar som inte byttes:
• 1 regel (D), 462 cm
• 2 reglar (E) à 125 cm
• 2 reglar (F) à 420 cm
• 1 regel (G), 103,5 cm

22 x 145 mm terrassbrädor (ädelträ):
• Totalt cirka 108 löpmeter brädor (H)
• 1 förstärkning (P), 91 cm
• 1 förstärkning (Q), 195 cm

25 x 50 mm lister:
• Totalt cirka 140 löpmeter till beklädnad (R)

Dessutom:
• 4,0 x 40 mm, 5,0 x 60 mm och
5,0 x 100 mm utomhusskruvar
• 5,0 x 40 mm beslagsskruvar
• 5,0 x 60 mm rostfria skruvar till ädelträet
• 45 x 2,2 och 55 x 2,5 galv. dyckertar
• 50 x 50 mm vinkelbeslag
• 10 x 200 mm galv. vagnsbultar
• 10 x 160 mm skruvar och pluggar
• Plintar (S) – har ej bytts ut
• Heltäckande utelasyr

22 x 120 mm terrassbrädor (ädelträ):
(sågas till av 22 x 145 mm terrassbrädor)
• Totalt cirka 14 löpmeter räckeslist (J)

34 x 70 mm råplan:
• 35 lodräta ramlister (K) à 81,3 cm
• Totalt cirka 35 löpmeter till vågräta ramlister (L)

22 x 95 mm hyvlat trä:
• Totalt cirka 110 löpmeter till beklädnad (M) 22 x 95 mm tryckimpregnerat trallvirke:
• Totalt cirka 40 löpmeter kantbrädor (N)

45 x 95 mm reglar:
• 1 förstärkning (O), 341 cm

Tidsförbrukning

Arbetet tar 8–10 dagar plus torktid och ev. extra spilltid.

Pris

Cirka 13 000 kr

Svårighetsgrad

För den erfarne hemmahantverkaren finns inga svåra moment, men det är viktigt att kunna improvisera.

Ritning

Terrassen står på stolpar

Om du inte har en gammal terrass att bygga vidare på (som vi gjorde), så kan du använda ritningen som inspiration, om du vill bygga en ny terrass.

Terrassen står på stolpar

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trädäck