Förvaring under den upphöjda terrassen

Har du en upphöjd terrass, är det läge att utnyttja utrymmet under den. Sätter du upp en ribbpanel runt terrassen och gör en öppning i den, får du tillgång till utrymmet. Luckan är osynlig när den är stängd, så att du bevarar det snygga helhetsintrycket.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
9 dagar
Pris
1.000 kronor/kvm.

Intro

I förlängningen av en befintlig hög terrass byggs en träkonstruktion, så att terrassen kan bli större och det finns plats för ett förvaringsutrymme under terrassen.

Runt terrassen sätts en ribbpanel med en lucka i, så att det blir enkelt att komma åt utrymmet. När luckan är stängd, syns den nästan inte.

Vi visar hur du bygger en stadig konstruktion. Det finns steg-för-steg-bilder med förklarande bildtexter för hela arbetsprocessen, som är uppdelad i överskådliga kapitel:

 • Den bärande konstruktion
 • Underlaget
 • Sidorna
 • Luckan
 • Ribbpanelen

Du får också en ritning som visar uppbyggnaden av den bärande konstruktionen och en detaljerad materiallista. Dessutom får du en några 3D-illustrationer som du kan använda för att gå på upptäcktsfärd i konstruktionens detaljer.

Instruktion

01
Den bärande konstruktionen 5 Steg

Har du ett upphöjt trädäck är det läge att utnyttja utrymmet under det för t ex trädgårdsredskap. Här är utgångsläget en upphöjd terrass på ett betongfundament med en trappa. Det kunde också varit ett trädäck. Terrassen förlängs, så att det blir plats för förvaring under den. Det är en stor fördel om du kan bygga över eller runt befintliga konstruktioner, så att du inte behöver lägga tid och möda på att ta bort det först.

Höjden på den bärande konstruktionen är samma som betongfundamentet till den befintliga upphöjda terrassen.

1

Mät upp för terrassen. Här läggs två reglar, så att de bildar en rät vinkel. Mäter du 120 cm ut på den ena regeln och 160 cm på den andra, får du en rät vinkel när det är 200 cm mellan de två punkterna.

2

Sätt en regel (A) lodrätt på väggen där du vill att terrassen ska sluta. Här är det vid foten av trappan. Den lodräta regeln på väggen är ett bra ställe att fästa den bärande konstruktionen till trädäcket på.

3

Bygg den bärande konstruktionen. Sätt stolpen (B) i hörnet, så att punkterna kan förbindas med reglar. Stolpen placeras tillfälligt på plattor och förankras senare med markskruv.

4

Se till att konstruktionen är i våg. Ska det finjusteras kan du t ex klossa upp med tunna plastbrickor. De översta reglarna ska fungera som bjälklag till trallgolvet och förvaringsutrymmet undertill.

5

Konstruktionen förankras med markskruv som fästs i de tvärgående reglarna (C) på stolparna (B). Då räcker det att du tar bort några plattor. Stolparna placeras på plastbrickor, så det inte tränger upp fukt.

02
Underlaget 5 Steg

Höjden på den befintliga terrassen och den nya träkonstruktionen är samma, så att reglarna bara kan läggas ovanpå.

Reglarna till trädäcket är av mahogny, som tål fukt riktigt bra. Det behövs här, eftersom reglarna bara ska ligga ovanpå de befintliga plattorna för att undvika att trädäcket blir för högt (och terrassdörren inte går att öppna). På den nya utvidgade delen skruvas reglarna fast i träkonstruktionen.

Ovanpå reglarna ska fästas våder av underlagsduk som ser till att det blir torrt i förvaringsutrymmet under trädäcket.

1

Lägg reglarna (F) till det nya trädäcket. Här är de av mahogny, eftersom det tål att ligga direkt på de befintliga plattorna utan att ruttna. Höjden på reglarna blir höjden på utrymmet under trädäcket.

2

Lägg underlagsduk över reglarna (F) så att vattnet leds bort från konstruktionen. Underlagsduken ser till att utrymmet under terrassen blir torrt. Reglarna (F och E) placeras med ett avstånd på 50 cm.

3

Underlagsduken rullas ut även på reglarna (F och E). Våderna ligger slätt vid huset, men viks ner mellan reglarna i den ände som vetter ut mot trädgården, så att vattnet kan rinna undan. Duken läggs med överlapp och fästs med klamrar, så att de ligger stilla.

4

Sätt ett murarsnöre som du kan gå efter när du lägger trallbrädorna (L). Snöret sätts så att en hel bräda får plats mellan det och väggen.

5

Skruva fast trallbrädorna (L). Använd distanser mellan brädorna så att de läggs med samma avstånd, här 8 mm. Förborra, men eftersom de här trallbrädorna inte har något huvud, ska de inte försänkas.

03
Sidorna 4 Steg

Utrymmet under det upphöjda trädäcket ska vara torrt. Därför kläs sidorna på den bärande konstruktionen med underlagsduk, så att det stänger ute både regn, snö och vind.

Underlagsduken fästs med klamrar och en häftpistol. Du kan eventuellt även använda takpappspik, men det går betydligt snabbare med häftpistolen.

När underlagsduken är på plats, sätts stolpar till ribbpanelen. De målas svarta innan de sätts på plats - det är mycket lättare att först måla dem. Den svarta färgen ger det ljusare ekträet en elegant bakgrund.

1

Sidorna kläs med underlagsduk så att de skyddas från väder och vind. Behöver du skära till undertaksduken, kan du göra det med en hobbykniv eller sax.

2

Underlagsduken fästs med klamrar. Det går enkelt och snabbt, om du har en bra häftpistol. Var särskilt noga där vattnet rinner av. Se till att det inte kan rinna ner till den bärande konstruktionen.

3

Sätt upp stolpar (K) för montering av ribbpanelen. De fästs med långa skruvar i den översta delen av den bärande konstruktionen - utanpå underlagsduken.

4

Räta upp stolparna (K) så att de står i lod, med exakt samma avstånd mellan dem. Det är viktigt att du gör det innan ribbpanelen monteras. Fixera stolparna tillfälligt med t ex ett par stödbrädor.

04
Luckan 6 Steg

I den bärande konstruktionen görs en öppning, där det ska vara en lucka så att det blir enkelt att komma åt utrymmet under det upphöjda trädäcket.

Luckan består av en ram som byggs av reglar. Den kläs med en plywoodskiva som förstärker luckan så att den inte börjar hänga.

När luckan ska monteras, pallas den upp så att den går fritt från marken och är i våg. Den fästs först med en skruv i gångjärnet, så att det går att finjustera innan den fästs med alla skruvar.

Luckan kläs med underlagsduk, precis som sidorna.

1

Sätt förstärkningar (B) där luckan ska sitta. På båda sidor om öppningen fästs stående reglar, som luckans gångjärn kan skruvas fast i. Det är viktigt att luckans gångjärn fästs i ett stabilt underlag.

2

Bygg en lucka. Här görs en ram av reg lar (G och H), som kläs med plywood. Du får bra arbetshöjd om du lägger plywoodskivan på två bockar och bygger ramen där.

3

Kapa plywoodskivan (J) så att den passar till luckans ram. Här används en sänksåg med styrskena, som ger ett snyggt, rakt snitt. Du kan även använda en cirkelsåg med skena.

4

Palla upp luckan så att den går fritt från marken. Sätt gångjärn mellan luckan och den förstärkande regeln (B). När den sitter bra, klämmer du med en tving så att det blir märken i träet där beslaget ska sitta.

5

Gångjärnen skruvas fast i luckan och den förstärkande regeln (B). Öppna luckan helt och palla upp den med ett par plastbrickor i den motsatta änden. Börja med en skruv; kolla om luckan är rak innan du fäster övriga.

6

Sätt underlagsduk även på luckan när den har monterats. Då har du samma yta överallt när du ska sätta upp lister.

05
Ribbpanelen 6 Steg

I den ände där förvaringsutrymmet under det upphöjda trädäcket är, sätts en ribbpanel upp. Den skärmar av för insyn till trädäcket och ger förvaringsutrymmet snygga sidor.

Allt går i ett, så det blir väldigt harmoniskt, och luckan syns nästan inte eftersom den sågas ut från ribbor som redan sitter monterade på luckan.

När du ska sätta en ribbpanel är det jätteviktigt att det är samma avstånd mellan ribborna. Anstränger du dig att sätta den första ribban helt rakt, har du en riktigt bra utgångspunkt att sedan sätta de andra efter.

1

Den första ribban (M) sätts upp i höjd med trallbrädorna. Var noga med att sätta den helt rakt. Då blir det mycket enklare att sätta de nästkommande ribborna också.

2

Ribban (M) skruvas fast i stolparna (K) när den sitter exakt. Fäst eventuellt en ribba på trädäcket, så att den sticker ut lite över kanten och blir ett bra ”rättesnöre” för den första ribban.

3

Sätt distansklossar mellan ribborna (M) så att de sätts med exakt samma avstånd. Här är avståndet 6 mm mellan ribborna, och 3 mm mellan ribborna som möts vid det utvändiga hörnet.

4

Mät upp för luckan från gångjärnen och ut mot hörnet. Snittet ska placeras ca 2 mm från luckans stående sida. Kolla med vattenpasset så att snittet är i lod och följer luckans sida.

5

Luckan sågas fri så att den kan öppnas in till utrymmet under trädäcket. Här används en sänksåg och en lång, rak bräda. Snittet i de genomgående ribborna är nästan osynligt. Därefter sätts återstående ribbor.

6

Kapa stolparna (K) på höjden när du är färdig med ribbpanelen (M). Det kan du göra lätt med en fogsvans. Lägg en distanskloss på den översta ribban, så att du inte gör märken i den.

Material

Reglar, 45 x 95 mm:

 • Korta stolpar på väggen (A)
 • Korta stolpar under terrass (B)
 • Reglar (C)
 • Ram till lucka (G och H)
 • Långa stolpar till panel (K)

Konstruktionsvirke, 50 x 125 mm:

 • Reglar (D)
 • Bjälklag mellan stolparna (E)

Läkt, 32 x 57 mm (här mahogny):

 • Till reglar (F)

Ekbrädor, 21 x 145 mm:

 • Trallbrädor (L)

Ekribbor, 12 x 30 mm:

 • Till liggande ribbpanel (M)

Plywoodskiva, 9 mm (J)
Dessutom:

 • Balkskor
 • Gångjärn till luckan
 • Markskruv, 10 x 10 x 57 cm
 • Underlagsduk
 • Häftklamrar, 18 x 35 mm
 • Trallskruv, A4 syrafast, 6 x 60 mm
 • Skruv, 5 x 40, 80 och 120 mm.

Specialverktyg

 • Häftpistol

Tidsförbrukning

Ca 5-6 dagar till konstruktionen och 2-3 dagar till slipning och oljning.

Pris

Ca 1.000 kronor per kvm.

Svårighetsgrad

En uppgift som de flesta med lite erfarenhet kan klara av.

Ritning

Så byggs den bärande konstruktionen

En befintlig hög terrass förlängs här med en träkonstruktion, så att trädäcket blir större och det bildas ett förvaringsutrymme under trädäcket.

Så byggs den bärande konstruktionen

3D-modell

3D-modell

Den bärande konstruktionen

I förlängningen av en befintlig upphöjd terrass byggs en träkonstruktion, så att terrassen blir större och det går att göra ett förvaringsutrymme under terrassen.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Stående stolpe mot väggen

På väggen fästs en stående stolpe som den bärande konstruktionen byggs utifrån. De tvärgående reglarna har monterats med balkskor.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Förankring med markskruv

Markskruvar fästa i de nedersta reglarna mellan stolparna ger bra förankring i marken.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Luckan förstärks med en skiva

Luckan byggs som en ram som kläs med en plywoodskiva på baksidan, så att den förstärks.

Öppna 3D-modell

Video

Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när trallbrädorna har lagts.

Slutsågning av trallbrädor

Med sänksåg och styrskena blir kanten helt rak

Så här använder du skruvdragaren

I den här videon lär du dig allt om det mest populära gör-det-själv-verktyget. Förutom att skruva i skruvar och borra hål i många olika material, finns det massor av tillbehör som gör att du kan borra stora hål, skruva i franska skruv och spänna muttrar, försänka skruvar, slipa, polera och mycket mer.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Trädäck