Exklusiv terrass på enkelt sätt

En läcker träterrass bestående av kraftiga brädor håller i många år. Här presenterar vi en annorlunda lösning där brädorna har lagts diagonalt. Det ser snyggt ut och medverkar till att du slipper stort spill – av trä, tid och pengar.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
6 dagar
Pris
8000 kronor

Intro

När du lägger denna terrass utnyttjar du i stort sett varenda liten stump av brädorna, och det beror på det något annorlunda sätt som brädorna läggs. I stället för att lägga terrassbrädorna längs med eller tvärs över terrassen ska de läggas diagonalt. Inte nog med det. Du ska också såga av dem och vända dem åt ena eller andra hållet. Det som skulle kunna vara en stor (halvtråkig) träyta blir i stället en spännande mosaik.

Du bestämmer själv vilket slags virke du vill använda till terrassen, men undvik lärk. Det är ett träslag som lätt slår sig. Här används brunt tryckimpregnerat virke. Värmebehandlat trä, Thermowood, kostar cirka dubbelt så mycket, dvs. 35 kr/m, och exotiska träslag är ännu dyrare. Men tänk på att brädorna ska vara hyvlade på bägge sidor eftersom de ska vändas - det ser du på följande sidor.

Instruktion

01
Plant underlag 2 Steg

Innan du lägger reglar och brädor och formar terrassen måste du se till att få ett stabilt underlag. Det görs på samma sätt som till en stenterrass, nämligen med grovt grus eller makadam och sedan bärlagergrus som vibreras eller stampas. Om det redan ligger en stenterrass, så kan du låta den ligga och använda den som underlag eller också tar du bort stenarna och använder en del av dem att palla upp reglarna med.

Här har vi tagit bort stenarna och planat ut gruset längs stålreglar (som används till gipsväggar). De är långa och raka och billiga - och lättare att arbeta med än rör.

1

Ett par stålreglar läggs i gruset och rättas till med hjälp av vattenpass. De ska ha ett litet fall bort från huset. Förläng med ytterligare en stålregel och lägg sedan en rad parallellt med den första och cirka 150 cm från den.

2

Jämna till gruset i nivå med stålreglarna. Ta en lång rak bräda (om du inte har en rätskiva) och dra den i sicksack mot dig så får du en plan yta. Om det behövs skyfflar du på mer grus.

02
Snickra en ram 9 Steg

Den rektangulära ramen under terrassen består egentligen av två kvadratiska ramar som har skruvats ihop i förlängning av varandra. Du måste vara noga med att alla hörn är 90 grader för annars blir det hopplöst att lägga brädorna diagonalt och skruva fast dem.

Den speciella läggningen av brädorna kräver en lika speciell stomme. Diagonalt i bägge ramarna skruvas två par reglar. De stabiliserar ramarna och läggs med bredsidan uppåt så att du får en bred yta att fästa terrassbrädorna på.

Palla upp alla reglar med stenplattor och lägg tjärpapp mellan träet och stenarna så att fukt inte leds upp i träet.

1

Lägg den första regeln A vinkelrätt ut från fasaden. Kolla med en stor vinkel att den ligger i 90 grader eller använd en träskiva som du har sågat med räta hörn.

2

Skruva fast regeln på väggen. Förborra för skruven, som ska väljas efter underlaget. Här förborras rätt in i grundmuren och regeln dras fast med betongskruv, som inte behöver plugg.

3

Lägg en regel B vinkelrätt mot den första och längs med huset. Palla upp den med stenplattor och tjärpapp. Om du inte kan skruva från utsidan av hörnet så fäster du i stället vinkelbeslag invändigt.

4

Fortsätt med den yttre regeln C, som ska ligga parallellt med den inre B och vinkelrätt mot den första A. Palla upp även denna regel och skruva ihop den med den första regeln med 90 mm skruvar.

5

Skruva fast en mittenregel D med 5 x 90 mm skruvar. Den består av två reglar med bredsidan uppåt. De har skruvats ihop med 5 x 75 mm skruvar. Dubbelregeln ligger på 5 mm tjocka brickor för att komma i nivå med regeln C.

6

Mittenregeln D kan också skruvas fast med beslag, och även nu med 5 mm plastbricka eller liknande under. Om du använder beslag ska du fästa dem nertill så att de inte sitter i vägen för skruvarna till diagonalregeln, som nu ska på plats.

7

Diagonalregeln E skruvas fast i hörnen. Även denna regel är dubbel och ligger ner precis som mittenregeln D. Fäst diagonalregeln med skruvar som dras snett ner i mittenregeln och den inre och yttre regeln B resp. C.

8

Nu är den första kvadratiska ramen på plats. Här ska terrassen bli dubbelt så stor så därför förlängs ramen med en till som är lika stor.

9

Skruva fast tvärgående reglar F vinkelrätt mot ramens sidor på var 60:e cm (centrumavstånd) hela vägen runt. Med 60 cm avstånd får du en stadig konstruktion och stabilt underlag för terrassbrädorna.

03
Brädorna läggs 9 Steg

Det smarta med denna terrass är att det som du sågar bort när du lägger brädorna i det första fältet kan användas i nästa fält. Var noga med att hålla 4 mm resp. 5 mm avstånd mellan brädorna så markerar du den fina konstruktionen.

Använd rostfria skruvar för även om det finns olika s.k. uteskruvar så rostar de förr eller senare. Rostfria skruvar är dyrare men väljer du rostfria trallskruvar så behöver du inte förborra. Försänk skruvarna precis i nivå med brädorna så att du inte skadar dig på dem, men dra inte ner dem för långt för då skapar du ett antal hål där det samlas vatten.

1

Lägg de första brädorna med 4 mm avstånd från varandra. Använd plastbrickor som distanshållare. Brädan som du börjar med får gärna sticka ut 1 cm från den första regeln mot väggen.

2

Brädorna skruvas fast i ramen och i diagonalregeln. Resten drar du i senare. Skruva inte i fält 2 för då blir det svårt att vända brädorna.

3

Markera för diagonalen när du har lagt brädorna så att det första fältet täcks. Strecken ska ligga rakt ovanför mitten på diagonalregeln. Vi har inte lagt ända ut i hörnet beroende på att vi här ska lägga brädorna på tvären.

4

Såga nu det långa spåret med cirkelsåg och sågskena. Om du inte har en sådan kan du använda stålregeln som anhåll - eller en lång rak bräda. Ställ in sågen så att den endast kapar brädorna och inte sågar ner i regeln.

5

Låt brädorna bli liggande när du har kapat dem. De ska bara vändas om och vridas 90 grader så är de klara att skruvas fast i nästa fält.

6

Börja med den yttersta brädan och lägg den så att den sticker ut 1 cm från utsidan på ytterregeln. Det ska fortfarande vara 4 mm mellan brädorna och 5 mm mellan de diagonala kortändarna.

7

När alla brädor har lagts på plats och fästs i diagonalregeln och mittenregeln, så fäster du dem också i resten av reglarna. Dra ett streck så att skruvarna hamnar i raka rader.

8

Kapa de utstickande brädorna. Även nu ska det göras exakt längs mitten av en dubbelregel (mittenregeln). Om terrassen inte ska vara större än en modul, kapar du brädorna 1 cm utanför avslutande regel.

9

Gör en snygg avslutning. Om det finns plats för din såg så kapar du brädorna på plats, annars måste du såga av den en och en i förväg. Lägg märke till de tvärmonterade brädorna som markerar terrassens linjer.

Material

45 x 95 mm tryckimpregnerat trä:
• 2 reglar (A) à 360 cm
• 2 reglar (B) à 360 cm
• 2 reglar (C) à 360 cm
• 2 mittenreglar (D) à 360 cm
• 4 diagonalreglar (E) à 500 cm
• 20 reglar (F), totalt cirka 36 meter

28 x 120 mm terrassbrädor (här brunimpregnerade):
• 60 brädor à 390 cm

Dessutom:
• 25 stenplattor
• Betongskruvar, 7,5 x 112 mm
• Rostfria trallskruvar, 4,8 x 75 mm
• Rostfria skruvar, 5 x 90 mm
• Vinkelbeslag
• Beslagsskruvar, 35 mm
• PU-lim
• Plastbrickor, 4 mm och 5 mm
• Tjärpapp
• 25 mm stålreglar à 380 cm

Specialverktyg
• Cirkelsåg med sågskena

Tidsförbrukning

Räkna med 4–6 dagar för att lägga själva terrassen och ett par dagar för att gräva bort matjord och lägga grus.

Pris

Tryckimpregnerade brädor, 15–18 kr/m, reglar 18 kr/m, div. material 1500 kr, dvs. 7500–8 000 kr för 26 m2.

Svårighetsgrad

Du ska vara noggrann när du sågar diagonalt, men annars är det inte svårt att lägga en terrass som denna.

Ritning

Här är ramen till terrassen

Regelstommen under terrassbrädorna består här av två kvadratiska moduler med gemensam mittenregel D. Du kan nöja dig med endast en modul, men om du använder dig av flera är det viktigt att skarven mellan dem utgörs av en liggande mittenregel. Denna terrass är 720 x 360 cm men du bestämmer själv måtten på din terrass.

Här är ramen till terrassen

Så här läggs brädorna

Överskottet från det första fältet vänds och används i fält 2. Det kan du göra om brädorna är likdana på de två sidorna och om det inte har någon betydelse vilken sida som ligger uppåt.

Så här läggs brädorna

3D-modell

3D-modell

Trädäck med diagonala brädor

Zooma in och se hur de diagonala trallbrädorna är gjorda.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Dubbla golvreglar

De mittersta och de sneda reglarna ligger dubbelt. Då får trallbrädorna något att vila på.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Mittersta fyrkanten

Den mittersta och innersta delen av trädäcket är endast en fyrkant bestående av 5 korta brädor.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Mellanrum mellan brädorna

Se till att det blir 5-8 mm mellanrum mellan trallbrädorna.

Öppna 3D-modell

Video

TEKNIK: Pluggade skruvar på trädäcket

Med ett tappborrset får du perfekt resultat

TEKNIK: Oljning av trätrallen

Kräver bara en pensel och en bomullstrasa

VERKTYG: Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när trallbrädorna har lagts.

VERKTYG: Så här använder du skruvdragaren

I den här videon lär du dig allt om det mest populära gör-det-själv-verktyget. Förutom att skruva i skruvar och borra hål i många olika material, finns det massor av tillbehör som gör att du kan borra stora hål, skruva i franska skruv och spänna muttrar, försänka skruvar, slipa, polera och mycket mer.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trädäck