130 m² upp i luften

Det tar det mesta av din fritid ett par somrar, och du får en utmaning med både hårt arbete, detaljerad planering och finsnickeri. Men har du tillräcklig motivation - och en utsikt som förtjänar det - så är det här trädäcket en dröm att kopiera.

Intro

Har du också en utsikt som förtjänar en plats där den kan njutas till fullo? Eller kanske har du bara lust att ha en stor yta att umgås på utomhus, även om terrängen runt huset är en utmaning. Då kan du hitta både hjälp och inspiration i denna artikel, där vi visar dig hur vi bygger ett trädäck på hela 95 kvadratmeter.

Trädäcket är upphöjt över marken, så att trallbrädorna ligger i höjd med golvet på bottenvåningen. Jobbet innebär sprängning av sten (dock utan dynamit), många tunga lyft och en nästan oändlig montering av dolda skruvar. Häng med när vi visar hur du också kan bygga ett drömlikt trädäck.

Instruktion

01
Förberedande markarbete 5 Steg

Efter att ha rivit det gamla trädäcket, vill vi ta bort lite av berget på undersidan för att få extra förvaringsutrymme under det nya trädäcket - till exempel för vinterförvaring av utemöbler. Till den uppgiften använder vi så kallad sprängcement.

1

Vi börjar med att riva det gamla trädäcket. Efter att allt gammalt trä är borta, tas även den gamla muren och lös sten bort, så att vi kommer åt att ”spränga” bort stenen som vi vill bli av med.

2

Sprängning utan dynamit. Stenen som ska tas bort är så nära huset att vi inte vill använda dynamit. Dessutom vill vi helst göra jobbet själv. Därför använder vi så kallad sprängcement för att ”spränga” berget.

3

Vi borrar en rad 25 mm stora och 40 cm djupa hål med en stor borrhammare där vi vill ta bort sten. Hålen borras med ett avstånd som är 5-10 gånger större en diametern på hålen.

4

Efter att sprängcementen har verkat i cirka ett dygn, har berget spruckit så mycket att stenblock kan bändas bort med hjälp av ett spett.

5

Blocken lyfts iväg efter att de bänts bort och körs iväg med en skottkärra. Stenblocken är både vassa och tunga, så vi tar på oss både handskar och skyddsskor inför arbetet. Efter den första rundan med sprängcement, upprepar vi proceduren en gång för att bli av med allt som vi vill.

02
Fundament och stomme 5 Steg

Det färdiga trallgolvet ska ligga i samma höjd som golvet på bottenvåningen inne i huset. Trädäcket byggs därför på stolpar som förankras på punktfundament ner i berget. Ettersom det är bergknallar överallt, slipper vi tänka på frostsäkring och kan antingen gjuta på berget eller förankra stolpskor rakt ner i stenen.

1

På husväggen sätter vi en bärlina (A) av impregnerad 45 x 195 mm regel. Den skruvas fast i syllen på huset. På bärlinan fäster vi golvreglarna (B), också av impregnerad 45 x 195 mm, med balkskor. De vilar i sin tur på två golvbjälkar (C), bestående av två ihopsamma impregnerade 48 x 198 mm reglar. Golvreglarna har ett centrumavstånd på 60 cm, vilket passar till trallbrädor på 28 x 120 mm. Är trallbrädorna klenare, måste reglarna ligga tätare.

2

För att få rätt höjd på stolparna (E) använder vi ett slangvattenpass. Vi håller fast stolparna tillfälligt med långa brädor. Stolparna (E) är två impregnerade 45 x 95 mm reglar som satts ihop och bildar en kvadratisk stolpe.

3

Stolparna (E) kapas på rätt höjd innan golvbjälken (C) fästs ovanpå. Stolpvattenpass hjälper till att få stolparna helt i lod.

4

Höjden över marken blir nästan tre meter på husets kortsida. Vi hyr en ställning för att kunna arbeta tryggt. Vi fortsätter med bärlina (A) och golvreglar (B), som fästs i balkskor på bärlinan och läggs på en golvbjälke (C) ytterst.

5

På den bredaste delen av trädäcket måste golvreglarna (B) skarvas. Det gör vi genom att överlappa dem cirka 60 cm mitt över golvbjälken (C). I änden av reglarna har vi satt en syll (D) av impregnerad 45 x 195 mm regel. Det är snyggt, skyddar och stöttar reglarna lite extra.

03
Trallgolv 5 Steg

Trallbrädorna är brunimpregnerade 28 x 120 mm (K). De skruvas dolt med hjälp av ett så kallat Camo-system. De läggs över kanterna och sågas sedan jämna med en sänksåg.

1

Trallgolvet består av 28 x 120 mm, brunimpregnerade brädor (K) som läggs med de två frästa spåren i längdriktningen uppåt. Vi börjar att lägga brädorna från husväggen och utåt.

2

Brädorna skruvas fast med dold infästning med hjälp av ett så kallat Camo-system. Systemet ger samma avstånd mellan brädorna och gör så att du kan sätta trallskruvarna osynligt på sidan av brädorna.

3

Vi börjar läggningen vid husväggen. Alla skarvar i längdriktningen läggs över en golvregel, och det ska inte vara två skarvar direkt efter varandra på samma golvregel.

4

Istället för att kapa brädorna en och en låter vi brädorna gå ut över kanterna, innan de slutligen kapas allihopa. Det är enkelt och blir snyggast.

5

Där trädäcket gränsar mot berget måste änden på varje bräda sågas till med en sticksåg. Det betyder mycket figursågning, men slutresultatet är värt allt nedlagt arbete.

04
Räcke 6 Steg

Räcket görs av material som har samma brunimpregnering som trallbrädorna. Det ger ett snyggt helhetsintryck.

1

Stolparna till räcket görs av två brunimpregnerade 45 x 95 mm reglar (F) som sätts ihop till en kvadratisk stolpe. Stolparna skruvas fast med centrumavstånd på 180 cm genom både syllen (D), golvreglarna (B) och golvbjälken (C) under. Det gör att stolparna står stadigt. De mäts upp med laservattenpass och kapas så att de slutar 96,5 cm över färdigt trallgolv. Då blir räcket cirka 100 cm högt när överliggaren (L) fästs överst. De sista trallbrädorna läggs senare.

2

Räcket görs i moduler med hjälp av en hemmagjord mall. I mallen finns det plats till 12 spjälor av brunimpregnerad 45 x 95 mm (H) regel plus en övre och en undre regel (G), också av brun 45 x 95 mm.

3

Eftersom alla stolpar står med samma avstånd - så mycket som möjligt- är det lätt att serietillverka modulerna till räcket.

4

Etter att modulerna är på plats, läggs en överliggare (L) av brunimpregnerad 34 x 145 mm på räcket. De sista trallbrädorna, som måste anpassas runt stolparna, läggs också på plats.

5

Bakom huset finns det inget bjälklag att fästa stolparna i. Därför förankrar vi ett stolpjärn till varje stolpe på betongterrassen. De sätts med samma avstånd som stolparna på det nya trädäcket.

6

Till sist sätter vi upp de stolpar och moduler som utgör räcket på baksidan, på samma sätt som vi gjorde på framsidan. För att få en mjuk avslutning, gör vi räcket lite lägre på de två sista modulerna.

Material

45 x 195 mm tryckimpregnerat:

 • Bärlinor (A)
 • Golvreglar (B)
 • Golvbjälkar (C)
 • Syllar (D)

45 x 95 mm tryckimpregnerat:

 • Stolpar (E)

45 x 95 mm brunimpregnerat:

 • Stolpar till räcke (F)
 • Övre och undre regel till räcke (G)
 • Spjälor i räcket (H)

28 x 120 mm brunimpregnerat:

 • Trallbrädor (K)

34 x 145 mm brunimpregnerat:

 • Överliggare till räcke (L)

Dessutom:

 • Syrafasta skruvar, 5 x 90, 6 x 90, 6 x 140, 8 x 140 och 8 x 200 mm
 • Balkskor, 48 x 136 mm
 • Stolpskor, 96 x 70 mm
 • Spikplattor, 300 x 120 x 2 mm
 • Ankarskruv, 4,8 x60 mm
 • Torrbetong, B35
 • Gjutrör, 150 mm
 • Förankringsmassa, tvåkomponent
 • Vagnsskruv, 10 x 140 mm med brickor och muttrar
 • Trälim för användning utomhus
 • Stolpjärn till betongterrass

Specialverktyg

 • Camo trallsystem för dold infästning
 • Ställning
 • Sprängcement
 • Borrhammare med 25 mm stenborr

Tidsförbrukning

Det här trädäcket byggdes över två sommarsäsonger.

Pris

Räkna med cirka 1.000 kronor per kvadratmeter för motsvarande trädäck.

Svårighetsgrad

Att bygga ett litet trädäck är relativt lätt, men här är det varierande markförhållanden, stora ytor, flera vinklar och mycket jobb uppe i luften. Allt detta gör uppgiften till en betydligt större utmaning.

Ritning

STOLPAR I STOLPSKOR Alla stolpar (E) placeras i stolpskor. Antingen i ett gjutet punktfundament, som här, eller förankrat rakt ner i berget.

BJÄLKARNA ÖVERLAPPAR I SKARVEN Golvreglarna (B1 och B2) skarvas genom att skruvas ihop med överlapp på cirka 60 cm – alltid över en bjälke (C). Bjälkarna består av två 45 x 195 mm, som har skruvats ihop till en 90 x 195 mm.

DOLD INFÄSTNING Trallsystemet som vi använder för att skruva fast trallbrädorna (CAMO Marksman Pro) ger en osynlig infästning, genom att skruvarna skruvas snett in i sidorna på trallbrädorna (K) ner i golvreglarna (B).

REJÄLA RÄCKESSTOLPAR Räckesstolparna (F) skruvas fast i både golvreglar (B), syllar (D) (visas inte här) och i golvbjälken (C) under. Då sitter stolparna orubbligt fast.

RÄCKE I MODULER Räcket görs i moduler, med hjälp av en hemmagjord mall. Varje modul består av 12 spjälor (H), med övre och undre regel (G). På det färdiga räcket läggs slutligen en överliggare (L).

Video

Så här använder du borrhammaren

I den här videon lär du dig allt om den urstarka borrhammaren. Med rätt inställning och rätt tillbehör på maskinen kan du lätt arbeta dig genom tegelväggar och betong och göra krävande rivningsarbeten, t ex om kakel och klinker ska tas bort.

Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Stoppkloss för kapsågen

Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när trallbrädorna har lagts.

Slutsågning av trallbrädor

Med sänksåg och styrskena blir kanten helt rak

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Trädäck