12 byggtips till trädäcket

Om du drömmer om ett nytt trädäck lönar det sig att följa de här råden, så att du får optimalt resultat. Trädäcket blir jämnt, stadigt att gå på, får en snygg finish och är väl skyddat mot röta, så att det håller så länge som möjligt. Du kommer också att spara tid.

1. Se till att trädäcket blir vinkelrätt

Ska trädäcket bli vinkelrätt bör du känna till “3-4-5”-regeln, eller Pythagoras sats. När den korta sidan är 3 m, den mellersta 4 m och den längsta blir 5 m, så är hörnet mellan den korta och den mellersta sidan exakt 90 grader. Du kan snabbt bygga en rätvinklig triangel enligt den här principen och kolla trädäcket.

2. Cirkellaser gör det lätt att mäta höjden på trädäcket

För att få ett trädäck i våg eller med ett litet fall bort från huset måste du ha en höjd att utgå från. Det får du enklast med en cirkellaser. Slå ner stolpar i marken vid trädäckets hörn /utkanter, sätt cirkellasern i mitten och markera sedan den önskade höjden på stolparna. Höjden markerar du med ett snöre hela varvet runt.

3. Klossa upp reglarna på rätt höjd

Det är viktigt att trallbrädorna läggs på ett jämnt underlag. Det förutsätter att de underliggande reglarna sätts på samma nivå, alltså att reglarnas ovansida fluktar. Om du pallar upp reglarna med kilar går det enkelt att justera dem, så att små ojämnheter i underlaget jämnas ut så att reglarnas ovansida bildar en fullständigt jämn yta.

4. Skydda reglarna med takpapp

Det är en god idé att skydda ovansidan av reglarna med takpapp. Lägg pappet så att det går lite ut över kanten. Det leder bort vattnet och då slipper du att vatten samlas under trallbrädorna. Det minskar risken för röta.

5. Håll samma avstånd mellan reglarna

Reglarna ska placeras med ett lämpligt avstånd så att trädäcket inte gungar. Ett klassisk avstånd mellan reglar är 60 cm mätt från centrum till centrum.

6. Vänd brädorna åt rätt håll

Trallbrädorna ska vändas rätt, så att de inte vrider sig. När du tittar på änden på en bräda så ska årsringarna gå uppåt – träet ska “le“. Då är det vänt åt rätt håll.

7. Håll samma avstånd mellan brädorna

Trallbrädor, som ju ligger ute året runt, expanderar i fuktigt väder och drar ihop sig när det är torrt. Därför måste det finnas plats för träet att röra sig. Lägg därför brädorna med ett avstånd på minst 3-5 mm. Aldrig mindre. Använd t ex distansklossar för att avståndet ska bli lika stort när du skruvar fast brädorna.

8. Räta upp de sneda brädorna

Brädor kan ha slagit sig och vara sneda, då måste de rätas upp när du lägger dem för att få ett snyggt resultat. Använd t ex en kofot och en kloss (så att du inte gör märken i brädan) och tvinga den på plats.

9. Skarvarna får inte ligga kloss intill

Om två trallbrädor ska ligga i varandras förlängning, där de ska mötas över en regel, ska avståndet vara minst 3-5 mm, så att vatten inte samlas här. Se till att brädorna har någorlunda rätt längd och du inte måste såga av för mycket, då undviker du att få ett stort (och dyrt) spill.

10. Skruva inte i skruvarna för långt

Skruvar ska inte skruvas i för långt, eftersom det då kan samlas vatten över skruvhålet. Det ökar risken för röta. Optimalt är att skruvhuvudet kommer i samma nivå som ytan på trallbrädan.

11. Kapa alla brädor på en gång

Det är smart att vänta med att kapa trallbrädorna med en sänksåg till sist, när alla är lagda. Du sparar tid, eftersom du inte måste mäta varje bräda exakt, och resultatet blir snyggare.

12. Dölj den underliggande konstruktionen

När trallbrädorna är lagda får du en snygg avslutning om den underliggande konstruktionen döljs. Det kan du göra t ex genom att sätta täckbrädor vid änden på reglarna. Se till att trallbrädorna går utanför täckbrädorna.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trädäck