10 saker som kan gå fel när du bygger trädäck

Det är inte svårt att bygga ett trädäck, men det finns några fallgropar som du måste se upp med. Se hur du undviker några av de vanliga felen när man bygger trädäck.

1. Underlaget är för mjukt

Om underlaget är för mjukt och du klossar upp ditt trädäck på plattor, är risken att det sjunker med tiden. Det kan du undvika genom att ta bort det översta lagret jord, ca 30 cm. Där lägger du sand eller grus som packas ordentligt innan du klossar upp på plattorna.

2. Brädorna är olika stora

Även om trallbrädor har samma dimension, kan det ändå vara skillnad på olika partier av samma slags brädor. Det kan också vara skillnad på färgen och på hur torrt/fuktigt träet är. Därför är det helt klart bäst om du kan få alla trallbrädor från samma virkesparti, så att du är säker på att de ser så lika ut som möjligt och det färdiga trädäcket blir enhetligt.

3. För stort avstånd mellan reglarna

Reglarna är den del av den underliggande trästommen som trallbrä-dorna ska läggas tvärs över och fästas i. För att reglarna ska kunna stötta trallbrädorna tillräckligt bra får avståndet mellan dem inte vara för stort. Om så är fallet kommer trädäcket att gunga när du går på det. Oftast ska avståndet vara max 60 cm från centrum till centrum.

4. Reglarna är inte skyddade mot fukt

Om du skyddar reglarnas ovansida med ett lager tak- eller syllpapp, förlänger du trädäckets livslängd. Annars kommer vatten nämligen att samlas mellan reglar och trallbrädor och få svårt att rinna undan p g a trallbrä-dorna. Syllpapp finns i smala rullar som rullas ut och spikas fast innan trallbrädorna läggs ovanpå.

5. Trallbrädorna vänds fel

Innan du skruvar fast en trallbräda ska du se till att vända den åt rätt håll. Det är viktigt att du vänder brädans hårdaste sida uppåt, så att ytan blir så tålig som möjligt både för väta och stötar. Den hårda sidan hittar du genom att titta på ändträet. Med två skruvar i varje regel hindras också den rättvända brädan från att vrida sig. När årsringarna vänds så att de bildar ett leende, då är brädan vänd åt rätt håll.

6. Olika avstånd mellan brädorna

För att få ett snyggt resultat ska du se till att trallbrädorna sitter på exakt samma avstånd. Det kan du säkra genom att använda distanser mellan brädorna när du skruvar fast dem. Det ska vara mellan 5 och 8 mm mellan brädorna, beroende på hur torra eller fuktiga trallbrädorna är när du lägger dem.

7. ändarna sitter för tätt

Om du har skarvar i trallbrädornas längdriktning, är det viktigt att det är luft mellan brädorna även vid ändarna. Dels rör sig träet lite, dels kommer det samlas vatten där och det är ändträ extra känsligt för, så risken är att brädorna murknar. Därför ska du se till att det är ca 5 mm luft mellan brädor som möts i längdriktningen.

8. Skruvarna har skruvats i för djupt

Du måste se till att skruvarna inte kommer för djupt ner i träet när du skruvar fast trallbrädorna. Om de kommer för långt ner bildas en fördjupning ovanför skruvhuvudet där det kan samlas vatten. Det ska du undvika. Den perfekta skruven sitter i samma nivå som träet - varken mer eller mindre.

9. Du har använt fel skruvar

Det spelar roll vilka skruvar trallbrä-dorna skruvas fast med. Det finns speciella skruvar för trallbrädor, så kallade A4-skruvar, som är självborrande så att du slipper förborra och så att du inte riskerar att träet spricker. Bygger du ett trädäck av hårdträ måste du ändå förborra.

10. Skruven sitter inte på en rak linje

Det kommer att störa din blick om inte skruvarna sitter i raka rader. Och det är faktiskt ganska enkelt. Du drar bara ett snöre som sätts lite bredvid där dina skruvar ska placeras, så får du en rak linje att gå efter.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trädäck