Så bygger du en plan altan!

En sluttande terräng är inget hinder för att bygga en plan och snygg altan. Det är faktiskt lättare än man skulle kunna tro.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 dagar
Pris
10.000 kronor

Intro

Det är inte många trädgårdar som är helt och hållet plana. Men en lutande tomt är absolut inget hinder för att bygga en snygg och spikrak terrass.

Hemligheterna bakom en rak terrass är bland annat en stark stödmur, ett stabilt underlag, en helt korrekt uppbyggnad och grundliga förberedelser.

När du har bestämt dig för var terrassen ska placeras, drar planeringen igång på allvar.

Det här kan du läsa i artikeln
Vi guidar dig igenom:

 • Var altanen ska placeras
 • Hur du förbereder grunden
 • Vad som är hemligheten bakom en helt rak stödmur
 • Hur du lägger ett bergfast underlag
 • Hur du lägger plattorna

Instruktion

01
Avlägsna den lösa jorden 3 Steg

1

Börja med att gräva bort all matjord från platsen där du ska anlägga din nya terrass. Gräv sedan en 40 cm bred och 90 cm djup ränna längs med kanten där stödmuren senare ska placeras.

2

Fyll upp med sand i rännan i lager om 20 cm, och komprimera det med en vibratorstamp. När rännan är full kör du en vända över resten av ytan med vibratorstampen för att få det bra komprimerat.

3

Fyll nu upp hela utgrävningen med sand tills det kommer upp i samma nivå som den omgivande marken. För var 20 cm sand som du fyller på, ska du komprimera med vibratorstamp eller markvibrator.

02
Sätt blocken till stödmuren 11 Steg

Stödmuren ska hålla konstruktionen i regn, slask, frost och vind under många år. Och den ska inte bara hålla terrassens olika lager på plats på längre sikt, utan även på kort sikt, när du senare i projektet komprimerar lagren med en markvibrator.

Vi bygger stödmuren av ihåliga block på 30 x 60 x 10 cm (b, l, h). Blocken sättes och fylls med grus och betong så att de får lite tyngd.

1

Sätt upp snöret för att markera murens riktning. Snörena sätts i samma höjd som den omgivande terrängen. Var noggrann med att få hörnena helt vinkelräta.

2

Gruset jämnas till i en bredd på 40 cm, och 15 cm under snöret. Då blir det plats för 10 cm betong och 5 cm av det nedersta blocket.

3

Kapa blocken. När dina stödmursblock och toppblock ska “runda hörnet”, behöver du kapa blocken i vinkel med en vinkelslip. Märk upp hörnena på blocken, och kapa försiktigt. Du ska även kapa till ett antal halva block.

4

Blanda en skottkärra med fuktig betong. Se till att konsistensen är fast. Börja vid murens lägsta punkt, och lägg ett 10 cm tjockt lager betong till de första nedersta blocken.

5

Det första blocket slås ned i betongen, tills det sticker upp 5 cm över snöret. De övriga blocken i första lagret sätts på samma sätt. Fortsätt tills den övre kanten på det sista blocket i lagret är 5 cm under snöret.

6

Kontrollera med jämna mellan rum att lagret är vågrätt. Det gör du med ett långt vattenpass. Här kan du för övrigt se hur det främre hörnblocket sticker upp 5 cm över snöret, medan det bakre blocket ligger 5 cm under snöret.

7

Gör en gjutning på 10 x 10 cm på både in- och utsidan av blocken i det understa lagret. Sedan ska du fortsätta med att lägga det första tillskurna hörnblocket, så att du kan arbeta vidare runt hörnet.

8

Fyll betong i hörnena. När det som här inte är något stabilt förband, fylls hörnena med betong för att säkerställa att sidorna hänger ihop.

9

Täck gjutningarna med grus, efterhand som du gör dem. Detta är för att säkra att den jordfuktiga betongen inte torkar ut för snabbt, och att gjutningarna blir så starka som möjligt.

10

Tryck ner nästa lager, tills det är 5 cm under snöret. Börja från det lägsta hörnet (ovanpå det nedersta lagret), och lägg ny betong efterhand som blocken i andra lagret förskjuts från bottenblocken.

11

Fortsätt med att sätta stödmursblocken i rader, tills den sista raden når hela vägen runt om terrassen (bortsett från den öppna sidan). Slutligen fylls de ihåliga blocken med grus som stampas ordentligt.

03
Börja bygga terassens grund 6 Steg

Nu är det dags att börja bygga terrassens grund. Underst läggs sand, som ska dränera vattnen som tränger ned i gruslagren, och förhindra att markfrosten rubbar konstruktionen. Därefter lägger vi ett lager bärlagergrus, som läggs ut så precist, att sättsands-lagret under plattorna blir så tunt som möjligt, helst ska det vara någonstans mellan 2 och 4 cm.

Se upp så att du inte rubbar stödmuren när du komprimerar lagren. Använd markvibrator på högst 130 kg.

1

Sanden läggs i lager om maximalt 15 cm och komprimeras med markvibratorn. Fortsätt tills du är 23 cm från toppen på de översta blocken (8 cm platta, 3 cm sättsand och 12 cm bärlagergrus). Kom ihåg att toppblocken inte är medräknade.

2

Är sanden väldigt torr, vattnas den innan komprimeringen. Sanden komprimeras med markvibratorn 3-4 gånger med 50 procents överlapp. Men se till att inte gå för tätt in mot stödmuren!

3

Använd en hemmagjord "jungfru" för att komprimera gruset längs stödmuren. På det viset skonar du muren från de hårda vibrationerna från markvibratorn.

4

Sista lagret sand läggs ut med en asfaltskrapa. Det översta lagret ska falla 1,5-2 procent mot terrassens öppna sida. Ta hänsyn till att det sista lagret grus sjunker omkring 2,5 centimeter.

5

Det översta lagret bärlagergrus läggs och komprimeras. Lagret ska vara 12 cm tjockt, och då det sätter sig 2-3 cm, läggs det i ett lager på 14-15 cm. Till sist komprimeras lagret. Glöm inte att det ska vara ett fall på 1,5-2 procent!

6

Sätt plattorna
Nu börjar terrassen bli klar. I nästa steg ska du lägga ett tunnt sättsandslager på 2-4 cm, och sedan sätta plattorna. När du har satt plattorna ska du täcka av stödmursblocken genom att sätta toppblocken på plats. Till sist avslutar du med att borsta ned fogsand i fogarna, så att plattorna håller sig på plats.

Var noga med att inte trampa på sättsandslagret när du sätter plattorna. Avsluta med toppblocken.

Material

 • Bärlagergrus: 2 m³
 • Sand: 10 m³
 • Sättgrus: 1 m³
 • Fogsand: 25 kg
 • Plattor (60 x 60 x 8 cm): 24 stk.
 • Torrbetong: 15 x 25 kg
 • Stödmursblock (30 x 60 x 10 cm): 75 stk.
 • Toppblock: 21 stk.

Specialverktyg

 • Markvibrator, max. 130 kg
 • Vibratorstamp
 • Vinkelslip med diamantklinga

Tidsförbrukning

4 dagar

Pris

Ca. 10.000 kr. för 12 m² terrass.

Svårighetsgrad

Att bygga en terrass på en sluttande tomt är ett okomplicerat men hårt arbete.

Ritning

Planera placeringen

När du har bestämt dig för var terrassen ska placeras, drar planeringen igång på Det är viktigt att på förhand veta vilka plattor du ska använda. Plattornas sammanlagda längd och bredd avgör nämligen stödmurens placering, och det är den du ska börja med att bygga. Vi använder plattor i en storlek på 60 x 60 cm, och då vi har tänkt oss att göra terrassen fyra plattor bred och sex plattor lång hamnar de invändiga måtten, alltså måtten innanför stödmuren, på 240 x 360 cm.

Planera placeringen

3D-modell

3D-modell

Terrass med plattor

Terrassen byggs upp med minst bärlager och sättsand, som packas, innan plattorna läggs på.

Öppna 3D-modell

Video

TEKNIK: Fall på beläggningen

Med en mätmall är det lätt att mäta upp för fall

Video

VERKTYG: Så här använder du en markvibrator

Markvibratorn är en relativt enkel maskin, i gengäld är den oumbärlig när du ska skapa ett fast och jämnt underlag för plattor och marksten. I den här videon kan du se hur du använder maskinen.

Video

VERKTYG: Så här använder du vinkelslipen

I den här videon kan du se vad vinkelslipen klarar av och hur du använder den. Slipen ger dig mycket kraft när du ska kapa i järn, betong och sten. Och med rätt kapskiva kan du såga exakta snitt i allt från aluminium och plast till hårdbränd klinker. Du lär dig också allt om inställningar och skyddsutrustning, så att du kan arbeta säkert.

Video

TEKNIK: Delning av sten och plattor

En kraftfull vinkelslip med diamantskiva klarar uppgiften

Video

TEKNIK: Fogning av sten och plattor

Med riktig fogsand blir beläggningen stark

Video

TIPS: Vippa plattan på plats

Video

Tips & Tricks

SLIPP SÄTTNINGSSKADOR

Lös matjord är en dålig grund för tunga byggprojekt som en terrass. Därför måste du gräva bort den lösa jorden innan du bygger.

LÄTTARE LYFT

Stödmuren byggs av ihåliga block. Till skillnad från massiva block är de ihåliga mycket lättare att lyfta och arbeta med.

BRA RESULTAT DIREKT

Hemligheten bakom en spikrak stödmur är att arbeta efter ett snöre som följer den omkringliggande sluttande terrängen.

SUPERSTABILT UNDERLAG

Underlaget ska hålla länge. Därför ska lagren komprimeras med markvibrator eller vibratorstamp för var 15-20 cm sand.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Stenlagd uteplats