Så här får din terrass perfekt lutning

Planering, planering och planering – och en rotationslaser! Det är de hemliga ingredienserna bakom en snygg terrass med helt rätt fall. Nå ja, och så naturligtvis en attans massa hårt arbete, men det kommer vi till senare. Lär dig lägga stenterrass som ett proffs.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 vecka
Pris
40.000 kronor

Intro

En 65 kvadratmeter stor och snygg markstensterrass som går ända upp mot vinkelhusets sockel, går runt om ett hörn och avslutar vid en mur som böjs svagt inåt, för övrigt på ett lutande och extremt besvärligt underlag, tack!

Redan halvvägs genom den meningen kan man nästan känna hur priset passerar 150.000 kronor. Men för en driven gör-det-självare, och en god vän som är beredd på en veckas stenhårt slit med trevligt sällskap, kan man pressa priset till det närmaste en fjärdedel – och till på köpet säkerställa att terrassen lutar åt rätt håll, så att vattnet rinner bort från huset och inte in mot det.

Börja med papper och penna

En terrass ska luta bort från huset. Regnvattnet ska nämligen kunna rinna av beläggningen och ut mot öppen mark, i stället för att rinna rätt in i huset och orsaka vatten- och fuktskador. Därför är det extremt viktigt att du planerar projektet så att de fyra lagerna – jord, bärlager, sättsand och plattor – alla får rätt lutning.

Börja med att göra en grovskiss över arbetsområdet (huset och trädgården). Rita in terrassen så som du föreställer dig att den ska vara. Redan här kan du börja räkna på hur fallet ska bli.

Det är naturligtvis också viktigt att du tar hänsyn till den omkringliggande terrängen och vad man i praktiken kan göra med den.

Markera som ett proffs

När du har räknat ut terrassens fall och noterat det på din skiss vet du exakt var och hur djupt det ska grävas. Och om du under hela utgrävningen och den efterföljande uppbyggnaden har en rotationslaser stående i närheten, kan du efterhand kolla att djupen och därmed fallet blir rätt. Rotationslasern är din garanti för ett perfekt resultat.

Instruktion

01
Planera allt innan första spadtaget 4 Steg

Innan du greppar spade och skottkärra (eller rättare sagt minigrävare och minidumper) ska du planera projektet noga. Och det är inte bara teorin som du ska ha koll på, för det finns också många praktiska punkter, t ex:

Hur mycket material behöver du (olika underlag och plattor), vad har du tänkt göra av all jorden när den väl har grävts upp, hur nära arbetsområdet kan lastbilen med materialen komma och hur är markförhållandena? Om du vill skona din kropp från ett extremt hårt arbete, ska du också hyra maskiner.

1

Sätt först en spade i jorden och se vad du har att göra med. Du ska gräva ner till fast och stadig jord. Här kan vi nöja oss med ett bärlager på 15 cm under sättsand och marksten.

2

Mät och skriv upp måtten. Ett bra tips är att arbeta med hela eller halva meter i den omfattning det går rent praktiskt – en terrass på 7 x 7 meter är så mycket enklare att beräkna och markera än en på 5,64 x 7,68 m.

3

Planera vad du ska göra av jorden som grävs bort. Det här är 10 kubikmeter jord – och vi skulle göra oss av med det dubbla. Kan du inte använda jorden i trädgården får du betala för att bli av med den.

4

Rita en utförlig skiss över projektet. Ju bättre du gör skissen, desto enklare blir det att räkna ut fallet och vilka mängder material du behöver.

02
Mät upp och markera höjderna överallt 5 Steg

Du har ritat en skiss, beräknat fallet, beräknat hur mycket material du ska använda (och beställt det) och är nu redo att ta dig an ditt (gigantiska) terrassprojekt. Första momentet är att mäta upp och markera området. Därefter ska du gräva några fixpunkter, så att du har en rad djup att gå efter när du senare ska gräva.

1

Börja med att avgränsa hela området med snöre. Se till att slå ner dina markeringspinnar ordentligt, oavsett om de är av metall eller bambu, så att de inte välter om (när) du snubblar över snörena.

2

Nu ska du hitta och ställa in 0-punktens höjd med rotationslaserns mätsticka. 0-punkten är där terrassens framtida beläggning börjar, alltså i det inre hörnet mellan huvudbyggnanden och tillbyggnaden.

3

Även med svart bälte i minigrävare kan det löna sig att gräva ut längs fasader med en spade. Då riskerar du nämligen inte att förstöra husets ytterpanel med minigrävarens skopa.

4

Vi markerar nollpunkten i det innersta hörnet och gräver här ner till 24 cm under plattornas kommande ovansida (15 cm bärlager, 3,5 cm sättsand och 5,5 cm plattor = 24 cm).

5

Den 7 meter långa rännan längs huvudbyggnaden grävs ner till sitt rätta djup, det vill säga 24 cm under 0-punkten innerst i hörnet och 31 cm under nollpunkten vid den yttersta punkten. Använd rotationslasern för att kolla så att du hamnar på helt rätt djup.

03
Gräv bort och mät upp hela ytan 2 Steg

Den teoretiska och tekniskt svåra delen av projektet är överstökad och nu återstår bara stenhårt arbete. Du kan naturligtvis gräva bort de omkring 20 kubikmeterna jord med en spade, men eftersom en kubikmeter jord motsvarar ungefär 160 fulla spadtag, kan du se fram emot minst 3.200 spadtag…

Med andra ord: Hyr en minigrävare och lev längre. Den är lätt att manövrera och när du har övat dig i ett par timmar är du redo att både gräva ut och fylla på.

1

Börja grävningen längst fram vid byggnaden och rör dig baklänges med minigrävaren. Även om du har grävt bort med en spade längs fasaden, ska du ändå akta dig för att inte träffa huset.

2

Se till att kontinuerligt mäta med mätstickan. Då kan du nämligen vara säker på att inte ha grävt för djupt. Kom ihåg att ju djupare du gräver, desto mer ska det fyllas på.

04
Fyll på med bärlager och packa det 5 Steg

Allt har nu grävts ner till de rätta nivåerna. Nu lutar marken åt rätt håll, så nu kommer vattnet att rinna bort från huset.

Nu ska bärlager bilda en stabil grund, så att plattorna inte sätter sig eller glider iväg. Eftersom det inte ska köra bilar här räcker 15 cm bärlager.

Även här rekommenderar vi maskiner, för vi fick levererat 12 kubikmeter bärlager. Det är 20 ton, så en minidumper är till bra hjälp. Alternativt rymmer en liten motordriven skottkärra cirka en halv kubikmeter. Det blir 40 lass.

1

Precis som med minigrävaren krävs det lite övning att köra en minidumper. Men den fungerar i stort sett som en förvuxen trädgårdstraktor och den besparar dig cirka tre dagars manuellt flyttande på jord och sand.

2

Gör några högar runt omkring på bygget som motsvarar den höjd som bärlagret ska ha. På så sätt kan du göra en bra grovfördelning av gruset.

3

Kolla kontinuerligt att höjderna är de rätta överallt. Nu ska du alltså lägga 15 cm på de mått som du använde när du rättade till marken.

4

När du ändå har en minigrävare eller minidumper kan du lika bra använda den för att packa bärlagret. Kör fram och tillbaka tills lagret blivit hårt.

5

Avsluta med att köra över bärlagret med markvibratorn. Du vet att lagret är tillräckligt hårt komprimerat när markvibratorn börjar slå tillbaka eller hoppa.

05
Jämna till, lägg plattor och fyll på med sand i fogarna 10 Steg

Då ska det läggas sättsand och plattor. Och nu börjar det ljusna, för medan de tidigare momenten var tekniskt svåra och tråkiga med att flytta runt jord och grus, kan man nu ana hur det hela kommer att sluta. Första steget är att lägga ett jämnt lager sättsand på 3,5 cm och därefter att lägga plattorna.

1

Sättsanden fördelas ovanpå det packade bärlagret med en asfaltsraka. Asfaltsrakan är bättre än en räfsa eftersom räfsan river upp bärlagret, och så är asfaltsrakan mycket bredare.

2

På samma sätt som med bärlagret packas även sättsanden med markvibratorn. Kom ihåg att mäta ofta med mätstickan så att du är säker på att lagret blir tillräckligt tjockt.

3

Placera tre stålrör med en och en halv meters mellanrum och gräv ner dem i sättsanden till exakt den höjd som sanden ska jämnas till på: precis under plattorna.

4

Justera rören på rätt höjd och med rätt lutning. Finjustering är enklast att göra genom att slå på rören med en slägga.

5

Jämna till sandlagret genom att sicksacka rätskivan ovanpå vattenrören. När första biten har jämnats till går du vidare: Ta upp rören försiktigt, fyll rännorna med sand och gräv ner vattenrören igen.

6

När du är färdig med att jämna till lägger du de innersta raderna marksten från nollpunkten och ut. Om du börjar med att anlägga en gång kan du köra in sten via den utan att förstöra sandlagret.

7

I det här fallet har vi huset att luta oss mot men annars kan du använda rätskivor eller snöre att gå efter, så raderna med stenplattor blir raka.

8

Vi lägger stenarna i förband, där de överlappar varandra. Därför lägger vi varannan rad förskjutet. De innersta stenarna kapar vi med en plattklipp.

9

Vi gjuter kantstenar längs terrassens ytterkant så att plattorna inte glider. Stenarna är 14 cm höga, så vi gräver 20 cm ner i sandoch gruslagret, fyller rännan till hälften med torrbetong, sätter stenarna och vattnar.

10

Alla stenar har lagts och nu ska du köra över dem en runda med markvibratorn. Därefter fyller du fogarna till hälften med fogsand och kör en runda till med markvibratorn innan du slutligen fyller ända upp med fogsand.

Material

Specialverktyg

  • Rotationslaser
  • Eventuellt minigrävare
  • Eventuellt minidumper
  • Markvibrator
  • Asfaltsraka

Tidsförbrukning

En veckas arbete för två personer.

Pris

Ca 40.000 kronor inklusive hyra av maskiner.

Svårighetsgrad

Lite matematisk känsla och en hel del noggrannhet är en fördel. Och så starka armar.

Ritning

Så här räknar du ut lutningen

En terrass ska falla mellan 1 och 2 procent, motsvarande 1 till 2 cm per meter. Är din terrass exempelvis 10 meter lång, ska fallet därmed vara mellan 10 och 20 cm, och om den precis som här har en långsida på 7 meter, ska den alltså falla minst 7 cm.

De vita siffrorna 1 (t ex -2 cm, -7 cm osv.) som du kan se på skissen, visar hur lågt beläggningens yta slutligen ska ligga i förhållande till nollpunkten (0 cm). Här lutar marken olyckligt inåt mot huvudbyggnaden (från öster mot sydväst). Det betyder i praktiken att den mest effektiva bortledningen av regnvatten är om vi lutar hela beläggningen ett par cm österut och bildar det största fallet söderut. Här kan vi nämligen gräva bort så att regnvattnet leds bort mest effektivt söder om husgaveln. I praktiken blir fallet 1 procent söderut och en kvarts procent österut – och det är MYCKET jord att gräva bort för att släta ut ojämnheterna.

Räkna fram fallet: Om du ritar in din terrass på ett rutat papper, kan du lätt beräkna fallet längs kanterna. Exempel: Djupet vid punkt B = 1 cm MINUS djupet vid punkt C = -9 cm DIVIDERAT med 2 LIKA MED -4 cm vid punkt D, som ligger mitt mellan de två punkterna.

Så här räknar du ut lutningen

Exakt mätning med rotationslaser

Med en rotationslaser och tillhörande mätsticka med sökare kan varje glad gör-det-självare uppnå ett helproffsigt resultat. Rotationslasern placeras någonstans på bygget, sökaren/mätstickan ställs in på 0 cm vid projektets 0-punkt, och därifrån kan du sedan enkelt och snabbt mäta ut alla andra punkter exakt.

1: Först placeras rotationslasern och sätts på. Se till att den kan “se” ut över hela bygget, så att det inte finns hinder som skymmer för laserstrecket. Varje gång du flyttar rotationslasern måste du göra en ny inställning av sökare och mätsticka.

2: Där terrassens beläggning börjar (0-punkten), ställs mätsticka och sökare in så att sökaren står direkt för 0 cmmärket när mätstickan står på marken.

3: Vi ska gräva ut 33 cm i det sydöstra hörnet för att få fallet åt rätt håll, så därför höjer vi sökaren till -33-cm-märket på mätstickan och kan nu gräva ut exakt på millimetern. Sökaren kommer nu att ljuda när mätstickan vilar på en punkt som är exakt 33 cm under nollpunkten.

Exakt mätning med rotationslaser

Video

Så här använder du cirkellasern

I den här videon lär du dig ställa in och använda cirkellasern. Den kan både ge en obruten lasermarkering 360 grader runt om och göra en knivskarp lasermarkering i en riktning. När du har koll på hur den ska användas, blir det lätt att markera exakta höjdmått på längre avstånd, t ex när du ska jämna till golv eller bygga terrass.

Fall på beläggningen

Med en mätmall är det lätt att mäta upp för fall

Avjämningslager för plattor

Med två rör och en rak bräda blir det helt jämnt

Fogning av sten och plattor

Med riktig fogsand blir beläggningen stark

Så här använder du en markvibrator

Markvibratorn är en relativt enkel maskin, i gengäld är den oumbärlig när du ska skapa ett fast och jämnt underlag för plattor och marksten. I den här videon kan du se hur du använder maskinen.

Tips & Tricks

Så djupt ska du gräva

När du har beräknat fallet längs kanterna och runt omkring på några olika kontrollpunkter som du själv bestämmer, exempelvis i mitten, kan du göra ett sådant här schema som visar hur djupt du ska gräva. Markstenarna är 5,5 cm höga, sättsanden 3,5 cm.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Stenlagd uteplats