Njut av kvällssolen: Lägg en solterrass

Varför nöja dig med en enda stor terrass, där ni alltid sitter?

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 dagar/10 m2
Pris
6.000 kronor/10 m2

Intro

Familjen får säkert stor glädje av en eller flera mindre nya terrasser på olika sidor av huset och på tomten. Terrasser där du kan njuta av solen från soluppgång till solnedgång. Se här hur du lägger en liten och hållbar terrass.

LÄS OCKSÅ: Hitta tips och få inspiration till beläggning.

Instruktion

01
Börja med att mäta 4 Steg

När du har bestämt dig för var terrassen ska placeras och vilken form den ska ha, kan du ”sätta ut” den (som en del fackmän säger). Dvs. markera för den.

Spänn linor som följer terrassens kanter och räkna med att du måste gräva ytterligare 10 cm utanför linorna, för där ska du gjuta fast kantblock.

För att få en terrass med vinkelräta hörn räcker det inte att mäta sidorna. Mät även diagonalerna från hörn till hörn. När diagonalerna är lika stora så är också hörnen vinkelräta, dvs. 90 grader. Först därefter kan du sätta igång arbetet.

1

Knacka ner pinnar i marken 30-40 cm utanför det område där terrassen ska ligga. Då är pinnarna inte i vägen när du sedan gräver.

2

Fäst linor på pinnarna så att de korsar varandra precis där terrassens hörn ska vara. Du måste ev. flytta pinnarna lite tills terrassen får de mått den ska ha och tills hörnen blir vinkelräta.

3

Markera höjden på pinnarna. Till det behöver du ett långt vattenpass, slangvattenpass eller laserpass, och du utgår från terrassens högsta punkt som är vid huset. Därefter ska du räkna ut fallet, som ska vara 1.5-2 cm per meter.

4

Markera fallet på pinnarna. Här är terrassen 300 cm, räknat från huset, och det ger ett fall på minst 4.5 cm. Sätt därför ett nytt streck nedanför det som anger terrassens högsta punkt.

02
Bärlager 5 Steg

Innan du tippar ut grus där terrassen ska ligga, måste du ta bort all matjord. Du ska gräva bort minst 30 cm matjord räknat från normal markhöjd (marken runt omkring terrassen).

Om terrassen inte är så stor, klarar du jobbet med vanlig spade och hacka. Här är det endast 9 kvadratmeter, men det blir ändå cirka 3 kubikmeter som ska grävas upp för hand. En kubikmeter jord väger nästan 1300 kg, så du ska flytta fyra ton jord med din spade. Överväg att ev. hyra en minigrävmaskin.

1

Komprimera marken när du har grävt bort all matjord. Till det använder du en padda, alltså en plattvibrator - gärna en på 175-200 kg. Även om marken är hård är det en fördel att vibrera och komprimera för att inte riskera sättningar.

2

Tippa bärlagergrus i hålet. Det är grus med en blandning av småsten (0-40 mm). Är marken mjuk kan du använda förstärkningsgrus (0-90 mm).

Tips: Hyr en motordriven skottkärra med tanke på hur många ton du ska flytta.

3

Fördela gruset så att tjockleken överallt är 15-20 cm. Snickra gärna en raka av en bräda, ett skaft och två stag och dra ut gruset. Men det går lika bra med en vanlig kratta.

4

Mät avståndet från gruset till linan. Det ska vara 15 cm innan du kör med paddan. Gruset sätter sig cirka 5 cm när det komprimeras, och då blir det plats för väggrus, sättsand och stenarna, som här är 7 cm tjocka.

5

Kör ett par gånger med paddan. Börja i ena änden och kör fram och tillbaka tills hela ytan har behandlats. Kör sedan tvärs över på samma sätt. Nu ska det vara cirka 20 cm till linan. Använd hörselskydd för plattvibratorn bullrar.

03
Kanter 5 Steg

Din terrass utsätts inte för några större påfrestningar som biltrafik och liknande, men vi rekommenderar ändå att du sörjer för stabila kanter. Det gör du genom att gjuta fast kantblock eller stenar i betong.

Om kantstenarna ger med sig kommer även stenarna i nästa rad att glida åt sidan och så småningom blir terrassen ojämn med svaga kanter.

Börja därför med att gjuta en stabil kant som ramar in hela terrassen. Först därefter fyller du på mera grus innanför ramen av kantblock.

1

Häll torrbetong i ett 10-12 cm tjockt lager där kantblocken ska stå och vattna betongen lätt efteråt. Det går åt cirka en säck per löpmeter, och det motsvarar 15-17 liter betong.

2

Tryck ner kantblocken i betongen och dra upp en trekantig kil av betong mot båda långsidorna av blocken. Då rubbas de inte när betongen har härdat. Den yttre kanten ska ligga 1-2 mm från linan.

3

I hörnen möts stenarna i 45 graders vinkel. Lägg stenen som ska skäras i vinkel mot en annan sten och markera skärlinjen med tusch eller krita.

4

Skär igenom hörnstenen med vinkelslip, som har försetts med kapskiva för sten (diamantbelagd). Det bullrar, dammar och skvätter sten. Använd därför skyddsglasögon, hörselskydd och dammfiltermask.

5

Knacka sönder kanten lite grann, så att den liknar de andra kanterna på stenen - om stenen har trumlats och har ojämna kanter. Slå lätt med handslägga, för du ska ju inte spräcka stenen.

04
Väggrus 2 Steg

1

Tippa väggrus innanför kantblocken och jämna till ytan. Använd en lång, rät bräda med urtag. Kör nu tre gånger med din plattvibrator. Var rädd om kantblocken, så att du inte knuf ar dem åt sidan med maskinen.

2

Kolla att väggruset ligger plant med t.ex. en lång rätskiva. Det får inte finnas svackor eller toppar på mer än 10 mm. Kolla också höjden. Det ska nu vara 8 cm från grusbädden till linan. Det innebär att det ligger 12 cm väggrus i ramen.

Väggrus är blandat grus med kornstorlek 0–16 mm.

05
Beläggningen 7 Steg

Nu börjar det bli dags att lägga stenarna. Ja - stenar och stenar. Vi har valt betongstenar och de har trumlats vilket har resulterat i ojämna och lite slitna kanter. De kallas Byasten.

Stenarna ska läggas i 2 cm sättsand, men den ska inte komprimeras eftersom den ska kunna pressas upp i fogarna nerifrån och fylla dem halvvägs. Det ordnas med plattvibratorn.

Våra stenar är 7 cm tjocka. När sätt-sanden har planats ut ligger den 4 cm lägre än kantstenarnas ovansidor. Stenarna pressas ner i sanden och hamnar till sist 0,5-1 cm högre än kantblocken. Efter något år ligger de på samma nivå.

1

Börja med att tippa ut sättsand. Här är det exakt 9 kvadratmeter som förses med 3 cm sand. Det blir 270 liter grus och det kör du fram med 4-6 skottkärror. Fördela gruset med raka eller kratta.

2

Plana ut sättsanden med en bräda som du har sågat urtag i. Du kan använda samma bräda som innan om du fäster 1 cm tjocka klossar i urtagen. Dvs. att urtagen nu är 4 cm.

3

Du kan behöva en stenkap. Vi lägger stenarna diagonalt över ytan och det innebär att vi måste kapa många stenar. Till det använder vi en stenkap, och den kan förstås också hyras.

4

Här läggs stenarna diagonalt med flytande skarvar. Med det menas att varje rad förskjuts en halv, en tredjedels eller en kvarts sten utan fast system. Då kan man inte se små ojämnheter i läggningen.

Spänn linor för var femte rad, så du har något att gå efter.

5

När du kapar en sten ska du se till att förskjuta skärlinjen en aning, så att det blir plats för kapen (eller kapskivan) som är 5 mm bred. Annars kommer den kapade stenen att bli för liten.

6

De kapade stenarna läggs sist. När alla hela stenar har lagts lirkar du ner de kapade stenarna på respektive platser och knackar ner dem en smula. Tänk på att det ska finnas plats för fogsand.

7

Borsta ner fogsand överallt. Tippa ut sanden på terrassen och dra ut den med kratta innan du borstar kors och tvärs. Kör sedan med plattvibratorn så att fogsanden packas i fogarna. Fyll på mera sand och fortsätt tills fogarna har fyllts.

Material

14 x 21 x 7 cm Byasten:
• 350 stenar, cirka 9 kvadratmeter

14 x 21 x 14 cm kantblock:
• 60 block, cirka 12 löpmeter

Grus och betong:

• 1,5 m3 bärlagergrus, 0-40 mm
• 1,5 m3 väggrus, 0-16 mm
• 0,3 m3 sättsand, 0-4 mm
• 0,1 m3 fogsand
• 9–10 säckar torrbetong à 25 kg

Specialverktyg

• 200 kg plattvibrator
• Minigrävare
• Motordriven skottkärra
• Vinkelslip och stenkap

Tidsförbrukning

Räkna med 3-4 dagar för en terrass på 10 kvadratmeter. Tiden beror på om du gräver för hand eller hyr en maskin.

Pris

Denna terrass på 9 kvadratmeter kostade cirka 6000 kr inkl. hyra av maskiner.

Svårighetsgrad

Om du är noga med underlaget så blir det lättare att lägga en terrass som håller i många år.

Ritning

När underlaget är bra ligger terrassen i många år

Terrassen ska läggas så att kantblocken hamnar 3-5 cm högre än omgivande gräsmatta, så att den inte växer in över terrassen. De tjocklekar som finns på teckningen är endast vägledande och ska förstås anpassas efter markförhållandena där du bor. Räkna med att bärlagergrus sjunker 5-8 cm och väggrus 2-4 cm vid komprimering med padda.

När underlaget är bra ligger terrassen i många år

Tips & Tricks

Spännande kant längs väggen

Det går utmärkt att lägga beläggningen ända fram till sockeln, men du kan också skapa en spännande avslutning mot huset med små stenar som vi har gjort.

Vi har valt knytnävsstora stenar i olika färger och former och satt dem tämligen tätt i sättsanden. Varje sten knackas ner med ett par lätta slag med handslägga och sedan fylls fogarna med fogsand. Stenarna gör det lättare att avsluta om sockeln inte är rak eller om det finns några hinder längs sockeln.

Stenarna sätts på högkant med en så plan sida som möjligt uppåt.

Fogarna fylls med fogsand och vattnas, så att sanden sätter sig.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Stenlagd uteplats