Lägg 25 m2 på en dag

Glöm allt om tunga gatstenar som måste bankas på plats en i sänder. Med gatstenar på nät går det både snabbt och lätt att sätta stenar. Det tog endast en dag att lägga den här terrassen på 25 m2.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
1.000 kr/m2

Intro

D et har alltid varit både tungt och besvärligt att sätta gatsten, även för yrkesfolk. Erfarna och duktiga hemmahantverkare som har provat, och lyckats, vet att arbetet dessutom tar enormt lång tid. Men det var förr. Numera kan alla klara arbetet.

Man skall bara använda gatsten på nät. På ett cirka 50 x 50 cm stort nät sitter 25 stenar på vardera cirka 9 x 9 cm. Stenarna är endast 3 cm tjocka så du orkar att lyfta nätet. Den stora plattan på 50 x 50 cm läggs på en avvägd grusbädd precis som när du lägger vanliga markstenar.

Arbetet går snabbt och resultatet blir riktigt snyggt. Du slipper ju knacka ner tunga stenar till olika djup. Det är viktigt att underlaget är perfekt för att få ett bra resultat. All matjord skall grävas bort och ersättas av bär-lagergrus. Du kan ev. lägga ett skikt makadam i botten. Bärlagergruset skall komprimeras med plattvibrator.

Rustik yta

Stenarna har ”jetstrålebränts” på ovansi¬dan. Det innebär att de har värmts upp så att flisor har sprängts bort. Resultatet är en rustik och lätt skrovlig yta som är alldeles plan men samdiigt halksäker.

Gatstenar på nät är en utmärkt be¬läggning på terrasser eftersom man får en tämligen jämn yta att ställa möblerna på. Risken att möblerna vippar är därför tämligen liten. Du kan kapa stenarna om så behövs med vinkelslip om du använder en dia¬mantkapskiva.

Var extra noggrann med fogningen

Eftersom fogarna mellan stenarna är nästan 1 cm breda gäller det att vara extra noggrann när du fogar. Slarvar du eller väljer fel fogsand finns risk att du skapar fint underlag för myror eller ogräs.

Här har vi fogat mellan stenarna med en specialsand som heter Envirobond fogsand. Det är en blandning av kvartssand och organiska bindemedel. Sanden borstas ner mellan fogarna på vanligt sätt, beläggningen vibreras och sedan fuktas fogarna. Då förvandlas sanden till en klibbig massa som efter ett dygn har härdat till en hård men ändå flexibel fog. Den hårda fogen förstärker beläggningen och är tämligen resistent mot angrepp från myror eller ogräs.

Specialfogsanden är perfekt till just gatstenar på nät eftersom fogarna är ganska stora och stenarna relativt tunna och därför behöver stabliserande fogar.

Men Envirobond fogsand är en rätt dyr produkt. Den kostar minst tre gånger så mycket som vanlig fogsand. Det går åt cirka 25 kg till 3 kvadratmeter. Och priset för en 25 kg säck är runt 300 kr. Räkna därför med ett pris på 100 kr per kvadratmeter för fogsanden.

Det är inte nödvändigt med specialsand. Du kan använda vanlig fogsand, men var då extra flitig med plattvibratorn, borsta på mera grus och packa igen med vibratorn. Rensa genast bort ev. ogräs från fogarna.

Instruktion

01
Gör så här 6 Steg

1

Gräv ut för terrassen. Stick ner käppar 10 cm utanför hörnen så att det kommer grus även under de yttersta stenarna. Spänn snören mellan käpparna, ta bort all matjord och fyll på bärlagergrus i omgångar med 10 cm per gång.

2

Vibrera hela ytan ordentligt med en plattvibrator varje gång du har fyllt på grus. Avsluta med att lägga ett 5 cm tjockt lager sättgrus på bärlagergruset och vibrera igen så att underlaget blir fast.

3

Lägg ner rören i sättgruset med ett par meters avstånd. Kontrollera att grusbädden sluttar bort från huset med ett fall på 2 cm per meter. Jämna till med en bräda som dras på rören, ta upp rören och fyll igen spåren efter dem med sättgrus.

4

Lägg den första raden stenar längs ett snöre. Nästa nät lägger du ovanpå det första. Dra det sedan försiktigt ut över grusbädden tills det ramlar ner på plats.

5

När alla nät har lagts borstar du fogsand mellan stenarna. Fördela fogsanden med en borste tills alla fogar har fyllts igen. Här används Envirobond fogsand.

VIKTIGT! Till fogning används endast en ren grusprodukt (0-4 mm) eller Envirobond.

6

Bearbeta stenbeläggningen igen med plattvibratorn. Kör fram och tillbaka, tvärs över och diagonalt. Fyll hela tiden på med fogsand. Om du använder Envirobond fogsand skall ytan duschas lätt för att bindemedlet skall aktiveras.

Material

• Gatsten på nät
• Bärlagergrus, ev. också makadam
• Sättgrus
• Fogsand, Envirobond fogsand

Specialverktyg:

• Plattvibrator, hyresmaskin
• Vinkelslip med diamantkapskiva
• Stålrör

Tidsförbrukning

Planeringen tar ett par dagar - läggningen klaras på 1 dag

Pris

800-1000 kr per m²

Svårighetsgrad

Det är betydligt lättare än att sätta riktiga smågatstenar. Men underlaget och fallet måste vara perfekt.

Video

TEKNIK: Avjämningslager för plattor

Med två rör och en rak bräda blir det helt jämnt

TEKNIK: Fogning av sten och plattor

Med riktig fogsand blir beläggningen stark

VERKTYG: Så här använder du en markvibrator

Markvibratorn är en relativt enkel maskin, i gengäld är den oumbärlig när du ska skapa ett fast och jämnt underlag för plattor och marksten. I den här videon kan du se hur du använder maskinen.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Stenlagd uteplats