Länge leve terrassen

Snöslask och is kan fördärva träterrassen med risk att brädor spricker eller vrider sig. Med denna lösning skyddar du trallvirket, för här fälls terrassen helt enkelt upp.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
5 dagar
Pris
4000 kronor

Se här snygg är terrassen när den används på sommaren.

Intro

Det är skönt med en terrass utanför sommarstugan, för den fungerar ju som en förlängning av golvet. Och gör du den fin, så blir du också extra glad för den. Nackdelen med en terrass är att den är oskyddad på vintern. Medan golvet i stugan har det torrt och fint, har trallvirket på terrassen det vått och kallt. Regn, snö och slask samlas på terrassen och kan ligga flera veckor – ja, rent av månader. Och det är ju inte bra för träet.

Därför tipsar vi här om en terrass, som på endast få minuter förvandlas från en vågrät yta till en lodrät. När du stänger igen sommarstugan över vintern, eller kanske bara åker hem till stan ett par veckor, så fäller du upp terrassen mot huset. Då kan det regna och snöa hur mycket som helst. Det blir i varje fall inte liggande på terrassen.

När terrassen hålls något så när torr, minskas också risken att träet angrips av röta, som förkortar livslängden betydligt. Om du förser klaffarna med ett par kraftiga hänglås, fungerar de uppfällda som ett praktiskt inbrottsskydd.

Instruktion

01
Först görs ramen 7 Steg

Vi börjar med att snickra en stark ram som kan bära terrassbrädorna. Eftersom vi har valt att använda lärk till terrassen har vi ett litet problem med den långa bärlinan (C). Lärk har nämligen en tendens att slå sig, och det gör det svårt att skaffa en rak bit på 6 meter. Vi väljer därför två raka bitar på 3 meter.

Skarven utför vi som en bladfog precis över den mittersta betongplinten.

Vi klyvsågar 30 cm in från kortändarna i de två reglar som ska skarvas och får då en 30 cm lång bladfog, se även bild 5.

Vår terrass är 130 cm djup, men du kan göra din terrass hur djup du vill. Men tänk då på att ju djupare terrassen blir, desto större och tyngre blir klaffarna.

1

Här sätts väggbärlinan (A) 11 cm under tröskeln. Det motsvarar tjockleken av två terrassbrädor och 5 cm luft. Förborra med spiralborr för skruvarna som ska hålla bärlinan.

2

Bärlinan skruvas fast i syllen (som finns bakom träpanelen) med franska skruvar på var 80:e cm. Här använder vi 8 x 150 mm skruvar med brickor.

3

Stolpskorna gjuts ner i betong (vi gjuter egna plintar) och placeras så, att framkanten av bärlinan (C) hamnar 110 cm från väggen. Höjden anpassas så att de två bärlinorna (A och C) är på samma nivå.

4

Fixera delarna till bärlinan (C) tillfälligt med skruvtvingar. Lägg skarven i stolpskon och borra rätt igenom hålen i stolpskon och träet med 8 mm borr. Borra ytterligare ett hål på varje sida av beslaget mitt i regeln.

5

Bladfogens delar spänns ihop med totalt fyra vagnsbultar, 8 a x 110 mm. Två av dem går genom stolpskon medan de två andra sitter i var sitt hål vid sidan av stolpskon. Kolla fortlöpande med vattenpass att delarna hamnar vågrätt.

Delarna fuktas och stryks med pu-lim innan de läggs ihop.

6

Markera för placering av balkskor. De ska sitta så att ovankanten på reglarna (B) hamnar i nivå med bärlinorna. Lägg ev. en regelstump i ett beslag, så du ser höjden. Fäst beslagen med 5 x 35 mm skruvar som även används till reglarna.

7

När reglarna är på plats återstår den yttersta (B1). Den placeras i nivå med övriga reglar och de två bärlinorna och monteras med vinkelbeslag, som förstärks med genomgående vagnsbult.

02
Gör klaffarna 2 Steg

De klaffar, som ska utgöra själva terrassen, skruvar vi ihop av 32 x 125 mm terrassbrädor, som kräver stöd på var 60:e cm. Träslaget är här lärk, men du kan välja vad du vill. Brädorna (G1, G2, G3 och G4) kapas till önskad längd, och här har vi 9 brädor i bredd. Du ska hålla reda på många brädor, så därför är det en fördel att märka dem De nio reglarna (F) av trallbrädor kapas 110,5 cm långa.

De skruvas fast från baksidan så slipper vi synliga skruvar på terrassen. Lägg reglarna så att ena kortänden kommer kant i kant med en av brädornas långsidor. Utanpå den andra änden ska senare kantbrädan (H) fästas 2 cm från långsidan.

1

Lägg brädorna (G) på ett plant arbetsbord med 5 mm avstånd. Använd plastbrickor eller liknande som distansbitar. Ändträet ska ligga i rak linje. Fäst reglarna (F) med ena kortänden kant i kant med ena långsidan på brädorna.

2

Fäst en kantbräda (H) 2 cm in från framsidan på klaffen. Den döljer ändträet på reglarna och går ner en bit över bärlinan. Det yttersta fältet förses också med kantbräda (H1) som här har fästs 5 cm in från kortändan på brädorna.

03
Fäst klaffarna 4 Steg

Innan vi kan fästa våra nu färdiga klaffar, ska vi först skruva fast en genomgående terrassbräda (E) längs väggen i terrassens hela längd. Brädan ska också fästas i kortänden mot fasaden. Brädan är nödvändig för att vi ska kunna skruva fast gångjärn, som ska hålla klaffarna.

Eftersom gångjärnen placeras en bit ut från väggen, lutar klaffarna mot väggen när de har fällts upp. Men räkna inte med att de står stadigt om det blåser.

Det är klokt att fästa en hasp i varje klaff. Brädan länga väggen ska upp i nivå och till det använder vi stödbrädor (D), som är spillbitar och (gratis!). Framsidan på stödbrädorna ska hamna i rak linje.

1

Skruva fast de olika stödbrädorna (D) på reglarna (B) och i bärlinan på väggen. Använd 4,5 x 50 mm skruvar.

2

Kolla att väggen är rak. Till det använder du en lång, rak skena. Skulle det finnas ojämnheter ska de elimineras för annars kan klaff arna inte fungera. Är någon av dem för långt in, sätter du en bricka bakom mot väggen.

3

De genomgående terrassbrädorna (E och E1) skruvas fast med 4,5 x 50 mm rostfria skruvar i stödbrädorna. De blir faktiskt de enda synliga skruvarna i terrassen. I det inåtgående hörnet har brädorna geringssågats 45 grader.

4

Skruva fast varje klaff med två bladgångjärn på 80 x 80 mm. Gångjärnen sätts 15 cm in från varje sida. Se till att de hamnar precis ovanför stödbrädor och reglarna i ramen. Även här kan du använda 4,5 x 50 mm skruvar.

Material

Ramen

45 x 95 mm reglar, här av lärk:

 • 1 bärlina (A) på vägg, 525,2 cm
 • 8 reglar (B) à 110 cm
 • 1 regel (B1), 124 cm

95 x 95 mm reglar, här av lärk:

 • 2 bärlinor (C) à 300 cm

32 x 125 mm trallvirke, här av lärk:

 • 3 stödbrädor (D) à 25 cm
 • 3 stödbrädor (D1) à 50 cm
 • 1 stödbräda, (D2), 110 cm

Dessutom:

 • 5 stolpskor
 • 16 balkskor à 45 x 96 mm för reglar
 • 2 vinkelbeslag, 55 x 70 mm, (till B1)
 • 5 x 35 mm beslagsskruvar
 • 2 vagnsbultar à 8 x 60 mm
 • 8 vagnsbultar à 8 x 170 mm med vingmuttrar
 • 4 vagnsbultar à 8 x 110 mm med vingmuttrar
 • 8 franska skruvar à 8 x 15 0 mm med brickor
 • PU-lim

Specialverktyg

 • Kap- och geringssåg
 • Spiralborr

Terrass

32 x 125 mm trallbrädor, här av lärk:

 • 1 fast bräda (E) mot vägg, 540 cm
 • 1 fast bräda (E1) mot vägg, 130 cm
 • 9 reglar (F) à 110,5 cm
 • 9 terrassbrädor (G1) à 119,5 cm
 • 9 terrassbrädor (G2) à 180 cm
 • 9 terrassbrädor (G3) à 119,5 cm
 • 9 terrassbrädor (G4) à 107 cm

32 x 125 mm trallbrädor, här av lärk, kluvna till 32 x 62 mm:

 • 5 kantbrädor (H) à 116,5, 119, 119,5, 123,5 och 180 cm

Dessutom:

 • Cirka 300 rostfria skruvar, 4,5 x 50 mm
 • 8 gångjärn, 80 x 80 mm
 • 4 hänglåsbeslag, hänglås

Tidsförbrukning

Räkna med 4–5 dagar, för du ska ju också gjuta fast stolpskorna i plintarna.

Pris

Cirka 4 000 kr för lärkträ.

Svårighetsgrad

Var noga när du mäter och sätter ihop delarna, så går arbetet mycket lättare.

Ramen

Bärlinan (A) har skruvats fast med franska skruvar i syllen, medan den yttre bärlinan (C) vilar på stolpskor, som gjutits fast i hemmagjorda plintar. Den yttre bärlinan har skarvats mitt på med en bladfog. Reglarna (B och B1) sitter fästa på de två bärlinorna med balkskor och vinkelbeslag.

Ramen har monterats på väggen och vilar på betongplintar.

Ramen

Terrass

Varje klaff består av nio brädor (G1, G2, G3 eller G4) som monterats på två reglar med skruvar från undersidan. 2 cm från framkanten monteras en kantbräda, och varje sektion fästs på den genomgående brädan (E) på ramen med gångjärn.

Terrass

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Altan