Bygg altanen av komposit och slipp underhåll

Om du väljer komposit i stället för trä så får du en terrass som håller för evigt utan att du behöver underhålla den. Och du behöver inte kompromissa när det gäller kvalitet eller utseende. Komposit ser ut som trä och är lika skönt att gå på.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 veckor
Pris
600 kr/m2

Intro

Brädor av komposit har blivit en stor succé och ersätter i allt större grad brädor av trä när vi lägger altan, trädäck och terrass.

Här lägger vi på Gör Det Själv en stor terrass som ska ligga på samma nivå som golven i villan. Det kräver bra planering eftersom alla brädor måste ligga stadigt på ett underlag av reglar. Jobbet börjar därför med noggrann mätning och sedan gör vi en arbetsritning.

Vi använder oss av komposittrall och -reglar. Underlaget är en gammal stenterrass. När reglarna har skruvats fast i stenplattorna ligger de stadigt.

LÄS OCKSÅ: Allt om altaner

Komposit och färger

Trä blir grått utomhus. Komposit förlorar också färg. Enligt leverantören förlorar trall och lister en del färg de första 3-4 månaderna, men sedan kommer färgförlusten att vara så liten att du inte lägger märke till den.

Komposit arbetar

Komposit arbetar på ungefär samma sätt som trä. Om du lägger en 380 cm lång bräda när det är 10 grader utomhus, så blir brädan 6 mm längre när det blir 30 grader utomhus.

VIKTIGT: Håll avstånd

Komposit utvidgar sig och dra ihop sig. Därför är det viktigt att man håller minst 15 mm luft till allt som stå fast när man lägger en terrass. Det gäller t.ex. avstånd mellan brädor och grundmur, stolpar och stuprör. När man skarvar två brädor på längden räcker det att det är 6–10 mm mellan dem.

LÄS OCKSÅ: Så använder du komposittrall

Instruktion

01
Underlaget ska vara fast och plant 3 Steg

Här har vi tänkt lägga den nya terrassen ovanpå en gammal stenbeläggning. Då slipper vi gräva upp och lägga en stark bädd av grus och sätta stödpunkter med stenplattor. Det är ju viktigt att underlaget är fast för att terrassen ska ligga stadigt och snyggt. Även om vår nya terrass hamnar högre än den gamla så kommer den inte att orsaka bekymmer i förhållande till dörrar och trösklar.

När de första kilarna läggs mäter vi från underlagets högsta punkt, där vi bara lägger tjärpapp under reglarna. Vi drar snören för att hålla koll på höjden.

1

Den nya terrassen ska ha ett fall på cirka 5 mm per meter bort från huset. Vi kontrollerar underlaget och rättar till det om det finns stora skillnader. Då behöver vi inte palla upp så mycket.

2

En fiberduk rullas ut under den nya terrassen för att vi ska slippa att det växer upp gräs mellan trallen. För att duken ska ligga kvar lägger vi tillfälligt reglar och stenplattor på den.

3

Nu gör vi de första uppallningarna av kilar. Dem använder vi för att kontrollmäta fallet och på en stor terrass behövs flera fasta punkter. Kilarna läggs på tjärpapp och skruvas fast i underlaget.

02
Regelstomme av komposit 5 Steg

Stommen som bär trallen kunde naturligtvis byggas upp av tryckimpregnerat trä, men vi valde komposit även till den. Det innebär att det inte får vara mer än 40 cm mellan reglarna, som av några leverantörer kallas stödskenor.

Eftersom vår terrass är mycket lång blir det nödvändigt att skarva brädorna med varandra. De ska då mötas över dubbla reglar, men det tar vi hänsyn till när stommen läggs. Det ska vara minst 10 mm mellan reglarna, men vi ökar avståndet en smula för att gardera oss.

1

Den första regeln pallas upp. Vi borrar ner i stenplattan med 8 mm stenborr och borrhammare - rätt igenom regel och kilar. En 8 mm plugg trycks ner i plattan innan kilarna fixeras med en skruv.

2

Den regel som ska ligga närmast huset pallas upp. Både mitt på och ute vid sidorna fixeras kilarna med skruvar ner i plattorna. Resten av kilarna läggs på tjärpapp, som så småningom smälter fast på kilen.

3

Resten av reglarna fördelas över ytan. När de yttre reglarna på varje sida är på plats är det lätt att justera in övriga reglar på plats. De flesta kilar skruvas fast så att vi inte välter eller flyttar dem.

4

När det blir nödvändigt att förlänga någon regel så ska det göras med ett litet avstånd mellan de två reglarna.

5

När reglarna är på plats kan vi fästa klämmor på kortändarna av varje regel. Nu är det klart för läggning av de första kompositbrädorna.

03
Trallen läggs med förskjutna skarvar 7 Steg

Komposittrall ska läggas med förskjutna skarvar eftersom du inte får skarva två brädor vid sidan av varandra på samma regel. Hur mycket du ska förskjuta skarvarna bestämmer du själv. Du kan ju börja läggningen med en hela bräda. Nästa rad kan du starta med en halv bräda och den tredje med en hel bräda. Det kräver inte så många reglar för varje skarv ska utföras med två reglar.

Där två brädor skarvas ska det vara 6-10 mm luft mellan kortändarna eftersom komposittrall rör sig.

1

Samtliga brädor har två olika sidor. Vi lägger upp några brädor på reglarna för att se skillnaden mellan sidorna. Vi tycker bäst om sidan med många fina spår, så den vänder vi uppåt.

2

Vi mäter upp för den första brädan så att den kan kapas i rätt längd. Det går snabbt att kapa med en kap-geringssåg, men det kräver hörselskydd och glasögon för det både väsnas och dammar en hel del.

3

Den första brädan läggs på plats och skjuts försiktigt in i alla startbeslagen på kortändarna av reglarna.

4

Varje bräda ska låsas på alla reglar. Vi tömmer ut en påse beslag och fyller fickorna med skruvar. Vi använder en maskin med 5 mm metallborr och en med skruvbits.

5

Nästa bräda läggs på plats och nu går det snabbt. Vi kollar hela tiden att alla kilar ligger stadigt så att terrassen får rätt fall och att brädorna ligger stadigt.

6

Vi spänner en lina på var 100:e cm. Den använder vi för att kolla att brädorna läggs på rätt plats. Det ska vara lika långt mellan de två ändarna och linan. Ibland tvingas vi justera brädans placering en smula.

7

Här ska terrassen fortsätta runt ett hörn och vi tvingas såga av en del av brädan för att det ska bli snyggt. Vi sågar brädan på längden med en cirkelsåg. Urtag och rundningar sågas med sticksåg.

04
De sista detaljerna 9 Steg

När den sista brädan har skruvat fast är det dags att avsluta arbetet. Det innebär bland annat att reglarna ska kortas av, brädor ska sågas av och täckbrädor och kantlister ska monteras.

Vi kollar också en extra gång att det är minst 15 mm mellan brädorna och grundmuren. Det gör vi för att grundmuren sällan är rak och är det inte 15 mm, så måste vi lösa problemet.

Eftersom kantlisterna inte kan monteras med dolda skruvar så beslutar vi att använda rostfria skruvar som försänks och sätts på samma inbördes avstånd. Det blir snyggt.

1

Det sista brädan justeras för att ligga perfekt. Vi fäster den tillfälligt med ett par beslag medan läget justeras. Beslagen tas bort när slutbeslagen sätts på.

2

Nu kan reglarna kapas till rätt längd. Det bästa verktyget till detta är en multimaskin, men det går även med en fintandad handsåg eller sticksåg.

3

Slutbeslag sätts på alla de reglar som vi inte har satt fast med tillfälliga t-clips. De ska bara skjutas in på kortänden för att sitta tillräckligt fast.

4

Vi borrar igenom beslaget och regeln med en 6 mm metallborr och trycker in medföljande maskinskruv genom hålet innan en mutter träs på. Då låses beslaget och brädan fast på regeln.

5

Alla slutbeslag efterjusteras med en insexnyckel och en skiftnyckel. Nu tar vi bort de tillfälliga t-clipsen så att resten av slutbeslagen kan sättas fast.

6

Nu är reglarna klara och vi kan fortsätta med brädorna, som ska sågas till på längden. Vi använder en sänksåg med skena för det ger ett perfekt resultat. Det hade dock gått även med en cirkelsåg.

7

På sidan av den yttersta regeln fäster vi ett par regelstumpar. Då får vi något som vi kan fästa kantlisterna i. De ska dras fast på var 30:e cm.

8

Kantlisterna görs klara. Vi måste förborra för alla skruvarna och vi försänker skruvskallarna för att skruvarna inte ska synas så tydligt. När en kantlist är för hög sågas den av på den sida som vänds neråt.

9

Nu kan kantlisten skruvas fast längs den yttre brädan. Vi har valt 50 mm långa, rostfria skruvar med kullerförsänkta huvuden. Vi håller 5 mm mellan lister som skarvas och i alla hörn där de möts.

Material

 • Plastkilar
 • Skruvar och pluggar
 • Reglar av komposit (stödskenor)
 • Monteringsbeslag
 • Trall av komposit
 • Clips och klämmor
 • Kantlister

Specialverktyg

 • Borrskruvdragare (gärna en med vinkelchuck)
 • Ev. bordscirkelsåg
 • Ev. multimaskin

Tidsförbrukning

Pris

Svårighetsgrad

Det är rätt enkelt men du måste vara noggrann när du konstruerar regelstommen och se till den att den är väl förankrad.

Video

TEKNIK: Palla upp trallreglar

Med justerbara kilar blir det helt rakt

VERKTYG: Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när trallbrädorna har lagts.

Tips & Tricks

Dolda skruvar tack vare smarta beslag

Nästan oavsett vilken komposittrall du köper så finns det ett antal klämmor och beslag till dem. De kan skilja lite i utseende från märke till märke men i princip är det tal om t-clips och startbeslag. Tack vare beslagen kan trallen monteras utan skruvar. Det har också en annan fördel. Trallen arbetar när den blir varm och det har den möjlighet till när den inte är fastskruvad utan sitter fast med beslag.

Vid kortänden på varje regel ska det monteras ett s.k. startbeslag. Innan vi skruvar fast det måste vi förborra med 5 mm metallborr. När beslagen sitter fast i de yttersta reglarna drar vi en lina mellan dem.

Vi slipper synliga skruvar eftersom vi i stället håller fast trallen med beslag av olika slag. Det första skruvas fast innan trallen läggs. Därefter skruvas beslagen fast i takt med att det behövs.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Altan