Byt ut det ruttna balkongräcket

Om räcket runt balkongen eller terrassen har ruttnat, så ska det ersättas. Här visar vi hur du snabbt snickrar ett nytt, stadigt och säkert räcke i klassisk svensk stil.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 helg
Pris
800 kronor

Intro

Ett ruttet räcke kan vara livsfarligt, för tänk vad som kan hända om du lutar dig mot det och det ger med sig! Därför bör du genast ersätta ett räcke som är murket. I vårt fall var räcket så miserabelt att vi inte har vågat använda balkongen på flera år.

LÄS OCKSÅ: Detta ska du veta när du bygger altanräcke

Den enda rätta lösningen är att ta bort det gamla och ersätta det med ett nytt – som vi samtidigt passar på att anpassa till husets byggnadsstil. Vårt räcke får tre stolpar och två sektioner. Stilen är klassisk svensk och vi väljer kraftiga dimensioner för att göra konstruktionen starkare och mer hållbar. Vill du sätta upp ett staket i samma stil – det blir otroligt snyggt – kan du välja lite klenare dimensioner.

FÔRE: Det gamla balkongräcket hade ruttnat på flera ställen, och det satt fast med en regel genom taket. Vi tog bort hela räcket.

EFTER: Det nya räcket är stadigt och säkert, även om det inte har fästs i takstolarna som det gamla. Det är mycket elegant och stilrent.

Instruktion

01
Ta bort det gamla räcket 2 Steg

Höjden på det gamla räcket verkar förnuftig, så vi mäter både höjd och längd på det innan vi sågar upp det i mindre delar och tar bort det. En udda detalj var att räcket satt fast med en regel genom taket in till takstolarna.

Det var inte bara udda utan dumt, så vi sågar av regeln, tar bort den och lägger på en ny takpanna.

Golvet är tak över en tillbyggnad så vi rensar och tätar det noga.

1

Räcket sågas i mindre delar med fogsvans eller tigersåg. Delarna hissas försiktigt ner till marken.

TIPS: Kolla träet så att du inte sågar i spikar, skruvar eller beslag med fogsvansen.

2

Rensa golvet. Golvet fungerar som tak över en tillbyggnad och vi tar bort spikar, beslag och gammalt takkitt innan vi slipar plåten så att en ny tätmassa får ett rent och fint underlag att fästa på.

02
Kapa brädor till nya stolpar 5 Steg

Stolparna snickrar vi av reglar som är 34 x 145 mm och 34 x 70 mm. Det blir stabilt och bra och vi skruvar ihop stolparna med 6 x 80 mm skruvar.

Om någon bräda har vridit sig lite vänder du den så att den del av brädan som är svängd utåt pekar utåt. Annars riskerar du att det bildas en springa längs kanten när stolpen har skruvats ihop. Upptill avslutas alla stolpar med täckbrädor.

1

Brädorna (A och B) sågas till önskade längder. Här använder vi 34 mm tjocka brädor eftersom det ger betydligt bättre styrka och stabilitet än klenare brädor på 22 mm.

2

På de breda brädorna (B) markeras för skruvar. Varje bräda får fem skruvar längs varje långsida,och skruvarna placeras 15 mm från kanten. Förborra med 6 mm borr och försänk skruvarna.

3

Placera reglarna mellan brädorna, och skruva ihop delarna till en låda. Överallt används 6 x 80 mm skruvar.

4

Varje stolpe avslutas upptill med en hatt (C). Vi gör den av 45 x 170 mm reglar och sågar den kvadratisk till 170 x 170 mm.

Kanten fasas av 45 grader och vi tar bort cirka halva brädans tjocklek (17 mm).

5

På undersidan sågas ett spår hela vägen runt. Det fungerar som en droppkant, som ser till att regnvatten droppar av och inte söker sig till stolpen.

Spåret ska bara vara ett par millimeter djupt. Det placeras så nära kanten som möjligt.

03
Fäst stolparna stadigt på balkongen 5 Steg

Taket ovanför tillbyggnaden, alltså golvet på balkongen, har skrapats rent, och nu kan stolparna fästas. Först fäster vi takpapp under varje stolpe för att det inte ska tränga upp fukt i dem.

På taket/ golvet lägger vi också takpapp, vars funktion är att täcka hålen efter förra stolparna. Det är lika bra som att lägga en plåtbit, men billigare. Stolparna fästs med vinkeljärn med luft mot underlaget.

1

För att förlänga stolparnas livslängd fäster vi takpapp under varje stolpe. Först använder vi tätningsmassa och sedan pappspikar.

2

Skär till en bit takpapp och lägg den så att den täcker området där den gamla stolpen har stått. Markera placeringen med en penna och ta bort takpappen igen.

3

Nu ska det bli tätt. Lägg ut några strängar med taktätningsmassa runt hålet och där den tillskurna pappen ska ligga. Se till att strängen är obruten och ligger hela vägen runt.

4

Måtta in var vinkeljärnet ska hamna och lägg tätningsmassa även under det. Skruva fast med ankarskruvar.

VIKTIGT! Använd rostfria eller galvaniserade vinkeljärn som tål väder och vind.

5

Placera stolpen på några klossar som motsvarar den höjd som önskas och skruva fast stolpen, även den med ankarskruv. Klossarna tas bort först när räcket står stadigt.

04
Sätt ihop räcket och montera det på plats 8 Steg

Räcket snickras av vågräta spikreglar och lodräta spjälor. Här använder vi oss av dubbla spikreglar, vilket innebär att spjälorna hamnar mellan reglarna både upptill och nertill.

Ovanpå varje sektion monteras en handledare som ska vara bredare än sektionen, men smalare än stolparna. Vi använder 45 x 120 mm reglar som rundas av upptill med elhyvel och slipmaskin.

1

Reglarna läggs på arbetsbordet och de två yttersta spjälorna fästs. Vi använder endast en skruv i varje montage tills vi har kollat diagonalmåtten.

2

Nu kan resten av spjälorna skruvas fast, och vi använder två trallskruvar i varje montage. Avståndet mellan dem ska vara lika stort överallt.

3

När reglarna på den andra sidan av spjälorna har skruvats fast är sektionen klar och kan därefter monteras mellan två av stolparna. Men först ska vi kolla att den passar.

4

Kolla att sektionen är vågrät och fäst den sedan med ankarskruvar.

TIPS: Tycker du att stolparna är för höga till de vågräta sektionena, kan du kapa dem innan du fäster stolphattarna.

5

Nertill går det inte att skruva fast sektionen i vinkeljärnen, så här fäster vi dem i stället med ett par skruvar genom reglarna och in i stolpen.

6

Handledarna (F) rundas av upptill. Först drar vi streck att hyvla mot. Vi hyvlar ner de två övre kanterna och sedan fortsätter vi med hyveln tills formen blir halvrund innan vi avslutar med slipning.

7

Vi skruvar fast handledaren nerifrån för att slippa synliga skruvar. Efteråt fylls skruvhålen med spackelmassa och målas över, så att det inte tränger in fukt i träet via hålen.

8

Till sist ska stolparna förses med hattar. Även dessa fästs med skruvar snett nerifrån. Det går även att fästa dem med lim och ett par skruvar uppifrån, men hålen ska spacklas igen och målas över.

Material

• 34 x 70 mm hyvlad furu till stolpar (A)
• 34 x 145 mm hyvlad furu till stolpar (B)
• 45 x 170 mm hyvlad furu till stolphatt (C)
• 22 x 45 mm hyvlad furu till spjälor (D)
• 22 x 70 mm hyvlad furu till spikreglar (E)
• 45 x 120 mm hyvlad furu, handledare (F)
• Stora vinkeljärn, 40 x 90 x 90 mm
• Små vinkeljärn, 20 x 40 x 40 mm
• 6 x 80 och 4 x 55 mm skruvar
• 5 x 40 mm ankarskruvar
• 4,2 x 41 mm trallskruv till spjälor
• Kvistlack, grundfärg och färg
• Takpapp, pappspikar, taktätningsmassa

Tidsförbrukning

Det nya räcket kan snickras på en helg om träoljan och färgen torkar snabbt.

Pris

Virke 600 kr, färg 150 kr och skruvar 50 kr för ett räcke som är 4,5 m långt.

Svårighetsgrad

Det är ganska lätt att snickra ett balkongräcke. Det enda som kan vara knepigt är att fästa stolparna i underlaget så att räcket blir stadigt.

Ritning

Tips & Tricks

Försegla kvistar innan du målar

Innan räcket grundas och målas bör du behandla det med kvistlack. Alla kvistar ska strykas minst två gånger för att inte synas igenom färgen. Det första skiktet ska vara torrt innan du lägger på nummer två.

I dag finns kvistlack på sprayburk så behandlingen kan gå snabbt. Du kan måla antingen innan du sätter ihop stolparna eller efteråt.

Alla kvistar stryks minst två gånger med kvistlack för annars går kådan igenom.

Stolparna grundas med ett tjockt skikt alkydfärg eller utelasyr och målas.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Altan